Хипноза. Сценарии за самохипноза


Ние имаме способността да разрешим повечето, дори всички проблеми в живота- 
нужно е само да знаем как. 
Уилям Хюит.

Ако желаете да се освободите от негативизма във вашия живот, да привлечете вниманието на важен за вас човек, да разрешите проблемна ситуация, да бъдат по-успешни служебните ви изяви или просто искате да релаксирате, да се освободите от стреса и напрежението- запознайте се със средството изложено тук. Вие можете да бъдете собствения си хипнотерапевт по програмата за самоусъвършенстване, избрана лично от вас, за да оптимизирате и най-вече да управлявате собствения си живот. Уилям Хюит ви предоставя тази прекрасна възможност. Автохипноза за по-добър живот е програма за самоусъвършенстване, която съдържа текстове за хипнотични сеанси при 21 проблемни ситуации- лесно и оптимистично разрешими с помощта на автохипнозата. Записът на всеки от сеансите е около 30 минути - просто слушайте записа и жънете успехите на собственото ви усъвършенстване.

Хипнозата много прилича на мечтаенето. Когато мечтаете, вие настройвате нивото на съзнанието си към областта на чистотата алфа, а след това давате свобода на фантазиите си. И въпреки че сте не податливи към отвличането на вниманието от странични неща, вие през цялото време сте усещащи и съзнаващи. Мечтаенето е един напълно естествен, безопасен и здравословен процес, в които понякога всички ние биваме въвлечени. Често нечие мечтание е така интензивно и целенасочено, че личността действително изисква към живот съответният обект или явление. Това обикновено се случва спонтанно и без никакво предварително намерение. Хипнозата е техника, която ви помага да навлезете в това променено състояние на съзнанието (състоянието на мечтаене преднамерено и да насочите вниманието си към определени цели, така че те да бъдат постигнати. Подобно на мечтаенето, хипнозата е един напълно нормален, безопасен и здравословен феномен. По време на хипнозата, също както и при мечтаенето, вие сте чувстващи и съзнаващи, въпреки че оставате неподатливи към външно разсейване. Както по време на мечтаене, така и по време на хипноза, вашия разум се нагажда към диапазона на алфа чистотата (това ще бъде разгледано подробно след малко). Разликата, е че докато сте под хипноза, разсъдъкът ви се насочва към специфичните и полезни цели, които желаете да постигнете, а не към фантазиите, както това се случва при мечтаенето. Някой от тези полезни цели могат да бъдат отказване от пушенето, преминаване към диета, подобряване на представата ви за себе си, преодоляване на фобии и страхове, засилване на паметта и др. Списъкът от приложения на хипнозата е почти безкраен. Тук сме включили актуални примери за различни случаи, които илюстрират специфични въпроси. Няма нищо, което може да ви обърка или да ви накара да изпаднете в недоумение. В съвременния свят хипнозата е един от най – ценните инструменти, използвани за усъвършенстване на живота. Чрез хипнозата могат да бъдат победени нежелани привички, могат да бъдат формирани полезни навици, може да бъде конструктивно подходено към разрешаването на всеки човешки проблем; истинското щастие може да замени нещастието... И изброяването може да продължи.
Вие наистина можете да използвате самохипнозата, за да разрешите буквално всеки проблем. Вие можете да я използвате и за разширяване на съзнанието си, както и за да проникнете във вродения ви висш разум и съзидателни способности. Когато я прилагате с тази цел, самохипнозата се превръща наистина в медитация. Самохипнозата може да бъде прилагана също и в случаите, когато чувствате необходимост от намесата на една по – висша сила в дадена ситуация; по този начин тя се превръща в една форма на молитва. Тънката разлика между всички тези приложения на самохипнозата е в това как насочвате мислите си, т. е. когато сте навлезли в алфа нивото. 
Тогава защо не всеки се занимава с ежедневна самохипноза? Основните причини са липсата на обучение и познания. Повечето хора страдат от липсата на правилна информация, притежавайки твърде голямо количество псевдоинформация. Много малко са местата, към които бихме могли да се насочим за придобиването на подобни знания. Колежите, които предлагат курсове по хипноза, се броят на пръсти, а и често тези курсове са доста повърхностни. Хипнозата се преподава в няколко търговски колежа, но срещу изкуствено завишени учебни такси.


Какво е хипнозата?

Вероятно до този момент сте схванали идеята, че хипнозата е едно състояние на мечтаене, на фантазиране. В това състояние човешкият съзнателен ум става безмълвен или пасивен. Това прави достъпен и открит подсъзнателния разум по начин, който позволява на хипнотизатора да въведе в тази могъща подсъзнателна сфера различни внушения. Нека да хвърлим един до известна степен технически поглед върху начина, по който мозъкът функционира. Мозъкът оперира чрез честотни цикли, които от своя страна са измерими. Тези честоти отговарят на определен вид дейности. Започвайки с най – ниската честота и продължавайки по възходящ ред, те са следните:  
1. Делта: 
Честотата на мозъчната дейност варира от 0 до 4 цикъла в секунда. Това е абсолютната безсъзнателност. За делта не се знае много. 
2. Тета: 
При тета, честотата се движи между 4 и 7 цикъла в секунда. Тета е част от областта на подсъзнанието, в която е приложима хипнозата – въпреки че много малко хора достигат до тета за дълъг период от време. Изглежда, че в тета са записани всички наши емоционални преживявания. Тета е онази специфична област, която отваря вратата на пред съзнанието, за да може то да се отправи отвъд хипнозата – в света на психичните феномени.  
3. Алфа: 
Честотния диапазон на мозъчната дейност при алфа е от 7 до 14 цикъла в секунда. Алфа е областта, която обикновено се смята за сферата на подсъзнанието. Почти всички хипнотични въздействия се осъществяват в този обхват. Освен това, тук се извършва и всяко мечтаене. Медитацията също е функция на този диапазон, понякога слизайки и в тета. Що се отнася до хипнозата, алфа е една изключително важна област.  
4. Бета: 
Това е сферата на съзнателния разум, чиито честотен диапазон е от 14 цикъла нагоре. Бета е областта, в която мислим и осъществяваме повечето от извършваните от нас в будно състояние дейности. Изглежда, че по – голямата част от нас оперират с около 20 цикъла в секунда по време на будно състояние. При около 60 цикъла в секунда човек би изпаднал в силна истерия. А при над 60 цикъла в секунда – не зная какво би могло да се случи... Предполагам, че не би било нещо приятно. 

Когато вечер заспивате, мозъкът ви автоматично превключва от по – високия честотен цикъл бета към по- ниския алфа, а после, за кратки последователни периоди, към тета и делта. По- голямата част от съня ви протича в алфа. Всичко, което хипнозата прави, е да се възползва от този естествен феномен. Хипнозата всъщност е една техника за принуждаване на мозъка да намали циклите си до алфа диапазона без да изпадне в сън. В алфа подсъзнанието е открито за влияния чрез внушение. Съзнателният разум не приема добре внушенията. Той е най – подходящ за мислене, разсъждаване и привеждане в действие на онези неща, които вече знае. Докато подсъзнанието е като един подчиняващ се роб. То не мисли и не разсъждава. То просто реагира на нещата, които му се казват. В това се корени стойността и силата на хипнозата. Чрез хипнозата вие сте в състояние да заложите мощни внушения директно в подсъзнанието си. То ги приема и ги кара да се превърнат в реалност. Отчасти подсъзнанието прави това като съобщава на съзнателния разум, че съществува нова информация, която трябва да бъде следвана. Съзнателният разум обича да действа в съответствие с онова, което вече е налице, така че той започва да работи по тази нова информация. Отчасти ние наистина не разбираме защо хипнозата действа и как точно подсъзнанието предизвиква съответните резултати. Това, което знаем е, че тя наистина действа, и действа доста добре. 

