Книгите могат да бъдат опасни.

Най-добрите трябва да носят етикет

„Това може да промени живота ви“

Хелън Ексли

Мантрите и "АУМ" - ехо от звука на Сътворението


МАНТРИ - въведение
Мантрите са специални думи, срички или стихотворения, имащи ролята на ключове, които отварят заключените врати на Вселената. Ефектът на мантрите е насочен към определени области на мозъка. Различните му региони, работят с различни амплитуди. „Гласовия ръкопис” - звукосъчетания на мантрите резонира със съответните му амплитуди, като предизвиква промени и разкриване на вътрешните ресурси. Мантрите създават вибрации, които карат практикуващия ги да се съсредоточи и вглъби в себе си. Използват се при религиозни церемонии, при различни духовни практики, за натрупване на благосъстояние, за избягване на опасности или за премахване на враговете.
Написани са на санскрит - един от най-старите езици в света. Обикновено в мантрите са изброявали имената на божества, отговорни за различните аспекти на живота. Звуците в тях са символи и въздействат на това, което символизират. Гласните звуци често се възприемат като имащи магическа сила или дори представящи думите или речта на някое божество. За авторите на Упанишадите, самата сричката Аум е мантра, представяща Брахман, божеството, но също и целостта на сътворението. Само да произнесеш тази сричка е като да изпиташ „небесното“ по много директен начин. Кукай изказва предположението, че всички звуци са гласа на Дармакая Буда — т.е. както в индуско-упандишадските и йогистките представи, тези звуци са проява на крайната действителност. Думите имат загадъчна сила, чрез която могат да ни влияят. Една от възприетите научна етимология свързва думата „мантра“ с „манас“, значещо „съзнание“ и „трана“, означаващо „защита“, от където следва, че мантрата е нещо, което пази съзнанието ни. За мантрата се смята, че прави много повече от това просто да защитава съзнанието ни...
В съвременния свят, под богове разбираме различните видове енергия във Вселената, или единния Бог – Висш разум, Творец. Мантрите имат някои общи черти със заклинанията в смисъл, че те са превод на човешката воля и желание във формата на действие. По време на мантра ви влиза в резонанс със силите на Вселената, за които е предназначен мантра. Правило е мантрата да се каже /или изпее/ със силен, монотонен и напевен глас.Ом Мани Пед Ме Хум
- това е най-популярната мантра в тибетския будизъм. Нейното значение може да се тълкува най-общо като възможостта да трансформираш тялото си, говора си и съзнанието си в тялото, говора и съзнанието на Буда. Всяка сричка в мантрата символизира различни добродетели - Ом е за медитацията, Ма за търпението, Ни за дисциплината, Пед за мъдростта, Ме за щедростта и Хум трудолюбието. Смята се за най-мощната мантра и може да се използва при всеки случай.
Не знам каква връзка има между въздействието на мантрите и това доколко им отдаваш внимание и вярваш в тях. Мога да говоря единствено от личен опит и точно това смятам да направя. Имам си няколко любими мантри, които си пея, когато съм ядосан, самотен, щастлив... Всъщност когато почувствам, че трябва. Забелязал съм, че обикновено ядът ми преминава и осъзнавам, че не бива да се изнервям за дреболии. А нима всичко не е дреболия – най-вече ние на фона на Вселената. Космосът само би се усмихнал, когато шофьор ме напръска с кал, когато някоя продавачка ме погледне накриво. Е, усмихвам се и аз. Самотата пък преминава в усещане за цялост, за пълнота. Сякаш вече не съм само аз, а съм част от нещо много по-голямо, нещо, което не мога да възприема напълно със сетивата си, но мога да почувствам. А щастието... Е, то логично се увеличава. Така или иначе, всяко състояние, в което съм в момента, се променя към по-добро, ако започна да си „мантрувам”.

