Вземете материя и движение

и след това създайте „свят“.


Вашият „свят“ ...


Връзката с извънземието е реалност


В ръзката с отвъдните светове е реалност. Това, което виждат и усещат земните хора, е една минимална част от света. Вселената като цяло е устроена много сложно. Многообразието й е безкрайно. Световете непрекъснато се преобразуват. Вселената се разширява и обогатява. Разликата в измеренията идва от различната честота на вибрира не на енергиите. Колкото по-голяма е честотата, толкова по-фини са енергиите, които създават този свят. Световете с високи енергийни вибрации се определят като тънкия свят . Когато честотата на дадено измерение се ускори, то преминава към нова фаза на развитие, в по-високо измерение. Тънките светове са невидими за земния човек, докато той не е отворил по-висшите си сетива. Първичният Дух съдържа цялостната духовна енергия, която е в латентно състояние. В нея са вложени всички видове енергии, принципи и закони за тяхното проявление. Бог може да се дефинира като Този, Който съдържа всичко в първоначален, не проявен вид. Като творящ може да се определи Светият Дух, който привежда в действие първоначалните енергии и чрез изконните принципи и закони ги диференцира в много видове енергии. Те при своето разнообразно съчетание творят многообразието на световете. Това вече е действената Божествена енергия, която е в състояние да твори и да преобразява. Тя създава Духовните Йерархии, които имат определени характеристики и предназначения. Техните възможности са резултат от съчетанието на част от видовете енергии. В по-висшите зони участват повече видове енергии, а в по-ниските - по-малко. Тъй наречените чудеса са проявление на енергии с по-висока вибрация в свят с по-ниска. Понеже това не е постоянно явление, се приема като нещо свръхестествено. Светият Дух се проявява чрез различните Духовни Йерархии. Според нас Светата Троица се схваща неправилно. Бог съдържа и Майката, и Бащата, мъжката енергия ян и женската - ин. Съвместният творчески акт на Майката и Бащата, задейства Светият Дух, който диференцира енергиите и ги подчинява на творящите Божествени закони. Синът е реалният пратеник, слязъл в ниските вибрационни зони. За християнството той е Иисус Христос, но всички Велики Учители са Божии Синове, аватари - Божии Синове, въплътени в материя. Нещата са много по-сложни. Ние ги опростяваме максимално, както са направили и различните религии, за да бъдат достъпни за обикновения човек. Ако сте в свят с друго измерение, тези концепции ще изглеждат много по-различно. Там действат други закони. 


 Скоростта, с която се реализират мислите, зависи от измерението. На Земята те се реализират по-бавно, но в по-високите зони реализацията се ускорява. Преди да е овладял мислите си, човек не може да обитава по-висшите светове, тъй като там реализацията може и да е мигновена. Когато станете господари на мисълта си, тогава ще заслужите преминаването в светове с по-висока вибрация. Точното формулиране на мислите и контролът над тях трябва да бъде ваша основна задача. Независимо, че сте в земното измерение, ако правилно използвате мисълта си, вие ускорявате нейната вибрация и съответно ускорявате постигането на желанията си. Контролът над мислите и чувствата ви дава възможност да претворявате собствения свят и да привличате благоприятни обстоятелства. Да контролирате мислите и чувствата си означава, да не допускате негативни моменти в тях. Така менталното и емоционалното ви тяло се освобождават от лошите енергии и това довежда до отваряне на центрове, чрез които се осъществява връзка с по-висшите зони. Човекът е имал тези възможности, но след като ги е използвал неправилно, постигането на чистото знание, без усилия, е било прекъснато. Сега човекът от хилядолетия крачка по крачка постига знанието чрез много усилия и лутане, за да го оцени и използва правилно. Вашата наука все повече се приближава до разгадаването на понятието Бог. Разбира се, и сега има хора, които получават чистото знание, т.е. без да полагат усилия да го добият, защото техните по-висши центрове са отворени. Те са хора, които служат на човечеството и под помагат неговата еволюция. В момента завесата към знанието се повдига, но зависи какво ще направи с него вашата цивилизация. Дали този процес ще се усилва и все повече хора ще получават знанията си по интуитивен път, е въпрос на човешкия избор — изборът, как да се употреби знанието. Ако то се употребява за благото на цялото човечество, за неговия прогрес, тогава към Земята ще идват все повече знания, които ще правят живота на хората много по-смислен, по-лесен и по-приятен.