Внушения

Засега е достатъчно да подчертаем факта, че всички изложени по – нататък внушения са позитивни, конструктивни и полезни. Това е необходимо поради обстоятелството, че подсъзнанието не е запознато с разликата между едно полезно и едно вредно внушение. Основната му дейност се изразява във възприемането на подадените му от вас послания и в действането според тях. Ако решите да прибегнете до записи на собствени сценарии, бъдете особено внимателни ако решите да използвате собствени думи. Може спокойно да заместите някой от внушенията в сценариите, които са подходящи специално за вас, като вземете такива от книгата на У. Хюит "Хипноза". Там ще намерите внушения за:  
–  контрол над храненето  
–  различни фобии и страхове, например:
- страх от смъртта, 
- страх от неуспех, 
- страх от неспособност. 
–  подобряване на паметта
–  импотентност
–  болки и неразположения – например мигрени
–  сексуални проблеми
–  безсъние
–  пушене
–  чувство за вина поради различни причини 
– например заради аборт  
–  регресия  
–  полагане на тестове  
–  стремеж към самоубийство  –
  контрол над навици и контрол над стреса  
–  подобряване представата за себе си  
–  изявяване на способностите  
–  липса на енергия. 

Един негов пример на импровизация за контрол над храненето: 
"Ето историята на един от моите случаи. Наричам я моят случай с пуканките. Една доста пълна дама ме посети с цел контрол над храненето си. Проблемът й бе, че тя беше човек който не можеше да се въздържа от яденето. Тя купуваше направо 45 килограмови чували с царевица. Ядеше пуканки сутрин, на обяд, вечер, нощем и по всяко време между тези периоди. А пуканките винаги бяха почти плувнали в масло, обилно посипани със сол, после разбира се, следваха каси със сода, която тя пиеше, за да удовлетвори жаждата си. Знаех че маслото, солта и газираната вода са далеч по – вредни за нея отколкото пуканките, но пуканките бяха в основата на всичко. Без пуканките тя не би консумирала всичките тези неща. Така че реших да превърна пуканките в нещо не желано за нея. Преди да я хипнотизирам реших да открия какво не харесва тя. Тя харесваше всичко. Няма ли нещо в живота, което да намирате за отблъскващо? – отчаяно я попитах аз.
Ами...да, повдига ми се от мокри пилешки пера. Не мога да понасям миризмата им. Баща ми ме караше насила да коля и скубя пилетата. 
Ето че вече можех да изработя механизма...мокри пилешки пера. Когато я бях въвел в програмата и стигнахме до етапа, в който трябваше да поставя нещо за ядене в устата й, аз казвах: Пред теб има една голяма купа с пуканки. Пуканките са подгизнали от мокри пилешки пера. Пуканките миришат на мокри пилешки пера. Пуканките миришат на мокри пилешки пера. На вкус пуканките са като мокри пилешки пера. А сега вземи една пуканка, сложи я в устата си и я опитай. Тя незабавно започна да се дави и да кашля. Помислих си, че ще повърне. След като напусна кабинета ми, тя се прибрала вкъщи и си приготвила по навик една солидна порция пуканки. Този път наистина повърнала. Тя всеки ден се опитвала да си направи пуканки, но и се повдигало още докато ги приготвяла. По времето, когато дойде отново за трети сеанс, тя вече бе спряла да се опитва да си прави пуканки... беше победила навика и бе започнала да сваля излишните си килограми. Разбира се при отсъствието на пуканките тя бе спряла да пие газирана вода и да консумира големи количества масло и сол. По времето на шестия сеанс, тя вече бе свалила 10 килограма и изглеждаше и се чувстваше по – добре. Накарах я да прибави повече плодове и зеленчуци към храната си. Тя вече не беше пуканкохоличка. Това, което трябва да бъде разбрано от вас, се отнася до необходимостта да откриете онези вкусове или миризми, които са особено неприятни за вас. Използвайте тези вкусове и миризми, за да отстраните съответния вреден хранителен навик. Най – често хранителният навик, причиняващ проблема, е свързан с шоколад, сладкиши, пасти и т. н. Ако вие изяждате килограм и половина шоколад дневно и мразите вкуса на черен дроб, тогава се накарайте да визуализирате как вземате един шоколад от хладилника, който е стоял до килограм и половина не опакован суров черен дроб. Вкусът и мирисът на черния дроб са пропили шоколада... и т. н. Схващате същността. 

Митове 

Съществуват множество погрешни схващания за хипнозата. Голяма част от това неразбиране се дължи на второстепенни филми, представящи хора, които биват превръщани в зомбиподобни същества от някакъв всесилен мистик, който им казва: Погледни в очите ми! И ако това е ефектно и оправдано спрямо един трилър, то от друга страна това е стопроцентова измислица, която няма никаква връзка с истината. Ще се спра на някои от най – често разпространяваните митове.  
1. Хипнотизаторът има магически възможности. 
Това е изцяло невярно. Хипнотизаторът е едно напълно обикновено човешко същество, което е усвоило способността да прилага внушение с цел постигането на желани резултати.  
2. Човек може да бъде хипнотизиран и принуден да върши неща против своята воля. 
Абсолютно невярно! Преди всички, никой не може да бъде хипнотизиран, ако сам не желае това. Пациентът трябва изцяло да сътрудничи, за да може да бъде осъществена хипноза. На второ място – никой, който е под хипноза, не може да бъде накаран да върши неща, които не би направил и по собствена воля в състояние извън психоза. По време на хипнозата пациентът може да избере дали да приеме, или да отхвърли дадено внушение. Ако му бъде подадено някакво потискащо го внушение, той по свой избор най – вероятно ще излезе от хипнотичното състояние и ще си тръгне. 
3. Единствено слабо интелигентните хора могат да бъдат хипнотизирани. 
Отново невярно. Вярно е обратното. Колкото една личност е по – интелигентна, толкова е по – лесно тя да бъде хипнотизирана. Разбира се при определени случаи на умствени заболявания хипнозата е невъзможна. Но почти всеки, който иска да бъде хипнотизиран, може да бъде хипнотизиран. Само около 1 % от хората не могат да бъдат поставени под хипноза: отчасти поради психически заболявания, отчасти заради причини, които не можем да разберем.  
4. Хипнотизираният е в транс или в безсъзнание. 
Това в никакъв случай не е така. Пациентът, който е под хипноза, е изцяло буден и съзнаващ. Той напълно е фокусирал вниманието си в посочената от хипнотизатора област и е податлив на странично разсейване.  
5. Човек може да не успее да излезе от състоянието на хипноза. 
Това е напълно невярно. Дори ако операторът падне мъртъв след като е хипнотизирал пациента, то последният може напълно лесно да излезе от това състояние. На пациента може да се случат две неща: или да изпадне в краткотраен сън и после да се събуди, или да отвори очи, защото гласът на оператора е липсвал за известно време.  
6. Добрите резултати задължително се постигат чрез дълбока хипноза. 
Невярно. Всяка степен на хипноза – от повърхността до много дълбока, може да донесе положителни резултати. 

Хипнотично състояние: Когато е под хипноза, човек напълно съзнава къде се намира и какво става. Той или тя чуват всичко, което ги заобикаля. Личността е в едно състояние на дълбока отпуснатост, като при мечтаене, и често или има усещане за вцепененост на тялото, или пък е крайно чувствителна относно наличието на тялото си. 

Самохипноза.: Напълно възможно е да хипнотизирате себе си. Аз го правя почти всеки ден, като си подавам конструктивни внушения. За вас ще бъде много по – лесно да се хипнотизирате, ако преди това сте били хипнотизирани от някой друг и са ви били дадени внушенията и инструкциите за постигането на това състояние. 

