КНИГИ – личност, себепознание, его1/9 


Ошо, Книга на тайните


Една уникална поредица, съставена от коментари и пояснения за друга уникална по своето значение и съдържание книга - древния тантристки трактат  "Виджяна Бхайрава Тантра"   - 112 те основни техники и принципа за постигане на просветление. Всички възможни основни положения за "път" към това уникално състояние на трансформация на съзнанието... Оригиналът - написан в незнайните далечни времена може би преди още да е съществувало човечеството. В него са оставени знанията за всички принципни основни положения за всички времена - обърнати към света за всички епохи - за някои от тях вече са използвани от хората вече преминали през вратата на просветлението, други им предстои, а някои са на прага й дори в момента. За всички тях, за всички култури от които произлизат, за всички исторически епохи, за всякакви личностни типове хора, без връзка към раса и пол... посланието че всеки човек има "своя" техника... и че търсенето и намирането й е част от самата техника и най-важната част в пътя на самопознание. 112 основни принципи от които произлизат всички техники за медитация, молитви, религиозни традиции и практики. Разгледани и описани едно по едно с обяснения за съвременния човек с неговите емоционални или интелектуални нагласи - на неговия език. 112 ключа към едно качествено различно битие и на принципа - за всекиго - неговото си.

прочети – ТОМ 1 ; ТОМ 2 ; ТОМ 3 ; ТОМ 4 ; ТОМ 5 
или
прослушай  ТОМ 1 ; ТОМ 2 ; ТОМ 3 ; ТОМ 4 ; ТОМ 5 

=========================================================================
 
Ани Безънт, Човекът и неговите тела

                                                                                                               

=========================================================================
  
Дон Мигел Руис, Четирите споразумения
                                                                                                                                
Практическо ръководство за лична свобода
Толтекска книга на мъдроста
                   
прочети или прослушай                                                                                                                        

=========================================================================

Авесалом Подводни, Етапи на личността


Тази книга е от психологическия лекционен цикъл: "Етапи в еволюцията на личността". Информацията от книгата дава описание за нивата на развитие на човека. Всеки, който иска да повиши своето еволюционно ниво би могъл да ползва тази информация. Освен това, тя е много необходима и за допълнително разбиране и изграждане на разбирателство между хората. Всички ние говорим различни езици - жени и мъже, езици, обусловени от нашето възпитание, от духовната и душевна зрялост, от подсъзнателните мотиви и движещи сили. Тази книга дава един друг подход, една друга гледна точка към тези неща от живота.
=========================================================================

Авесалом Подводни, Карма и подсъзнание
 

 Основна цел на автора е да се ориентираме в структурата на подсъзнанието и неговата роля в психическия живот на човека. Предлаганата концепция е една от възможните гледни точки върху нещата.


  прочети или прослушай

=========================================================================

Ани Безант, Мисловната сила
 

 В окултните системи съществува един израз, който може добре да бъде разбран, но може и лошо да бъде изтълкуван - “умът е убиец на реалността”: на онази реалност, която е по-реална от реалността - реалността на Духа. Разбира се, това, което зрението ни дава в нисшите полета също е реално, тъй като те имат своя материя и свои тела. Не може да се каже, че знанието в менталното поле е недействително, както и в астралното, в етерното или във физическото. Ние винаги сме в една реалност, макар и преходна. Но когато умът не може да мине границите на своето поле, когато не може да схване и да изрази нива над него, тогава студеният му нож унищожава духовната реалност заради практично посети необходимости.


прочети или прослушай 

=========================================================================

  Ани Безант, Посвещението


Има един Път, който води към това, което се нарича Посвещение, и чрез Посвещението -към усъвършенстването на човека. Това е един Път, чието съществуване е признато от всички велики религии в света и главните характерни черти на който са били описани по един и същи начин от всяка една от тях. Като изучавате учението на римо-католическата църква, вие го намирате подразделено на три части: 1) Път на Очистване; 2) Път на Просветление; и 3) Път на Съединяване с Бога. Вие го намирате и у мюсюлманите, в Суфизма -мистичното учение на Ислямизма - където той е известен под названието: Пътят, Истината и Животът. Като отивате към далечния изток, вие ще намерите този Път разделен на много отдели, които могат да бъдат наредени в едно по-широко очертание, във великата религия на Будизма. Той се подразделя по същия начин и в Индуизма, защото тези две велики религии, в които изучаването на психологията на човешкия ум и състав са играли толкова голяма роля, вие ще намерите още по-добре определени подразделения.

