Книгите могат да бъдат опасни.

Най-добрите трябва да носят етикет

„Това може да промени живота ви“

Хелън Ексли

КНИГИ – алтернативна медицина, самолечение – 33/5


Мирзакарим Норбеков, Уроците на Норбеков
Път към младостта и здравето


Дванадесетте урока по тази книга ще ви помогнат самостоятелно да извървите пътя на духовното и физическо израстване. Уникалната оздравителна система на акад. Норбеков вече е помогнала на много хора да изпитат радостта от живота.


=========================================================================

Мирзакарим Норбеков, Тренировка на тялото и духа 

Той е уникален човек със световна известност - академик, професор, доктор по психология и педагогика, завеждащ катедра по палингенезия в Международната академия по форматизация към ООН, директор на "Института по самовъзстановяването на Човека" в Москва. Вие държите в ръце второто преработено издание на "Тренировка на тялото и на духа", което съдържа съществени уточнения на уникалната оздравителна система на академик Норбеков. Повече от 2 милиона души са опитали върху себе си благотворното й въздействие. Системата включва корекции на зрението и слуха, ефективни упражнения за възстановяване функциите на гръбначния стълб и на ставите, уникален гинекологически масаж. Поразителните научни открития на автора са помогнали на всеки, който поиска да бъде млад и здрав.
=========================================================================

Борис  Медведев, Още за Норбеков или с какво маймуната е по-добра от глупака
(пособие за тези, които искат да бъдат здрави без да загубят главата си)


По мнение от читател, тук Медведев обвинява Норбеков в шарлатанство, като потвърждава високата ефективност на техниките, които обаче са взаимствани от йоги, а не са негови.=========================================================================

ЛЕЧИТЕЛСКО ИЗКУСТВО И ПРОФИЛАКТИКА
МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАНЕ
От Петър Дънов
(събрал и подредил Д. Звездински)

Посвещава се на всички искрени и честни души, дръзнали да кажат твърдо „не“ срещу методите с които Старата култура се опитва да се увековечи. Време е за преход! Преход към Новото! Новите ценностни модели сега се коват и така се полагат основите на следващата Шеста основна раса!
Посвещава се на всички, които работят за Изгрева на Новата култура.
Посвещава се на Пионерите на Новата култура, които под водачеството на Свети Иван Рилски и Учителя – Беинса Дуно като цяло, ще изградят рано или късно основите на Новата лечителска наука и ще поставят началото на Новите природолечителски комплекси.
Да бъдеш Пионер в епохата на Преход към Новата Култура, това е призвание, това е въпрос на чест и специален вътрешен избор.=========================================================================

Петър Дънов, Книга за здравето 

Тематично избрани мисли за здравето и лечението от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

    Здраве
    Болести
    Начин на живот
    Лечение
    Рецепти
    Формули
    Песни
=========================================================================

Питър Чапел, Хомеопатия
Практически наръчник


Авторът е известен английски хомеопат, допринесъл за професионалната подготовка на специалисти в тази алтернативна област на медицината. Хомеопатията е система за лечение, чиято популярност в световен мащаб непрекъснато нараства. Питър Чапел показва убедително колко полезни и ефикасни са нейните похвати при лекуване на заболявания, предизвикани от емоционални страдания и травми.=========================================================================

Георгос Витулкас, Хомeопатия – нежната медицината 

Живеем в един от най-вълнуващите периоди на човешката история. В почти всички сфери на човешкия живот се осъществяват радикални промени на схващанията - в науката, политиката, икономиката, еколо гията, театъра, музиката и т.н. Подобна промяна се наблюдава дори в областта на медицината. Обективистичният, материали етичен възглед за света се разширява, за да обхване и енергийното ниво на съществу ване. Идеята за човека като едно цяло измества досега съществуващо то възприемане на пациента като сбор от отделни части, които трябва да се диагностицират. В области като холистично лечение, хранене, акупунктура и др. по-големи надежди се възлагат на лечебната сила на индивида, отколкото на лекарствата.
Тази книга на Джордж Витулкас представлява острие, което проп равя пътя на холистичния подход в областта на медицината. Стъпка по стъпка тя ни превежда през необичайни открития, които са довели до създаването на най-ефективната лечебна система, позната на човечест вото. Ранните опити за истинска холистична медицина са неуверени и до голяма степен забулени в мистицизъм. В противовес на всичко това книгата на Витулкас показва убедително хомеопатията като система тична наука, която прилага правилно природните законите, за да сти мулира лечебните енергии на човека.=========================================================================