Как да осъществяваме самохипноза

Положение на тялото.
Осъществявал съм хипноза в седнало и изправено положение. Имал съм пациенти, които са се намирали в полуизлегнато положение, били са седнали на столове с прави облегалки, легнали в леглото, лежащи на пода, седнали с кръстосани крака на земята и дори някой са били прави. Всички положения на тялото са ефикасни, но не спрямо всяка ситуация. Например една скоростна двуминутна процедура за подтискане на болка действа добре при пациент, който е прав. Но не може да става и дума за подобно положение при една тридесет минутна процедура насочена към контрол над храненето. Ако имате избор, столът тип шезлонг или столът с права облегалка, без поставки за ръцете, са най – подходящи за пациентите ви. Те са еднакво добри, те осигуряват достатъчно опора и комфорт за пациента, предпазвайки го от опасността да заспи по време на сеанса. Аз предпочитам моите пациенти да сетят на стол с права облегалка и без подпори за ръцете. Това са мои лични виждания. Но и в качеството си на оператор, извършващ хипноза, аз също препоръчвам този вид стол. Легналото положение върху легло предлага комфорт и опора на пациента. Тук обратният ефект е, че пациентът лесно може да изпадне в сън. Това е така, защото тялото и мозъкът са приучени всеки ден, когато легнете, мозъкът ви да изпадне в алфа и да заспите; това е нормалният начин за заспиване и ние всички преминаваме през него всяка нощ. Но обикновено един умел оператор е в състояние да предотврати това. Когато работите с хора, приковани към легло, това е единствената подходяща позиция на тялото. Лежането на пода има същият обратен ефект, както лежането на легло. Пациентът е много по – податлив към заспиване. От друга страна, подът много бързо поражда усещане за неудобство в пациента, така че не го препоръчвам при продължителни процедури. Седенето с кръстосани крака на пода също много скоро поражда неудобство, така че не препоръчвам и него за по – дълги процедури. Самият аз твърде често използвам тази поза за медитация (една форма на самохипноза и постигам чудесни резултати). Веднъж прекарах в дълбока медитация час и половина в тази поза без да изпитам никакво физическо неудобство. Но се съмнявам дали един не трениран и не опитен човек би могъл да направи това, а после да бъде в състояние да стане, а още по – малко да върви. 
В идеалния вариант, столът на пациента трябва да бъде разположен така, че върху очите му да не пада ярка светлина. Нека прозорците са зад гърба му, освен в случай, че не са с плътни завеси. Същото се отнася и за лампите – нека те да са зад него. Това помага на пациента да се отпусне и да се почувства удобно. 

Къде да провеждате хипнозата. 

Почти всяко място е подходящо. Осъществявал съм хипнозата в едва осветени стаи и под ярка слънчева светлина на открито. Практикувал съм сред шум и в тишина. Идеалният вариант е в една тиха и уютна стая с омекотено осветление. Ако се появят неочаквани и отвличащи ги от работата прекъсвания, опитайте да ги използвате във ваша полза. Веднъж бях започнал хипнотично въвеждане когато някакъв дърводелец започна да забива пирони в стената на съседния кабинет, която беше точно зад гърба на моят пациент. Ударите бяха като стакато – чук, чук... чук. Бързо изоставих обичайната си въвеждаща процедура и започнах да импровизирам. Казах: Външните шумове могат да ви разсейват. В действителност те ще ви помогнат да достигнете до едно по – дълбоко и по –здравословно състояние на отпускане. А след това, непосредствено преди всеки удар на чука, казвах: Навлезте по дълбоко (чук), по – дълбоко (чук), по – дълбоко и по – дълбоко (чук) и т. н. Моята пациентка навлезе в дълбока отпуснатост така, сякаш се спускаше надолу със скоростта на асансьор. Дори не ми се наложи да използвам предварително планираните си програми. Незабавно започнах да и подавам внушения, а после я върнах към нормално ниво на съзнание. Последвалите резултати бяха превъзходни.

Относно музикалния фон. 

Мнозина хипнотерапевти използват често лека музика или шум на морски вълни като звуков фон при въвеждане на пациента в хипноза. Изпробвал съм и музиката, и морските вълни, и смятам, че резултатът от тях е задоволяващ. Но все пак, моите най – добри резултати са постигнати без подобен звуков фон. Използвам рядко музиката като фон. Това е въпрос на лично предпочитание. Опитайте и двата вида и тогава изберете това, което предпочитате. 

Предхипнотична консултация. 

Да, вие трябва да се консултирате със себе си, преди да се научите да практикувате самохипноза. Няма нужда това да бъде една твърде задълбочена процедура, но при всички случаи, тя е важна. Вземете лист и химикалка и напишете отговорите на следните въпроси:  
1. Защо искам да се науча на самохипноза?  
2. Спрямо какво може тя да ми помогне?  
3. Какви придобивки бих могъл да получа?  
4. Как бих могъл да помогна и на другите? 
5. Какви са моите цели при използването на самохипнозата? 
6. Достатъчно сериозен ли съм, за да отделям по 15 минути на ден до края на живота си, за да практикувам това ценно умение? 
Ако откриете, че ви е доста трудно или дори невъзможно да отговорите на тези въпроси, това вероятно означава, че все още не сте готови за самохипноза. В такъв случай, просто оставете нещата да отлежат. Можете винаги да продължите, когато се почувствате готови за това. Най – често това, което се случва, ако се опитвате да прилагате самохипноза преди да сте умствено и духовно подготвени за нея, е, че тя просто не е ефикасна спрямо вас. Като следствие от това вие се обезкуражавате, и изоставяте тази идея. По – добрия вариант е да изчакате известно време и да се насочите към самохипнозата тогава, когато сте готови за нея, което ще ви донесе и желания успех. Но най – вероятно в този момент вие сте готови, изпълнени с желание и готовност да продължите.

Предхипнотични упражнения. 

Преди в действителност да започнете да изучавате самохипноза, има няколко прости подготвителни упражнения, които могат да ви бъдат от полза.  

Упражнение № 1:  Седнете удобно и погледнете право напред. Извийте очи нагоре, колкото можете повече. Това е доста неудобно. Задръжте очите си обърнати нагоре толкова дълго колкото можете. Когато напрежението стане по – голямо от това, което можете да понесете, затворете очите си и ги оставете да се върнат в нормалното си положение. Стойте седнали и със затворени очи в продължение на няколко минути, просто релаксираики и колкото е възможно повече изпразвайки ума си от мисли. Ползата е, че вие действително сте се принудили да навлезете в едно леко ниво на алфа състоянието. Когато очите се извъртят нагоре се навлиза в алфа. И тъй като алфа е необходима за постигане на хипноза, това упражнение започва да ви подготвя (както и да тренира ума ви да навлизате в алфа когато пожелаете.  

Упражнение № 2:  Седнете удобно и затворете очи бавно визуализирайте една по една буквите от името си. После визуализирайте цялото си име. След това изтрийте името си и отворете очи. Това ви помага да развиете способността си за визуализация. Визуализацията е ключа към успешната самохипноза и към нещата отвъд хипнозата, които са описани в следващата глава. За мнозина визуализацията е трудно нещо. Не се обезкуражавайте, ако и вие имате затруднения с нея. Ако първата буква от името ви е Н и вие не успявате да я визуализирате, то тогава просто мислено си я начертайте... две вертикални линии с хоризонтална по между им... Знайте в ума си, че буквата Н е там. Чрез практика вие ще се научите да визуализирате. Както и при всички останали съществени умения, практика, практика, практика и още практика е онова, което ги усъвършенства. Това е също толкова вярно за самохипнозата, колкото и за свиренето на някакъв музикален инструмент. В хипнозата вие се учите да свирите с инструмента на вашия ум. И дали ще останете аматьор, посредствено свирещ или професионалист, е нещо, което изцяло зависи от това колко стремеж, време и цялостност сте готови да посветите на това.


Аудио сценарии за самохипноза

Ние сме в състояние да разрешим повечето, ако не и всички проблеми в живота си, ако знаем как. Самохипнозата е средство, чрез което сами можем да си помогнем в разрешаване на проблемите си по пътя към по-добър живот. Следват самохипнотични сценарии за 21 основни ситуации, в които се налага да се решават проблеми. Последните два – 22-ри е за саморегресия препоръчан и съставен от Брайън Уейс и 23-ия – отново саморегресия съставена от У. Хюит. Навярно повечето от тях ще ви бъдат полезни в някой момент от живота. Във RAR архива, който ще изтеглите се съдържа един МП 3 файл и един текстов файл със самият сценарий. Ако разполагате със text to speech-софтуер, можете да направите корекции върху сценария според личните си предпочитания и някой специфични индивидуални нужди. А можете и просто да направите запис със собствения си глас. Само сядате удобно, включвате съответния плеър, затваряте очи и се оставяте на хипнотичното въздействие на записаният глас. Никак не е сложно, нали? Не ви трябва хай-фи стереоуредба с много честоти. 
Хипнозата е метод, който унася съзнанието, за да се отпусне и да престане да мисли, както става при лягане, точно преди сънят да ви овладее. В състояние на хипноза съзнанието е почти пасивно, но вие не спите. В такъв момент подсъзнанието ви е особено податливо на внушения. Именно то реагира на внушенията и благодарение на него те се проявяват в живота ви. Подсъзнанието е като послушен слуга - прави само това, което му се каже. То не мисли, не разсъждава, не действа рационално, само следва инструкциите. Но пък съзнанието мисли, разсъждава, действа рационално и често оспорва вашите искания. Затова то трябва да се подложи на релаксация, да го накарате да замълчи, за да не спори с инструкциите, които давате на подсъзнанието. Този процес се нарича хипноза. Самохипнозата означава вие сами да се хипнотизирате. Когато друг го прави, това е хипноза. Независимо дали става дума за хипноза или за самохипноза, няма разлика в самия процес и в резултатите от него. Абсолютно необходимо е внушенията да се повтарят и да се затвърждават, защото внушеното чрез хипноза обикновено се забравя след една-две седмици и трябва постоянно да повтаряте на подсъзнанието си какво да прави, за да го убедите, че желаете точно това. Необходимо е, защото хората често променят настроенията си и по този начин сигнализират на своето подсъзнание да не ги приема сериозно. Докато постоянно изпращате внушения на подсъзнанието си и му изтъквате какво искате, внимавайте, защото тези внушения могат наистина да се превърнат в действителност. Самохипнозата е мощно средство, затова добре осъзнавайте какво програмирате в подсъзнанието си чрез нея, защото наистина ще го получите. 