 Сега по-голямата част от усилията и времето ви отиват за осигуряването на храната, дрехите и жилището, както и за скъпи лекарства с минимален ефект (в голяма част от случаите те още повече ви разболяват). В природата е дадено всичко за вашето нормално съществуване - енергии, храна и лекове. Свръх заблудата, че прекомерните материални блага ще направят живота ви качествен, е най-голямата пречка, защото за придобиването им вие употребявате по-голяма част от времето си и всичките си усилия. Това ви отдалечава от истинския живот, от истинското знание и от пълноценното земно съществуване. Не казваме да се отказвате от материалните придобивки на вашата цивилизация, казваме те да не са основна цел на живота ви и всичките ви усилия да не Отиват за тяхното придобиване. Животът и усилията ви изтичат в придобиване на все повече и повече, все по-нови и все по-нови мебели и машини. Вашият вид е създаден да живее в симбиоза с природата. Не можете да бъдете нито здрави, нито истински щастливи, когато сте разделени от природата. Тя е източникът на всичко добро за вас - благодатни енергии, чист въздух, чиста вода и пълноценна чиста храна. Само когато сте сред природата, имате чувството, че сте на свобода. Необходимостта от свобода е заложена у вас. Ако непрекъснато стоите затворени в циментените си жилища, със сигурност ще се разболеете. Говорим за тези толкова прости и известни неща, защото единението с природата помага на човека да се освободи от негативните мисли и чувства, от токсините и да развие висшите си центрове, които му дават възможност за контакт с тънките светове. Измеренията са взаимнопроникнати и взаимно си влияят. Нищо във Вселената не е само за себе си. Отговорни сте за мислите и за чувствата си, тъй като те формират енергийния фон на Земята. Какво излъчва Земята зависи от преобладаващите човешки мисли и чувства. В книгата "Човекът — Божествен отново" подробно сме разгледали този въпрос в темата "Прозорец към Вселената". Има канали, по които проникват енергии от по-висшите зони. За да ползвате тези енергии, трябва да са отворени по-висшите ви центрове. Знанията, които се съдържат в горните измерения, се приближават към Земята, когато има готови хора, с отворени центрове, които могат да ги възприемат и предадат за ползване на цялото човечество. Когато приготвите себе си, ще дойдат и енергиите, и знанията, които ще внесат разширение на съзнанието ви. Обикновено вие сте изпълнени с любопитство и интересът ви към информациите, които се съдържат в други измерения, се свежда до вашето лично битие. Преди да положите последователни усилия за отваряне на възможностите си, искате да имате контакт с извънземието. Нищо не се подарява - всичко трябва да се заслужи. Човек е на Земята, за да положи усилия за собствената си еволюция. Всеки човек, който повиши качеството си, повишава качеството на човечеството като цяло. Не можете да получите нещо наготово, преди да сте дали нещо от себе си. Хората, които са получили връзка с по-висшите измерения, в други животи са работили много за повдигане на собствената си еволюция и са употребили правилно тази връзка. За някои тази програма е задействана още от детството, за други - в по-късна възраст, дори в края на живота. Може в този живот да не сте имали желания и намерения да осъществявате връзка с фините светове, нито сте знаели, че те съществуват, но ако тя е в програмата на живота ви, в даден момент започва подготовка за нея и постепенно медиумният канал се отваря. Ако предварително не сте имали някаква информация за тези светове и че с тях може да се осъществява връзка наистина, дълго време ще сте в съмнения. 

