Вземете материя и движение

и след това създайте „свят“.


Вашият „свят“ ...