Слушане на записа 
Подберете времето и мястото така, че да няма изгледи да ви обезпокоят. Изключете телефона. Седнете удобно или легнете - както искате. Лично аз предпочитам стол с права облегалка и без странични ръчки. В някои случаи непременно трябва да сте легнали в легло (при записите за сънищата, за безсънието и др.). Включете записа, слушайте и изпълнявайте инструкциите. Правете това, което ви казва записът. 


1. Обичам... 
Всеки ден вас ви залива истински водопад от отрицателни думи и действия. Поради това много лесно може да се подведете и да започнете да мислите отрицателно. Този негативизъм се предава чрез всекидневните разговори. Например, ако запитате някого как се чувства, почти сигурно ще ви отговори: Не мога да се оплача. Защо хората трябва да изразяват състоянието си чрез думи като не мога и оплаквам се, вместо с положителни съждения? Няма ли да е по-хубаво да кажем: Добре съм, когато ни попитат как сме? Забелязали ли сте, че хората често казват: Не харесвам това и това, независимо дали е храна, място или човек? Винаги казват какво не харесват, а не какво харесват. Вслушвайте се в нещата, които чувате, и ще разберете колко точно е това мое наблюдение. Телевизията е друг източник на негативизъм. Например, вземете една реклама, която казва горе-долу следното: Дойде сезонът на грипа, затова се подгответе за момента, когато той ще ви хване, като си купите нашия продукт. Рекламодателите искат вие да хванете грип, за да спечелят повече пари. Истината е, че няма никакъв сезон на грипа и не сте длъжни да се разболявате. Вестниците също ви заливат с големи дози негативизъм. Почти всички съобщения в тях изтъкват какво не е наред някъде или с някого. Дълго ще трябва да търсите по страниците им, докато откриете някаква заредена с оптимизъм случка. Сценарият, който ви предлагам, ще ви помогне със силна доза от най-мощната положителна енергия, която може да съществува в живота - това е любовта. Тя ще изтрие последиците от всички отрицателни влияния. Чрез тази енергия ще получите много любов и късмет. Тя обогатява живота на всеки, когото докосне. Този и всички записи, посветени на любовта, ще ви помогнат да си създадете такава силна и положителна аура, че целият негативизъм на света няма да е в състояние да я пробие. Използвайте записа колкото пъти искате, а лично аз ви препоръчвам да го слушате често.

изтегли

2. Нарисувай ми любовта.
Всеки иска да бъде обичан и да дава любов. Всеки има право на любов. Това е един романтичен запис за двама и той ще ви помогне да осъществите истинската си любов. Благодарение на него ще намерите и привлечете подходящия партньор в любовта. Ако вече сте набелязали някого, благодарение на този запис ще затвърдите връзката с него. Ако нямате предвид конкретен човек, записът ще ви помогне да привлечете вашата сродна душа. Записът действа на принципа без вреда за никого. Следователно, не можете да привлечете желания партньор, като навредите на трети човек. Ако човекът, когото истински обичате, е трайно свързан с друг/друга, ще можете да го привлечете към себе си, но това ще стане така, че третият човек да не бъде ощетен по никакъв начин. Трябва да сте склонни да позволите на висшия разум да направи всичко вместо вас. Не се опитвайте да карате нещата да стават точно така, както смятате, че трябва, защото това ще ви донесе само разочарования. Можете да използвате записа колкото пъти искате. Препоръчвам да го слушате поне веднъж седмично, а най-добре всеки ден, докато се съберете с този, когото истински обичате, и взаимно се обвържете.

изтегли

3. Нека посея любов.
Този запис е посветен на любовта - на всичко, което може да се обозначи с думата любов. Той не е посветен на романтичната любов за двама. Наистина включва и тази тема, но въздействието му е много по-дълбоко и по-мащабно. Мощните хипнотични внушения в тоя запис са в състояние на преобразят дните ви чрез силата на любовта и да направят живота ви необикновен, пълен с щастие и удовлетворение. Дори да изслушате записа един единствен път в живота си, това до известна степен ще ви обогати. Можете да го слушате толкова пъти, колкото искате, а лично аз препоръчвам често да прибягвате до него.

изтегли

4. Многото лица на любовта.
ЛЮБОВТА е най-силната и най-положителната от всички енергии. Тя има много измерения. Повечето хора смятат, че любовта е романтичната връзка между двама влюбени, или обичта и привързаността между членовете на семейството. Това наистина са силни свидетелства на любовта, но тя означава много повече. Този запис ви дава възможност да обхванете различните аспекти на любовта и да ги направите част от своя живот. Това ще ви обогати и ще направи живота ви по-добър във всяко отношение. Този запис, както и другите, посветени на любовта, имат за цел да ви превърнат в мощен източник на любов и същевременно във фокус, където тя да се съсредоточава. Когато станете такъв източник и фокус, негативизмът няма да може да ви обсеби. Можете да слушате този запис колкото пъти искате, а лично аз ви препоръчвам често да прибягвате до него. 

изтегли

5. Запомняйте и тълкувайте сънищата си.
Този запис ще ви помогне да си припомняте сънищата и да ги тълкувате. Пуснете го вечерта, преди да си легнете, и докато заспивате го слушайте. Дръжте хартия и молив до леглото, защото може да се събудите посреднощ и да си спомните какво сте сънували. В такъв случай запишете веднага всичко, докато ви е още прясно. Ако изчакате, може да забравите някои важни подробности. Щом се събудите сутринта, запишете всичко, което си спомняте, че сте сънували. Може да се събудите и през нощта и да си спомните съня. В такъв случай ще заспите отново и ще сънувате много повече неща, които ще успеете да си спомните, когато се събудите сутринта. Бъдете сигурни, че внимателно записвате всичко, защото това подсказва на съзнанието ви, че сериозно сте се заели да запомняте и да тълкувате сънищата си. Ако не можете веднага да разберете какво означава сънят, докато го записвате на хартия, мислено си кажете: "Искам да разбера значението на този сън". Или ще го разберете в същия миг, или малко по-късно ще ви проблесне като светкавица. Когато си спомните някой сън и го разтълкувате, кажете благодаря на своя ум. Запомнянето и тълкуването на сънищата е въпрос на тренировка на мозъка. Отначало може да получите откъслечни резултати, но с времето, ако упорствате, ще постигнете доста повече. Пускайте си този запис всяка вечер или колкото можете по-често, докато умът ви свикне да получава задоволителни резултати. Другият запис, посветен на съня, ще научи съзнанието ви да разрешава проблеми с помощта на съня. Затова е добре да свикнете да запомняте и да тълкувате сънищата и след това да очаквате резултати от решаването на проблемите. Сънищата са извънредно важни за нашето умствено и физическо равновесие. Те са източник на развлечение и на важни сведения, представляват и канал, по който надсъзнанието ни се свързва с нас. Айнщайн е видял насън своята теория на относителността. Понякога сънищата ни могат да бъдат изтълкувани буквално. Например, може да сънувате, че в близко бъдеще ще пътувате със самолет до Париж, и да ви се случи точно това. Друг път сънищата представляват символи. Например, може да сънувате, че една черна мечка заплашва живота ви. Мечката може да бъде символ на силния черен тютюн, към който сте пристрастени. Сънят предупреждава, че тютюнът застрашава живота ви. Понякога сънят е отчасти символичен и отчасти буквален, но във всички случаи вашият ум може да го изтълкува съвсем точно. Ако се научите как да запомняте и да тълкувате сънищата си, ще постигнете нови хоризонти в познанието и житейския опит. Сега просто слушайте записа и следвайте инструкциите. Не се борете със съня. Ако ви се доспи, когато записът все още не е свършил, заспете. Подсъзнанието ви ще продължи да поема информацията, защото то никога не спи.

