Книгите могат да бъдат опасни.

Най-добрите трябва да носят етикет

„Това може да промени живота ви“

Хелън Ексли

Законите на Вселената
Вселената се управлява от три типа закони, които обобщено казано са: Закони, Принципи и Правила.

ЗАКОНИ –  това е сбор от закони, които касаят пряко уреждането на светове с материална субстанция, които имат различни фини нива. Те също са неизменни, но имат понякога полюсно приложение в зависимост от „гъстотата“ на материята, в която се прилагат. Сложно е, но ще се опитам с пример – имаме Закон "подобното привлича подобно“ и Закон "противоположностите се привличат“. Привидно тук има противоречие, но не е така, защото единият действа за фините духовни светове, а вторият е приложим за световете с „тежка“ материя, какъвто е този на Земята. Ако това се разбере добре, много хора биха разбрали какви глупости вършат като например в живота си, вместо да търсят своята ДОПЪЛВАЩА половинка, търсят ЕДНОПОЛЮСНА такава. Има много размисъл и вглъбение в тази насока...


– Законът за привличането – Сходните неща се привличат! Може и да ви звучи като елементарно твърдение, но то дефинира най-силният закон във Вселената. На този закон се подчиняват всички неща във всеки момент. Не съществува нещо, върху което този закон да не влияе.
– Законът за съзнателното сътворяване – Онова, за което мисля, онова, в което вярвам, и онова, което очаквам, се реализира! Накратко, получавате това, за което мислите, независимо дали го искате или не. Науката за съзнателното сътворяване предполага съзнателно насочване на мисълта, защото ако не разбирате тези закони и не ги прилагате съзнателно, рискувате да се носите по течението.
– Законът за допускането – Аз съм това, което съм, и позволявам на другите да бъдат това, което са! Когато позволяваш на другите да бъдат това, което са, дори ако не приемат това, което ти си, тогава ще бъдеш допускащ. Малко вероятно е обаче да постигнеш това състояние, докато не проумееш как привличаш нещата, които идват при теб.
– Закон за Свободната Воля – Всеки притежава свободна воля. Никой няма право да прави нещо на друг, без да е взел съгласието му. Отказът или съгласието на ответника са закон за ищеца.
ПРИНЦИПИ – това е категория закони, които важат за цялата Вселена и важното е да се знае, че те са НЕИЗМЕННИ.
Херметични принципи:
– Цялото е ум. Вселената е ментална.
– Каквото е отгоре, това е и отдолу, както е от долу, така е и от горе.
– Няма нищо неподвижно. Всичко се движи, всичко вибрира.
– Всичко е двоично, всичко има два полюса. Всичко има своя противоположност. Подобното и противоположното са едно и също. Противоположностите са идентични по природа, но различни по степен. Крайностите се допират. Всичките истина са полуистини. Всичките парадокси могат да бъдат помирени.
– Всичко приижда и се отдръпва. Всичко има своите периоди на напредък и упадък. Всичко изгрява и залязва. Всичко се движи, подобно на махало. Мярката за неговото движение на дясно е същата каквато е и на ляво. Всичко има ритъм.
– Всяко действие е последвано от ефект. Всяко следствие има причина. Всичко се случва в съответствие със закона. Късметът не е нещо повече от едно название, което се дава на непознатия закон. Има много планове за случайностите, но нищо не може да избяга от закона.
– Всяко нещо има своя женски и мъжки принцип. Съзиданието се проявява на всички планове.

ПРАВИЛА – това са сбор от закони, които са характерни само за материални двуполюсни светове (Земята е в това число). За разлика от горните типове закони, те определено подлежат на корекции. Изменението на Законите-правила става в зависимост от моментната насока на развитие на дадена планета, общество и т.н. За яснота отново с пример – за земята имаме Инволюционни и Еволюционни етапи, при които Правилата са различни. Защо? – ...дълга история. С подобна изменчивост на Правилата се поддържа баланс (между полюсите!) и се хармонират нещата. Може и да се намери връзката между Правилата и Законите и Принципите, и тяхното взаимодействие, но всеки сам може да се задълбочи и да изследва тези интересни неща. Много са интересни и размислите за връзката и допълването между самите Принципи и тяхното „преливане“ един в друг… Така човек неминуемо ще открие красотата на една Велика Разумност, която ние хората си наричаме кой както му е удобно (Бог, Всевишен, Природа, Разум, Нещо, Късмет, Дядо Коледа…)