 Духовните ви водачи имат грижата да ви подготвят постепенно и да ви създадат познанства, които биха ви подпомогнали в осъзнаването, че тези контакти действително съществуват. Тъй като в последните двадесет години много хора получават тази връзка, както и много хора се стремят към нея, трябва да се знаят някои неща, за да не ви се случат неприятности. Има разлика между контактите с души, които са напуснали Земята (известни като спиритически сеанси), и контакти с цивилизации от други измерения. Много медиуми разказаха за своя опит с душите на умрелите, както сте свикнали да ги наричате. Това са контакти със зони, близки до Земята. Съзнателно няма да посочим техниките, които се използват, защото този тип контакти са доста опасни. В ниските астрални зони има всевъзможни същности, които са не добронамерени и използват енергиите на хората. Те търсят незащитени медиумни канали и се вмъкват в тях, като заблуждават търсещите информация и връзка с починалите си близки. Могат да се вселят в телата на земни хора и да им причинят големи неприятности. Обуздайте празното си любопитство. Обикновено заминалите си ваши близки, ако желаят да ви кажат нещо важно, го правят чрез сънищата ви и като ви внушават мисли. Разбира се, разговорите са възможни чрез медиум, който има опит и знае как да защити канала си. Има различни медиуми - някои виждат, други чуват, трети получават отчетлива мисъл. Има такива, които изпадат в транс и биват използвани като апарат от същностите, с които се осъществява контакта. Тези същности използват гласовите им органи, говорят чрез гласовия апарат на медиума. След приключване на сеанса, такъв тип медиуми не помнят нищо. Те просто отстъпват тялото си на същностите, с които влизат в контакт. Може и самите те да говорят в трансово състояние, препредавайки информацията, която им се подава. Не са редки случаите, когато близките на починалите, в желанието си да се свържат с тях, отварят такъв канал. Често това се случва с майки, загубили децата си. Много млади хора напускат Земята, тъй като са изпълнили задачите си, за които са дошли. Те могат да са духовни личности, които ще формират шестата раса. На Земята добиват информация за грешките на настоящото човечество, които не трябва да бъдат допуснати в следващата цивилизация. Някои са разказали, че в друго измерение са в елитни школи, в които ги подготвят за формиране на шестата раса. Причините за заминаването на млади хора и на деца могат да бъдат най-различни. В голяма част от случаите са кармични разплащания. На Земята смъртта на деца и на младежи изглежда нелепа и неоправдана, но обикновено това е част от кармичната програма на тези, които остават на Земята, и на тези, които я напускат. Животът никога не свършва - той е вечен. Контактите с други цивилизации могат да бъдат в рамките на вашата Слънчева система, но и с други звездни системи. Космосът е пълен с живот и с различни видове цивилизации -различни като форма, като енергия, като начин на живот и жизнени процеси, като степен на еволюция, като отдалеченост от Земята и т.н. След прекратяването на постоянните преки контакти, които са имали предишните земни цивилизации и раси, връзката с вашия свят не е била окончателно прекъсната. Винаги е имало хора, които са били в състояние да контактуват с високите светове. През последните сто години и особено в настоящите времена тези контакти са все по-многобройни. Активно с планетата ви и с хората работят Светли същества от Сириус, от Плеядите, от Арктур (съзвездието Воловар), Полярната звезда, Вега (съзвездието Лира), Ригел и Бетелгейзе (от Орион) и много други. В момента хората, които желаят, могат да получат енергийни инициации от посочените звезди. Това са различни видове енергии, които подпомагат развитието на земните хора (виж "Енергийни благословии от звездите", автори В. Есен и Ъ. Фюрст). Участието на по-висшите цивилизации в живота на земните хора никога не е преставало. То се изразява в предаване на знания; в предпазване на Земята от космически катастрофи и от бедствия от евентуално неправилно използване на енергии, които не са добре овладени от хората; в изпращането на Учители директно на Земята. Духовните водачи и ангелите пазители и помагачи при критични ситуации или когато преценят, че трябва да дадат някакви указания, също могат да се намесват директно. Това може да е глас, който звучи в главата, филм пред вътрешния взор, видение при медитация, сън и т.н. Тънките светове освен по вибрирането си се различават от земния свят и по качеството на Светлината. Там тя е много по-ярка. Цветовата гама е в много по-широк диапазон, с много повече цветове в сравнение със Земята. Хората, които са могли да видят тези светове, разказват за неописуема красота. Освен че е трудно да се опишат, поради липса на земни словесни средства, тези светове не могат и да се предадат адекватно в картини, поради липсата на тамошните цветове на Земята. Ангелите, ефирните същности, съществата от светлина са реални обитатели на фините светове. Ако желаят, те могат да се проявят пред човешки взор, но в променен вид и с намалена вибрация, тъй като човешките същества не могат да издържат на тяхната силна енергия. Космонавтите са виждали много странни същества от светлина с огромни размери, които са излъчвали любов и дружелюбност. Изпитали са чувство на блаженство при тези срещи. Беше им забранено да разказват за срещите си с необичайни същества, но истината не може дълго да бъде скривана. Пазенето на тайни винаги има за цел да подчинява. Църквата и политиците се страхуват от всички факти, които биха разкрепостили земните хора и биха ги освободили от страха. Ангелите са същества, които не са били в човешка форма, но те са служители и винаги са били в помощ на земните хора. В днешни времена хората не вярват в ангели, но в миналите епохи не е било така. Съществували са точни ритуали за призоваването на ангелите и за искане на помощ от тях. Когато бъдат призовани, те откликват на човешките молби. Без да е искана помощта им, те нямат право да се намесват. Ангелите и архангелите имат определени сфери на действие - помагат за конкретни неща, които са точно формулирани. Има литература по този въпрос (виж "Свещената магия на ангелите", от Дейвид Годард). 