изтегли

6. Използвайте сънищата за разрешаване на проблеми.
Сега,когато вече сте тренирали съзнанието си да запомня сънищата ви и да ви казва какво означават, сте готови да отидете още по-напред, към следващата стъпка. С този запис ще тренирате съзнанието си, за да ви дава решенията на вашите проблеми. Ето какво трябва да направите, за да си помагате със сънищата си, когато решавате проблеми: Първо релаксирайте и променете състоянието на съзнанието си, самохипнотизирайте се. Кажете на своя ум, че искате насън да получите информация, която ще даде най- доброто решение на проблема, за който мислите. Мислено изложете проблема, който искате да решите. Кажете на своя ум, че искате да запомните сънищата си и да разберете изцяло информацията, която съдържат. Легнете да спите. Когато се събудите, запишете всичко, което си спомните от сънуваното. Може да получите решението на проблема веднага, то може да ви се яви по-късно като проблясък или по някакъв друг начин. Може да стигнете до цялостното решение или да получите информация, която ще ви помогне.
Когато си припомните съня и разберете информацията в него, или получите решението на проблема, мислено кажете благодаря на своята висша същност. Сега направете всичко това в сеанса по самохипноза, преди да си легнете да спите. Слушайте записа и следвайте инструкциите. Ясно изложете в ума си проблема, който искате да решите. Не се борете със съня. Ако ви се доспи, а записът още не е свършил, заспете. Подсъзнанието ви ще продължи да усвоява информацията.

изтегли

7. Твърдения за зрели хора.
Този запис е предназначен да се използва преди лягане. Докато потъвате в съня, записът ще програмира голям брой мощни, положителни, градивни, полезни и успешни внушения на няколко равнища в подсъзнанието ви, за да получите възможността да обогатите всестранно живота си. Всички чудеса започват в мисълта. Този запис зарежда различни равнища от подсъзнанието ви с чудотворни внушения. Слушайте го всяка вечер или колкото може по-често и наблюдавайте как се променя животът ви, докато вършите чудесата, които искате да се случат. Записът наистина действа, затова го използвайте често. Записът ще спре автоматично, затова не се опитвайте да оставате будни, за да го изключите. Просто се унесете в сън, докато слушате. Записаните послания ще продължат да въздействат на подсъзнанието ви дори когато спите. Можете да слушате записа винаги, не само преди лягане.

изтегли

8. Контролиране на безсънието.
Този запис ще ви помогне да се отървете от безсънието, а нощите ви да станат спокойни, приятни и релаксиращи. Когато съзнанието ви е необучено, то отказва да релаксира, не позволява и на тялото ви да направи същото. Поради това вие заспивате трудно, а понякога дори не можете да заспите. Необходимо е да приучите съзнанието си да прави онова, което искате и когато поискате, за да можете да контролирате съня си. С помощта на самохипнозата, този запис ще научи съзнанието ви да ви позволява да заспивате тогава, когато пожелаете. Всяка вечер пускайте записа и следвайте инструкциите. Ако записа свърши и не сте заспали, пуснете го отново и продължете да слушате. Колкото повече слушате, толкова по-бързо ще заспивате. След време може дори да нямате нужда от записа, защото съзнанието ви ще се научи да ви оставя да заспите, когато искате. Възможно е записът да ви приспи още от първия път. Това може да отнеме и повече време. Всичко зависи от вас и от това, колко сериозен проблемът ви с безсънието. Ако упорствате и слушате записа всяка вечер, ще победите безсънието. Не се тревожете за изключването. Оставете се на съня. Инструкциите ще влизат дълбоко в подсъзнанието ви и насън. Така ще имате полза от записа и когато съзнанието ви спи.

изтегли

9. Успехи в работата.
Този запис ще промени състоянието на съзнанието ви, за да успеете да възприемете хипнотични внушения, които ще ви осигурят успехи в работата, в отношенията с колегите и най-общо казано, ще оптимизира поведението ви на работното място. Внушенията ще бъдат програмирани на няколко равнища на съзнанието ви, за да постигнете по-големи и по-бързи резултати. Тази запис не може да ви накара да направите нещо, което наистина не искате да правите. Ако искрено и истински искате да постигнете кариера, която да е успешна, продуктивна, пълна с радости и задоволство, записът ще ви помогне да направите чудеса. Може да го използвате толкова често, колкото желаете. Вероятно ще бъде много добре да го слушате поне по веднъж на ден, докато констатирате, че положението на работното ви място е задоволително и върви в набелязаната от вас посока. След това може да го слушате по-рядко, ако решите. Можете да използвате този запис самостоятелно и ще имате добри резултати. Може да го комбинирате със записа, посветен на определянето на цели и самоконтрола (следващият). Ако решите да прилагате двата заедно, ги редувайте, единия ден слушайте записа за успех в работата, а на следващия ден - този за определянето на цели. За записа, посветен на определянето на цели и самоконтрола, ще трябва да програмирате целта си приблизително така: "Искам да изпълнявам всичките си служебни задължения и да осъществявам междуличностните си връзки с такава цялостност и въодушевление, че да осигуря финансовия си успех и да постигна максимално желаното от мен равнище на удовлетвореност от себе си". Или вземете формулировка, която най-много отговаря на желанията ви.

изтегли

10. Определяне на цели и самоконтрол.
Ще ви се иска често да слушате този запис - самостоятелно или заедно с някой от другите. Ако го използвате заедно с друг, програмирайте на този запис конкретната цел, която искате да постигнете, и го редувайте с другия. Например, ако използвате този запис, посветен на постигане на целите, заедно със записа за контролиране на храненето, единия ден слушайте единия запис, а на следващия ден - другия. Във връзка с храненето програмирайте конкретна цел на записа за определяне на цели, като например: "Искам да имам самоконтрол, за да спазвам диетата, която сам съм си определил, и искам да сваля излишното тегло, за да не бъда повече дебел". Или, ако искате да спрете пушенето, може да си определите целта приблизително така: "Искам напълно да се откажа от тютюна под всичките му форми и да стана непушач". Практически можете да използвате този запис заедно с всеки друг, за да затвърдите програмирането си. Този запис, посветен на определянето на цели и самоконтрола, действа резултатно и взет самостоятелно, когато определяте и реализирате всичките си цели. Записът укрепва и самоконтрола, необходим за постигане на всичко, което желаете. Използвайте го често за всички цели, и малки, и големи. Ето някои примери: да се усмихвате по-често, да подобрите резултатите в работата си, да станете по-дружелюбни, да се отървете от плахостта, да намерите нова работа, да спечелите повече пари, да четете и да учите по-резултатно. Има безкрайно много възможности. Ето как трябва да използвате записа. Първо напишете една конкретна цел на лист хартия и дръжте листа близо до себе си по време на хипнотичния сеанс. Може да си напишете две цели, ако са тясно свързани помежду си. Ако имате много цели, настоятелно ви препоръчвам да работите върху тях в отделни хипнотични сеанси с интервал най-малкото един час. Няма ограничение за броя на целите, които да програмирате, но работете с тях поотделно. Ако направите така, резултатите ще бъдат по-забележими. Когато добиете повече опит, ще започнете да групирате целите в един и същи сеанс. Но за начинаещи се препоръчва да работят с една, най-много две цели наведнъж. Използвайте записа толкова често, колкото искате. Прилагайте го веднъж седмично за всяка отделна цел, докато я постигнете. В един момент от този самохипнотичен сеанс ще получите указание да отворите очи и да прочетете целта, която сте написали на листа. Докато правите това, в записа ще има двеминутна пауза. Ако прочетете написаното преди да е свършила паузата, прочетете го пак. Четете, докато записът ви каже пак да затворите очи. Ако по някаква причина не сте в състояние да напишете целите си или да ги прочетете, когато записът ви даде това указание, просто дръжте очите си затворени и мислено повтаряйте целите си, докато трае паузата.

