КНИГИ – астрален свят, астрална проекция1/1


Орис, Душата в астрала


 АнотацияКакво да направи бедната Душа на самоубиеца или жертвата на нещастен случай, за да избегне тази ужасна следсмъртна участ и да не се поддаде на изкушението на всички тези погубващи съблазни? Нима, ще попитате вие, няма изход от този "вечен" Ад? Пет пари не би струвала тази книга, ако ние, поддавайки се на уловките на тъмните, които с всички сили се опитват ако не да предотвратят, то поне да изкривят и повлияят на хода на нашите Мисли, в нея се бяхме ограничили само с констатация на фактите, които са открити на нас, но са неизвестни за мнозина от тези, които все още живеят на Земята. Приемете нашия скромен труд като един вид ръководство по "оцеляване" на Душата след Смъртта. Изход винаги има, но той е – в самите вас!

прочети или прослушай 

=========================================================================

Маха Чохан, Учението на Шамбала


АнотацияТази книга представлява един тематичен подбор от посланията към човечеството на Учителя Мория, известни под наименованието Агни йога, а също и Жива етика или Учение на живота. Тези Послания са дадени на Света с благоволението на Главата на Духовната йерархия на планетата и са изложени в 13(14) тематично не напълно обособени книги, издадени през 20-те и 30-те години в различни страни на Европа. В изданието на Руския духовен център от 1992 г. тези книги обхващат над 2000 страници. Една толкова значителна по обем и така богата по тематика информация изисква не малко усилия и време дори за съвсем повърхностно запознаване, във връзка с което сам почитаемият Махатма препоръчва:

„Правилно е да се възлага на сътрудниците да събират от книгите на Учението отделни задания. При това те ще прочетат книгите по-внимателно и ще помислят кое принадлежи към даденото задание. По-късно ще могат да се съставят не големи издания. Учението за Живата етика е необходимо за всички слоеве от населението. За това от начало могат да се подберат по-простите положения, а след това да се премине към изискващите предварителни познания. По този начин хората ще придобиват все по-голяма устременост в разбирането на духовния живот.“ (10–530)

Следователно Учителят Мория позволява на последователите и сътрудниците си с познавателна цел да подбират отделни по-лесно разбираеми теми от Учението и да ги разпространяват като отделни брошури или по-големи книги. Това ще бъде особено полезно за онези хора, които за първи път се срещат с това Учение и желаят да придобият една по-обща представа за неговите основи. Самият подбор на темите, както и подреждането на цитатите вътре в тях, подлежи на по-нататъшно усъвършенстване и доизглаждане, върху което съставителят на този сборник продължава да работи, Същевременно ние предлагаме същата тази задача и на останалите последователи на Агни йога, разбира се, съобразно техния интерес и компететност. Няма съмнение, че тази работа ще е само едно начало на нови, по-прецизни и по-обширни подборки от всеобхватното учение на Живата етика. Остава открит въпросът и за неговото сравнително изучаване и съпоставяне с другите духовни Учения на човечеството, предадени му от неговите по-старши Братя през вековете. Единствено по този начин обществото ще се избави от неверието, фанатизма, алчността, егоизма и другите язви на ума, които му пречат да тръгне по единствено правилния и отреден му от еволюцията път нагоре, към безпределното съществуване.

прочети или прослушай 

=========================================================================

Маха Чохан, В подножието на висшата мъдрост


АнотацияКнигата представлява един съставен и преведен от нас тематичен сборник с извадки от поредицата записки на Б.Н.Абрамов „Грани Агни Йоги“ и е пряко продължение на съставения и преведен от нас аналогичен сборник „Учението на Шамбала“, който има за основа поредицата от книги „Агни Йога“, създадена въз основа на Записките на Е.И.Рьорих. И двете посочени поредици от записки са получени чрез яснослушане от един и същ източник, представен тук като Маха Коган, а в „Учението на Шамбала“ като Маха Чохан, което е по-старата известна транскрибция на тази титла. В оригиналните издания „Маха Коган“ е еквивалентно на „Великий Владыка“, но трябва да се има предвид, че зад тази титла или длъжност във времето могат да стоят различни духовни индивидуалности. В повечето от случаите, обаче, като главен източник на информацията трябва да се счита Великият владика Махатма Мория.

