Вземете материя и движение

и след това създайте „свят“.


Вашият „свят“ ...


Минали животи и хипнотична регресия по метода на Долорес Кенън


* Материалът е публикуван от сайта на Павлина Николова – практикуваща хипнотична регресия, след завършено обучение при Долорес Кенън (Dolores Cannon’s Quantum Healing Hypnosis Therapy Technique)

Накратко за регресията
Хипнотичната регресия е процес за въвеждане на човек в специално състояние на съзнанието, в което самият той има възможността лично да възприема и осъзнава информация за свои минали животи, както и информация за пътят на душата между отделните прераждания.

Целите на този вид терапия на личността е изживяването на един личен път към себе си, опознаване на душата извън рамките на настоящата ни жизнена опитност, възприемане на една нова гледна точка и по-задълбочено разбиране на себе си, на отношенията с другите и изпитанията в живота ни, откриване на личната мисия и призвание.


За постигане на това специално състояние на разширено съзнание не се използва хипноза. Термина хипнотична регресия указва единствено, че в процеса се случва "регресия" - връщане назад, в едно близко до съня състояние (Hypnos - сън, от Гръцки език), което обаче се различава качествено от него.
 Регресията се извършва в напълно будно състояние.

През това специално състояние на съзнанието всеки човек минава по естествен начин два пъти дневно. Това е, когато се събуждаме сутрин и вечер на заспиване. Но престоя ни е толкова кратък, че нямаме съзнателен спомен какво се случва.

Това е когато съзнанието ни преминава в Алфа (7-14 цикъла/сек) и Тета (4 - 7 цикъла/сек) честоти на мозъчната вибрация.

Дълго време в научните среди се е смятало, че човек не може да остава съзнателен в тези две честоти на вибриране на мозъка и че там се случва единствено спане и сънуване.

Един неук гений доказва именно обратното изследвайки възможностите на човешкия ум и разработвайки система от упражнения, в която напълно нетрениран човек се обучава да се задържа и да работи съзнателно, както в Алфа, така и в по-дълбокото Тета ниво на мозъчната вибрация. Голяма част от днешните методи като НЛП, автохипноза, дистанционно виждане, квантово лечение, и редица други методи и практики са здраво стъпили на основата която Хосе Силва разработва преди 55 години.

Колкото и невероятно да звучи в действителност при хипнотичната регресия човек успява напълно съзнателно да достигне до образи, сцени, събития от предишни негови животи, без никакво използване на хипноза.

Това специално състояние на съзнанието може да се опише като свръх-будност или концентрация на вниманието от вън навътре, като приближаване и изследване на области от настоящия живот на човек като се премахнат времевите граници и се потърси причината назад и назад и назад в най-подходящото време и място, свързано с настоящите изпитания. Какво представлява регресията като процес, методология, условия за осъществяване

Същност на регресията:
Когато работим и провеждам регресия вие не изпадате в безсъзнание, не заспивате, нищо от този род… Състоянието на вашето съзнание в този момент, когато работим е подобно на медитация, но в същото време доста по-различно, защото усещането е за свръх будност и яснота на ума, а не е приспивно.
В това състояние чрез специален  метод достигаме до спомени от миналото. Тези спомени може да бъдат възприети по различни начини – вътрешно усещане, визуален образ и картина, въобще посредством всички психични сетива…
За да стигнем до тези минали животи ние предварително подготвяме вашето подсъзнание да ни сътрудничи като провеждаме един разговор преди регресията. Този разговор е много важен.
Именно за да се насочим към това, което е нужно да видите, ние трябва да си поговорим за вас , за живота ви досега, за миналото, за връзките между всичко, което ви се е случило досега и начина по който сте се чувствали преди и сега. От една страна това споделяне и вникване в настоящия живот спомага умът ви да се настрои на честотата на всички ваши търсения, въпроси и копнежи; от друга страна като направим такъв анализ на настоящия ви живот до момента и събитията, през които сте преминали ние по-лесно можем да свържем и разберем какво послание носят образите видени по-късно в регресията.