изтегли

11. Творческо фантазиране.
Това е малко по-различен запис. Той учи ума ви да фантазира по-ефективно. Фантазирането е ключът, с който самохипнозата и работата върху психиката дават по-бързи и по-трайни резултати. Макар че досега не съм го споменавал, самохипнозата е извънредно резултатен метод, с който можете да развивате вродените си психически способности. На практика някои от процедурите наистина ви отвеждат в сферата мисловните способности и ви позволяват да осъществявате някои психически действия, като например телепатия. Примери за това са записите, посветени на любовта и на световния мир. Щом можете да нарисувате мисления образ на нещо, то се постига много по-лесно. Този запис е много полезен и много забавен. Ще се научите да виждате в цветове, да си представяте форми, да създавате сцени, да си измисляте конкретни предмети и да променяте нещата. Малко са хората, които са свикнали да фантазират. Това се научава. Така че не бива да изпадате в униние, ако не успявате да фантазирате перфектно още от самото начало. Ако мисловните ви картини не се материализират или са неясни, използвайте въображението си: представете си, че картините, цветовете и формите съществуват и продължете да слушате записа. Постепенно ще започнете да виждате такива цветове, форми и картини, каквито искате. Някои хора могат мигновено да започнат да фантазират. На други им е необходимо повече време и много настойчивост. Запомнете, че упражнявате ума си, а той понякога може да се държи като капризно дете. На капризните деца е необходимо да се повтаря много пъти, докато се получи желаната реакция. Така е и с ума ви. Можете да слушате този запис толкова често, колкото искате. Това е добро упражнение.

изтегли

12. Възстановяване на вътрешното равновесие.
Този запис ще предизвика промяна в състоянието на съзнанието ви, от което ще се почувствате дълбоко релаксирани и спокойни. Докато сте в това състояние, ще преминете през една чудесна процедура, която ще възстанови равновесието ви. Какво означава да възстановите равновесието си? Чисто и просто да се освободите от целия боклук, който задръства ума и духа ви, за да си разчистите терена, така да се каже. Ще овладеете проявите на негативизма, като например вина, омраза, гняв и други подобни, ще ги замените с любов, вяра, прошка... Вие затваряте вратата към отрицателните аспекти от миналото си и отваряте нова страница от своя живот към блестящото, ново и обещаващо бъдеще. Човек може да гледа на миналото си или по здравословен и благотворен начин, или, напротив, по нездравословен и вреден. Хората, които извличат поуки от миналия си опит, за да могат по-добре да се справят с настоящето, използват миналото по здравословен и благотворен начин. Тези, които са се вкопчили в миналото си и мисълта им продължава да живее в него, като не им позволява да се радват на настоящето, използват миналото по нездравословен начин. Процесът на възвръщане на равновесието се състои и в това, да затворите вратата на миналото, за да живеете в настоящето по такъв начин, че да си осигурите блестящо бъдеще. Преминаването през тази процедура не ви пречи да се върнете в миналото посредством хипнотична регресия. Процесът на установяване на равновесие просто ви дава правилната гледна точка към вашето минало. Защо е толкова важно да бъдем в равновесие? Защото животът е пълен с потенциални богатства, които само чакат да ги вземете. Но няма да можете да го сторите, ако сте извън равновесие, просмукани от надмощието на негативизма. В нематериалния свят подобните неща се привличат. Това означава, че ако у вас преобладава негативизмът, в живота ви ще се случват негативни неща. И обратното, ако ви владеят положителни енергии, ще ви се случват положителни неща. Запитвали ли сте се някога защо някои хора като че ли непрекъснато са преследвани от бедност, малшанс, болести и други нещастия, докато други като че ли водят вълшебен живот, преизпълнен с всякакъв вид награди? Ако можехте да погледнете в умовете на всеки от двата вида хора, щяхте да намерите два съвсем различни модела на мислене. Първият е изпълнен със страхове, ненавист, отмъстителност, ревност, усещане за малоценност, за вина и други подобни. Вторият модел почти никак не прилича на първия. В него ще срещнете вярна самооценка, прошка, любов, доверие и други такива качества. Само от вас зависи кой от двата вида хора искате да бъдете. С две думи: можете да бъдете или победители, или губещи. Този запис ви отвежда към първата значителна стъпка, която ще ви позволи да станете победители в живота. Можете да го използвате толкова често, колкото искате. Той ви кара да се чувствате прекрасно и поддържа равновесието у вас.

изтегли

13. Контрол на теглото и храненето.
Този запис ще предизвика у вас променено състояние на съзнанието и ще можете да контролирате храненето и килограмите си. Приемаме, че проблемът ви с теглото се дължи на неправилни хранителни навици и можем да ви помогнем да го решите само ако наистина искате да се храните правилно и теглото ви да бъде добре разпределено по цялото тяло. Имайте предвид обаче, че този запис не може да ви накара да направите нещо, което просто не искате. Ако искрено желаете да си изработите здравословен хранителен режим и да върнете теглото си в нормалните граници - само при това условие работете с този запис. Едно предупреждение. Записът не е медицинска програма и няма такова предназначение. Той действа посредством самоконтрола, представата, която имаме за себе си, и баланса в хранителните навици. И ако проблемът с теглото се дължи на здравни причини, като например нарушени функции на щитовидната жлеза или други физически нарушения, използвайте този запис само ако лекуващият лекар не възразява. Отнесете медицинските си проблеми към лекарите. Използвайте записа само по предназначение - контрол на навиците. В сценария има примерна диета. Тя е само илюстрация и може да не е най-подходящата за вас. Там, където в записа е представена диетата, можете да промените менюто според вашия режим, а ако трябва, се посъветвайте с лекаря си или с диетолог. Диетата в сценария на записа е направена с цел да бъде медицински приемлива за всички. На вас остава отговорността да определите собствената си диета и да я вмъкнете в този сценарий. Може да ползвате записа самостоятелно и в комбинация с друг. Ако слушате записа самостоятелно, пускайте си го поне веднъж на ден и следвайте инструкциите и внушенията, докато постигнете целта си по отношение теглото. Тогава може да спрете да го слушате и да поддържате постигнатото тегло. Ако го използвате в комбинация със записа за определяне на цели и самоконтрол, единия ден слушайте единия запис, а на следващия ден - другия. Във връзка със записа за определяне на целите трябва да си напишете програма за конкретната цел, като например: "Искам да следвам стриктна, здравословна диета, която ще ми позволи да сваля точно толкова килограми, колкото е добре за мен. След това ще поддържам подходящо здравословно тегло". Можете да го изразите с други думи, които според вас най-много подхождат на целта ви.

изтегли

14. Обща релаксация и контрол на стреса.
Този самохипнотичен запис ще ви върши чудесна работа всеки път, когато искате да релаксирате, да се освободите от стреса или напрежението, когато просто искате да се почувствате добре. Хубаво е да го слушате като подготовителен етап и преди работата по други хипнотични записи, за да можете по-добре да се адаптирате и да получите добри резултати от хипнозата. Можете да използвате този запис толкова често, колкото искате. Препоръчвам ви да го слушате поне веднъж седмично, за да контролирате по-добре живота си.

изтегли

15. Усъвършенстване на собствения ни образ.
С този запис ще навлезете в променено състояние на съзнанието, благодарение на което ще усъвършенствате собствения си образ като го пресъздадете по ваш вкус. А след това ще почнете да действате по такъв начин, че този образ да стане действителност в материалния свят. Предлагам да отделите няколко минути или няколко часа, ако е необходимо, за да помислите сериозно какво искате в действителност за себе си. Искате ли да сте по-уверени? Искате ли да бъдете по-отзивчиви? Да имате по-добро здраве? Да си намерите нова работа? Да бъдете по-търпеливи? Да бъдете по-решителни? Да се освободите от отрицателни мисли и действия? Помислете за всички аспекти на личността, която искате да бъдете. Напишете го и го проучете, ако трябва. Помнете какви искате да бъдете. Този запис ще ви помогне да реализирате представата си, вашето идеално аз. Не бива да смятате, че сте длъжни да направите всичко само в един сеанс с този запис. Можете да променяте или да трансформирате собствения си образ по свое желание, като слушате записа толкова често, колкото искате, и като внасяте желаните корекции. Този запис не е еднократно средство. Предназначението му е да бъде средство, което да ползвате всеки ден до края на живота си, за да го обогатявате в каквото отношение искате.