д-р Атанас Гълъбов, Хомеопатия за всички 

Хомеопатията е ефикасен, научен метод на лечение, при който с индивидуално подбрани хомеопатични лекарства се стимулират ес тествените оздравителни реакции на организма. Наричат я още „нежната медицина", защото тя действа според природните закони на лечебния процес и без да внася в организма токсични вещества.
Думата хомеопатия идва от гръцки език (homoios - „подобен" и раthos- „страдание") и отразява основния й лечебен принцип: „ПОДОБ НОТО СЕ ЛЕКУВА С ПОДОБНО" = SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR. Това означава, че на пациент, с определени симптоми се предписва такова хомеопатично лекарство, което е приготвено от вещество, пре дизвикващо в по-големи дози подобни оплаквания у здрави хора.
Най-общо може да се каже, че има главно два начина за въздейс твие върху болния човек. Единият, наричан алопатичен. е чрез вещес тва, които имат противоположно действие на изявените от организма симптоми или ги променят по някакъв начин. Другият метод е хомеопатичният.=========================================================================

Д-р Иван Несторов, ХОМЕОПАТИЧНА МАТЕРИЯ МЕДИКА 

Като източник за приготвяне на хомеопатични лекарства служи целия свят на природата – растения, минерали, метали и техните съединения, здрави животински или човешки тъкани или секрети и патологични такива.
На хомеопатичен език лекарствата принадлежат към трите царства: минералното, животинското, растителното в тяхното необозримо разнообразие.
Има и някои много интересни източници на материал за хомеопатично лекарство, които могат да се сторят твърде нереални и безсмислени за обикновения човек, но с факта, че се използват за лечение, те са доказали своята лековита сила: например лунната светлина, слънчева светлина, северен или южен магнитен полюс, електричество и други.
През последните години беше извършено доказване на шоколад, водород, мрамор, гранит, пластмаса и др. т.е. материали и елементи, които ни заобикалят и които ни въздействат като част от нашата околна среда.=========================================================================

Хосе Силва и Роберт Б. Стоун, Ти, лечителят 

Световно известният метод Силва или Как да лекуваме себе си и другите

Не е необходимо да прекарате живота си в страдание.
Не е необходимо да умирате от болести.
Ваше право е да живеете в отлично здраве точно до деня на естествената ви смърт.
В тази вълнуваща, сензационна книга Хосе Силва разк рива какво е научил от изследователското си проучване, започнало в 1944 год. за психосоматичните причини на за боляванията и тяхното лечение.
Тук ще прочетете много примери за хора, които с години са страдали, но когато са се научили да прилагат огромната сила на ума си, са успели да се излекуват за много кратко време.
Ще научите за действителни случаи - процедури за първа помощ, които бързо са оправяли рани, получени при зло полуки.
Най-важното, ще се научите как да не допускате в живота си болести, дори нещастни случаи и така ще можете да живеете здравословно, безопасно и щастливо и ще помагате на любимите си същества да го постигнат.
Възможно ли е наистина всичко това?
От 1966 г. милиони хора от 72 страни  са се научили и прилагат в живота си уникалния Метод Силва за развиване на ума и контрол над стреса и навсякъде казват: „Благодаря Ви, че ми показахте как да направя живота си по-добър". Когато прочетете тази книга и следвате лесно изпълни мите указания тя, стъпка по стъпка, ще промени живота ви. Чудотворните резултати бързо ще ви убедят във въз действащата сила на програмата и вие ще недоумявате защо не я използуват всички. Този ден ще дойде!
Днес е денят, в който ще започнете да използувате тези техники, за да можете и вие, и вашите близки да живеете щастливо и без болести всяка минута, до края на живота.=========================================================================

АПИТЕРАПИЯ
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА С ПЧЕЛНИ 
ПРОДУКТИ И ПЧЕЛЕН МЕДпрочети


=========================================================================

Геноцидът, извършван при продажбата 
на хранителни продукти и добавки

Поради повишения интерес към влиянието на хранителните добавки върху човешкото здраве и поради ползваните факти и извадки от нормативни документи си позволих да ви предложа тая интересна статия, взета от форума на dir.bg(Клуб за борба с рака). Авторът се е представил с името feniks_m и е инженер по професия. Не мога да оспорвам твърденията му но уважавам неговото мнение. 
Статията подбра за вас Алекс Болдин
=========================================================================

Христо Маджаров, Житен благослов 

Процесите в човешкия живот: дишане, хранене, чувстване, мислене, комуникация и творчество работят успоредно и си взаимодействат постоянно. Тяхната хармонично съгласувана работа наричаме здраве.
Затова здравните въпроси са холистични, а не само медицински, както ни бе внушавано...
Системите за опазване и поддържане на живота съдържат богат спектър от мирогледни аспекти и традиции: психологични, философски, социални, духовни... Според древните концепции Природата като цяло е също жив организъм, от който ние сме малка част. Затова здравето е резултат на хармонична съвместимост на човека към средата му - социална, планетарна, космична, духовна...
=========================================================================

