КНИГИ – личност, себепознание, его – 2


2/9  


Екхарт Толе, Гласът на покояПосланието на Екхарт Тол е просто и достъпно: ако намерим покоя вътре в себе си, надмогваме неуморния ум и чувствата си и откриваме огромни дълбини от дълготраен мир, доволство и спокойствие. Посредством „Силата на настоящето" прозренията му са достигнали до милиони хора по целия свят. Сега, в „Гласът на покоя", Тол ни предава същината на своето учение в кратки текстове, които всеки лесно може да разбере.
Тол познава духовните потребности на нашето време и черпи от вечните истини, които са в основата на всички духовни традиции, като ги поднася новаторски. Книгата е едновременно древна и модерна, изпълнена с непреходна мъдрост. Тя е истинско откровение за онези, които са готови да дадат на думите възможност да извършат своето вълшебство.
прочети или прослушай 

=========================================================================

Д-р Уейн Дайър, Бъди господар на живота си


Тази книга е написана за хората, които искат изцяло да ръководят живота си, включително и за „белите врани", бунтарите и мътителите на вреда в този свят. Тя е за онези, които не правят всичко автоматично според плановете на другите.
За да живеете живота си както вие искате, трябва да бъдете в известен смисъл бунтари. Да бъдете готови да отстоявате позициите си. Трябва донякъде да притеснявате онези, които имат голям интерес да контролират поведението ви. И ако наистина го иска те, ще видите, че да бъдете самите себе си, да не оставяте другите да мислят вместо вас, е радостен и осигуряващ реализацията ви начин на живот, който си струва усилията.


прочети или прослушай 

=========================================================================

Томас Мур, Грижа за душата 


"Това е един завладяващ текст. Човек започва да се чувства по-добре още докато го чете... Тази книга няма претенции за съвършенство; това е просто спокоен малък остров на разум в един свят, страдащ от неговата липса.“                                                                                     
 Ричард Пуливър, Букпейдж


"Твърде рядко срещаме толкова богати и провокиращи ни към размисъл книги като Грижа за душата... Подобно на Шекспир или на Джоузеф Кембъл почти всяка страница разкрива истинско съкровище."
                                                                     Джери Поуп, Джърнимен              

"Томас Мур представлява автентичен пример за един нов тип терапевт - доктор на душата - какъвто не се среща често в нашия век."                                                                                                             Лари Доси - доктор по медицин

прочети или прослушай 

=========================================================================

Джеймс Редфийлд, Селестинското пробуждане


Няма защо да мислим за мистичния ореол около настъпването на едно ново хилядолетие, за да си дадем ясна сметка за промените, които стават с човешкото съзнание. Когато човек може да вижда, той ще забележи знаците на тези промени навсякъде. Проучванията на общественото мнение показват нарастващ интерес към мистичното и необяснимото. Уважавани прогностици твърдят, че в бъдеще хората от Целия свят ще започнат да съсредоточават цялото си внимание върху вътрешната си реализация и ще търсят духовен смисъл в живота си. И културните явления - книгите, телевизионните и документални филми и-предавания, ежедневните новини, вече отразяват все по-нарастващата потребност да се завърнем към ценностите и морала и да възстановим повсеместно човешкото чувство за етика. 


прочети или прослушай 

=========================================================================

Джеймс Редфийлд, Бог и развиващата се вселена
Следващата стъпка в еволюцията на личността

 

Днес ние стоим на един праг в човешката история. Все още не сме преодолели шока и ужаса от тероризма, които ни напомнят за отчуждението и омразата, съпътствали толкова често историята на човечеството. Същевременно обаче съзираме и отражения на най-добрите черти на човешката природа в продължаващия стремеж на хората към мирен и по-справедлив свят, в способността им да обичат и да проявяват героизъм, присъщи на една по-голяма хуманност.
Вярваме, че се намираме пред прага на ново разбиране за това, кои сме ние като човешки същества, разбиране, кое то си дава сметка за дълбочината на падението, до което можем да стигнем, ако не развиваме нашия по-голям потенциал. В известен смисъл стремежът ни към самопознание става още по-належащ. 
прочети  или прослушай