прочети или прослушай 

=========================================================================

Алан Кардек, Книга на духовете


Наставленията, дадени от духовете от висш ранг относно неща, засягащи човечеството, техните отговори на зададените им въпроси, събрани и старателно подредени, представляват цялото нравствено и философско учение под названието спиритизъм. Следователно спиритизмът е учение, базиращо се на съществуването, проявите и учението на духовете. Философската част на това учение е напълно изложена в "КНИГА НА ДУХОВЕТЕ", а практическата и опитна част – в "КНИГА НА МЕДИУМИТЕ".

прочети или прослушай 

=========================================================================

Алан Кардек, Книга на медиумите


Наставленията, дадени от духовете от висш ранг относно неща, засягащи човечеството, техните отговори на зададените им въпроси, събрани и старателно подредени, представляват цялото нравствено и философско учение под названието спиритизъм. Следователно спиритизмът е учение, базиращо се на съществуването, проявите и учението на духовете. Философската част на това учение е напълно изложена в "КНИГА НА ДУХОВЕТЕ", а практическата и опитна част – в "КНИГА НА МЕДИУМИТЕ".

прочети 

=========================================================================

Робърт Монро, Трилогията: 
Пътуване извън тялото; 
Далечни пътувания; 
Безкрайно пътуване


Трилогията е уникална! Разказва за нещата, такива, каквито са! Това е истината и за духовно просветения читател няма никакво съмнение в това. Все повече хора днес откриват тази реалност и осъзнават истинския си Аз.

Горещо я препоръчвам на всеки, който се стреми към познанието!

Книгата смущава, изумява и очарова! Преобръща целия светоглед и дава отговор на много въпроси, които вечно търсещият човек си задава!

Уникално четиво за просветени! прочети   

=========================================================================

Силвия Браун, Живот от другата страна
 
АнотацияАз вярвам в другата страна и безсмъртието на душата. Вярвам, че нашият дух пътува от този свят до другата страна много пъти според нашия собствен избор, за да се научи и придобие опит, необходим за непрекъснатия напредък на душата, която бог е дал на всеки от нас. 

прочети или прослушай   

=========================================================================

Михаел Лайтман, Кабала – това е много лесно 


Книгата „Кабала – това е много лесно“ е опит да се доведе до хората в кратка и ясна форма идеята на учението, което се зародило в града Ур Халдейски на територията на Междуречието през Вавилонския период – преди около четири хиляди години.

Историческата верига на развитие на тази древна методика, най-разпространените митове и заблуждения за нея, цитати от велики кабалисти, изказвания на известни мислители – всичко това ни предлага тази книга. Тълковният речник и подробните обяснения ще помогнат на читателя да научи скрития смисъл на кабалистичните текстове.

Но главното е, че тази наука е най-близка до човека, тъй като разказва за смисъла и целите на нашето съществуване, за законите на взаимовръзка между всички хора като единен организъм.

Книгата „Кабала – това е много лесно“ ще стане добра инструкция за начинаещите в изучаването на кабала.

Материалите в книгата са събрани и обработени от преподавателите от Международната академия по кабала под ръководството на учения кабалист Михаел Лайтман.

прочети или прослушай 

=========================================================================

Авесалом Подводни, Кабала на числата 


прочети или прослушай 

=========================================================================

 Същност на науката Кабала


Първият и основополагащ курс, който разкрива основните закони и понятия използвани в науката кабала. Тук се дават точни определения за науката кабала и разкрива нейното предназначение, разглеждат пътищата за постигане законите на природата и тяхното въздействие върху човека. Голямо внимание се отделя на кабалистическите термини и понятия – и на особения език, който е създаден за да се опише света, който е неосезаем за нас, езика на който са написани кабалистическите книги, и в продължение на няколко хилядолетия са се предавали кабалистическите знания от учителите на учениците

прочети  

=========================================================================

Линда Уилямсън, Отвъдния свят

Отвъдният свят е около нас и непрекъснато си взаимодейства с нас. Ние навлизаме в него, когато заспим и постоянно сме свързани с него, тъй като в същността си ние сме духовни същества. Така че не се изисква много – просто отваряне на ума и малка промяна в съзнанието, за да вдигнем булото и хвърлим един поглед в по-високите измерения.
прочети 

=========================================================================

Линда Уилямсън, Как да се свързваме с отвъдния свят 


Линда Уилямсън разкрива своите методи на контактуване с отвъдния свят. Тя описва случаи от практиката си на медиум, като доказва, че човек не е сам, че отвъдния свят е на една ръка разстояние. С конкретни съвети и техники тя учи как да се свързваме с нашите близки в отвъдното, които без да знаем ни помагат и закрилят. Показва ни и как да се предпазваме от опасни контакти. 