Пати Аспен, Цветята на Бах

Скъпи читателю,
Вие държите в ръцете си един достъпен и лесен наръчник, който ще ви помогне да възстановите радостта в душата си чрез една много популярна на Запад система за лечение. Тя е позната като "ЦВЕ ТЯТА НА БАХ". Цветните есенции на Бах са разт вори, извлечени от цветята. Те притежават високи енергийни вибрации, които влизат във взаимодействие с енергийното поле на пациента и го хармонизират. С това те възстановяват вашето душевно равновесие и ви карат да почувствате прилив на нови сили и жизнерадост.
Според д-р Бах болестните симптоми са следст вие на определени душевни състояния (страх, потис натост, ревност, изтощение, вкопчване, критичност и т. н.), които нарушават баланса и правилното функциониране на човешкия организъм. С възстановя ването на енергийното равновесие в него и отваря нето му към по-високи импулси се възвръщат естес твената радост от живота, любовта и спокойстви ето в душата, в резултат на което болестите се повлияват положително и изчезват. Човекът е една динамична системи, която трябва да се поддържа в равновесие и хармония чрез много грижи и любов към себе си. Бах пише: "Можем да определим състоянието на нашето здраве чрез радостта и на базата на усещането ни за щастие можем да разберем дали сме следвали указанията на нашата душа".
Тази книга е една покана за пътешествие в света  на собствената ни душевност и самоопознаване. Тя дава нови възможности да се осъзнаят начините, по които може да се балансира личната невидима енер гийна система, да се възстанови собствената физическа, умствена, емоционална и духовна индивидуал ност. Книгата предлага множество бележки за от криване и разбиране на тази индивидуалност. Това е един пътеводител, който ще ви съпътства през целия Живот, помагайки ви да разберете на какъв етап сте и на какво да обърнете внимание именно в този момент.

прочети


=========================================================================

Ценка Стойчева, НОВОТО ЛЕЧИТЕЛСКО ИЗКУСТВО 

Уважаеми читателю! 
Системата за диагностика и лечение, която споделям с теб в тази книга, не е само мое лично достижение или откритие. В основата й са залегнали цялостният подход към заболяванията, изложен от Учителя Джуал Кхул-Тибетеца в книгата му „Езотерично лечение”, както и знанието и опитът на много духовни лечители, психотерапевти и лекари, споделени в издадени от тях книги. Всички те спомогнаха да затвърдя за себе си нещо, което дълбоко в душата си винаги съм знаела – че човекът не е просто физическо тяло. Дълбокото ми убеждение е, че това тяло, което заслужава както нашите грижи и внимание, така и нашето уважение, е един прекрасен, добре организиран и будещ възхищение инструмент за проявление на душата в това физическо измерение. 
Разглеждайки Човека като единство от Дух, Душа и Разум, проявени в обвивката, наречена физическо тяло, всеки лечител би бил способен да помогне пълноценно на пациентите си. Не би следвало да отделяме едната част от останалите, така, както за жалост към този момент подхождат съвременната медицина, а и мнозина от енергийните лечители. Ние сме многоизмерни космически същества и винаги към всяко заболяване трябва да подхождаме именно от тази отправна позиция. =========================================================================

Яна Русанова, Ясновидство и лечителство чрез Знаците на съдбата
Карма, орис, избор на живот

Кратка история на книгата. Лекувах, четях и разсъждавах за различни методики в лечителството, ясновидството. Излагах своите мисли върху белия лист за да бъда по-концентрирана, по-съсредоточена. Един ден дописала поредната тема, обърнах листите да ги прегледам. Стъписах се. Струваше ми се нелепо, че аз мога да напиша тези редове, разсъждения върху заболявания, познати като нелечими. Потърсих компетентен съвет. Съмнявах се в съжденията си въпреки неумолимата им логика. В разговора се стигна до идеята да опиша сетивността си (темата хиромантия) и тълкуванията чрез материята на Психотрониката. Реагирах спонтанно, отказах. Не съм литератор, съзнавах, че за това са нужни умения, много труд, време, познания. Не вярвах, че ще ми стигнат силите, възможностите за да успея.
Днес чрез предложените теми, примери Ви предлагам да потърсим Истината, да потьлкуваме. Знам, че няма съвършена Истина, съвършена личност. Но всеки от нас е част от Съвършенството, Природата, Еволюцията.=========================================================================

Мантак Чиа, Дан тиен ци гун

Основополагащи упражнения за празната и перинеумната сила.

Дан тиен ци гун е изкуството на култивиране и събиране на ци в долната част на стомаха - дан тиен. Позната като "Океанът на ци" на древните даоисти, тази област съдържа ключа за отваряне на тялото и ума за свободното и непрекъснато движение на ци.
Тази книга съдържа специални дихателни и двигателни упражнения, които разкриват силата на ци, складирана в тялото, за създаване на повече жизненост, сила на органите и самолечение. Мантак Чиа обяснява също как тези упражнения са сигурен и ефективен метод за свързване със земната енергия, което позволява на ученика да постигне физическо, мисловно и духовно равновесие. Тези качества са основата за изпълняване на практиките за напреднали, свързани с ци гун на Желязната ризница и космическото лечение.
Нашият ум насочва движението на жизнената енергия ци, но ако умът и тялото не са балансирани или са под стрес, умът не може да изпълнява тази си функция. Областта на дан тиен съдържа голямо количество нервни предаватели, което й дава възможност да контролира цялото тяло. Затова даоистите са нарекли тази зона "долния мозък" и са създали упражнения, които позволяват на практикуващия да осъзнае функцията на дан тиен за запазване на равновесието тяло-ум като път за духовно израстване и благосъстояние.=========================================================================

Джоузеф Корво, Зонова терапия 

Досега единствено кралски особи, политици, бизнесмени и звезди на шоубизнеса постигаха нова младост, красота и здраве, прилагайки зоновата терапия по десет минути на ден. Но настъпи времето целият свят да бъде посветен в тази тайна.
Изглеждате ли толкова привлекателни, колкото бихте могли да бъдете?
Премахнете чрез точков масаж възрастта, умората и болката! Следвайте лесните и безопасни упътвания на Джоузеф Корво и ще направите чудеса:
Шестдесетгодишният ще се чувства млад и здрав като четиридесетгодишен, а четиридесетгодишният ще изглежда на тридесет години.
"Зоновата терапия" ви гарантира ефекта на козметична операция, само че без скалпел. В 95 на сто от случаите зоновата терапия лекува заболявания като артрит, болки в гърба, главоболие, затлъстяване, ангина и безсъние.=========================================================================

Храненето – страст или необходимост

Няма човек на земята, който да не обича вкусно приготвената храна. Всички се наслаждаваме на добре подредената и богата трапеза. В такъв момент обикновено, не си задаваме въпроса дали добрия вид на храната е толкова добър и подходящ за живота на клетките ни. 
За някои хора храненето е станало страст. Те живеят за да се хранят. Още през пети век преди Христос, Сократ е казал: "Някои хора живеят за да се хранят, а аз ям за да живея".
За съжаление много малко хора знаят и се замислят върху факта, че храненето може да носи както живот за организма, така и да причинява смърт. Много малко хора знаят, че от това каква храна приемаме, зависи нашето физическо и психическо състояние. 
Хранителните навици могат да ни унищожат или да ни направят стабилни и ползотворни хора.=========================================================================

ПЕТЪР ДЪНОВ, ХЛЯБА НАШ НАСЪЩНИ
Храни,хранене, вода, лечение
Законът на храненето

Храносмилателна система / 5
Черен дроб и жлъчка / 18
Отношения / 26
Грехопадението / 43
Храната — начин на живот / 56
„Обичаш ли ме?” / 75
Вино / 90
Отказът / 102
Слово / 110
Любовта / 118

Храни и хранене

Качества на храните ­ плодове, зеленчуци, растения / 131; сокове и отвари / 173; мляко / 175; мед / 176
Жито ­ качества / 177; житна диета / 184; хляб / 187
Избор и подготовка на храните ­ прясна и пре­стояла храна / 195; хигиена / 200; естествена храна / 211; готварство и суровоядство / 223
Приемане на храната ­ хармония / 231; време / 251; дъвчене / 258; благодарност / 268; смесване / 273; апетит и глад / 275; количество / 286; насищане / 297; трансформиране / 311; мазнини / 321
Пост ­ защо постим / 329; как да постим / 338; хранителни диети / 344

Вода

Качества / 347
Хигиена / 349
Пиене на вода / 351
Бани и компреси / 361

Рецепти за лечение
Болести на нервната система и на главата / 368
Болести на БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ / 384
Болести на кръвоносната система / 390
БОЛЕСТИ НА Храносмилателната
система / 399
Някои заразни болести / 411
Други болести / 413
Окултни методи за лечение / 418
дихателни упражнения / 422
Шестте основни гимнастически упражнения / 429

прочети или прослушай 


=========================================================================

БЯЛА КНИГА НА ЖИВОТА
За здравето и за отстраняване на главната причина за болестите

Уважаеми читатели, във Вашите ръце е необикновена, уникална и изключително важна книга, която трябва да прочете всеки жител на Земята. Главната нейна важност е, че тя възвръща на хората откраднатата Истина и знание за Вселенския Механизъм на творене! Това е – истинска Книга на Живота, кодекс на истинските знания за Живот в Красота, Чистота Съвършенство и Свобода, които ще спасят света! Тя е за вселенските истини и мъдрости, които са следвали много народи, по отношение на това, как правилно се зачева, износва, отглежда и възпитава красиво, здраво и талантливо дете въз основа съблюдаването на простите Закони на Природата и как да се насочи собствения род по пътя на еволюционното възхождане съм Красота, Чистота и Съвършенство. В книгата за първи път се разкрива информация за откритието за механизма на зараждане на живота в утробата на майката, механизма за оживотворяването на материята от Духа или, според В. И. Вернадски, от Енергията на Вселенския Порядък - откритие, на което му предстои още дълъг път към признаването и по-нататъшното развитие. В книгата са обобщени направените в последните години важни открития за истинските причини за всички болести, в това число и на рака, СПИНа, инфаркта, инсулта, диабета, множествената склероза, парадонтозата, ДЦП и всички други болести на възрастните и децата, дава се обяснение за причините за възникване на вирусните епидемии и бързото им разпространение по земното кълбо, привежда се натрупаната в света информация за победа над болестите по пътя на отстраняването на тяхната главна причина. На страниците на книгата се разкрива скритото от хората истинно знание за това, как действа Вселенския Механизъм на Моделиране и Материализация на собственото бъдеще на всеки човек, от него могат и са длъжни да се ползват всички хора. Събран е кодекс от правила за Естественото органично земеделие въз основата на Законите на Природата, даващи максимално високи добиви от екологично чиста и здравословна продукция при пълен отказ от разрушаващата живата структура на почвите и тяхното плодородие дълбока оран, от прилагането на химически подобрения, хербициди и пестициди, а също непредсказуемото генно изменение на растенията. Органичното земеделие превръща традиционно тежкия земеделски труд в процес на сътворчество с Природата, носещ радост и наслада. В книгата се предлага достатъчно проста програма за създаване, паралелно със сегашната техно-генна човеко-машинна цивилизация, на съвършено нова цивилизация – хуманитарно-природна, в паркове-градини, състоящи се от фамилни имения, като най-жизнеспособна и устойчива социално и биологически форма на живот на човека на Земята. В новата хуманитарно-природна цивилизация хората ще се занимават с Естествено органично земеделие, ще се откажат от всички свои промишлени дейности, разрушаващи околната среда, ще започнат да живеят в хармония и сътворчество с Природата – единствения път за спасение, който ще отведе Земята и цивилизацията от сегашния задънен саморазрушителен прогрес. А хората сами ще избират в кой да живеят.
Практически всички, които прочетат тази книга, ще видят в нея логично и убедително обяснение на истинските причини и корените на практически всички свои жизнени проблеми. А разкриването на Истината за нещата и явленията, особено за това, което касае самия човек и неговия живот, за раждането на здрави, красиви, талантливи деца предизвиква нееднозначна реакция. Няма съмнение в това, че болшинството читатели ще възприемат книгата като много своевременна, ще се присъединят към нея, ще почнат да й помагат и ще започнат да изменят направлението на своя живот, на своя род, на живота на всички хора и на света като цяло. Част от читателите ще изпитат трудност и вътрешна борба за преодоляване в себе си на вековните стереотипи и догми, за излизане на ново ниво на разбиране за света, за възприемане на себе си в него и във Вселената и по новому за устройване на своя живот. Част от читателите ще срещнат книгата с остра критика, на нож и тук не може нищо да се добави.
«Бялата Книга на Живота» - това всъщност е народна енциклопедия на живота, пособие за всеки човек от детството му до дълбока старост: как правилно да се смоделира собственото бъдеще, да се създаде Свое Дело, как да се отстранява причината за болестите, да се преуспява в живота, човек да стане Творец-Съзидател, а не разрушител и да излети Нагоре – от всяка, дори и най-трудната ситуация, където и да се е родил и където и да живее, в града или в най-затънтеното място! Това е пособие, компас, указващ пътя към нов живот в Красота, Чистота, Съвършенство и истинска Свобода. Това е пропуск за нов живот в нова цивилизация. Пропуск за всички, без каквато и да е дискриминация. Книгата дава на всеки човек поотделно, на обществото и на цялото човечество способ, ключ, как да се измъкне от историческия поток, носещ цивилизацията към самоунищожение, към смърт и как да придобие опора в новата цивилизация – ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА ЖИВОТА! За хората няма друг спасителен път, освен да възприемат този път!