 =========================================================================

Дон Мигел Анхел Руис и Джанет Милс, Гласът на знанието 

 
Толтекска книга на Мъдростта
(Практическо ръководство за вътрешен мир)прочети или прослушай 

=========================================================================

Дон Мигел Анхел Руис, Овладяването на любовта 

 
Книга за мъдростта прочети или прослушай 

=========================================================================

Даршан Сингх, Духовно събуждане


Стоейки на прага на една нова епоха, човечеството надзърва в една удивително „царство" на съзнателност и търси „ключа", който ще отвори „вратата" към това „царство". Книгата „Духовно събуждане" на Даршан Сингх ясно показва „маршрута" на пътуването, което ни очаква и разкрива как всеки един от нас може да влезе в този сияен свят, който преобразява човешкото в Божествено. Авторът обяснява духовността по едни поразителен начин, с дълбоко усещане, хумор и духовитост, тъй както само един поет-Светец може да направи това. “Духовно събуждане" на Сант Даршан Сингх е призив да бъдем цялостни, да бъдем духовно чисти в сърцето и ума си - нещо, което ни кара да не виждаме различия помежду си, а само единство. Има една доброта в тази книга, която ме кара да жадувам за „деня на помирението", когато всички ще се възприемаме един друг единствено като братя, а не като персонажи с личностни различия и различни пътища. В езика на тази книга има знание, мъдрост и красота, като зад думите и концепциите е скрит още по-голям дар: истината.
Хю Пратър, автор на „Бележки до мен" и „Тих отговор"

Да разпознаеш, да осъзнаеш духовното единство в разнообразието и различията е онова, което ние наричаме “духовно събуждане". Това събуждане трябва да се извърши или случи вътре в човека. Уважаваният Учител Сант Даршан Сингх Джи представя тук тази истина. Това послание произлиза от неговия собствен опит и „звучи" в целия текст на книгата. Думите му са като божествени перли. Те излизат от неговото сърце и затова достигат глъбините на сърцето на читателя.
Соами Сатчидананда, основател и директор на институтите по цялостна йога

Тези беседи са на човек, одухотворен от дълбочината на вярата си и вследствие неговата любов към Бог и човечеството представляват доброволен принос към увеличаващият се брой учения - продължаващи от миналото и новосъздадени - чиято цел е да помогнат на човечеството да отговори на зова за духовно събуждане.
Дейвид Спанглър, директор на “Лорънс Асосиейшън"

Сант Даршан Сингх Джи Махарадж (1921-1989) е бил компетентен съвременен адепт в Сурат Шабд Йога - Пътят на Учителите. Носител е на наградата за поезия на „Урду Академията" и неговите сборници с поезия на урду „Талаш-е-Нор", „Манзил-е-Нор" и „Ма-таа-е-Нор" са го утвърдили като водещ съвременен урду-поет.
Неговите книги на английски включват „Тайна на тайните", „Духовни беседи", „Плачът на душата", „Мистична поезия" и „Една сълза и една звезда". 


прочети или прослушай 

=========================================================================

Елисавета Логинова, Колелото на съдбата 


Някъде дълбоко, в тайните на генетичната си памет ние носим представи за човешкото си детство, когато сме били ръководени пряко от шепота на Вселенското съзнание. Бавно и мъчително ние сме оставяли след себе си История, отми нали са ни хиляди войни и насилия, усъвършенствали сме разума си и сме постигали технологически умения, но успоредно с това са закърнявали изконни наши сетива за Вселенското съзнание, външно сме се приближили до Космоса, но вътрешно сме го губили и сме се отдалечавали от него. Тази двоякост на човешкото ни битие е любопитна и поучителна. Извървявайки огромен път към научното знание и технологическото съвършенство, човечеството е изостанало в своята „божественост", все още преживява юношеската си възраст по отношение на Вселенския морал. Ние оглеждаме Космоса в дълбочина на хиляди светлинни го дини, но твърде малко знаем за онова Духовно съвършенство, което проявява и споява физическите закони и овладява моралното движение на Битието. Изглежда, земният разум е ракът в природата - алчен до безсмислие, той изтощава организма на планетата и я води към гибел. Самата Ценностна система на човечеството е разпокъсана, разми та в отделните планетни региони и неясна като общо послание. Към какво се стремим? Къде отиваме? Как ще го постигнем? Това са глобални въпроси, на които ние винаги даваме временни и мъгляви отговори, но все не намираме Пътя, оная Цялост в стремежите, която би обединила усилията на всички разумни същества по Земята и би опазила животворната същина на природата й.


