Духовни практики – ШАМАНИЗЪМ
Шаманизмът е най-древната позната ни духовна система на нашата планета. Десетки хиляди години наред тази духовна система е била единствената, която е поддържала, изцелявала и хармонизирала човешките общности и индивиди и е помагала за съществуването на силната и здравословна свързаност на хората с Майката Земя, с природата и с цялото видимо и невидимо сътворение.
По тази причина най-древните корени на всеки човек и на цялото човечество могат да бъдат открити в Шаманизма, независимо кога сме се родили и към коя култура принадлежим. Тази древна духовна система лежи в основите на цялото човечеството и е
наше общо духовно наследство. Ако погледнем достатъчно назад във времето ще открием, че всеки от нас произхожда от общата за цялото човечество древна шаманска култура. Много далеч във времето, преди появата на организираните религии познати ни днес, хората са намирали разбирането и опознаването на огромната вселена, в която живеем с помощта на преживелищните подходи и техники на шаманизма, които са приложими и днес така както и преди хиляди години. Тези практики са все още живи и в употреба на изненадващо голям брой места на нашата планета и много шамани от живите все още туземни култури сега предават знанието и опита си на „цивилизованите” хора от развитите в индустриално отношение страни.
Възраждането на шаманизма в западният свят от началото на шестдесетте години на XX век е в резултат на търсенето на най-древните ни корени, които могат да бъдат открити в древните култури и в запазилите се до наши дни туземни култури. Това е свързано и с разрастналото се движение за себеразвитие и духовно осъзнаване и стремежа за връщане към живот обърнат повече към общонстното развитие и взаимодействие, което е крачка напред след дългите столетия на егоистичен, грабителски и паразитиращ индивидуализъм вредящ както на хората така и на природата и на майката Земя.
Външните обстоятелства и заобикалящият ни свят могат да са различни в различните епохи и географски ширини, но вътрешната природа на всеки човек е съставена от едни и същи компоненти независимо от времето и пространството. Здравето, цялостността и съдбата ни са проявление на вътрешният ни свят и на процесите на вътрешната динамика. Според философията на шаманизма, ние сме родени в този свят, за да проявим Духът в материята и материята в Духа.


В книгата си „Духът на Шаманизма”, която се превръща в бестелър, световноизвестният изследовател на трансперсоналните състояния насъзнанието – д-р Роджър Уолш дефинира Шаманизма по следният начин:
 „Шаманизма може да бъде дефиниран, като общност от традиции, при които основните техники на практикуващите го са насочени към целенасочено и доброволно влизане в алтернативни състояния на съзнанието, с помощта на което шаманите пътуват по собствена воля в невидимите за обичайните сетива и състояния на съзнанието реалности, за да изследват и опознават себе си или да общуват с различни духовни същности, с цел да служат по този начин на общността, на която принадлежат.”
Шаманските пътувания, трансовите танци, визионерските търсения и пречистващите ритуали са древните, но и вечно релевантни пътища за влизане в контакт със безкрайната и вечна реалност, която съществува паралелно с и едновременно извън полезрението на света, който така погрешно наричаме „реалният свят”.
Шаманските практики са начин да черпим от безграничният резервоар на древното и вечно познание, което можем да прилагаме навсякъде и при всякакви обстоятелства. Това би ни било от помощ за да изцелим травмите от миналото, да живеем в състояние на вътрешен баланс и хармония докато се справяме с предизвикателствата и превратностите на живота, да развием най-доброто в себе си без значение на това какво се изпречва на пътя ни и би ни помогнало да имаме отговорни и удволетворяващи взаимоотношения с другите човешки същества с природата и с планетата Земя. Всичко това е от такова огромно значение точно в този исторически момент, колкото не е било никога преди това.
НАГУАЛ и ТОНАЛ
Откъс от книгата "Отвъд страха" на Мигел Руис
 Нагуал или Науатл е дума, достигнала до нас през вековете от древния език на ацтеките. Постепенно тя прониква и в английския език, особено в случаите, когато става дума за шаманизъм. Какво е нагуалът?
Според толтекската традиция, нагуал е всичко, което съществува. Това е единната жива същност, която се проявява в сътворението на всичко, независимо дали е достъпно или недостъпно за нашите сетива. Настоящото битие е само част от тази жива същност. Всичко, включително и самите ние, сме само проявление на тази удивителна необятна същност.
Тази същност управлява нашата красива планета, контролирайки енергията на Слънцето, което също е форма на нейното проявление, както всички планети в слънчевата система са еманации на самото Слънце. Всичко живо на планетата Земя е резултат от взаимодействието на Слънцето и Майката Земя.
За да разберат същността на проявлението на единната същност, толтеките разделят околния свят на две категории — нагуал и тонал.
Нагуал е всичко, което е недостъпно за нашите възприятия. Можем да го наречем непознаваемото и неведомото.
Тонал е всичко, което е достъпно за възприемане от нашия разум.
Съществуването и на нагуала и на топола зависи изцяло от намерението. Намерението е онази сила или връзка, благодарението на която между нагуала и топола протичат всички енергии, водещи до трансформация. Без намерението нито едно същество не може да се прояви, без намерението самият свят няма да съществува. Намерението е самият живот. Намерението е онова, което наричаме Бог. Намерението — това е и самият живот, и Бог и Светият дух.