прочети или прослушай 


=========================================================================

Петър Дънов, Причини за болестите и методи за тяхното лекуване

„Причини за болестите и методи за тяхното лекуване“ е книга, съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Беинса Дуно (Учителя Петър Дънов).

Съставителите Трендафила Балдевска и Ангел Кермедчиев подбират и подреждат цитатите 20 години, а Весела Маркова редактира изданието 4 години , за да стигне то до нас в сегашния си вид – подробно, лесно за ориентация и изключително ценно за всички, които се интересуват от темите в него.

Съдържанието е разделено на глави:

І. Болести
ІІ. Причини за заболяванията
ІІІ. Симптоми на болестите
ІV. Лекуване и лекуващи
V. Методи на лекуване
VІ. Болести и лекуването им
VІІ. Профилактика

Включва подробна библиографска справка на всички издания, които са послужили за текст в тази книга. Има отделна глава, посветена на хомеопатията. Първият български хомеопат д-р Георги Миркович е един от първите трима ученици на Учителя.

прочети или прослушай 


=========================================================================

Алън Кар, Не пуша вече!
Съветите на един бивш заклет пушач

Прoчeтeтe тази книга - тoва e eдинcтвeнoтo, кoeтo трябва да направитe, за да oткажeтe цигаритe. Moжe дoри да пушитe, дoкатo чeтeтe. Hяма cтрашни тактики, няма да напълнeeтe и няма да чувcтватe лишeниe. Aкo иcкатe да ce oтървeтe oт тoзи навик, прocтo oпитайтe. Алън Кар e пoмoгнал на милиoни хoра да cтанат щаcтливи нeпушачи. Уникалният му мeтoд прeмахва пcихoлoгичната ви завиcимocт oт цигаритe и буквалнo ви ocвoбoждава.

* Meтoдът e уникалeн
* Hикаква шoкoва тeрапия
* Прeoдoляванe на пcихичecката завиcимocт oт цигаритe бeз прeкратяванe на пушeнeтo
* Oтказът oт пушeнeтo нe oзначава да направиш жeртва
* Да cи нeпушач e прeкраcнo=========================================================================

ДМИТРИЙ ВЕРИЩАГИН, ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Тази книга ще те направи направи неуязвим за болестите и неуспехите в живота

ОБЩО НАПЪТСТВИЕ
Откривайки тези книги, вие получавате шанс един път завинаги да измените своя живот, встъпвайки в нова степен на еволюция. Ще ви се открият истинските причини за здравето, болестите, постъпките и човешката съдба. Ще станете свободни от влиянието на големите енергийни паразити, управляващи останалите хора и тласкащи ги на самоубийствени постъпки.
Запомнете – вие не трябва да причинявате на непридвижващите се напред хора никаква вреда. Отнасяйте се към тях с внимание и им помагайте. За вас ще бъдат достъпни неща, недостъпни за другите. Не хабете своите сили напразно в гонитба на суетни достижение. Пред вас стои великата цел – да откриете новия свят и своето място в него.

ПРИЧИНИТЕ И СЛЕДСТВИЯТА ОКОЛО НАС:
ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННОТО ПОЛЕ
Всеки един от вас сигурно си е задавал въпроса: защо все боледувам, когато другите изглеждат толкова здрави? Защо при мен не идва успехът, а на някои всичко лесно и бързо им се удава? И как изобщо да се отърва от многобройните си проблеми и неприятности? Защо сякаш нещо възпира човека от пълното доволство и съвършеното здраве?
Може би вече сте изпробвали всякакви възможни и невъзможни средства за постигане на благополучие?

прочети или прослушай 


=========================================================================

Адирадж Дас, Ведическо кулинарно изкуство

Здравословно хранене не означава непременно лишаване от любимите вкусни блюда. Правилните хранителни навици могат да ни издигнат до по-висшия вкус на доброто в материалния свят (саттва-гуна), което се характеризира със спокойствие, уравновесеност, знание, чистота, удовлетвореност и щастие. От нас просто се иска да изоставим вредните за тялото съставки и да ги заменим с полезни. Така нашите сетива ще бъдат удовлетворени, без да се налага да вредим на организмите си. Това е рецептата за постигане на вътрешен баланс, който да ни изведе до съвършенството.