прочети или прослушай 

=========================================================================

Елисавета Логинова, Пътят на светлината 


В "Колелото на съдбата", книга с прекрасна съдба и донесла ни вълнуващ успех, аз написах предговор, в който се постарах да обясня изначалието на мистичното чувство у човека и неговото развитие във времето. А също да покажа величието на езотеричното знание, на оная надрационална опитност, която постепенно сме загубили, но която твърде много е спомогнала да се превърнем в цивилизация. Напредъкът на една цивилизация се определя според мен от три неща - от количеството енергия, която тя е в състояние да произведе и оползотвори (т. е. от развитието на научнотехническия прогрес), от нейния висш морал (от способността й да се осъзнае като неделима част от необятния космос, да се хармонизира с цялата Вселена) и от възможностите, които тя предлага на всеки отделен индивид да се почувства щастлив в своя тъй кратък и изпълнен с премеждия живот. Ако се вгледаме внимателно в тези основни съставки, ние ще открием, че в последното столетие човечеството направи твърде много в развитието на науката и технологиите, но се придвижва тромаво, сякаш с патерици по отношение на своята нравственост. Привидно ние изглеждаме все по-независими и силни, нашият живот става все по-лек и обгладен, но изоставаме в своя вселенски морал и всички преимущества на съвременната цивилизация не решават личните ни проблеми, не ни правят по-щастливи същества. Ние продължаваме да възприемаме и да изследваме Вселената механистично като гигантско струпване и движение на материята, като могъщ обмен на енергии, но.не и като Духовност. Самодоволното надценяване на нашето всеобщо "Аз" всъщност доказва човешката незрелост.


прочети или прослушай 

=========================================================================

ПОМАГАЛО за ЕНЕРГИЙНА КУЛТУРА  на НОВИЯ ЧОВЕК
Българският Чикунг
РАБОТА С ЕНЕРГИИТЕ  В   ПРЕХОДА или ЯЙЦЕВИДНОТО СТОПЛЯНЕ
ИЗЧИСТВАНЕ,УКРЕПВАНЕ и ЗАЗДРАВЯВАНЕ на Енергийната система,
 Сексуалния Емоционално Чувствен комплекс и РАЗВИТИЕ на духовна тъкан

 съставител Стефан Калайджиев


Посвещавам тази книга на тези, които правят опит полагайки максимални усилия да се измъкнат от зависимостта на Матрицата, тоест Системата на обществото, която в сегашния си вид считам, че не бива повече да съществува.
Тази книга се посвещава на всички, които са предопределени да бъдат съработници в периода на прехода към истинската Нова култура, както и на тези, които смело заявявайки твърдо “Не” на сегашната Система, избират “Другия път”, Път, който не усилва повече Системата на насилието, път който се разграничава от съществуващия чудовищен егоизъм на днешната псевдоцивилизация, път отхвърлящ лъжата и лицемерието на днешното общество.
Посвещава се на всички, които се опитват да съчетаят развитието на своята енергийна култура в паралел с усъвършенстването на своя сексуално-емоционално- чувствен комплекс, както и най-вече  с развитието на духовна тъкан. 