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе - така наречената Маха Мантра.
Съставена е от имената на Бога (Кришна и Рама) и неговата енергия (Харе). Според последователите на Харе Кришна движението повторението на мантрата води до духовно извисяване и сливане с Кришна. Може да се повтаря както когато човек е сам, така и с група с инструментален съпровод.
На мен лично ми е най-приятно да си пея мантрички, когато вървя пеш или пък съм се разположил удобно я на някое кресло, я съм полегнал на някоя полянка. Също така съм забелязал, че когато пътуваш, някак е много по-лесно да изпаднеш в медитативно състояние. А ако искаш да го задържиш, мантрите могат само да помогнат.

Аум Буур Буваа Сваа Тат Савитур Вареням Баарго Девася Димаи Дийо Йоо Наа Прачоодая - това е най-почитаната мантра в хиндуизма. Гаятри мантра

 
Някои смятат, че тя е и най-древната санскритска мантра. Гаятри мантра се нарича "sarvadevi svarupini", което означава "корпуса на всички богове". За да развием осъзнаване, мъдрост и разбиране е необходимо да се практикува Гаятри мантра по 108 /или 24/ пъти всеки ден. Древните брамините, а и всички съвременни будисти имат специална броеница със 108 или 24 мъниста. Смята се, че мантрата се отправя към богинята Гаятри, която е инкарнация на Богинята Сарасвати, която е съпруга на Бог Брахма, символизираща шакти или силата и знанието, чистотата и уменията. Сарасвати е богиня покровителка на изкуствата, поетите, музикантите, както и композиторите. Под формата на Гаятри Деви, с благословията на Бог Брахма, се вярва че тя е дарила четирите Веди, или свещенните книги на Индия, на човечеството. Богинята Гаятри е представена седяща в лотус. Тя има 5 лица, който представляват петте прани – прана, апана, вяна, удана и самана, както и петте елемента - татви – земя, вода, огън, въздух и етер – притхви, джала, теджа, ваю, акаша. Тя има 10 ръце, които носят 5-те айодхас или оръжия – шанкха – раковина, чакра – диск, камала – лотус, варада, абхая, анкуша, уджвала, рудракша мала. Счита се че ако тя се изпълнява правилно, изчиства грешните постъпки. При правилно практикуване тя дава възможност на човек да навлезе в трансцеденталните полета и да изживее върховното състояние на Бог. Но за да се получи това въздействие на мантрата, е необходимо преди това да се постигнат качества на напълно балансирана личност, да се постигне абсолютна добронамереност, човек да живее изцяло по законите на майката природа.Гаятри мантра развива интелигентност, знание, мъдрост, разширява съзнанието. Гаятри се дава на децата в тяхната 8-ма година, заедно с първата им броеница от 24 мъниста, когато те започват своето академично обучение. Повтаряйки тази мантра, възприятието и вниманието са добри, паметта се усилва, а интелигентността се увеличава. Тук е текстът на мантрата: АУМ БХУР БХУВА СВАХА, ТАТ САВИТУР ВАРЕНЯМ, БАРГО ДЕВАСЯ ДИМАХИ, ДИЙО ЙО НА ПРАЧОДАЯТ. Цялата мантра казва: "Аз се позовавам на Земята - низина, на астралния план, на Небесната равнина, на равнината на духовния баланс, на равнината на човешкото духовно знание, на равнината на Духовния аскетизъм, и равнината на крайната истина. О, страхотна Духовна Светлина, блясък на всички божествености, аз размишлявам върху теб. Моля просветли моя ум. "
ЗВУКЪТ "АУМ"

Ом – първичният звук на Сътворението е най-всеобхватният и възвишен символ в индийското духовно пространство, който играе роля и в будизма като мантрическа сричка. Ом е както символ на формата, така и на звука. Тази сричка е проява на духовната енергия; символ, който е разпространен в целия Изток и обозначава присъствието на Aбсолюта в материалния свят. Учителя посочва Ом като всеобхватно единство: „Ом е това, което съдържа всичко в себе си. „Ом“ е светлина... Всичко най-хубаво в Природата е турено в „Ом“. Слогът „Ом“ e централен в цялата ведическа литература. Най-пълно изяснение на неговото духовно значение намираме в Упанишадите. Те са последната част на всяка от четирите Веди и съдържат върховното знание, посредством което може да се постигне тотално освобождение от веригата на земните превъплъщения (сансара). Думата „упанишада“ означава „това, което приближава човека към учителя“ или „седя близо до до Бога“ (упа-ни-сад). Това определение е оправдано от гледна точка на факта, че ученията на Упанишадите са били известни само на посветените. Индийската традиция ги приема за Божествено откровение (шрути), поради което - лишени от грешки, съмнения и противоречия. Те се разглеждат още и като вътрешно или тайно значение на Ведите и затова техните поучения се наричат понякога Ведопанишади - тайната на Ведите. Звуковете „Аум“ и „Ом“ са идентични по свята същност (но различни като звучене, а оттам и като енергия). Символът, който обозначаваме като „Ом“ се състои от трите санскритски букви - А, У и М; АУМ е самото произношение на ОМ. Духовното тълкуване на звука „Ом“ се съдържа в Мандукя-упанишад, който се отнася към Атхарваведа. Наименованието на тази упанишада има връзка с едноименната школа на легендарния брахмански авторитет Мандука и в нея се говори за състоянията на съзнанието. В първия стих се казва: „Хари ОМ. ОМ - тази сричка е всичко това Разяснение: всичко минало, настоящо, бъдещо - всичко е сричката ОМ. И онова; което е извън тези три времена също е само сричката ОМ.“ „Хари ОМ“ е свещена санскритска формула, с която се призовава Бога. В първия стих сричката „Ом“ е представена в двата си аспекта: като аналог на времето и като емблема на вечността. „Минало, настояще и бъдеще“ са трите аспекта на времето, за които се казва, че са същият този звук. В някои тълкувания те отговарят на трите букви: Минало - А, настояще - У и бъдеще - М, като по такъв начин се свързват пряко с думата АУМ. Интересното е, че самото време, което е израз на крайното съществуване, на земното и преходното, също се включва в Абсолюта. Във втория стих се казва: „Всичко това наистина е Брахман“. Това е израз на недуалистичното учение (адвайта) на Упанишадите, за което на Абсолюта не се противопоставя материята, тя е или еманация на част от Него или е породена от космическата илюзия „майа“. В действителност всичко е Брахман, което и е основният лайтмотив на учението на Упанишадите, което се представя и тук във втория стих: „Всичко това наистина е Брахман. Брахман е и този атман, четириделният (с четири състояния).“ Една от основните идеи на Упанишадите е идентичността на Бога, Атман - Мировата Душа, джива - индивидуалната душа и материалния свят. Това идеалистично монистично разбиране се появява и тук, вече във връзка със звука „Ом“. Атман - съкровената същност на всяко живо същество има четири състояния. Три от тях са като че ли повече свързани с времето, защото при тях все още има известен процес на познание, а Четвъртото се корени в Неизразимото, нямащо име и форма. В първия стих тази идея е изразена с трите познати състояния на времето - минало, настояще и бъдеще (разбира се, не става дума за пълен аналог), а четвъртото състояние като „онова; което е извън тези три времена“ - вечността. Следва изяснението на тези състояния-нива на Атман:
„Положението на бодърстване, с насочено навън познание, със седем части... е Вайшванара, първото състояние." „Вайшнавара“ или още „Вирадж“, означава буквално „отнесен до всички хора“. Вайшванара владее тялото, усещанията и мислите на хората в будно състояние. Това е първото от четирите авастхи - състояния на съзнанието. То изразява будният живот на външно движещото се съзнание и отговаря на буквата „А“ в звука „Аум“. То е, така да се каже, началото на проявленията на съзнанието, свързано с познанието, идващо на базата на сетивата, изразено чрез думите „насочено навън познание“ - емпиричното познание и всички произтичащи от него умозаключения. Съгласно индийската традиция това състояние на съзнанието е свързано по-скоро с авидя - невежеството. Тук е мястото и на Его-то, схващано като най-силна пречка по пътя на духовната себереализация. Четвърият стих се изкачва по-нагоре в духовните пластове: „Положението на сън (свапна), с насочено навътре познание, със седем части на тялото... е тайджаса, второто състояние.“ „Свапна“ е състоянието на съновидение по време на сън. В него мисленето действа, независимо от тялото и външния свят. В традицията „Веданта“ то се нарича още „тайджаса“, което буквално означава „пълен със светлина“. Тук съзнанието на сънуващия със своето мислене създава образи и представи, което не са идентични с тези от будното съзнание, но произхождат от него. Те се връщат като трансформирани преживявания от деня, изместени във времето и пространството. Тук е мястото и на пророческите сънища, които са вдъхновени и озарени от по-висшите нива на съзнанието. В звука АУМ, то се представя от буквата „У“ - средищното състояние. Петият стих се отнася до състоянието на съзнанието, при което вече липсва всяко мислене и преживяване: „А когато спящият не желае нищо, не вижда никакви сънища, това е сушупти (дълбок сън). Положението сушупти, с единно и цялостно познание е блаженство (ананда)... това е, третото състояние.“ „Сушупти“ означава дълбокия сън, в който не съществуват нито мисленето, нито егото - това е още съня без съновидения. В него не съзнаваме нито тялото си, нито вселената. Тук познанието не е фрагментарно, откъслечно, подобно на емпиричното. При това „единно и цялостно познание“ душата става едно с Бога, едно с Брахман. То е още и „блаженство“ (ананда), което и е една от основните характеристики на Абсолюта (Сат - Чит - Ананда или: Битие - Съзнание - Блаженство). На тази степен има пълно единение на субект и обект или казано с езика на индийската духовност - изчезва илюзорната разлика между обект и субект, идващо от дуалистичното съзнание, породено от невежеството. То отговаря на буквата „М“ в звука АУМ - завършващата буква, символизираща още затваряне на кръга чрез прибиране на устните при изговаряне. В следващите стихове се описват и неговите характеристики. В седми и дванадесети стихове се намира описанието на Четвъртото състояние, наречено още „турия“, което буквално означава „четвърто“ и е наречено така, вероятно защото е неподдаващо се на никакво характеризиране с име, образ, форма, понятие: „Не е познание навътре, не е познание навън, не е познание към двете...; невидимо, неизречено, неуловимо, неразличимо, неосъзнаваемо, непоказваемо; ...безстрастно, милостиво...“ (7) „Безразмерен, четвърти, недосегаем, прекратяващ илюзията, благотворен... (12). В действителност четвъртото състояние е Абсолюта - неизразимото, нямащо име и форма (нама-рупа), абсолютното блаженство. Формата на символа „Ом“ се смята за конкретна еманация на осъзнатата истина. Нищо във вселената не е независимо, всичко е преображение на Едното съзнание, всичко участва в различни степени от неговата същност.  
Символът „Ом“ се състои от три криви, един полукръг и една точка и е едно цяло.
Трите криви са свързани една с друга и произлизат една от друга. Точката с полукръга е свободна, тя владее цялото. Символът сочи трите състояния на съзнанието (будно състояние, сънуване и дълбок сън), както и свръхсъзнанието.