 Старинните текстове, в които са дадени ритуалите за работа с ангелите, са доста сложни и объркващи за съвременните хора. Ние ви предлагаме да се свързвате с тях чрез опростен метод. Запалете свещ, останете в тишина и уединение, отпуснете се чрез дълбоко дишане и се изпълнете с вяра. Гонете съмненията, защото те възпрепятстват връзката. Не забравяйте, че всеки ангел има определен ден в седмицата, когато може да бъде призован. Когато сте се успокоили, съберете дланите си пред вас в молитвена поза и кажете три пъти: В името на Бога и на Светлината, в името на Иисус Христос и на висшите космически сили моля за връзка с ... (казвате името на ангела). Предварително трябва да знаете по какви въпроси можете да се обърнете към конкретния ангел. След известно време ще имате някакъв знак - енергия, движение на очните орбити, раздвижване на ръцете и др. Тогава кажете молбата си. Никога не правете това от любопитство и ако нямате сериозни причини да искате нещо. Ангели са служители и винаги са готови да помогнат на хората, ако това наистина се налага. Онези от вас, които имат по-развити сетива, могат да видят светещи фигури. Сроковете за изпълнение на молбите са различни. Архангел МИХАЕЛ съдейства по всички въпроси, свързани с реализирането на житейската програма. Той подпомага брака, заниманията с музика и е патрон на истинските свещеници. Неговият ден за призоваване е неделя. Архангел ГАБРИЕЛ наставлява чрез подсъзнанието и действа като пратеник на висшия A3. Той подпомага развитието на психическите способности. Домашните въпроси са под негова власт. Денят му е понеделник. Ангел САМАЕЛ помага в проблеми, които изискват смелост и упорство; защитава физическото тяло; регулира отношенията ни с враговете, като отстранява агресията и злонамереността. Денят му е вторник. Архангел РАФАЕЛ е лечителят. Той е влиятелен при всички видове комуникации, подпомага добрата мисъл и добрата реч, както паметта и концентрацията. Неговият ден е сряда. Ангел САХИЕЛ може да бъде помолен за помощ по всички финансови въпроси, по правни въпроси, увеличава щастието и късмета. Неговият ден е четвъртък. В този ден се призовава и архангел АЗАРИЕЛ. Той е помощник на медиумите. Архангел ХАНИЕЛ е сътворител на красотата, на мира и хармонията, както и на любовта между хората и другите жизнени форми. Той може да се призовава за всички дейности, свързани с творчеството. Неговият ден е петък. Ангел КАСИЕЛ помага, когато са необходими сила и мъдрост, за да се изпълнят задачите в живота. Той подпомага възрастните хора. Може да бъде помолен за разрешаване на проблеми със земята и за защита на дома. Неговият ден е събота. Ангелската йерархия е в три триади - серафими, херувими, престоли; господства, сили и власти; начала, архангели и ангели. Всички те са същества от разноцветна светлина, много високи и със силни вибрации. Повече за ангелите може да научите от книгата на Джудита Дембех "Ангелите между нас", както и от "Физика на ангелите", автори Р. Шелдрейк и М. Фокс. Тук само ви обръщаме внимание, че с ангелите може да се общува. В "Земята - щастлива отново" в темата "Повикайте ангелите" сме започнали този разговор. 

Учените се докоснаха до природата на бога 


 С ветът на фините енергии вече не е мистерия за учените. Те признаха съществуването му, след като направиха много опити и проучвания и след безбройните разкази на хора, изпаднали в кома. За това им трябваше столетие. Имаме предвид съвременните учени. Това знание винаги е било известно на посветените и на миналите цивилизации. Съществуването на енергийните тела на човека също беше признато. Природата на тънкия свят още не е разкрита докрай, но вече много учени са убедени, че енергийните тела на човека са реалност. Тези тела запазват възможностите на сетивата и цялостната информация. Вече не се спори за това, че някаква енергийнa субстанция всъщност поддържа физическото тяло живо и, когато тя го напусне, то става безжизнено. Беше установено, че тази енергия, позната в езотериката като Душа, може да напуска физическото тяло за известно време и да се връща в него. Това се случва и когато човек спи. В езотериката това е известно като излъчване. Когато нетленната част на човека е извън тялото, т.е. тя е излъчена, физическата част на човека е в безсъзнателно състояние. Когато Душата се завърне в тялото, човекът има пълна информация за всичко, което се е случвало с тялото му, както и за отдалечени места от физическото му тяло, за които може да разкаже в подробности. Енергийната субстанция се движи с голяма скорост, но запазва връзката с физическото тяло чрез тъй наречената сребърна нишка. Сребърната нишка е силно разтеглива и нескъсваема, докато не настъпи окончателната смърт — т.е. пълно то отделяне на Душата от физическото тяло. Не ви издадохме никакви тайни, само искахме да потвърдим, че вече и учените се образоваха по отношение на тънкия свят и напредват в разгадаването на неговата природа. Сега непрекъснато се пише и говори за полева форма на материята, за единно поле, в което всички частици са свързани и предават информация помежду си мигновено със скорост многократно по-голяма от тази на Светлинната, и то без загуба на енергия. Приема се, че съзнанието е физическа реалност, то е, което свързва, съединява системата в едно и беше определено като висша форма на информацията. Вселената е свързана непрекъснато с всички частици, които са в нея, т.е. тя е единна система. Доказано е, че за всяка елементарна частица съществува античастица, съществува невидим енергиен фон от нереални частици с отрицателна енергия, които възникват от своите положителни близнаци — предишното нищо се превръща в двойки частица-античастица. Частиците, които се раждат от нищото имат маса и енергия. Появи се физическият вакуум (материалната всепроникваща среда, която осъществява взаимодействията и създава елементарни частици) и вакуумният виртуален фон - всяка елементарна частица е заобиколена от виртуални (възможни) частици. Торсионните полета (полета, породени от въртенето), стават факт, когато бъде нарушена еднородността на физическия вакуум - т.е. всяко действие и всяка форма създават торсионни полета. Мисълта също. Положителната мисъл създава дясно усукване, отрицателната - ляво. Дясното торсионно поле запазва информацията се дефинира като изява на доброто, а лявото унищожава информацията и се дефинира като злото. Когато сте в обхвата на дясно торсионно поле, се чувствате добре, но в обхвата на ляво торсионно поле изпитвате дискомфорт. Че Изтокът е знаел тези неща няма никакво съмнение. В Европа са познати и се практикуват пет тибетски упражнения, които подобряват здравето и зареждат с енергия. Първото от тях е въртене надясно с разперени ръце, само надясно. По научен път се доказа, че светът е такъв, какъвто го създават преобладаващите човешки мисли. Ако досега сте си мислили, че това са фантазии на мистиците и сте се отнасяли безотговорно към мислите си, вече няма как да избягате от отговорността за това, в какъв свят живеете. Ако преобладават левите торсионни полета, престъпността и катаклизмите се увеличават, и обратно. Торсионните полета запазват и предават информация, без тя да е ограничена във времето. Природата на торсионните полета заинтересува физиците изключително много, тъй като тя се оказа в основата на Мирозданието. 