Саттва диетата препоръчва вегетариански начин на хранене. Вегетарианството е в основата на ведическата култура. Според Ведите, храната, приготвена от плътта на убитите животни препятства развитието на фините мозъчни тъкани, подпомагащи осъзнаването на Абсолюта. Ведическата култура отрежда на човека място на закрилник на по-низшите видове, смятани в тази традиция за негови братя. Принципът за ненасилие спрямо другите живи същества (ахимса), популяризиран чрез вайшнавизма, будизма и други източни традиции извън пределите на Древна Индия, е в основата на ведическата формула за духовно издигане. Според закона за карма, консумацията на месо води до много тежки последици в този и следващите ни животи. Аюрведа ни учи, че вегетарианството е не просто основа на здравословния начин на живот, а и на благочестието – гаранция за добра карма и бърз духовен напредък.

Аюрведа, древната наука за здравето и дълголетието, описва индивидуално подбрания, според три-доша (трите основни характеристики на материалното тяло), метод на хранене. Цялостното лечение на тялото, ума и душата е изкуство. То включва уникален хранителен режим и може да помогне за поддържане на доброто ни здраве.

Древната мъдрост твърди, че ние сме това, с което се храним. Основната идея на ведическото кулинарно изкуство е да се избегнат неподходящи за трите доши храни и комбинации. Така може да бъде предотвратено натрупване на токсини в тъканите и органите, което да доведе до различни заболявания. Установявайки хармония и равновесие между тялото и душата от една страна и душата и Бога – от друга, Аюрведа ни помага по-лесно да намерим себе си и своето щастие в материалния свят.

прочети


=========================================================================

В. Любек, Арджава Петер и У. Ранд - Духът на РЕЙКИ
Пълно ръководство за лечение с Рейки

"Духът на Рейки" е първата в света книга, написана от трима световно извесни майстори, принадлежащи към различни направления в Рейки. Подобно на възникването преди 150 години в Тибет движение Риме за запазване и обединяване в едно направление на ценното от всички духовни традиции в тибетския будизъм, в наши дни се появява движение, стрямящо се да премахне всички различия между отделните направления в Рейки. Различни пътеки водят към целта, но целта е обща за всички-достигане на духовно развитие и добро здраве, затова В. Любек, Арджава Петер и У Ранд разкриват пред вас:
Какво представлява традицията на Рейки, историята на Хавайо Таката и съвременната рейки традиция в Япония.
Природата и научното обяснение на енергията рейки. Какво е значението на символите и мантрите в Рейки.
Взаимодействието на Рейки с меридианите, чакрите и аурата.
Медитативните Рейки техники на д-р Усуи Лечебните техники на д-р Чуджиро Хайаши.
Взаимоотношенията между рейки майстора и ученика.

прочети


=========================================================================

Игор Буковски, Природолечение (сборник с рецепти)

„Развитието на цивилизацията е причина нашата храна да не е вече източник на сили и здраве. Цивилизацията предлага удобство пред телевизора, удобство при пътуването, но от друга страна, принуждава човека да живее напълно различно от начина, по който би трябвало или дори би искал. Животът се е променил. Променила се е също и системата на моралните ценности. Всичко това са причини за много страдания, болести и нещастия.“

Тази книга ще Ви даде представа как да лекувате всякакви болести и как да се предпазите от тях само и единствено благодарение на природата.

прочети


=========================================================================

д-р Агата Траш, д-р Калвин Траш: Вегетарианството – начин на живот 

Анатомията, физиологията и инстинктът свидетелстват, че по естество човек е предназначен да яде плодове. Редица изказвания на известни естествоизпитатели изразяват мненията на много хора, проучвали внимателно този въпрос.

 „Естествената храна на човека, съдейко по неговата структура, се състои от плодове, корени и зеленчуци“ 
(Кювие)


