Методът на Хосе Силва

Методът Силва за самоконтрол на ума е първата програма, която беше разгърната, за да помогне на хората да навлизат в алфа измерение със съзнателен контрол, така че да могат да се научат да използват и дясното полукълбо на мозъка, за да мислят.

Вашият мозък вибрира от вид електрическа енергия, както сърцето бие определен брой пъти в минута, така и мозъкът ви пулсира от електрическата енергия известен брой пъти в секунда. Когато спите дълбоко, той вибрира много бавно. Когато се намирате в състояние на бърз сън, т. е., когато сънувате, мозъкът вибрира по-бързо. Когато сте напълно будни, той вибрира още по-бързо.

Когато сте в будно състояние, гледате различни неща и мислите, мозъкът ви пулсира приблизително 20 пъти в секунда. Учените наричат това честота на мозъчните вълни бета. Когато сте напълно отпуснати, в едно повърхностно състояние на сън, мозъкът вибрира по-бавно, между 7 и 14 пулсации в секунда. Това е нивото на мозъчните вълни алфа. Съществуват още по-ниски мозъчни честоти, които са известни като честота тета, и най-бавната, тази на дълбокия сън - делта.

Мозъкът на едно малко дете функционира главно на честотите делта и тета, най-бавните честоти на мозъка. Пораствайки, сте започнали да използвате все по-голяма част от мозъка си. Между 7 и 14-годишна възраст, мозъкът ви е започнал да функционира повече на ниво алфа. От това ниво алфа сте започнали да развивате тази част на мозъка, която се свързва с честотите бета. Някои хора, съвсем малко на брой, се научават да използват и лявата, и дясната страна на мозъка, за да мислят. Реално един на всеки десет души достига до зряла възраст, като запазва способността да използва и лявата и дясната половина на мозъка за да мисли. Средно 90% от хората използват само лявото мозъчно полукълбо за мисловна дейност. Лявата мозъчна полусфера се свързва с логическата мисъл и с опита от физическия свят. Лявото полукълбо складира вашите преживявания от това, което виждате, чувате, помирисвате, вкусвате и усещате. Дясното мозъчно полукълбо съдържа преживяванията на вашата фантазия, това, което си представяте и това, което фантазирате.

Много преживявания от детската възраст се запаметяват на твърде дълбоки нива и те влияят върху поведението ни днес. Например, често подтикване едно дете да „си изяде всичкото ядене, за да порасне голямо". Това е много важно за едно дете, което расте и се движи непрекъснато, като изразходва много енергия. Но ако един възрастен носи дълбоко в себе си същата програма и има пред себе си по-голяма чиния с храна, въпреки че не расте и не изразходва енергия, тъй като използва автомобила си, за да отскочи до ъгъла и да си купи готова храна, това показва, че старата програма продължава да действа: „изяж си всичко, за да пораснеш..."

Затова тези програми трябва да се променят и за да ги променим, трябва да въведем нови указания на същото ниво, където са запаметени старите указания.


ТАЙНАТА НА УСПЕХА

Преуспелите хора принадлежат към онези десет процента, които са развили естествено способността да използват и двете страни на мозъка си, за да мислят и да изобразяват целите си.

Първата стъпка е да се научим да достигаме до ниво алфа и да оставаме там, докато използваме въображението и фантазията. Трябва да се научите да се съсредоточавате и да запазвате вниманието си насочено към това, което искате да мислите. Ако нахлуе някоя друга мисъл, освободете се от нея и се върнете на мисълта, която желаете. Ако сте разсеяни, когато правите мисловните си упражнения, върнете вниманието си към началната си мисъл. Не трябва да се принуждавате да се отпускате, трябва да се научите да се отпускате. Усилието създава напрежение и в света на мисълта това влошава положението.

Позитивно мислене означава да мислите и да говорите за нещата, които искате, а не за тези, които не искате. Негативно мислене е да мислите и да говорите за нещата, които не искате. Всеки път, когато казвате „не мога" или „не искам", използвате негативната мисъл: мислите точно обратното на това, което искате. Избягвайте фрази като: „Това ме съсипва", „Не мога да се справя", „Измъчва ме", „Причинява ми главоболие", „Нямам време" и т. н. Тези фрази създават представи за това, което не искаме.