 Научните изследвания извадиха на бял свят тънките енергии. Учените повярваха в скритата енергия и в Тъмната материя, те математически стигнаха до седемте нива на реалността и до извода, че светът, в който живеят земните хора и целият видим материален свят е производен — той произтича от друга, Висша, реалност. Светът на Висшата реалност е отворена система, той е вечен и безкраен, лишен от категориите смърт, време и пространство. Физиците не повярваха в Бога те се докоснаха до същността на Бога по научен път. Колкото повече навлизаха в природата на видовете частици и видовете енергии и техните проявления, толкова повече се приближаваха до природата на Бога и Неговите проявления. Природата на свръхсетивните способности също беше изяснена - това е резонанс между личното торсионно поле и торсионното поле на Вселената. Така дойде моментът, когато науката и мистиката почти се сляха. Терминът метафизика (от гр. meta след и physika природни неща) почти се обезсмисли, защото нещата, които се смятаха недостъпни за човешкия опит, т.е. за мистични, вече се поддават на изследване. Въпреки това, учените признаха, че съществува непознаваемо начало и че то е достъпно за опознаване само по мистичен път. Тук нямаме за цел да разглеждаме в детайли състоянието на съвременната физика и всички изводи и закони, до които достигнаха учените. Съществува популярна литература за постиженията на съвременната наука, (виж "Физика на вярата", автори В. Тихоплав и Т. Тихоплав). 

 Древните винаги са знаели, че материята възниква от нищото, че мисълта е материална и твори, че съществува невидим свят и единно информационно поле, което съдържа цялото знание и то е постижимо чрез медитация и пряка мисловна връзка. Полето на съзнанието носи информация за цялата реалност. Взаимодействието на човешкия мозък с първичното торсионно поле осигурява достъпа до тази информация. При успешна медитация или когато е отворен медиумният канал, човек може да проникне в информационното поле на Земята и на Вселената. Не е необходимо обезателно някаква по-висша същност да диктува информацията.Тя съществува в информационните полета. Какъв вид информация ще бъде получена, зависи от качеството и диапазона на канала. Това е подобно на радиоприемник — за определена станция го настройвате на определени честоти. Ясновидството представлява именно навлизане в информационните полета. Ясновидците могат да получат и малко, и много информация в зависимост от диапазона, който ползват. При ограничени възможности, те се докосват до част от информацията и това може да доведе до неправилно тълкуване. Една част от информацията е стабилна, непроменяема, но друга част е променлива, тъй като зависи от мислите на хората и от действията им в зоната на свободната воля. Вашите мисли и намерения са информация и те са отпечатани в информационните полета, но могат да се променят, що се отнася до бъдещи събития. Така, този който желае да получи информация относно вашите намерения, може да бъде заблуден от ясновидеца, тъй като вие в последствие сте решили да направите нещо друго. Живеете в благодатни времена. Светът сякаш се ражда отново, разпуква се като цвете и става достъпен. Истинското знание ви залива отвсякъде. Поискайте да узнаете и ще се приобщите към Божието Творение. 

"Чудесата" 