прочети или прослушай 

=========================================================================

Наръчник за извън-матрично и не-егрегориално мислене и живот 


Настоящото изложение не подлежи на авторски права, тъй като самото то нито ги спазва, нито споделя самата концепция за такива. Текстът е изпълнен както с лични, иновационни идеи, така и с добре известни такива от други изследователи. Начинът на свързване на всичките тези факти е уникален сам по себе си и има претенцията да служи като базов текст за създаване на камбани, които е нужно да започнем да бием незабавно. Изнасянето на тази информация e наложително и е неизменна част от естествения поток на нещата, който доведе до необходимостта от създаването на подобен текст. Разпространява се по желание и абсолютно безвъзмездно, в цялостта си, без да се злоупотребява с отделни части от наръчника, в контекста на определени интереси, които биха могли да изкривят цялостната идея и импулс на писанието. Призовавам да се чете с ясното съзнание, че това не е опит да налагам вменени ценностни модели и убеждения. Текстът би бил ползотворен за вас, единствено ако възприемате и осмисляте безпристрастно изложената информация. Благодаря ви предварително!прочети или прослушай 

=========================================================================

Артур Блох, Законите на Мърфи 
или защо нещата вървят зле 

 
Закон на Мърфи: 
– Ако нещо върви зле, бъдете сигурни, че то ще стане по-зле.
 
Философия на Мърфи:
– Усмихвайте се! Утре ще бъде по-зле.
 
Константа на Мърфи:
– Нещата се повреждат право-пропорционално на тяхната стойност.
 
Квантова ревизия на закона на Мърфи:
– Всичко върви към зле едновременно.
    
Коментар на О' Тул:
– Мърфи е оптимист. :))


прочети

=========================================================================

Александър Свияш, Какво да сторим, когато нещата не вървят така, както ни се иска 


"Какво да сторим..." ни дава поредния мощен тласък в нашето развитие. Много често неволно отделяме духовността от практичността. Изложената в книгата система по един невероятно семпъл и ефективен начин ни показва как можем да се облягаме на извечни духовно-житейски закони при постигане дори на най-практичните и земни цели. В това издание езотеричните елементи плавно и естествено се преплитат с практическите. Дава се и обяснение на факта защо понякога не постигаме пълен ефект при програмиране на подсъзнанието, какви са пречките по пътя. Най-голямо предимство е нейната достъпност за хора от всяка обществена прослойка. Тя е интересна както за религиозните и дълбоко посветените, така и за атеистите, решени да постигнат повече в живота. На обикновения човек се дава потулвана досега информация за САМОСТОЯТЕЛНА работа на всички нива. При това - без особени изисквания за време или средства.
А резултатите са впечатляващи.прочети или прослушай 

=========================================================================

Каролайн Мис, Анатомия на духа 


„Анатомия на духа" е най-смелото до днес представяне на енергийната медицина от един от нейните главни практикуващи, световноизвестната Каролайн Мис, един от „най-силните гласове в полето на алтернативното здраве и духовността" („Пъблишърс уикли"). Плод на петнадесетгодишна научноизследователска работа в областта на енергийната медицина, трудът на Каролайн Мис показва как всяка болест съответства на система от емоционални и психологически стресове, убеждения и нагласи, които са повлияли на съответни области на човешкото тяло.
„Анатомия на духа", също така, представя един нов оригинален модел на седемте центъра на духовността и физическата сила на човешкото тяло, в който е синтезирана древната мъдрост на трите главни духовни учения - за чакрите, за християнските тайнства и за Дървото на живота на Кабала - за да демонстрира седемте етапа, чрез които всеки трябва да премине в стремежа си към по-висше съзнание и духовна зрялост. Чрез този модел д-р Мис показва как можете да развиете своите потенциални интуитивни способности, като едновременно с това култивирате личната си сила.
Учейки ви да разбирате своето тяло и дух по един нов начин, „Анатомия на духа" ви предоставя средства за постигане на духовна зрялост и физическо здраве.


прочети или прослушай 

=========================================================================

Кен Уилбър, Без граници 


Тази книга изследва начина, по който все по-упорито се отчуждаваме от себе си, другите и света, като разкъсваме сегашния си опит на части, разделени от граници. Изкуствено разломяваме акта на осъзнаването на отделни съставки като субект и обект, живот и смърт, дух и тяло, вътрешност и външност, разум и инстинкт – и това е раздяла, с която преживяването се откъсва от съзнаващото и животът се противопоставя на смъртта. Резултатът от това насилие, макар и известен под много други имена, е чисто и просто нещастието. Животът се превръща в страдание, изпълнено с битки. Но всяка битка, в която се хвърляме - конфликт, угнетение, страдание е следствие от границите, които слагаме в заблудата си,  в нашия опит. Именно това е темата на тази книга - тези граници и какво можем да направим с тях.