Полукръгът под точката не е затворен, той обозначава безкрайността, което указва, че ограниченото мислене не може да обхване дълбочината и височината на точката. Материалният свят на будното съзнание се символизира от по-голямата долна крива (1). Равнището на състоянието при сънуване, което е стимулирано само от менталния свят, се символизира от втората малка странична крива (2). Горната крива (3) символизира несъзнателното, което наричаме дълбок сън, но е все пак свързващо звено, защото лежи най-близко до точката на абсолютното съзнание. Точката е абсолютното съзнание - свръхсъзнанието, което осветлява и управлява останалите три, наречено, както споменахме, „четвъртото“. Точката осветлява трите състояния - тя самата свети чрез своята собствена светлина. В духа на Новото учение четирите нива на съзнанието, които се описват в Мандукя-упанишад като състояния на „Ом“, могат да се обозначат така: - първото състояние на бодърстване е във връзка със самосъзнанието (ума); - нивото на съня със съновидения може да се уподоби на съзнанието (сърцето); - третото състояние на дълбокия сън се свързва подсъзнанието (душата) и - четвъртото състояние - неизразимото, неуловимото, неизказаното, е свръхсъзнанието (духът). Разбира се, трябва да се отбележи, че аналогията не може да бъде пълна и самодостатъчна, защото четирите състояния на съзнанието не могат да бъдат тълкувани единствено в светлината на източната традиция. Тя може много да помогне при тълкуванието, конкретно във връзка със звука „Аум“, но следва винаги да се имат предвид и зрелите духовните плодове на западната езотерична традиция, когато се търси смисъла на съкровените образи, формули и идеи. Множество тълкувания посочват връзката на първичния звук „Ом“ със стиха от Евангелието: „В начало бе Словото, и Словото бе у Бога, и Бог бе Словото“ (Йоан 1:1). Словото, в един от неговите аспекти, е звук, първоначалния звук - творец на всичко съществуващо. Такова е разбирането и за „Ом“. Формулата, с която завършва всяка от 18-те глави на Бхагавад Гита (свещена книга за индийската духовност) е „Ом Тат Сат“, означаваща Ом - това е битие. Учителя споделя разбирането, че „Аум“, „Ом“, „Аумен“ и „Амин“ са една и съща дума, дадена в различни духовни традиции. „Амин“ често се възприема само като прибавка в края на молитвите и формулите, но в действителност това е едно от свещените имена на Христос - Словото. Това е загатнато в книга „Откровение“: „И на ангела на лаодикийската църква напиши: тъй казва Амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание“ (гл. 3, ст. 14). С това бегло щрихиране можем да посочим централното значение на Христос и в двете традиции - източна и западна, фокуса на които винаги обхваща едно централно свещено Име - разбиране, намерило израз в думите на Учителя: „Христос е Великият вдъхновител на всички откровения през всички времена“.Звукът АУМ е и име на едно от упражненията в Паневритмията, което е и нейното ядро, или както още го наричаме - нейното сърце (14-то, 15-то и 16-то упражнение в първата част - 28 упражнения). Като окултно музикално упражнение „Аум“ се пее три пъти, а паневритмичното упражнение „Аум“ се състои от четири цикъла с по седем движения. Ако се опитаме да го разгледаме в светлината на Мандукя-упанишад, то четирите цикъла съответстват на четирите състояния на съзнанието, тръгвайки от самосъзнанието, през съзнанието към подсъзнанието и стигайки свръхсъзнанието (неизразимото и абсолютното). В първите два стиха е загатнато, че всяко състояние съдържа в себе си седем нива: (1) „Положението на бодърстване, с насочено навън познание, със седем части... (2) „Положението на сън (свапна), с насочено навътре познание, със седем части на тялото... (к.м. - б.а.), което директно напомня седемте смени на ръцете във всеки от четирите цикъла:
(1)Аум - (2)Аум - (3)Аум - (4)Ом - (5)Ом - (6)Ау - (7)мен.
Това може да бъде основа за разбирането, че всяко едно състояние на съзнанието, представено от четирите цикли на упражнението, съдържа в себе си седем поднива. А четирите цикли с по седем поднива дава числото 28 - общият брой на упражненията от първата част на Паневритмията. Затова може да се каже, че упражнението „Аум“ резюмира в себе си тази първа част; затова то е и самото сърце на 28-те упражнения. Разбира се, горните размисли могат да имат отношение и към другите упражнения в Паневритмията, защото всички те са едно цяло. Остава като задача за бъдещето да се търси възвишения им смисъл и всяка придобивка в тази посока е ценен и зрял плод на Духа в движението към Единното Вечно Съзнание.

Автор:Мирослав Бачев


ЛИТЕРАТУРА:

Свами Вишну Девананда, "Медитация и мантри" – pdf
Лама Анагарика Говинда, "Основи на тибетската мистика- тайното учение на великата мантра" – pdf
Няма коментари:

Публикуване на коментар