изтегли

16. Контролиране на тютюнопушенето.
Този запис ще ви отведе в променено състояние на съзнанието, чрез което ще можете да се освободите от пушенето, ако наистина го искате. Ако сте решили да се откажете от цигарите заради някого, записът няма да ви е полезен. Самохипнозата може да ви помогне да направите всичко, което наистина искате да направите, но няма силата да ви принуди да направите нещо, което в действителност не искате да правите. Записът е предназначен да се слуша най-малкото веднъж на ден, докато успеете да се откажете от пушенето. Ако по някакви причини не можете да го слушате всеки ден, направете така, че да работите по него поне веднъж седмично. Ако между два сеанса мине повече от седмица, има изгледи да не получите резултатите, които са ви необходими, защото постхипнотичното внушение отслабва за една-две седмици. След като спрете да пушите, няма нужда повече да слушате записа. Ако след като сте се отказали от цигарите, внезапно пак ви се прииска да пушите, вземете записа и отново го слушайте. Използвайте го колкото трябва, докато се откажете окончателно от цигарите.

изтегли

17. Подобряване на самочувствието и паметта.
С този запис ще усъвършенствате самочувствието и способността си да помните. Самохипнозата може да ви помогне да направите всичко, което наистина желаете, но не е в състояние да ви накара да правите неща, които всъщност не искате да правите. Отначало слушайте записа веднъж на ден, в продължение на една седмица, а след това само по веднъж седмично, докато констатирате, че вече нямате нужда от него. Може да го слушате и по-често, ако искате. Колкото повече го използвате, толкова по-стабилни и по-бързи ще бъдат резултатите. Ако поради някаква причина нямате възможност да го слушате всеки ден, направете така, че да можете да работите по него поне веднъж седмично. Когато интервалът между сеансите е по-голям от една седмица, има опасност да не получите желания резултат, понеже постхипнотичното внушение отслабва след една-две седмици. След като си изградите самочувствието и укрепите паметта си до такава степен, която ви задоволява, няма нужда повече да слушате записа. Въпреки това може да поискате да го слушате от време на време за припомняне и затвърдяване на постиженията.

изтегли

18. Поддържане на добро здраве.
Предназначението на записа е да ви помогне да укрепите здравето си, като използвате собствените си творчески възможности и способността си да се лекувате посредством самохипноза. Много хора са получили помощ от хипнозата и вие имате тази възможност. Записът ще предизвика промяна в състоянието на съзнанието ви и ще можете да поддържате доброто си здраве, като си създавате образ на здрав човек, какъвто наистина искате да бъдете, и след това предприемете такива действия, които ще реализират този образ в материалния свят. Препоръчвам да слушате записа най-малкото веднъж на две седмици, за да се поддържате в добро здраве, да не боледувате и да не бъдете отпаднали. По-добре би било да го слушате веднъж седмично или още по-често. Той не е за еднократна употреба, а представлява средство, което да използвате до края на живота си. Ако се разболеете или нараните, използвайте записа съвместно със следващия (за самоизцеленето). Разбира се, трябва да се съобразите и със съветите на лекаря си. Защото записите не могат да заменят лекарската помощ.

изтегли

19. Самолечение.
Благодарение на този запис ще успявате сами да лекувате болестите и нараняванията, като повикате на помощ собствените си творчески способности и умението сами да се лекувате под въздействието на самохипнозата. Записът ще ви отведе в състояние на променено съзнание, което ще ви помогне да се справите с болестите или нараняванията, като със собствените си творчески възможности унищожите вредните нашествия. Ще давате указание на тялото си как да се лекува бързо и резултатно. Разбира се, трябва да спазвате и съветите на личния си лекар. Използвайте записа поне веднъж на ден, докато се излекувате от болестта или нараняването. Добре ще е да го слушате по няколко пъти на ден, докато възстановите здравето си. Можете да ползвате записа цял живот, винаги щом се разболеете или се нараните. След като оздравеете, служете си с предишния запис, за да поддържате здравето си. Ако редовно го ползвате, ще бъдете в състояние да сведете до минимум или дори напълно да отстраните всякакви заболявания. Естествено, трябва да се вслушвате и в съветите на личния си лекар. Тези два записа не заменят компетентната лекарска помощ.

изтегли

20. Световният мир (първи запис).
Този запис ще премахне духа на войната от вашето и от съвкупното съзнание, ще укрепи миролюбието у вас и другите. Самохипнотичната процедура ще промени състоянието на съзнанието ви и то ще се пренесе в духовната сфера, където ще можете по-резултатно да излъчвате мисъл и енергия.

изтегли

21. Световният мир (втори запис).
Чрез този запис ще започнете много по-силно да влияете върху съвкупното съзнание в полза на световния мир. Ще навлезете в състояние на релаксация, което ще ви позволи по-ефикасно да излъчвате мисли и енергия.

изтегли

22. Релаксация и регресия от Б. Уейс.
Може да използвате този запис, за да постигнете действителна регресия, за да релаксирате или за да влезете в контакт с вашата собствена мъдрост. Помнете, че веднага можете да постигнете много жива изавършена регресия, вероятно е да попаднете на модел на поредица от ключови моменти, възможно е да започнете само с
фрагменти или образи от предишен живот или да изживеете междинно състояние. Не е изключено и да се озовете в градина, храм или на друго духовно и целебно място, а може просто да релаксирате и да се чувствате добре. Позволете на всяко от тези изживявания да бъде точно това, което ви трябва за момента. Оставете се да бъдете изненадани от неочакваното, ако то се случи. И не забравяйте, че колкото повече упражнявате този процес, толкова по-лесно ще ви бъде и толкова повече ще сте възнаградени.
Методът със запис не действа на всички. Някои трябва неколкократно да прослушат записа, за да усетят неговото благотворно действие. Неспособността да се откликне на записа не означава, че човек не може да бъде регресиран, а по-скоро че "неоткликващият" има нужда от специално внимание, че трябва да бъде ръководен от терапевт.
Сценарият е замислен като указател, като пример — вие би трябвало да направите записа и да го използвате, само ако сте се решили да се върнете във вашето минало със съзнанието, че някои спомени могат да бъдат твърде смущаващи. Ако се притеснявате от въздействието на травмиращия спомен, не използвайте този запис! Ако желаете, можете да ползвате само релаксиращата част от упражнението, тъй като тя е ценна сама по себе си. Както бях казал и преди, рисковете от смущаваща реакция са минимални. Повечето хора се справят и успяват да интегрират спомените си без всякакви трудности. В действителност те се чувстват след това много по-добре. Техниката чрез запис има много мощно въздействие. Съществува известен риск от обратен ефект при самостоятелна работа със записа и той може да се изрази в усещане за безпокойство и вина. Макар че вероятността е твърде малка, ако ви се случи това, трябва да се обърне те към терапевт и да разрешите възникналите проблеми.
Пускайте си записа, когато сте на тихо и усамотено място, където можете да се отпуснете и сте сигурни, че няма да ви безпокоят.
НЕ СЛУШАЙТЕ ЗАПИСА В КОЛА!
Преди да включите записа, излегнете се на леглото или седнете в удобен стол и разпуснете всичко стегнато в облеклото си. Уверете се, че няма да ви пречат или прекъсват. Изуйте обувките си, свалете си очилата, извадете контактните си лещи. Отпуснете се напълно. Не кръстосвайте крака. Можете да си пуснете като фон нежна, лека музика, ако тя ви успокоява.
Вместо да слушате аудио запис, някой приятел може да седи до вас и да ви чете сценария.

изтегли

23. Регресия от У. Хюит.
За разлика от колегата си Уейс, Хюит е много резервиран спрямо САМОрегресията. Той не я препоръчва предимно заради това, че смята за рисково, субект да бъде в регресия без терапевт-водач, който да го води и направлява в преживяването му. Също така е уверен, че човек неподлагал се никога на регресия с терапевт е много, много трудно да я постигне сам. На тези, които имат поне един опит, дава леко предимство. И въпреки това, както във всичко останало, така и тук всичко е строго индивидуално.