прочети или прослушай 

=========================================================================

Тодор Целов, Трудът (Алтернативата) 

 
„Раят и Адът са само на
Земята и за човека: Адът
това е человечеството при
господари и роби, а Раят това
е всечеловеческото общиарство,
основано на равенство и
братство.”

Учение на Богомилите.
прочети или прослушай 

=========================================================================

Възприемане на реалността


В този курс се дават подробни обяснения на трите елемента, от които е съставена действителността: Същността на Твореца, Безкрайността, Душите и способа за възприемане на тази действителност от човека. Описва се кабалистическият метод за възприемане на тази реалност и разликата от традиционния естествен способ на изследване на творението с помощта на петте ни органа на осезание. Изложен е кабалистическият възглед за света, който спасява човека от множеството заблуждения и неверни разчети и с това го извежда на друго по-високо ниво на съществуване. 
прочети

=========================================================================

Психогенетично програмираме чрез енергийно-информационните пространства, създадени от човека 


Отдавна е известно, че мислите ни притежават огромна сила. Те могат да се превръщат от дематериализирана, идеална информационна форма в материални вещи, предмети и структури. В енерго информатиката действа много прецизно космическият закон за подобието, в чиято основа лежи следната характеристика на торсионните полета: едноименните торсионни заряди (едноименните спинове - само десни или само леви) се привличат, а разноименните (ляво дясно) се отблъскват. Подобното се привлича от подобно. В съответствие с този закон мислите на всеки човек привличат своите подобия. Информационно-мисловните вълни на един човек притежават удивителното свойство при съответните условия да притеглят към себе си същите вълни на друг човек с приблизително еднаква дължина, честота, енергия и кодове. Нашият свят функционира според принципа на био резонанса и подобието. Например бандитите се събират в банди, писателите - в Съюз на писателите, художниците – в Съюза на художниците и т.н. 
Чрез своите желания, мисли, думи и действия човекът създава личното си енергийно–информационно пространство - рай или ад. 


прочети или прослушай 

=========================================================================

 Схема на мирозданието 


Най-големият по обем на нова информация материал: тук се разглежда цялата схема на мирозданието от Замисъла на Творението, появата на духовната конструкция до прототипа на общите души наричан “Адам”, частици, от който сме ние. Курсът е основан на статията на Баал Сулам “Въведение в науката кабала” и се счита ключов за по-нататъшното изучаване на кабалистична литература. Материалът не е лесен за усвояване, тъй като в него се включват множество кабалистични термини и определения, изискващи твърдо запомняне. Предлагат се голямо количество схеми и чертежи, възпроизвеждащи структурата и механизма на въздействие от висшата природа върху човек. Особения език позволява на кабалистите да описват реалността, постигана от тях по чувствен начин, но още невидима за нас.


прочети

=========================================================================

 Фалшивата реалност, затворът за ума и пътят навън 


Чувстваш, че има нещо дълбоко нередно в света, в който живееш, но не знаеш какво? Чувстваш се в окови, от които имаш желание да се освободиш? Чувстваш, че искаш и можеш да допринесеш за положителна промяна в оковаващата ни действителност? Тогава този материал е за теб!прочети или прослушай 

=========================================================================

 Умберто Еко, Махалото на Фуко 


Трима приятели, два противодействащи заговора, една демонична секта, едно махало-убиец в сянката на Айфеловата кула и още много съставки в алхимичната смес на тайнствената история на мистиката на всички времена. След "Името на розата" "Махалото на Фуко" утвърди славата на италианския културолог Умберто Еко като един от най-четените романисти в света през последните години.