Чрез метода Силва навлизаме и съзнателно контролираме дълбоките нива на ума си. Той ни дава възможност да използваме относително по-добре ниските вълни (алфа) на мозъка, за да разширим съзнанието си и способността да решаваме проблеми. Здравословните проблеми са най-леки за разрешаване, защото контролираме самия им източник.


МИСЛОВЕН ЕКРАН

Мисловният екран е инструмент, който се използва за някои много важни цели. Първо, това е една избрана област, за да реализирате и разгърнете способността си да използвате въображението и фантазията. Като разгърнете тази способност, мисловният екран изпълнява една по-важна задача - позволява ви да коригирате мисловно това, което се нуждае от корекция.

Мисловният екран е създаден, за да ви позволи да използвате въображението, за да пренесете това, което съществува във физическото измерение, обратно в духовното измерение, от което е произлязло, така че да можете да използвате фантазията си, за да правите промени. Щом бъде направена промяна в основното измерение, тя може да се прояви и във физическото.

Когато нещо се намира във физическата си форма, не можем да го променим чрез енергията на ума. Трябва да го проектираме в духовното измерение и там можем да използваме енергията на ума под формата на фантазия, за да направим промени. Щом се извършат промените или поправките в това основно измерение (духовно или субективно), тогава може да стане промяна и във физическото измерение. Имаме нужда от място, където да направим тези промени в субективното измерение и това място е мисловният екран.
Всичко, което съществува, е създадено първо в мисловното или в духовното измерение. Това е основно измерение. Всичко е трябвало да се появи първо като мисъл, преди да стане физическа реалност. Мисловният екран е специално място за пренасяне от физическото в духовното, където могат да станат промени. Когато желаете да създадете нещо ново, създавате го в духовно измерение. След това може да се прояви и във физическо. Мисловният екран е помощно средство за да съсредоточите мислите си и да направите този процес по-лесен и по-резултатен.

Фантазията е едно средство за съсредоточаване на енергия или за промяна на това, което искаме да променим в основното измерение, така че промяната (или поправката) да може да стане и във физическото. Помнете, че всяка мисловна енергия е енергия на привличането, т.е. не може да отблъсне, а само да привлече. Затова не може да навредим или да създадем проблеми във физическото ниво чрез умствената си енергия. Можем само да доведем до съвършенство това, върху което работим. Когато фантазията се използва в духовното измерение, не може да действа със сила както физическата енергия. Умствената енергия може само да привлича.

За да откриете мисловния си екран, затворете очи, вдигнете ги нагоре от хоризонталното равнище на погледа под ъгъл около 20°. Районът, който обхващате с мисълта си, е вашият мисловен екран. Без да използвате клепачите си като екрани, почувствайте, че мисловният ви екран се намира далеч.


ЛАБОРАТОРИЯ И СЪВЕТНИЦИ

Идеята за лабораторията и за съветниците е дошла на Хосе Силва в процеса на изследванията му. Открил е, че хората действат по-удобно в субективното измерение, ако си представят, че се намират в една обстановка, подобна на физическото измерение, нещо, с което са свикнали и знаят как да използват. Така е била създадена лабораторията с мебели и инструменти за решаване на всички проблеми.

Съветниците ви са съвсем лични, създавате ги след като изградите и оборудвате лабораторията си. Някои хора създават съветниците си съзнателно, като ги нарисуват и след това карат фигурата да оживее. Други хора създават съветниците си подсъзнателно и мислено наблюдават да открият това, което са създали на тези вътрешни нива. Съветниците ви са вътре във вас, не някъде другаде. Назначаваме ги за наши преводачи, за да общуват от наше име с всички измерения.
Ще станете това, което чувствате, че са вашите съветници. Ако вярвате, че те са гениални, ще бъдете гениални и вие в това измерение. Не създавате съветници, за да вършат работата ви вместо вас, а за да работят вътре във вас.