=========================================================================

Джим Хъмбъл, Чудотворният минерален разтвор на 21-ви век

MMS- Miracle Mineral Solution - Чудотворен Минерален Разтвор

ММS е минерален разтвор създаден от Джим Хъмбъл (www.jimhumble.biz).Този разтвор е основата за получаване на хлор диоксид. Способността на хлор диоксидът да убива почти всички познати патогени е известна повече от 70 години преди изследванията на Джим Хъмбъл. Неговият принос е , че открива и определя метод за ефективно и безопасно приемане на хлор диоксида от човека за лекуване на болести .Джим Хъмбъл посвещава много от времето и силите си да патентова метода си и да получи официално признание,но не успява , защото той няма милионите на фармацевтичните компании. Разочарован той решава да сподели своето откритие със света.Пише книги , публикува указанията си в Интернет, обучава хора как да прилагат на практика неговия метод , участва активно и лично в спасяването на хиляди човешки живота.Вече 11 години MMS се използва от милиони хора по света .
С първата си книга Чудотворният минерален разтвор на 21-ви век (The Miracle Mineral Solution of the 21st Century ) печели небивала популярност в целия свят.Стотици хиляди хора следват указанията дадени в нея и спасяват своя живот и живота на хора около тях. В нея описва как е открил употребата на хлорният диоксид като алтернативно лечение за малария и на множество други заболявания, причинени от различни патогени (патоген е всеки биологичен агент, причиняващ заболяване на приемника си - например лошите бактерии, вирусите, гъбичките, паразитите ,микробите, всички болестотворни микроорганизми).
Втората книга на Джим Хъмбъл „ The Master Mineral Solution of the Third Millennium – The chlorine dioxide Ion ” в електронния вариант е публикувана януари 2011г. В нея той пише :
"

. Повече от един милион души само в САЩ са вземали MMS.

• Стотици хора го произвеждат в домовете си и го предоставят на много други хора.

• Хиляди хора го продават след закупуването му от производители.

• Повече от 2 милиона бутилки на MMS са били продадени в САЩ и други страни.

• Повече от 5 милиона души със здравословни проблеми в целия свят са използвали MMS .Над 200 хиляди живота са били спасени.

• MMS се произвежда в повечето европейски страни, както и в Южна Африка, Австралия, Канада, Мексико и разбира се в САЩ.(Джим Хъмбъл не произвежда и не продава MMS бел. на преводача )

Имам продадени над 50000 екземпляра от книгата си (на английски)” The Miracle Mineral Solution of the 21st Century „ (Чудотворният минерален разтвор на 21-ви век). Повече от 5 милиона книги безплатно са били изтеглени от Итернет. Тя е преведена на немски, полски, испански, хърватски, литовски, украински, чешки, турски, френски, корейски , японски и руски езици. От немския превод на книгата са продадени повече от 150000 копия .

В Австралия, Канада, Италия, Нова Зеландия и Испания правителствата са забранили продажбата на MMS, но това не намалява продажбите му. Той просто се продава на черно. Държавите губят пари , защото хората участващи в производството и продажбите на MMS не плащат данъци. Тези правителства са склонни да лъжат, като изразяват становище противоречащо на известни химични теории и практики,докато много хора умират от липса на MMS.

В САЩ всички лица, произвеждащи MMS са променили етикета и MMS се продава вече като химикал за пречистване на питейна вода (което между впрочем прави много добре).(Хлорния диоксид е утвърден като средство за дезинфекция на питейна вода с европейския стандарт DIN ЕN 12671 бел. на преводача )Но въпреки че на бутилките MMS са били сложени етикети с надпис "за пречистване на вода ", то съдържанието е същото и капките имат силата да убиват патогените в организма. Много жалко, че правителствата по света започват да принуждават гражданите си да прибягват до незаконни практики, за да се чувстват добре.
Както хората се научат колко важен е MMS за запазване на тяхното здраве и живот, те ще започнат да искат от правителствата си да се откажат от приемане на закони, които пречат на хората да имат свободен избор за здравето си."

прочети


=========================================================================

Грег Андерсън, ДВАДЕСЕТ И ДВА НЕОСПОРИМИ ЗАКОНА НА СЪВЪРШЕНОТО ЗДРАВЕ

През 1984 г. на Грег Андерсън му е поставена диагнозата "рак на белите дробове с метастази" , а лекарите му давали още само 30 дни живот. 
Днес той е лектор и консултант на здравни и икономически организации по въпросите на Съвършеното здраве.
Основател е на фондацията "Победители на рака". Автор е на 5 книги, най-известни от които са "22 неоспорими закона на съвършеното здраве" и международният бестселър "Победителят на рака". 
Философията му е основана на безусловната вяра, че постигането на съвършено здраве е въпрос на личен избор.
За Грег Андерсън думата БЛАГОДЕНСТВИЕ е една от най-великите и мощни думи в човешкия език. 
Опитаме ли се да я проумеем, ще установим, че тя включва не само благоденствието на тялото и духа, но и всички области на живота.
Безспорна истина е, че единствено ние като индивиди можем да допринесем нещо за своето здраве и благоденствие. 
Не лекарят, не рецептата, не лекарството, а ние. 
Силата е в нас.
Съвършеното здраве обхваща тялото, духа и ума - цялото, от което се състои всеки от нас. 
Физическото и душевното благосъстояние е личен избор.

прочети или прослушай 


=========================================================================

1 // 2 <== 3 ==> 4 // 5 //
Няма коментари:

Публикуване на коментар