прочети или прослушай част 1 ; част 2 

=========================================================================

 Екхарт Толе, Нова земя
 Пробуждане за целта на вашия живот 


И видях ново небе и нова земя... – се казва в Библията. Основата на новата земя е новото небе, т. е. Пробуденото съзнание. Не става дума за бъдещи събития, които ще ни направят свободни. Единствено настоящият момент ни прави свободни. Осъзнаем ли това, значи сме се пробудили. Посланието на Толе е насочено към всеки, който се стреми към духовност и себеусъвършенстване, за да заживее в хармония с целостта на живота.
Главната цел на тази книга не е да снабди ума ви с нова информация или да се постарае да ви убеди в каквото и да било, а да предизвика промяна в съзнанието, т.е. пробуждане... Тази книга е посветена на вас.
Не можете да се сражавате с егото и да победите, точно както не можете да се сражавате с тъмнината и да победите. Всичко, което ви е нужно, е светлината на съзнанието. Вие сте тази светлина.


Екхарт Толе

=========================================================================

Екхарт Толе, Силата на настоящето 


За да се отправим на пътуване в „Силата на настоящето“, трябва да изоставим своя аналитичен ум и изкуствения, създаден от него „аз“ – егото. Още от началото на първата глава се озоваваме бързо на една значително по-голяма надморска височина, където въздухът е по-лек. Това е въздухът на духовното. Пътуването обаче е едно предизвикателство.
Екхарт Толе използва прост език и формата на въпроси и отговори, за да ни упъти. Самите думи служат като пътни знаци.
Нови открития по пътя очакват мнозина от нас: ние не сме своят ум, ние можем да се измъкнем от психическата болка, истинската човешка сила може да бъде намерена само като приемем Настоящето. Научаваме също, че тялото всъщност е един от ключовете към състоянието на вътрешен мир, както и тишината и пространството около нас.
Достъп можем да имаме навсякъде. Тези точки на достъп, наречени портали, могат да ни въведат в Настоящето – сегашния момент, където проблемите не съществуват. Именно тук намираме радост и успяваме да приемем истинското си „аз“. Тук откриваме, че вече сме завършени, пълноценни и съвършени.
Мнозина от нас ще установят, че най-голямата пречка пред осъзнаването на този факт са връзките ни, особено интимните. Но и тук сме на „нова територия“ и нещата не са такива, каквито са ни се стрували преди. Научаваме, че взаимоотношенията ни също са портал към духовното просветление, ако ги използваме мъдро, тоест ако ги използваме, за да станем по-съзнаващи и следователно по-любящи човешки същества. Какъв е резултатът? Истинско единение с другите.
Ако можем да присъстваме изцяло и да предприемаме всяка своя стъпка в Настоящето, ако можем да почувстваме реалността на неща като „вътрешното тяло“, „капитулацията“, „прошката“ и „Неизявеното“, ще бъдем отворени за преобразяващото въздействие на „Силата на настоящето“.


прочети или прослушай  

=========================================================================

Крис Грискъм, Лекуване на емоциите
 (събуждане на безстрашния АЗ) 


Страхът ни съпътства през целия наш живот. Той е основна причина за нещастията, болестите и войните. Още като ембрионални тела, формиращи се в майчината утроба, ние започваме да абсорбираме енергията на страха посредством психическата матрица на емоционални модели, които наричаме емоционално тяло. Точно както имаме физически модел на ДНК, който определя физическото тяло, така също имаме и емоционална ДНК, чрез която се онаследяват определени емоционални характеристики, които се активират от духовните и психическите канали между нас и нашите родители.
прочети или прослушай 

=========================================================================

Доц. Дорийн Върчу, Лечение с Ангелите
КАК АНГЕЛИТЕ МОГАТ ДА ВИ ПОМОГНАТ ВЪВ ВСЯКА ОБЛАСТ НА ВАШИЯ ЖИВОТ


Дорийн Виртю (това е нейното истинско име) е духовен лекар по психология с научни звания В.А., М.А. и Ph. D и степен по психологическо съветване от Чапман Университет - един водещ частен институт в Орнаж. Калифорния.
Д-р Виртю е автор на 22 книги, аудиокасети. Тя провежда семинари по духовно психологически проблеми, през цяла Северна Америка, обяснявайки ангелска терапия, ангелски връзки и духовно лечение. Ясновидството на д-р Виртю и позволява да вижда и се свързва с ангелите на хората, които физически са с нея, а също и с хора, с които говори по телефона. Поради това, медиите често молят д-р Виртю да проведе „ангелски тълкувания”, във въздуха; чрез телефон, при което тя описва и разговаря с ангелите-пазители и починали близки на пациентите и на хората от публиката.
Участвала е в много програми в TV и радиото.
За информация - www.AngelTherapy.comпрочети или прослушай 