 С ложихме думата чудесата в кавички, тъй като те не съществуват. Съществува само незнанието. Чудесата все повече изчезват от вашия свят, защото те преминават в територията на науката. Вече казахме, че като чудеса могат да се квалифицират проявления от по-висшите измерения, които за известно време са се по казали във вашето жизнено пространство. Проявата на неща, които не са подвластни на петте ви сетива, се смята за чудеса. Невидимото създава илюзия за чудеса, за нещо нереално. Всъщност невидимото за сетивата, съществува реално. Когато повишите чувствителността на сетивата си, невидимата територия се смалява. Връзката с тънкия свят във вашата епоха се квалифицира като неестествена, т.е. чудодейна. Всички чудеса, които се случват, когато някой ваш близък се от дели от физическото си тяло (т.е. според вашето разбиране умре), се дължат именно на това, че вие не виждате физическото му тяло, но неговата истинска същност, която е енергия с по-фина вибрация, продължава да съществува и да се проявява във вашия свят. Тези проявления са най-различни - запалване и угасване на електрическите крушки, звънене на входните звънци (дори когато са повредени), силно чукане около вас, оставяне на следи в тесто или в брашно, чуване на глас, който ви вика, поява на образа в бутилка с вино на четирийстия ден от смъртта, усещане за раздвижване на въз духа около вас, сънища, в които ви се дава информация, и др. Докато починалите не са напуснали окончателно земното измерение, те се връщат по местата, в които са живели. Хора с по-отворени сетива могат да ги видят в прозрачна форма. Ако не е бил осигурен чрез ритуал канал за напускане на Земята, душите могат дълго да останат в това измерение. Това не е желателно, тъй като се спира тяхното развитие и освен това те безпокоят непрекъснато близките си под разни форми. Това не е естественото състояние на нещата. Когато са напуснали окончателно физическото тяло, душите трябва да преминат в отредените за тях други измерения. Много често те не напускат Земята понеже е имало насилствена смърт или някакво престъпление, което ги смущава. Тогава търсят начин да съобщят или отмъщават, като създават постоянно безпокойство на виновника. Хора, които са били силно пристрастени към алкохол, наркотици или храна, не искат да напуснат това измерение и техните енергийни същности се прикрепват към места или хора, откъдето могат да получават еманацията на нещата, към които са били пристрастени - алкохолни пари, мирис на храна и т.н. Тези души трябва да бъдат подпомогнати, като се четат заупокойни молитви и се молят по-висшите същества да им помогнат да напуснат Земята. Към чудесата се числят материализацията и дематериализацията - появата на предмети от нищото, както и тяхното изчезване. 


Чудесата, които е правил Иисус Христос, в момента могат да се видят при жив учител в Индия — Саи Баба. Чрез силата на мисълта си той произвежда всякакви предмети от нищото и отново ги връща там. От празното пространство вали лечебна пепел, която се раздава на присъстващите. Камъните се превръщат в сладкиши, цветята - в скъпоценни камъни. Настават чудодейни изцеления чрез неговото докосване или от разстояние. Учители и от по-нисък ранг могат да демонстрират пред очите ви създаване на растение, което пораства мигновено и дава плодове. Плодовете могат да се откъснат и да се изядат. Като доказателство, че не сте сънували, могат да останат семките. Живите учители, адетите и аватарите, посветените, които са на Земята, владеят чудото да разграждат телата си и да ги съграждат отново на друго място. Чрез силата на мисълта те разделят частиците и след това отново ги съединяват. Всъщност всички чудодейства се извършват от мисълта, чрез ускоряване на нейната вибрация. Материализацията от нищото се постига чрез забавянето на вибрацията на по-фините енергии и придаване на исканата форма. Телепатията, която всеки човек понякога е регистрирал, е резонанс на мислите на двама човека или повече хора. Предишните цивилизации са общували телепатично, не чрез говор. Особено силна е телепатията между близки хора в случай на някакво нещастие. Внушението на мисли е много често явление. За добро или за зло, ако някой иска да ви внуши някаква идея или конкретно действие, определено може да го постигне с по-упорита мисъл. Пространството е пълно с човешки мисли и те могат да влязат в резонанс с вибрацията на вашите мисли. Така при вас пристигат неканени гости, които ви карат да се чудите откъде ви е хрумнала дадена мисъл. Чуждите мисли могат да се приютят в подсъзнанието ви и в някой момент да станат реална мисъл, която ви подтиква към едно или друго. Трябва да изграждате мисловна бариера около себе си, светла сфера, пирамида, за да не бъдете лесна плячка ма чужди влияния. Чудите се на детската престъпност - това са внушения от телевизионния екран, откъдето бълват насилие, убийства и всякакъв род престъпления. Новините ви непрекъснато са пълни само с негативни съобщения. Съзнанието на децата свиква с насилието и то започва да им изглежда нещо редно, човешкият живот вече няма цена. И друг път сме споменавали за детските играчки-оръжия и за радостта на родителите и бабите, когато детето насочи оръжието срещу някого и той симулира раняване или смърт. На детето се ръкопляска и му се казва браво. Това е трайно внушение от ранното детство, че да убиваш човек и въобще да ползваш оръжие е нещо естествено. Тези играчки не трябва да се произвеждат, а родителите и бабите много сериозно да се замислят какво внушават на децата си. Това не са безобидни действия. Те са могъщи внушения. Вие създавате вашия свят чрез мисълта! Отново, може би за хиляден път, ще кажем, че сте отговорни за мислите си. Те са творяща енергия. И телекинезата - преместване на предмети с поглед - също се реализира чрез мисълта. 

 Виждането в миналото и в бъдещето е резонанс между торсионните полета на ясновидеца и на информационните зони. Виждането на събития от разстояние, виждането на карти ни по време на медитация, получаването на внезапна научна информация, на внезапни идеи са все обясни ми чудеса, свързани с реалното взаимодействие на нашето измерение и торсионните полета на Вселената. Страховете ви се реализират, защото мислите за тях, болестите - също. Сътворете си добър свят чрез добрите си мисли, излекувайте се, като си внушите пълно здраве и по този начин дадете команда на мозъка си да го реализира. Светът е единен и на субатомно ниво. Всеки от вас е свързан с всичко, може да получи информация за всичко и да повлияе на всичко. Това са те, чудесата! Вие сте във време, когато на все повече хора се случват чудеса, тъй като ви облъчват нови енергии и се отварят латентни центрове. Много хора се страхуват от необичайните неща, които им се случват. Много хора имат опитности, за които не смеят да говорят, понеже се страхуват да не бъдат възприети като мръднали. Има много литература за тези неща, но нищо не е по-убедително от собствения опит. Много медиуми разказаха за своите чудеса, много свръхсензитиви станаха лечители, художници и писатели. Техният опит е изключително ценен сега, когато все повече хора добиват нови качества и децата се раждат ясновидци. Едно от най-големите чудеса сте вие, земните хора. Вие сте крачещи по планетата чудеса. Ако познавахте телата си и цялостната си структура, както и заложените у вас възможности, щяхте да се съгласите с тази преценка. Невероятните процеси, химически и психически, които протичат във вашите тела, както и взаимовръзката между психиката, физиката, заобикалящата ви среда и целия Космос, са наистина смайващи. Интересувайте се от себе си, учете за себе си, четете за себе си и разбунете множеството тайни, които се крият у вас. Тогава ще изпитате истинско уважение към телата си и ще започнете да ги цените и да ги обичате, което е много важно. Дори само наличието на молекулата на ДНК е истинско чудо. Тя няма нервна система, нито мозък, но запаметява огромна информация. Всяка клетка е в състояние да възпроизведе жив организъм. Учените от криха, че съществуват вълни, които изпълняват ролята на сейфове на наследствената информация. Нарекоха ги солитони. Те съхраняват програмата за синтез на белтъчините и за построяването на жив организъм. Солитони, които носят информация за човешката реч, са в състояние да съживяват мъртви клетки. Това е още един научен факт - човешката реч е енергия, тя е пълна с много сила и може да въздейства на материята. Говорили сме за това, колко внимателно трябва да се борави с речта. Когато говорите, вие генерирате енергия. Каква е тя - зависи от избора на думите и на интонацията. Словото, което ви е предоставено, е едно от най-големите чудеса. Ако осъзнаете това, ще бъдете много внимателни с него и ще го употребявате правилно. Вие мислите, че приказките, които разказвате на деца та си, нямат кой знае какво значение. Не е така. В много приказки се говори за вълшебни думи и те наистина съществуват. Блага дума железни врати отваря! Всички сте чували тази поговорка, но не сте я взимали на сериозно. А трябва! Злобните думи могат да разболеят човек в прекия смисъл, а добрите - да го излекуват. Понеже тук стана дума за подсъзнанието и колко е важно с какво го пълните, даваме упражнение за прочистването му. 

Останете в спокойствие и тишина. Представете си, че сте в една пирамида. Тя може да бъде тристенна, четиристенна, петстенна; може да бъде с остър или тъп връх; може да бъде пресечена или стъпаловидна. Преди да влезете в пирамидата, помолете водачите си в съзнанието ви да изплува пирамида, която е с най-подходяща енергия за вас. Тя ще бъде изпълнена със светлина, с най-подходящия за вас цвят. Ще бъдете в удобна поза. След като се видите в пирамидата, кажете: "Сега, с помощта на Христовото съзнание в мен аз изчиствам от подсъзнанието си всички негативни енергии, негативни чувства, неправилни мисли и външни вмешателства. Запълвам подсъзнанието си със светлина, запълвам го с любов, запълвам го със спокойствие, запълвам го с радост, запълвам го със здраве, запълвам го с благодарност, запълвам го с разбирането, че всички хора са мои братя". Повторението на думата запълвам е нарочно и не я пропускайте. Добре е упражнението да се прави сутрин и преди заспиване. 

Изчистеното подсъзнание вече може да поеме новите енергии. Вие ставате излъчватели на тези енергии и по този начин помагате на другите хора и на планетата си да повишат степента на Христовото си съзнание и да се изпълнят с новите енергии, които увеличават вибрациите и подпомагат преминаването в четвъртото измерение. Пирамидите са много специални конструкции, които генерират енергии. Можете да ги използвате за лекуване, за енергизиране, за зареждане на водата и на храната, за неутрализиране на геопатогенните зони в жилището си и на вредните електромагнитни излъчвания на уредите, които ползвате. Поставени под пирамида, лекарствата и билките усилват въздействието си. Може да поставите под пирамида и листче с написано желание, за да се излъчи по-силно, но трябва да държите в мисълта си желанието. Когато стане дума за пирамиди, винаги си мислите за Египетските. Цялата планета е осеяна с надземни и подземни пирамиди, които хармонизират нейната енергия, неутрализират злите мисли, и служат за връзка със Слънцето и други паралелни светове. Те са били използвани от посветени хора за връзка с други измерения и са много по-стари от Египетската цивилизация. По-късно са били употребени и за гробници. Пирамидалните конструкции се съдържат в цялата Вселена. Вашите клетки също съдържат фини пирамидални структури, които не се виждат с уреди. Латентните центрове на дясното полукълбо могат да се отключат по-бързо, ако поемете новите енергии. Те способстват също за обединението на лявото и на дясно то полукълбо, което ще доведе до увеличаване на процента, който ползвате от възможностите на мозъка. Използвайте пирамидите и новите енергии за ускоряване на развитието си. В книгата "Зодия човек", автор Иван Тодоров, ще намерите интересни неща за пирамидите и за радиестизичните методи, също и в книгите на Ернст Мулдашев "От кого сме произлезли" и трилогията "В търсене на града на Боговете". Колкото повече хора изчистят подсъзнанието си и поемат новите енергии, толкова повече помощ ще получи Земята! 