За да се уверите, че правите най-доброто, което можете, когато действате на нивото на лабораторията си, кажете молитва за приветствие на съветниците си всеки път, когато влизате в лабораторията си. Използвайте най-силната молитва на религията си. Така можете да сте сигурни, че правите най-голямо добро. Когато свършите работа на нивото на лабораторията ви, кажете молитва на сбогуване със съветниците ви. Оставете проблема да изчезне, защото го решихме в творческото измерение. Използвайте редовно лабораторията и съветниците ви.


НАЙ-ВАЖНОТО ВРЕМЕ ЗА УПРАЖНЕНИЯ

Мнозина изглежда смятат, че най-важното време, за да отиват на ниво и да прилагат духовните техники на Метода Силва е когато имат да решават някакъв важен проблем. Въпреки че без съмнение е важно да използвате нивото си, за да решавате сериозни проблеми, съществува друг един момент, който е още по-важни, когато не е необходимо да решите сериозен проблем. Защо казваме това? Защото, когато сте се упражнили да влизате в нивото си и да използвате мисловните техники редовно, тогава ще сте много по-резултатни при употреба на техниките, щом трябва да се справите с нещо важно. За да останете на ниво, трябва да запазите минимална мисловна дейност. Ще действате много по-лесно, ако сте отпуснати телесно и мисловно. От друга страна, ако сте се упражнявали всекидневно, тогава ще имате по-голямо самочувствие и ще сте по-отпуснати.

Затова казваме, че има по-голямо значение да се упражнявате, когато нямате нужда - за да имате самочувствие и да си помогнете за постигането на резултати, когато се нуждаете от тях повече.


ДЕЙСТВАТЕ ЕСТЕСТВЕНО

Можете да се научите да действате на ниво алфа почти непрекъснато, да бъдете сигурни, че повечето ни решения ще бъдат правилни, ако следвате един прост съвет.

През деня мозъкът ви влиза в ниво Алфа средно около 30 пъти в минута. Това става по естествен начин и изглежда се случва с всички. Но времето, което прекарвате в алфа, е много кратко, само няколко секунди. Като цяло мозъкът ви може да се намира в алфа пет секунди всяка минута.

Научете се чрез упражнения да оставате на ниво алфа за по-дълго време. Запознавате се с алфа и добивате усещане за алфа. Сега можете просто да си спомните усещането и да имате активност на ниво алфа независимо от това как работи мозъкът. Духовното ниво е адекватно на честотата от 10 пулсации, на мозъка в секунда.

С други думи, действате в духовния свят, сякаш мозъкът ви е на тази честота и понеже вече сте намерили пътя и сте се упражнили в ползването му съзнателно, черпите изгода от активността Алфа, дори когато мозъкът ви действа на нивото бета 55 секунди всяка минута.

Когато един необучен човек има проблясък на познание, той ще запомни може би една четвърт от него, ще долови само един миг от изображението. Един обучен човек, свикнал да действа на равнище алфа, ще възприеме по-голяма част от изображението.

Можете да оставате е алфа продължително време, ако е необходимо, да използвате това време за анализ на проблеми от различни позиции и да програмирате решения. Но често не е нужно да пребивавате дълго в алфа. Когато говорите с някого, може просто да искате да сте по-чувствителни с този човек и ще бъдете, стига да сте се упражнили и да сте разгърнали способността си.

Важното е да имате вяра. Помнете, че вярата се състои от желание, убеждение и очакване.

Желанието произлиза от необходимостта, когато съществува истинска необходимост, тогава имате и истинско желание. Това е важно, защото е една движеща сила, една сила, която ни тласка към целите ни. Съществува минимално желание за разкош, но голямо е желанието, когато липсват основни неща, затова докато се обучавате, търсете проблемите и помагайте за решаването им. По-късно, когато имате повече опит, ще можете да придобивате и предмети на разкоша.

Убеждението е това, което ви подкрепя, колкото напредвате в упражняването, толкова повече изразявате убедеността си.

Очакването е цел. Развива се с повтарящите се успехи, затова е важно да се упражните колкото можете повече, за да увеличите фактора очакване.


ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ФАНТАЗИЯТА

Фантазията и въображението изпълняват много задачи. Винаги сме използвали фантазията си, за да измисляме, да се преструваме, да създаваме истории за неща. Които не са се случили, които няма да се случат никога.

Щом се научите да навлизате в духовното измерение и да използвате мисловния екран, за да пренасяте чрез въображението действителността в духовното измерение, тогава можете да използвате фантазията като творческо средство, за да променяме и да създаваме нови неща.

Можем също да използваме фантазията, за да създадем нещо, което не е съществувало преди. Налице е действително творчество. Можем да използваме въображението като средство за общуване. Можем да даваме и получаваме информация, като използваме въображението.

Анализирането на случаи, свързани със здравето, е пример за употреба на въображението и фантазията. Използваме въображението, за да откриваме информация за здравето на един човек и след това използваме фантазията, за да променим положението, да го доведем до съвършенство. И накрая използваме отново визуализацията за да отправим корекция отново към лицето, което се нуждае от нея.


КАК ДА БЪДЕТЕ СИГУРНИ, ЧЕ СТЕ ТОЧНИ

За да знаем, да сме наистина сигурни, че използваме визуализацията като средство за информиране и фантазията като инструмент за творчество, трябва да се упражним. Съществува малко по-различно усещане при всяко прожектиране - когато си представяме неща, когато общуваме или творим.

Когато започнете да се упражнявате в анализ на здравни случаи, не е особено важно дали успявате или не. Всеки опит, който имате, е благороден. Затова ориентаторът ни ни насърчава да „Казвате, каквото ви идва наум". Можете да чувствате, че го измисляте. Това е правилното усещане.


ТВОРИТЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ИНФОРМАЦИЯ?

Може да измислите някои неща, т.е. да създадете една мисъл и да я пренесете на мисловния си екран. Други неща ще са истинска информация, ще получавате информация и ще я възприемате на мисловния си екран. Докато свикнете да работите в това измерение по този начин, може да се затрудните да усетите разликата между творчеството и възприемането. Но чрез упражнение ще се научите да го правите.

Когато започнете да работите върху случай, представете си едно тяло, т. е. спомнете си как изглежда човешкото тяло и изобразете това на екрана си. Когато „оставяте евентуалната болест или неестествено функциониране... да навлезе в ума ви" правете точно това - ако искате да разберете дали човекът има сърдечно заболяване, си представяте едно сърдечно заболяване и го поставяте върху сърдечната област на обекта, когото изследвате. Ако той няма проблем със сърцето, няма да го почувствате правилно. Изображението на сърдечния проблем ще бъде отхвърлено. Няма да подхожда и няма да го усещате на мястото му. Но ако изследваният има наистина сърдечно заболяване, тогава картината, която си представяте, ще пасва, ще я чувствате подходяща. Щом установите заболяването, ще използвате средствата си, за да коригирате това, което сте открили. Когато опишете случая и докато още се намирате на нивото, ориентирът ще ви даде сведения за случая. Ще разберете кога получавате точна информация и кога си я измисляте.


КАК ДА НАВЛИЗАТЕ В НИВО

Най-благоприятни условия за контрол на ума се появяват когато очите са на около 20 градуса над хоризонта. Аз наричам тази област мисловен екран. Използването на мисловния екран в алфа ниво става важно средство за подобряване на здравето.

1. Бройте от 100 до 1. Правете го мислено. Спирайте около секунда между числата.
2. Когато преброите до 1, проектирайте мислено своя образ млад, лъчезарен, здрав и привлекателен.
3. Повторете наум: „Винаги ще поддържам тялото и ума си съвършено здрави".
4. След това си кажете: „Ще броя от 1 до 5. Когато стигна до 5, ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".
5. Започнете да броите. На 3 повторете: „Когато преброя до 5, ще отворя очи, ще се чувствам чудесно и в отлично здраве, ще се чувствам по-добре от преди".
6. Продължавайте броенето до 4 и 5. След 5 отворете очи и потвърдете мислено: „Аз съм напълно буден, чувствам се чудесно и в отлично здраве, чувствам се по-добре от преди. И наистина е така."