изтегли


24. Реинкарнация - програма за регресия, връщане в минал живот

Връщането в минал живот в състояние на дълбок транс е вече утвърдена практика, която даже е получила специално име – реинкарнационна терапия. Според един от хората, направили най-много за развитието и популяризирането й – Реймънд Мууди, не може да се твърди със сигурност, че тези хипнотични преживявания са наистина доказателство за съществуване на минал живот. Но независимо от това идват ли от спомени или са метафори на несъзнаваното за преодоляване на сегашни препятствия, повечето изследователи са на мнение, че „сънуването“ на минали животи може да бъде полезно в настоящето – и че хората, които са опитвали тази техника, са научили нови, понякога изненадващи неща за себе си и света, който ги обкръжава, успели са да намерят разрешение на проблеми, които са ги измъчвали и са постигнали стъпка напред в личностното си развитие.
http://radio.changewire.info/?p=18

изтегли25. Регресия с Ангели е по метод на Дорийн Върчу

Регресията с Ангели е по метод на Дорийн Върчу - една от най-известните медиумки, работещи с Ангелите и Архангелите.
В тази регресия, освен, че ще видите или усетите своите Ангели, самата релаксация и навлизане в миналия живот ще представляват една изключително приятна визуализация, която ще изчисти вашата енергийна система и чакри. 
Вие ще се усещате много по-свежи и заредени след сеанса. А ако има нещо, което е нужно да освободите от своя минал живот, като обида или друга неприятна емоция, вашите Ангели ще бъдат с вас през цялото време, за да ви помогнат.
Има много и различни техники за въвеждане в минали животи, под формата на водени медитации. Регресията с Ангели е само един от вариантите и аз ви я препоръчвам от личен опит!

Източник, съставител и водещ на регресията: Невяна Момчилова
Подробни напътствия за провеждане на самостоятелна регресия: ТУК
Изтегли rar-архив

В заключение 

Отвъд хипнозата. 

Във всичко казано до тук се появяваха думи като визуализация, алфа и тета. Често се споменаваше за нещо отвъд хипнозата. Многократно ви бе казвано, че вашите способности са почти безгранични. Много пъти ви бе намеквано, че има и други неща, които можете да постигнете в допълнение на чудните и вълнуващи неща, които вече бяха разгледани. Ние вече подробно се спряхме на това как можете да преобразувате и трансформирате във всяка избрана от вас посока целия си живот. Какво още би могло да има? Ако нашето обучение бе съпоставимо със стандартната училищна система, на този етап от вашата подготовка бих ви казал: Вие току – що завършихте обучението си в първа група от детската градина! Помислете за малко върху това. Вие току – що сте научили за една от най – мощните, полезни и вълнуващи способности, които човек може да си представи, а аз ви казвам, че сега минавате във втора група от детската градина. В такъв случай би трябвало да заключите, че сигурно съществуват още невъобразимо много неща отвъд това, което наричаме самохипноза. Наистина има още много неща, за които са написани цели книги. Аз само искам да открехна една врата на ума ви, през която, ако решите, можете да стигнете до нещата отвъд хипнозата. Помислете за известно време върху това къде живеем, кои сме ние и какъв е смисълът на целия ни живот. Ние изживяваме живота си като човешки същества само в едно измерение и върху една малка планета в една невъобразимо огромна Вселена, която е само една от многото Вселени. Колко измерения съществуват в нея? Ние не знаем, знаем единствено това, че те са много. Колко на брой са Вселените? Много. Когато човек мисли за тези неща, това го кара да се чувства незначителен. Е добре, ние сме незначителни – във физически аспект. Но всъщност ние не сме физически същества. Ние временно сме настанени в един съд, който наричаме тяло. Ние сме разумни същества... духовни същества... живи и вечни енергии, които винаги са съществували и винаги ще съществуват. Ние сме една важна част от целия космически разум, а като такива ние имаме достъп до всяка една информация, която се съдържа в този космически разум. Сега вече не се чувствате толкова незначителни нали? В действителност вие никога не трябва да се чувствате незначителни, защото вие сте дейни участници във всичко, което съществува. Бъдете непретенциозни. Бъдете смирени. Но никога не бъдете незначителни. Заключенията от всичко това, което ви казвам, са огромни и трансформиращи ума ви. Дали имам предвид информация от други измерения, от други светове, от други умове? Да, това имам предвид. И това е нещо повече от една идея – това е истината. Как? Вие вече сложихте началото на самохипноза. Визуализация. Визуализацията е ключът към успеха на вашата самохипноза и към областите отвъд хипнозата. Колкото по – живо можете да визуализирате, да сътворявате и задържате мислови изображения, толкова повече нарастват възможностите ви да влезете в контакт с всеки духовен източник.

Вие можете да разговаряте с Ганди, като отидете в стаята си, поканите го вътре и го визуализирате. Тялото на Ганди – неговият временен дом – е мъртво, но той продължава да живее като разумна енергия в някое измерение и е напълно достъпен за контакт с вас. Всички разумни енергии без изключение са достъпни за вас. Вие можете на умствено равнище до отидете навсякъде, без физическото ви тяло да напуска стаята. Това едно астрално пътуване. Визуализацията ви помага да осъществите това. освен това са ви необходими други фактори, които сега ще разгледаме. Алфа. Всички неща, които бяха изложени в дванадесетте глави, могат да бъдат постигнати чрез навлизане в нивото алфа... навлизане в каквато и да е степен на нивото алфа. Колкото по – надълбоко навлезете в алфа (по – ниската честотност, толкова повече се доближавате до тета и толкова впечатляващи са преживяванията ви. За да отидете отвъд хипнозата вие трябва да оперирате на ниво тета. Тета. В това ниво вие можете да преживеете астрално пътуване да общувате с други умове от разумни източници, да черпите от възможностите на вселенския разум и да изживеете истинско просветление. Навлизането в тета е нещо сравнително лесно. Преди всичко станете напълно опитни в самохипнозата, така че умът ви да бъде трениран да изпада в алфа, в момента, в който пожелаете това. Това ще се получава автоматично, ако практикувате с цялостност самохипноза най – малко по 15 минути на ден; в един момент вие просто ще знаете, че всичко, което трябва да направите, за да изпаднете в алфа, е просто да пожелаете това. Това е онова което аз правя ... аз просто го пожелавам. Съществуват апарати, които можете да си закупите и които биха ви сигнализирали кога стигате в алфа и тета, но не ви препоръчвам това, поради две причини:  
1) те са скъпи и  
2) начинът, който аз ви описвам ви дава уменията, необходими да овладеете нещата без да сте зависими от някакво приспособление. Моята главна цел е да ви науча да бъдете напълно самостоятелни и независими. Когато станете толкова умели в самохипнозата, колкото току що ви описах, програмирайте се да бъдете в състояние да навлизате в тета винаги, когато навлезете във вашата стая, а после бройте в обратен ред от 10 до 1, като едновременно с това визуализирате цифрите. След като сте преброили в обратен ред от 10 до 1 във вашата стая, опитайте се да извлечете някаква специфична информация или да осъществите специфичен контакт. Вие предварително трябва да сте планирали този проект; нека като за начало това да бъде един по опростен проект. Ако успеете, значи сте стигнали до алфа. Ако не, продължете да опитвате и да се програмирате всекидневно, до момента в който успеете напълно. Понякога е възможно да не получите веднага вашия отговор. Но ако достигнете тета, вие ще го получите в рамките на 72 часа. Веднъж трябваше да се посъветвам с висш разум за съвет, от който се нуждаех заради личен проблем. Не се случи нищо, а знаех, че съм бил в тета точка. На следващия ден докато карах колата си, аз бях неочаквано посетен от висшия разум, който бях търсил. Така че най – важните думи са: Търпение, Постоянство и Практика. Няколко последни думи. Светът буквално е вашата награда ако пожелаете да развиете достатъчно способностите си, за да я получите. Отидете толкова далеч, колкото поискате. Това е въпрос на ваш избор.
У. Хюит 


Използвана литература: 
Уилям Хюит, "Хипноза – мощна програма за самоусъвършенстване"; 
Уилям Хюит, "Автохипноза за по-добър живот"; 
Брайън Уейс, "Лечители през времето"