 Книгата е адресирана до всички, които не са обременени със закостенели схващания и искат да развият духовните си способности и дарбата си на медиум.прочети или прослушай 

=========================================================================


Михаил Радуга, Извън тялото
 

" По-рано за опитности извън тялото можехме само да мечтаем или да гледаме във фантастични филми. Струваше ни се, че до момента, в който това ще се осъществи, трябва да мине много време и са необходими някакви научни открития. Но ключът е във всеки от нас и нищо допълнително не е необходимо!

Не само това - астралните преживявания са известни от древни времена, но никой не ги е възприемал като средство за развлечение, а мнозина просто не вярват в тях.

Това е нещо толкова ярко и ефектно, че в ролята си поне на развлечение не може да не замени електрониката или поне да не бъде редом с нея. Освен всичко друго, ОИТ (опитностите извън тялото) за разлика от компютъра оказват върху човека обучаващо и оздравително въздействие. Даже само фактът за такова занимание вече говори за съществено разширяване на възможностите и знанията на човека, без да споменаваме за конкретното използване на този феномен на практика във всички области на човешката дейност.

Това явление е толкова ярко във всяко отношение, толкова реално по своята същност и толкова безгранично, че аз се боя дали оскъдният ми език и опит в излагането на мисли ще могат да предадат неговия мащаб... 

Каквото и мнение да се оформи във вас след прочита на книгата, то вероятно няма да отговаря на знанията и разбиранията, които бих искал да предам и които съответстват на действителността. Всичко е значително по-сериозно!..."

 " Преди да започнете да четете тази книга, бих искал да отбележа, че тя не се отнася към книгите, в чието съдържание просто трябва да повярвате. Всичко, описано по-долу, всеки човек може да изпита върху себе си!..."  

прочети  или прослушай 

=========================================================================

Астрал 


прочети или прослушай 

=========================================================================

Петър Дънов: За невидимите светове

Има три вида слънчеви системи: едните изразяват материалния свят, другите са направени от фин духовен елемент – те спадат към духовния и ангелския свят. След време, когато вашите духовни очи започнат да се развиват, ще видите всички светове.

В днешно време все повече хора разбират, че най-същественото е невидимо за очите, и се опитват да излязат от рамките на грубата материалност. Те започват да развиват една по-фина сетивност, която им позволява да получат знание за Висшите светове.

В настоящата книга ще откриете информация за етажите на Мирозданието, които Петър Дънов диференцира на: Божествен свят, духовни светове и материални светове. Тук ще откриете неговите виждания за структурата на ангелските царства. Ангелите са между нас, твърди Учителя и често говори за връзката между човека и ангелите, като специално се спира на темата за ангелите хранители. От книгата ще научите как можете да се свързвате със Светлите същества, за да внесете техните духовни идеи на Земята. Така ще помогнете за установяването на един нов свят: свят на братство, мир, взаимопомощ.


=========================================================================

Влад Пашов, Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят

Ще разгледам пред вас един важен въпрос, от правилното ориентиране на който зависи и нашето правилно разбиране и отношение към Учението. Това е въпросът за методите и пътищата за влизане във връзка с Невидимия свят. Ще се постарая да изнеса този въпрос така, както Учителя го е поставил и предал....

Първите проблясъци на свръхсъзнанието е това, което наричаме Интуиция. Учителя определя, че човек преминава през седем степени, докато достигне това на съвършенството или пълното свръхсъзнание. И в зависимост от това на каква степен на развитие се намира човек в даден момент, от това зависят и най-подходящите методи за връзка с Разумния свят.

лекция от Влад Пашов държана на 04.09.1951г, Изгрева
=========================================================================

Рудолф Щайнер, Как се постигат познания за висшите светове 

Във всеки човек са заложени способности, чрез които той може да достигне до познанието за висшите светове. Въпросът е с какво да се започне, за да се пробудят тези способности.
Авторът на книгата, д-р Р. Щайнер /1871-1925/ е немски философ-мистик, основател на антропософията. В тази книга той разглежда в светлината на окултизма свръхчувствените светове, проследява пътя на ученика на окултизма през отделните етапи на неговото развитие, разглежда астралните центрове /чакри/, устройството на етерното тяло и дава много практически упражнения за тяхното развитие.