Отговори директно се получават много рядко. Всеки човек би искал помощ и решение на конкретни проблеми, но духовния свят не работи по този начин. Като цяло и информацията, която ни се показва се дава от Висшия Аз на самия човек, защото Той най-добре знае кое му е нужно, а понякога това е различно от желанията на самия човек.
Всеки образ и символ, който види човек е свързан по определен начин с него самия, значи нещо за него самия и живота му.
Понякога му се показват нещата/енергията, която му липсва в живота и която трябва да си набави.
Друг път се виждат животи съвсем различни от настоящия за да прецени и сравни настоящето си положение с миналото и да може да оцени цялостно това, което има сега.
Всичко, което се случва в една регресия е толкова индивидуално, колкото са и хората различни по своята същност. Всеки човек има вътрешни бариери резултат от натрупани вярвания, четени книги и очаквания… все неща, които са изградили в ума му една представа. Но това всичко е психичен товар, от който човек трябва да се освободи предварително. Истинската опитност има малко общо с книгите. В повечето случаи там нещата се генерализират като общо за всички, което е напълно грешно.

Колкото е по-затворен човек, толкова по-малко полза може да извлече от регресията. По простата причина, че работата и резултатите се постигат в екип между мен и съответния човек. Добрата комуникация, доверието и готовността да се надникне надълбоко в себе си са основните изисквания за успех.
Няма абсолютно нищо, от което човек да се притеснява. От духовна гледна точка ние всички без изключение сме живели най-разнообразни животи и никой не е нещо повече от другия, никой не е лош или добър, независимо какви превъплъщения сме имали.
От друга страна нашите духовни водачи следят до човека да достигне само информацията, която може да възприеме и осъзнае, която може да разбере. Никога не се дава повече от това.

Ето и самият процес в няколко стъпки:
За една регресия са нужни около 5-6 часа. Това време включва предварителен разговор, който се провежда непосредствено преди сесията, и който настройва подсъзнанието на вълната на всички въпроси, проблеми и решения, които интересуват човека. Този разговор е много много важен.
Действително ние изграждаме доверието помежду си именно в предварителния разговор. Регресията е нещо, което е най-успешно, когато цари пълно доверие в екипа. За това човек трябва да е готов да говори за себе си, за живота си, за емоциите и чувствата си, за предизвикателствата, които са му се случили. Анализирайки заедно всичко това, ние се опитваме да го погледнем от всеки ъгъл и да синтезираме няколко важни за вас въпроса, които по-късно в регресията можем да зададем.
Като използвам думата екип - имам предвид, че е нужно сътрудничество от вас. Аз обикновено задавам много въпроси по време на същинската регресия, а вие ми отговаряте и описвате всичко, което виждате, усещате, или всяко знание или мисъл, което просто така ви се появи в ума. Всъщност информация идва по много различни начини при вас, така че е много важно да я изричате и описвате веднага преди да е "отлетяла" и да сте я забравили. Така колкото повече описвате, толкова повече информация ще има на записа, който правим по време на сесията.
За самото въвеждане в по-дълбоките нива на съзнанието се използва визуализация на познати неща и приятни красиви места. След което попадаме в най-подходящия минал живот, където има важна информация за вас. С по-продължителното разглеждане на миналите животи, нивото се задълбочава повече. Т.е. самите разходки в миналото действат като средство за задълбочаване.

По принцип Долорес Кенън препоръчва да разгледаме 3 "минали" прераждания (може и да не са минали). Тя го нарича "представителна извадка" - толкова, че да може да се намерят достатъчно отговори. Но в зависимост от това какви и колко подробности виждате, ще решим колко време да отделим и дали да минем всичките 3 живота или да се задълбочим в по-малко.
След разглеждане на важни моменти от миналия живот, ние се насочваме към последния ден на този живот. Много ценна информация може да се установи от разглеждането на последния ден и сцената на смъртта. Често пъти разбираме много за човека именно тогава, дали е живял добре, доволен ли е, семейството му до него ли е, съжалява ли той за нещо, какво е научил от живота си, с какви чувства си тръгва и т.н.