Когато се събуждате, отначало може да не сте съвсем будни. Умът не може да релаксира дълбоко, ако тялото не е отпуснато. По-добре е да отидете в банята и след това да оставите тялото си да се наслади на пълен комфорт (пълно удобство). Във всички случаи отиването до банята ви разсънва напълно. Ако все пак не сте достатъчно будни, за да останете в това състояние, навийте будилника си да звъни след около 15 минути, така че да не рискувате да започнете ежедневието си късно.

Както обясних, завъртането на очите нагоре на около 20 градуса предизвиква алфа ритъм в мозъка, а също активизира дясната половина на мозъка. По-късно, когато изпълнявате мисловно проектиране, то ще бъде с очи, обърнати нагоре под този ъгъл. Междувременно това движение на очите е лесен начин за стимулиране на алфа.

Броенето назад е релаксиране. Броенето напред - активизиране. Броенето 1,2,3 отговаря на: пригответе се. готови, старт. Броенето от 3 до 1 е умиротворяващо: води ви не другаде, а по-дълбоко във вътрешния ви мир.

Докато релаксирате, изображението на вас самият, такъв какъвто искате да бъдете, създава представата. Хипохондриците, които релаксират и се виждат болни, често създават нежелани физически симптоми. Вие ще направите обратното - вашата мисловна проекция ще създаде желани състояния - младост, здраве и привлекателност.

Мислено повтаряните по време на релаксация думи, създават идеи, които защитават. Представи и думи програмират ума да извърши това.

Последните три фази включват броене до 5, за да завършите упражнението. Броенето напред ви активизира, но все пак е добре да „си давате „команди", за да се активизирате на 5. Правете го преди да започнете да броите, отново по време на броенето и още веднъж, когато на 5 отворите очите си.

Няма никакъв физически параметър, който да показва, че навлизате в „по-дълбоки нива на съзнание". Съзнанието не е нещо физическо, умът ви не излъчва никакъв вид физическа енергия. Мозъкът излъчва физическа енергия, която може да се измери от електроенцефалограф, но щом съзнанието ви се намира изцяло в субективното измерение, не съществува физическа енергия, която да се свързва с него. Можете обаче да почувствате едно съзнание... с едно друго съзнание. Можете да използвате съзнанието си, за да получите информация от съзнанието на друг човек.

• Бройте назад от 100 до 1 десет сутрини.
• После бройте назад от 50 до 1 десет сутрини.
• После бройте назад от 25 до 1 десет сутрини.
• После бройте назад от 10 до 1 десет сутрини.


ВСЕКИ ДЕН

Упражнявайте се всеки ден, дори и за пет минути. По-добре е да се упражните 5 минути дневно, отколкото да не се упражнявате въобще, защото нямате свободни петнадесет минути.

Използвайте техниките поне три пъти дневно. Навлизайте в ниво в автобуса, докато чакате, всеки свободен момент, който имате.

Използвайте техниката на „невалидно, невалидно", когато имате негативна мисъл. Уверете се, че сте я сменили с позитивна.

Използвайте огледалото на ума, за да виждате нежеланите ситуации и да ги програмирате така, както трябва да бъдат. Така можете да се освобождавате от угризения, да поставяте нещата на мястото им, да програмирате подобряването им.

Програмирайте поне една краткосрочна цел дневно и една дългосрочна (нещо, което искате). По-късно програмирайте да научавате всеки ден нещо (нещо, което ви е нужно).

Използвайте вътрешните нива, за да добиете сведения, които ще съдържат отговори за вашите въпроси.ЛИТЕРАТУРА:

Хосе Силва и Роберт Б. Стоун, "Ти, лечителят" – прочети

Хосе Силва, "Методът на Силва" 
Основен курс – прочети

Хосе Силва, Филип Мийл "Методът Силва за контрол на ума" – прочети

Хосе Силва Младши и Ед Бернд Младши, "Ефективна сетивна проекция за всеки ден" – прочети