Ако говорим с думите на съвременната наука, всичко във вселената е енергия. Светът е съставен от енергия и всичко, което се намира в него, по своята същност е енергия. Енергията има милиарди проявления, милиони разнообразни вибрации. Нагуалът е цялата енергия на звездите и междузвездното пространство, която не ни е дадено да възприемаме. Всичко това е „el nagial“. Енергията, която можем да възприемем и можем да докажем нейното съществуване, назоваваме „el tonal“.
Слънчевата система е живо същество, което има своя обмяна на веществата, собствени нагуал и тонал. Тонал е самото Слънце със своите планети, луни, комети, метеори и спътници — всичко, което е видимо за нашите очи с помощта на оптически уреди. Нагуал е излъчването на планетарна и лунна енергия, в това число и енергията на нашата земя.
И планетата Земя е живо същество със своите нагуал и тонал. И тя има собствена обмяна на веществата. Земята, подобно на човешкото тяло, притежава органи, които функционират като добре смазан, проверен механизъм. Към тези органи принадлежи и „човечеството“, което включва всички хора. Като отделен орган, човешкият род също има свои нагуал и тонал.
Емоциите са форма на енергия, която е недостъпна за нашия ум и логика. Определяме ги като тонал, защото ги усещаме чрез нашите физически сетива. Тоналът в човека е енергията, която е достъпна за нас и която можем да опознаем. Нагуалът е онази енергия, която може да бъде достигната чрез разума. В толтекската традиция наричат бога създател „орел“, което означава дух. Всички хора по своята същност са този Орел. Всички същества са нагуал, тонал и намерение, независимо дали са живи или мъртви.
Ако наречем даден човек нагуал, това означава, че той притежава специфична енергия, чрез която осъществява връзка между нагуала и топола. Нагуалите отделят емоциите от своите постъпки. Нагуалът по рождение е надарен със силна воля и не познава парализиращата сила на страха, докато човекът, който не е роден нагуал, често попада в неговата власт. Въпреки това, теоретично, всеки човек, който има достатъчно силно намерение, може да стане нагуал. Има ясновидци, които могат да различат в енергийното поле, обгръщащо човека, енергиите, присъщи на неговия разум. Ако човекът е нагуал, енергийното му поле прилича на двойно яйце, има форма на мандала или е леко стеснено в краищата.
Нагуалът е човек, който може да учи и направлява! другите по пътя на духовното развитие и да ги убеждава, че във всеки човек е скрита могъща сила, която го свързва с бог. Обикновено нагуалът е човек, който помага на другите да опознаят истинската си същност и да открият своя дух, свобода, радост, щастие и любов.
Дон Мигел е роден нагуал. От мига, в който се е появил на света, в него се проявило силно осъзнаване на духовното, нетипично за възрастта му. Той е роден Майстор на намерението. От ранна възраст приема учението не само от роднините си, но и сам се учи чрез своите видения.
Мигел е посветил живота си да разпространява духовното познание. Вече десетилетия той черпи от своите видения скритата в продължение на векове древна мъдрост и щедро я раздава на своите ученици по време на лекции, семинари и пътувания в целия свят.
Ако никога не сте се срещали с Мигел, тази книга ще ви помогне да се освободите от страха и да го замените с радостта.
Всички се боим и очакваме страха. Според дон Мигел, страхът е закономерен резултат от „опитомяването“, на което от ранна възраст се подлагат децата. Страхът се проявява в начина, по който възприемаме действителността. Страхът е причина за болестите, войните и отчуждението от радостта, която ни принадлежи по рождение.
Най-големият от всички страхове е страхът от смъртта. Пътят, по който ни води дон Мигел, води към самото лоно на страха от смъртта. Неговата мъдрост е почерпена от видения, идващи от толтекския духовен център, Те-отихуакан, където учители от древността са открили пътя за избавление от страха от смъртта.
В продължение на години, Мигел всеки месец посещавал Теотихуакан със свои ученици и ги водил по Пътя на Мъртвите. На различни етапи от това пътешествие, той ръководел специални ритуали, чрез които учел учениците си да преодоляват страха и да се освобождават от него. В процеса на обучението в тях се раждал нов поглед към действителността, пълен със справедливост и щастие.
Не е нужно да пътувате до Теотихуакан, за да се докоснете до мъдростта на дон Мигел. Достатъчно е да се отправите на въображаемо пътешествие в дълбините на собствената си душа.
ВИДЕО:
Other worlds
         Идеята за филма се заражда, докато Ян Кунен снима  
„Доберман”. По-късно докато режисьорът снима „Блубъри”
в районите на Мексико и Перу, той открива традициите и културата
на племето Шипибо-Конибо. Кунен се съсредоточава върху
живота на шаманите и растенията, които те...
Режисьор: Ян Кунен
 Премиера:
30 Юни 2004


Жанрове:
Документални           
От "Колибката" може да си го изтеглите с български субтитри.                         ЛИТЕРАТУРА
Мигел Руис, "Отвъд страха" – pdf
Клаус Е. Мюлер, "Шаманизъм" (Лечители, духове ритуали) – pdf
Карлос Кастанеда, "Колелото на времето" – pdf
Мирча Елиаде, "Образи и символи" (Размисли върху магическо-религиозната символика) – pdf
Дан Милман, "Законите на Духа" – pdf