Сцената на смъртта обикновено се вижда като на филм, и обикновено е без подробности. За да няма никакъв дискомфорт предварително програмираме, че ще се чувствате добре и можете да сте страничен наблюдател. Винаги ви се дава да видите само толкова, колкото можете да разберете без това да ви причини стрес. За това грижа имат духовните ни водачи, без чиято помощ нито един образ не би преминал и стигнал до нас. Обикновено тези сцени са доста по-обрани.
След като опише сцената прехвърлям човека малко по-напред, когато той вече е освободен от физическото тяло и е в духовното.
Това е също много важен момент, след който обикновено следва интересна информация. Това е времето, когато правим среща с духовния водач и го разпитваме за всичко, което е склонен да ни каже, докато получим отговор на вашите въпроси. Разпитваме го и за прегледаните минали животи и защо беше нужно точно те да бъдат показани, какви са уроците и поуките от тях.

Има много индикации, че информацията, която получаваме е автентична. Една от тях е, че мнението на човека по дадени важни за него въпроси преди регресията и нещата, които говори той по време на регресията, се различават. Нещо, което ние като личност смятаме за важно, чест пъти в регресията при разговор с духовния водач, ни се струва доста маловажно.

Друг признак за истинността на отговорите е едно нещо, което както казва Долорес е единственото нещо дошло на земята от Духовния свят - хуморът. Колкото и странно да звучи духовния свят обича шегите и смеха.

На трето място човек усеща емоции. Това е много добър признак, че нещо не е фантазия, а действително има значимост и стойност за вас, макар и от миналото. Предимно се срещат емоции на радост и тъга, тъга от съпреживяване с героя, който виждаме от миналото и с неговата житейска история. Тези емоции лесно могат да бъдат премахнати, ако забележа, че те натоварват, но обикновено е добре да ги има за да се увери сам човек, че действително не вижда измислици, а реални хора.

По всяко време в процеса ние имаме директна връзка, дори може да имате чувството, че съм до вас и заедно разглеждаме сцените, защото реално моят глас постоянно ще се чува.
Състоянието на съзнанието по време на регресия е подобно на дълбока медитация, но все пак различно. Важното е, че вие осъзнато присъствате в целия процес, не губите съзнание или контрол. Единствено тялото ви релаксира доста дълбоко, но съзнанието ви, ума ви, след като бъде успокоен и пречистен от ежедневните мисли, е там, напълно интегриран в процеса, готов да запомни всеки нюанс от преживяването.

Информацията, която може да видим, усетим, чуем или просто вътрешно да „знаем” по време на регресия – идва с позволението и под надзора на преките ни пазители – духовните ни водачи. Те контролират какво и колко да ни се даде, в зависимост от нуждата ни и от степента на развитие на съзнанието. Няма никаква опасност например да получим твърде сложна информация или нещо, което би ни натоварило.

В интерес на истината ние постоянно имаме достъп до тази информация, но заради логическия ум и неговото ежедневно и ежесекундно бърборене, просто не чуваме и не виждаме.
Именно за това е много ценен метода на Долорес Кенън, където освен, че логическия ум бива изтласкан назад, също така на подсъзнанието се дава възможност само да определи къде да ви заведе и кои минали животи от всичките ви прераждания да ви покаже, според нуждите ви в настоящия живот.