=========================================================================

 Т. Лобсанг Рампа, Тайните на аурата 


Това произведение е поредица от уроци с особен характер, предназначени за ония, които се интересуват от тайните на живота.
Беше замислено като един курс за задочно обучение, но организирането му би струвало много скъпо и със съдействието на моите издатели аз предпочетох да напиша книга.
Ако се задоволите само да прегледате това произведе ние, то със сигурност ще ви е от полза, но ако решите сериозно да го изучите, ползата ще бъде още по-голяма. С цел да ви помогна, давам първо инструкциите, които биха съпътствали задочния курс.


Т.Лобсанг Рампа

=========================================================================

Т. Лобсанг Рампа, Третото око 

 

Това, което нито един изследовател не е направил, го прави едно дете: най-тайнствената страна на света - Тибет, е описана отвътре. Бащата па автора е от тибетската аристокрация. Той е член и на правителството в Ласа. Разказът започва, когато Лобсанг е на пет години. На тази възраст той трябва да се раздели със семейството си, с монаха полицай, който го учи да язди, да овладява джудо и да влезе в един ламазри. Заедно с послушника - и ужасен, и очарован - ще присъстваме на изпитанията, на които се подлагат посветените, и най-вече на най-необикновеното от всичките - това, което дава на Лобсанг Рампа "трето око", окото, което чете във вътрешността на съществата.
Лобсанг Рампа е хирург, доктор по медицина, с научна степен за литература, авиатор. През последната война е бил хванат в плен и измъчван от японците. Те му счупват и двата крака, за да му попречат да избяга. Бил е в един лагер в Хирошима по време па избухването на бомбата. Успява да избяга през Корея и стига до Москва, където отново е арестуван и хвърлен в затвора. След като го освобождават, пресича цяла Европа и заминава за Съединените щати. Сега живее в Англия и лекува болните по методите, които е научил в своя тибетски ламазри.


прочети  или прослушай 

=========================================================================

Томас Макнайт, Робърт Филипс - Любовна тактика 


Може би този „специален" човек не е толкова недостижим, колкото си мислите. Може би това, от което имате нужда, са няколко ефикасни стратегии, които ще ви помогнат да предприемете правилните стъпки. Ако сте срамежливи, малко затворени или просто не сте получили признанието, което смятате, че заслужавате, „Любовна тактика" ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИ ОТГОВОРИТЕ, КОИТО ТЪРСИТЕ. Всичко е тук - как да станете по-самоуверени, как да изведете на преден план положителните черти на характера си, как да печелите доверие и да поддържате интереса и надеждите на вашия любим за реализирането на истинска романтична връзка. „Любовна тактика" съдържа всичко, което искате да знаете - от първата стъпка и вдъхването на кураж до определянето на среща и съхраняването на чувствата, след като вече сте спечелили сърцето на вашия любим! Увлекателно написана и лесна за възприемане, книгата предлага изобилие от практически съвети за това как да накарате този, когото харесвате, да се влюби във вас. Стига вече -  излезте от сянката и развълнувайте нечие сърце!прочети или прослушай 

=========================================================================

 Годфри Рей Кинг, МАГИЧЕСКОТО ПРИСЪСТВИЕ 


Целта на книгата е да разкрие на индивида местонахождението на неговия собствен Божествен Аз, Бог, “Могъщото АЗ СЪМ Присъствие”, така че всеки, който иска, да може да се върне в Източника, да получи своето Вечно наследство и отново да почувства Божественото себеуважение.
Ако ученикът или читателят на тази книга усети, че минава през същите преживявания, като помоли Възнесените учители да озарят съзнанието му със Светлината на космичния Христос, той ще получи изобилната Любов, която е отворената врата към всичко добро и носи свобода на човечеството.
прочети или прослушай 

=========================================================================


1 <== 2 ==> 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9