Когато човек дойде на земята 


 К огато човек, дойде на Земята, трябва да изживее живота си в будно състояние. Животът е низ от обстоятелства, които съдържат уроци. Смисълът на живота е в тези уроци. За различните хора те са различни по сложност. Зависи какво е определила да бъде научено тяхната Душа. Идеята на Великите Божии Служители, които са създавали световете, в това число и Земята, е била Духът да отвори всички свои латентни способности. Така е трябвало да се създаде един все по-разгърнат и съвършен Божи свят. Всички светове и същества, минали, настоящи и бъдещи, са инструменти в Божиите намерения. Те служат на Великата Божия Идея да се изявят всичките съвършени страни на Бога, които се съдържат в Него. Във всичко се съдържа скрито съвършенство. Всяко скрито съвършенство трябва да се открие и да обогати световете. Всеки човек е скъпоценен камък и трябва да извади своя скрит блясък. Този е смисълът на прераждането. Когато всяка Божествена монада, проявявайки се чрез различните човешки личности, изяви своя блясък, тогава и Бог ще се прояви в целия Си блясък. Тогава всички светове ще са проява на Божието Съвършенство. Блясъкът на човека засиява, когато той премине през изпитания. Изпитанията са производствен процес, който шлифова камъка и той започва да блести в света. Да преминеш през един земен живот означава, да проявиш още една светлина на камъка, който съдържаш. Проявиш ли всички светлини, тогава отново ще се приобщиш към съвършените светове, където светят много светлини, които изразяват Съвършенството на Бога. На човешки език тези светлини се изразяват чрез думите: Любов, Мъдрост, Истина. Това е крайният, най-силният възможен блясък. Той се постига чрез Вяра, Смирение, Учение, Състрадание и Взаимопомощ. Човекът е усложнил Божиите поръки и светът за него е станал труден. Всичката красота на външния свят е дадена, за да събуди вътрешната красота. Всички изкуства са дадени, за да развиват вътрешна та красота. Трудът сред Природата е висша благодат за развиване на волята, на търпението и за при добиване на здраве (физическо и психическо). Философските идеи объркват човешкия ум. Цялата философия на Бога се съдържа в Природата. Там са Красотата, Хармонията, Радостта, Музиката и цялата Божия Благодат. Като се отдалечи от Природата, човекът загуби Божията Благодат. Свещените неща са прости. Те достигат първо до сърцето, а после до ума. Светлината влиза в човека чрез Природата. Смирението идва чрез вярата. Спокойствието идва чрез умиротворяване на страстите и на прекомерните амбиции и желания. Когато у вас има покой, вие сте свързани с Бога; когато има тревога, тогава сте свързани със земни те си желания и те ви пречат да отидете при Бога. На човека е било дадено всичко, но той не го е оценил и е тръгнал да търси неясно какво - тръгнал е да търси нещо, което не му е било необходимо. Ако отново се приближи до Природата, човекът пак ще получи всичко. Мрачината на ума му ще изчезне и сърцето му ще се освободи от тревогите. Ясният ум и спокойното сърце са израз на Божието Съвършенство; постоянната тиха радост, смирението и милосърдието са израз на Божието Съвършенство. И всичко това, взето заедно, е израз на Божествената Красота. Човекът не може да се развива без Божествената Красота. Тя е негова основна необходимост. Всеки човек съдържа в себе си непроявения Бог и Душата му винаги се стреми към проявяването на Бога. Човек, който чува Душата си и следва нейни те желания, е започнал да проявява Бога. Душата е пратеник на Божествения Дух. Тя работи в човека, за да се прояви Божието Съвършенство. Вслушвайте се в гласа на Душата си, за да проявите Божието Съвършенство. Божественият Дух е сключил Завет с всички Човешки Души да бъдат Божии служители. Бъдете служители на Доброто! Тогава ще изпълните този Завет! 
 Бейнса Дуно 

Откъс от "Животът е твоя игра" на Багрина – Росица Василева Кларк 

Цялата книга, както и още заглавия от Багрина Кларк в текстови и аудио формати, може да намерите в ТАЗИ секция от Библиотеката.