 прочети

=========================================================================

Алис Бейли, Посвещение - човешко и слънчево
 

  
Темата за Посвещението е от голям интерес за мислителите от всички школи и дори тези, които си остават скептични и критични, биха искали да вярват във възможността на това крайно достижение. За онези, които не вярват, че такава цел е възможна, тази книга се предлага като изложение на една интересна хипотеза. На всички обаче, които бленуват подобно увенчаване на дългите си усилия, тази книга се предлага с надежда, че ще им донесе вдъхновение и помощ.


прочети или прослушай 

=========================================================================

Алис А. Бейли, Телепатията и етерния проводник

 
Учението за телепатията.

прочети или прослушай 

=========================================================================

BО Yin RA, Книга за човека 

  От човека трябва да тръгнеш, за да стигнеш до Бога, иначе Бог ще си остане за теб во веки – чужд! 

=========================================================================

BО Yin RA, Книга за щастието

  Всяко земно щастие – а за него само ще се говори в тази книга – е щастие на творящия – все едно дали той твори в себе си възвишеното царство на любовта, дали изгражда творението си от Духа, или пък използва материални ценности, за да осъществи творческата си воля в материя.


=========================================================================

Георги Петров, Сънят на духовете 


  Книгата е опит за обяснение на "необяснимото" и обхваща основни въпроси за това какво е нашата реалност, какво е живота, източника, природата и растежа на духа, това, какво е времето и как духа расте, през времето и свещената геометрия, като основен алгоритъм на видимата Вселена. Също така книгата дава и по-дълбоко обяснение на херметичните принципи и хереметичната философия, която е разработена в много древни времена и изцяло практикувана в древните египетски езотерични школи и използвана като средство за обяснение на "необяснимото". Книгата е разделена на две части. Първата част описва видимата част или научното обяснение на феномените, стоящи в основата на живота в тази реалност, както и ограниченията, с които се сблъсква днешната наука, при опит за обяснение на мета-физични и квантови явления. Втората част описва невидимата или философската част, в чиято основа са херметичните принципи и обяснения за природата на реалността. Силно се надявам, че книгата ще ви даде представа как работи тази реалност и как ние, чрез собствените си мисли създаваме същата тази реалност и влияем на всичко останало около нас, както и един на друг. Също така се надявам, че концепциите в книгата ще отговорят на въпроси, които сте си задавали или бихте могли да си задавате дори в момента. 
Блогът на Георги Петров – http://gpetrov.blogspot.com/ 

=========================================================================

Георги Петров, Книга за съзнанието 


Преди известно време събрах знанията, които имам за съзнанието в книга. Мисля, че времето за публикуването на тези знания дойде.

Надявам се всеки от вас, които се интересува от духовното си развитие, да я прочете и сам да си направи изводите и да вземе информацията, от която има нужда.

Блогът на Георги Петров – http://gpetrov.blogspot.com/ 

=========================================================================

Тадеуш Голас, Ръководство за просветление за мързеливи


“Просветление – това е всеки опит за разширяване на нашето съзнание отвъд обичайните му предели. Може също да се каже, че съвършеното просветление е осъзнаването на това, че нашето съзнание въобще няма граници и че цялата Вселена е изпълнена с живот… Просветление – това е пребиваване в състояние на гъвкава осъзнатост, пребиваване в отворен разум. Просветлението е самият процес на разширяване, а не преход към нов набор от предели и ограничения.”

Тадеуш Голас

                                                                                                                        Превод: Петя Стоянова


прочети или прослушай 

=========================================================================
Уилям Аткинсън, Памет и суперпамет 


Неограничените възможности на паметта


Паметта е преди всичко функция на подсъзнанието. В него се намира и огромният склад от впечатления. От момента на възникването на едно впечатление до момента на повторното му възпроизвеждане в съзнанието ни действат силите на подсъзнанието. 

прочети или прослушай 

=========================================================================

Хасай Алиев, Силата е в теб 

 

Ключ към себе си - новите граници на човешките възможности


Отключи себе си, освободи скритите си способности, промени живота си завинаги с ключа на д-р Алиев.


  прочети

=========================================================================

Чарлз Ф. Хаанъл, Универсалната система 


“Универсалната система” има невероятна съдба. Още с излизането си на бял свят е продадена в тираж от 200 000 копия. Година по-късно, през 1933, книгата е забранена от църквата и останала скрита за света в продължение на 70 години. Църковните служители бързо осъзнали, че Хаанъл дава в ръцете на хората сила, успешен метод за развитие и вяра в безграничните възможности на всеки от нас, а осъзнатият човек не може да бъде манипулиран.


Хаанъл прави едно изключително задълбочено изследване в областта на себеусъвършенстването, природата на ума и висшето съзнание. 


прочети или прослушай 

=========================================================================

Торвалд Детлефсен, Д-р Рюдигер Далке -  Болестта като път 

Тази книга е неудобна, защото лишава човека от възможността да използва болестта като алиби за нерешените си проблеми. Целта ни е да докажем, че болният не е невинна жертва на някакво природно несъвършенство, а по-скоро сам носи вина за състоянието си. При това нямаме предвид замърсяване то на околната среда, цивилизацията, нездравословния начин на живот или други подобни „злосторници", а искаме да изтъкнем метафизичния аспект на заболяването. От тази гледна точка симптомите могат да бъдат разглеждани като физически

израз на психически конфликти, които, чрез своята символика, са способни „да демаскират" съответния проблем на пациента.
В първата част на тази книга са представени теоретичните предпоставки за разбирането на болестта, както и една определена философия за нейното тълкуване.
Най-настоятелно ви препоръчваме да прочетете внимателно и задълбочено, ако трябва и
многократно, първата част, преди да пристъпите към втората. Тази книга би могла да се определи като продължение или обяснение на „Съдбата като шанс", въпреки че сме се
постарали да й придадем цялост и завършеност. Все пак смятаме, че „Съдбата като шанс" е добра предпоставка, или допълнение, особено ако теоретичната част на „Болестта като път" ви затруднява.
Във втората част са описани най-честите болестни симптоми с тяхното символично значение, раз тълкуваш като изразни форми на психически проблеми. В края на книгата има списък на отделните симптоми, който позволява, при нужда, да се направи бърза справка. Все пак, основното ни намерение е чрез нашите тълкувания да внушим на читателя нов зрителен ъгъл, който да му даде възможност сам да разпознава, открива и тълкува значението на симптомите.


прочети или прослушай 

=========================================================================

Джим Хонбергер, Бягство към Бога 

Как нашето семейство остави зад себе си 

личното надбягване, за да потърси
истинската духовност и  истинския живот. 2008г.                                                                                                  Историите, които следващите страници съдържат, са истински. Те са свързани с действителни места и хора, Там, където историята не накърнява личността, аз съм използвал истинските им имена. В други случаи, имената и несъществените им характеристики са променени, за да се запази тайната на личността. Някои събития са съкратени заради яснота и стегнатост. Но събитията са истински и всички, заинтересовани да ги прочетат, ще видят ясното отражение на случилото се и истините, които могат да се научат от него.

прочети или прослушай 

=========================================================================

Женевиев Беренд, Вашата невидима сила 

“Вашата невидима сила” е въздействащо и същевременно достъпно и лесно ръководство.

Тази книга може да ви научи как да използвате силата на визуализацията и други процеси, предадени от Томас Троуард, за да трансформирате живота си.
Беренд казва: “Всички притежаваме по-голяма сила и по-развити способности, отколкото осъзнаваме, и визуализацията е една от основните. Тя ни подсказва присъствието и на други възможности. Ако се замислим дори само за миг, ще осъзнаем, че за да има изобщо космос, той трябва да е плод на космически ум.” =========================================================================

50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога 

Антологията “50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога” съдържа документирани цитати, подбрани от книгите, статиите и писмата на едни от най-авторитетните световни учени и творци. Тази информация беше събирана в продължение на 11 години предимно от библиотеките в София, Виена, Милано и Кембридж (Харвард), както и чрез личната ми кореспонденция с учени-нобелисти.

Вярвам, че тази антология ще затвърди убежденията на християните, ще обнадежди търсещите и колебаещите се и ще бъде интересна за онези атеисти, които са достатъчно смели, за да се противопоставят на Айнщайн и Нютон.
От съставителя 


=========================================================================

Венцислав Димитров, Вечното 


... Едно търсене на детето в мен… на моята Душа! Оказа се, че то е още в мен, но отрупано в огромен куп от “дрехи”, формиращи ме като родител, възрастен човек, отговорен гражданин и индивидуалност със чувство за значимост. Усетих Душата си, но като пленница смирена на

реалността, болна и страдаща от ограниченията наложени и от умът ми. Разбрах, че съм само една личност с его и безкрайно много претенции. Започнах да се чистя от заблудите вслушвайки
се дълбоко в себе си и в мен започна “нещо” малко да расте и незримото да става зримо – моята Душа!
                                                                                                                               Венцислав Димитров
прочети                                                                                                                     

=========================================================================

Павел Дойчев, Видението 


  Здравейте!

Ще ви разкажа за видението-предсказание, но само след това „кратко” въведение...
Имам усещането че ми предстои нещо много интересно, вълнуващо и важно в моя живот. Нещо което може да засегне живота и на други хора. Какво е то? Може би започвам тези записки най-вече, за да подредя мислите си и защото в момента имам време за това. Ако в живота си съм попадал в някои необичайни, екстремни ситуации, то те са интересни само за мен. Все пак те ми помогнаха да преоткрия простите истини, които са заложени във всеки един от нас. Както се казва “открих” душата си. За мен сега е най-интересният период от живота ми, защото след дълго блъскане по света се уверих, че “всичко е суета и гонене на вятъра”. Но открих също така смисъла на престоя ми на този свят. Или както бе казал един мъдрец: „Вършейки безсмислени неща, аз открих смисъла на живота”. Разбрах кой съм, къде принадлежа и какво ме прави щастлив. 

=========================================================================

Елизабет Клер Профит, ВИОЛЕТОВИЯ ПЛАМЪК ЗА ИЗЦЕЛЯВАНЕ НА ТЯЛОТО, УМА И ДУШАТА 


Веднаж, когато бях на радио-шоу в Атланта, един ясновидец ми каза: "Във вашата аура има много виолетова светлина". Това се е случвало много пъти, още от 1961 година, когато за първи път започнах да работя с виолетовия пламък. И не само екстрасенсите забелязваха тази виолетова светлина. Индийските йоги и будистките монаси гледаха моят покоен мъж Марк и към мен и питаха, откъде в нашите аури има "толкова виолетово".

 Разбира се, виолетовата светлина идваше от виолетовия пламък, за който узнах от Марк. Откогато си отиде през 1973 година, споделям тайните на виолетовия пламък с хиляди хора по цял свят. Когато вие усвоите тези тайни, вашите аури също ще получат виолетова светлина. 
Виолетовият пламък - това е повече от виолетовата светлина. Това е невидима духовна енергия, която се проявява като виолетов цвят пред този, който е развил в себе си духовно виждане. В миналите векове знанието за виолетовия пламък се е давало само на неколцина избрани, които са доказали, че са достойни за това. Светците и Адептите на Изтока и Запада от отдавна са използвали виолетовия пламък за ускорение на духовното си развитие, но на широките маси това засекретено преди познание е било открито едва в двадесетото столетие.
Виолетовият пламък служи за много цели. Той ни оживява и укрепва. Той може да изцели емоционалните и даже физическите проблеми, да подобри взаимоотношенията и облекчи живота. По-важното е това, че виолетовият пламък превръща негативната енергия в позитивна, което го прави ефективен инструмент при изцеление. Днес ние знаем повече, отколкото когато и да било по-рано за това, че причината за болестта може да се корени в нашето ментално, емоционално и духовно състояние. Трансформирайки негативните мисли и чувства, виолетовият пламък създава платформа за нашето изцеление.
Аз го наричам най-велик дар на Бога, Вселената и предполагам, че вие ще се съгласите с мен, когато поне веднаж го изпитате и сами.
Elizabeth Clare Prophet

ЗАБЕЛЕЖКА: всички истории в тази книга са реални. Обаче, по молба на действащите лица, някои имена са променени.


Още информация в http://plamakblogspotcom.blogspot.com/
Мария Михайлова

 прочети или прослушай 

=========================================================================

Робърт Антон Уилсън, Въстаналия Прометей 


Всички ние сме гиганти възпитани от пигмеи и научени да живеят мисловно ограничени. Как да се изправим в цял ръст, с цялата сила на нашия мозък - ето за какво е тази книга.

Бъдещето съществува първо във въображението, после във волята, а след това в реалността.
И не забравяйте вдъхновените и щастливите искат всеки друг да е вдъхновен и щастлив.
Робърт Антон Уилсън е романист, хуморист, драматург, поет, популяризатор на науката, пре подавател и лектор - автор и съавтор на повече от тридесет книги, доктор по психология, отличен познавач на физиката и мистичните традиции - от дзен и йога до магия и херметизъм.
Този човек е или гений или Иисус!
Sounds (Лондон) 

прочети 

=========================================================================

Хуанди, Жълтия император - Въпроси за Простото 


прочети

=========================================================================
1 ==> 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9