След като сме обиколили и събрали колкото можем информация, ви изваждам от сесията много бързо. Всъщност вие през цялото време сте в съзнание, т.е. не заспивате, но тялото е в абсолютен покой, от който трябва да бъде разбудено и ободрено. Това е кратък процес с броене, след което вие се чувствате много добре, като след следобедна дрямка, с тази разлика, че имате ярки спомени от току що приключилото преживяване.
Следва разговор и обмяна на информация, доизясняване на видяното и анализ.
Ползи и резултати получени при регресия
Някои от ефектите и ползите, които получаваме при регресия
Човек решава лично да премине през този метод по определени специфични причини. В зависимост от различните съдби, ситуации, изпитания, в които се намираме сега, всеки един от нас може да намери различна информация и типа преживяване, което да отговаря на настоящите му нужди от отговори и себепознание.

Тук са само някои от ефектите и ползите, които  хипнотичната регресия прави възможни за един човек. Доколко и какви биха били във всеки конкретен случай зависи изцяло от това доколко отворено и подготвено е съзнанието на самия човек да възприеме и резонира с предаваната информация.

1. Постигане на релаксация и концентрация на вниманието от вън навътре, от заобикалящата среда, живот, ситуация към нашия вътрешен свят, чрез успокояване на логическия ум.

2. Опознаване на самия себе си и настоящата си житейска ситуация по един нов начин - възприемайки глобално енергията, изпитанията и трудностите в живота, отдалечавайки се от емоциите на личността и възприемайки гледната точка на душата.

3. Откриване на отговори за настоящи наши изпитания, заболявания на тялото, проблемни отношения с другите, вътрешни стремежи, необясними усещания в конкретни минали животи.

4. Преодоляване страха от смъртта чрез лично преживяване на сцена на смъртта в минали прераждания  -най-голямото освобождение от илюзията за смъртта, което човек може да преживее, корена на всички наши страхове.

5. Показване на важни енергии за настоящия ни живот - енергии, от които се нуждаем, които ни липсват, но игнорираме и не създаваме в живота си, или енергии, с които трябва да внимаваме, защото има вероятност да се проявят както преди, но сега виждайки как са се развили в миналото имаме възможност да решим да реагираме по-осъзнато.

6. Обяснение на странни случки от детството, сънища, опитности, усещания, които винаги са ни озадачавали. Намиране на смисъла и причината за тяхната поява.

7. Да разберем какъв е урока ни при родителите, при които душата ни е избрала да се роди, какво имаме да научим от тях и какво ние самите ги учим.


8. Връзката ни с партньора и децата ни, на какво се учим взаимно, как можем да си помогнем всеки да постигне това, което желае в своя път.

9. Осъзнаване на мисията ни в този живот, кои свои таланти и черти да развиваме и в каква посока да насочваме енергията си.

10. Среща с духовния ни водач и задаване на всички важни за нас въпроси към него.

11. Среща и разговор с починал роднина, ако това е желанието ни или ако душата сама пожелае и се появи спонтанно. Изясняване на смисъла на смъртта, както за починалия, така и за семейството му. (За да се осъществи това е нужно човекът в регресия да е преодолял загубата в някаква степен, да се е поуспокоил, защото иначе скръбта му блокира всяка информация и контакт.)

*Всички материали на Павлина Николова, както и нейни преводи от книги на Долорес Кенън, може да прочетете в сборното издание "Минали животи и хипнотична регресия по метода на Долорес Кенън".ЛИТЕРАТУРА


Павлина Николова, "Минали животи и хипнотична регресия по метода на Долорес Кенън" –
прочети 

Долорес Кенън, “Пазителите на градината” – прочети 

Д-р Майкъл Нютон, "Пътят на душите" – прочети 

Д-р Майкъл Нютон, "Следите на душите" – прочети 

Д-р Майкъл Нютон, "Живот между преражданията" – прочети 

Глен Уилистън, Джудит Джонстън, "Духовно израстване чрез познание за минали животи"  –
прочети 

Брайън Л. Уейс, "Лечители през времето" – прочети 

Брайън Уейс, "Вестители от отвъдното" – прочети 

Аудио файлове с регресивна хипноза на д-р Брайън Л. Уейс, може да изтеглите от секция
живот след живота, регресивна хипноза в библиотеката.