Трябва да разбереш, че никой не може да стане част от живота ти, освен ако сам не го поканиш с мислите си и/или с вниманието; никое обстоятелство не може да влезе в живота ти, освен ако сам не го привлечеш с мислите си и/или енергията, която влагаш за него. Едва тогава ще започнеш да бъдеш онзи допускащ, който си възнамерявал да бъдеш, когато си дошъл в това тяло.
Умът, подобно на повечето метали може да бъде видоизменян, от състояние в състояние, от една степен в друга, от условие в условие, от една полярност в друга, от една вибрация в друга. Истинската херметическа трансмутация е една практика, един метод, едно ментално изкуство.
Отвъд Космоса, Времето, Пространството и всичко, което се движи и променя, е намира Истинската Субстанция, Фундаменталната Истина.
Това, което  образува Фундаменталната Истина, истинската субстанция, е отвъд всичките определения, но мъдрецът я нарича цялото.
На неговата същност цялото е непознаваемо, непознаваемо за съждението и оценките на ума, трябва да бъде прието с уважение.
Вселената е ментално съзидание, съдържаща се в ума на Цялото.
Тази цялостност създава в безкрайния си разум безбройни вселени, които съществуват еони от време, и така Цялото за Него, съзидателността и развитието, упадъка и смъртта на един милион вселени, не означава нещо повече от един миг.
Умът определя границите, той е матрицата на Космоса. В ума на Бащата – Майка, децата са у дома си. Няма никой без баща и майка във Вселената.
Човекът опознавайки относителната нереалност на Вселената, си представя, че може да предизвика нейните закони. Това не е  безполезно и глупаво.
Истинският мъдрец, познавайки природата на Универсума, използва закони срещу законите. По-висшите срещу по-низшите. И посредством алхимията трансмутира, нежеланото, в нещо по-ценно и по този начин, постига триумф.
Майсторството се състои в това, не са ненормални мечти, въображение или фантастични образи, а мъдрото използване на висшите сили срещу низшите.
Вибрирайки все по-възвишено. Трансмутацията е оръжието на Мъдреца.
Защото, ако е вярно, че всичко се намира във всичко, тогава всичко се намира във всички неща. Който може това да разбере, е постигнал голямо знание.
Нищо не  е статично. Всичко се движи, всичко вибрира.
Всичко е двоично. Полярно. Всичко нещо има своята противоположност. Подобните и несходните са едно и също. Противоположните са идентични по природа, различават се само в степента си. Крайностите се допират. Всичките истини, са половинчати. Всички парадокси могат да се помирят.
Притежаването на знание, ако не е придружено с изразяване и демонстрация на практика и дело, е същото като да заровиш ценни метали, нещо безполезно и не нужно. Законът за употребата е Универсален. Който върви против него ще страда, защото влиза в конфликт със силите на природата.
За да промените вашата характеристика или ментално състояние, променете вашата вибрация.
За да премахнете една степен на нежелана вибрация, работете с принципа на полярността, концентрирайте се в обратния полюс. Нежеланото умира при смяна на полярността.
Умът така както металите и елементите може да се променя.
Мъдрецът служи на възвишеното, но командва низшето. Подчинява се на законите, които са над него, но на свой собствен план и тези, които са под него управлява и командва. Въпреки, че правейки го съставлява част от самия принцип, без да му се противопоставя. Мъдрецът се потопява в закона. И разбирайки неговите вълни оперира с тях, вместо да бъде сляп роб. Подобно на добър плувец, отива от тук до там, според волята си, вместо да се остави да бъде повлечен от течението. Без съмнение плувецът, мъдрецът и невежата са всички подчинени на закона.
Разбери това и ще намериш пътя към мъдростта.
***
Както и във всички земни законодателства, така и тук важи принципа: Непознаването на Закона не Ви освобождава от отговорност!


ЛИТЕРАТУРА:

Дийпак Чопра – ”Седемте духовни закона на успеха”– pdf
Вадим Зеланд –  „Пространство на варианти”– pdf
Мел гил – "Метатайната" – pdf

Естер и Джри Хикс – "Поискай и ще ти бъде даденоpdf
Естер и Джери Хикс – "Законът на привличанетоpdf
 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар