Книгите могат да бъдат опасни.

Най-добрите трябва да носят етикет

„Това може да промени живота ви“

Хелън Ексли

Повярвай!

Веднъж един атеист се разхождал около пропаст, подхлъзнал се и полетял надолу. Падайки му се удало да се хване за малко клонче. Висейки на него, полюшвайки се на хладния вятър той осъзнал цялата безизходност на положението си.
- Е, - помислил си той, - единствено бог може да ме спаси сега. Аз никога не съм вярвал в него, но може би съм бъркал. Какво има да губя?” Затова той извикал:
- Боже! Ако съществуваш, спаси ме и аз ще повярвам в теб!
Отговор не дошъл и той извикал отново:
- Моля те, боже! Аз никога не съм вярвал в теб, но ако ти ме спасиш, отсега нататък ще вярвам в теб.
Изведнъж от небесата се разнесъл гръмовен глас:
- О не, няма. Аз познавам такива като теб!
- Човекът толкова се удивил, че едва не изпуснал клона.
- Моля те, боже! Ти грешиш! Аз наистина мисля така! Ще повярвам!
- О не, няма! Вие винаги така говорите.
Човекът умолявал и убеждавал бог и накрая той му казал:
- Е добре. Ще те спася. Пусни клона.
- Да пусна клона?! – възкликнал човекът. – Ти да не ме мислиш за луд?


Няма коментари:

Публикуване на коментар