прочети  
 
=========================================================================

Уилям Булмън, Приключения извън тялото
Как да пътуваме извън тялото си


Преди петстотин години няколко смели изследователи пресякоха един океан в търсене на нова земя – тайнствена земя, скрита сред един неизследван океан.

Много хора счетоха това пътуване за загуба на време и ресурси. В крайна сметка модерната цивилизация бе процъфтявала векове без този вид изследвания.
Противно на всички очаквания, тази шепа изследователи се впуснаха напред и изгарящото ги желание за открития ги тласна в неизвестното. Те изоставиха удобствата на дома, за да се впуснат в пътешествие отвъд границите на познатите хоризонти. Изправени лице в лице със своите страхове и съмнения, a и с тези на обществото, те продължиха своя път и накрая постигнаха желаното откритие.
Днес срещаме същия вид изследване – един непознат океан от енергия, очакващ да бъде покорен от индивиди, които притежават далновидността и куража да отидат отвъд границите на физическите си хоризонти. Както и в миналото, въображението на изследователя трябва да отиде отвъд познатия бряг. Както и в миналото, изследователят трябва да притежава вътрешния подтик и решителност да пътува отвъд известните на обществото и науката граници. Той или тя трябва да пътува сам/а, далеч от масите, които са се вкопчили в твърдата сигурност на земята. Както и в миналото, изследователите са водени от едно нещо – нуждата да открият за себе си, защото всичко по-малко от знанието от първа ръка означава примирение с вярванията и допусканията на привързаните към земята.
Днес всеки от нас има възможност да отиде отвъд физическия бряг и да стане изследовател. Това велико приключение е на разположение за споделяне от всички нас.

прочети или прослушай 

=========================================================================

Николай Сисоев, Покана за Безсмъртие

Дадох тази книга на приятелите си и разбрах, че ЧОВЕК НЕХАЕ ЗА СЕБЕ СИ.
Разбрах, че ние сме забравили основното, което трябва да знаем. Светът в който живеем, необратимо ни променя и изтрива от нас Истината, поради която живеем. Човек забравя, че неговото съществуване има смисъл. И смисълът не е в раждането и смъртта, а в живота между тези две събития. А смисъла на живота не е ядене, пиене, секс и спане. Ако това приемате за смисъл на живота, не е било необходимо да се раждате. Знаем, че всяко събитие е акт на някаква необходимост. Необходимостта поради която имаме нашия живот на земята, е РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ДОБРОТО ОТ ЛОШОТО. Нашият живот на земята е една постоянна борба между Духа и материята... =========================================================================

Юрген Зийве, Туристически дестинации в астрала


Туристическата индустрия навлиза сравнително скоро в битието на съвременната ни цивилизация и едва ли има разумен човек на тази планета, който да не си дава сметка за нейният огромен потенциал в редица направления на физическият живот..., но не само! Авторът на следния материал предоставя уникални свидетелства за дестинации специално проектирани да задоволят всяка една възможна прищявка на човешкото съзнание и дори да го изведат извън външната му обвивка и да го изпратят до зони на съществуване недостъпни дори за неговото астрално тяло. На подобни места сетивните усещания са толкова наситени и разнообразни, че неслучайно той им дава категоричната квалификация „забавление на стероиди". Точно както и на физическата Земя обаче, подобни „елитни" мега-комплекси имат нужда и от силно мотивиран и отдаден на целите обслужващ персонал. Ще останете изумени за начина по който този персонал бива намиран и стимулиран да дава всичко от себе си, за да задоволи капризите на хилядите забавляващи се „клиенти"...
Превод и компилация: Alien – http://www.parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/

прочети  

=========================================================================

Чарлз Ледбийтър, Астралният свят

Един поглед в дълбочините на света, в това, което не може да се пипне с пръст и да се види с просто око. Ето какво предлага зрението и перото на неповторимия теософ епископ ЧАРЛЗ УЕБСТЪР ЛЕДБИЙТЪР.

• АСТРАЛНИЯТ СВЯТ и съществата, които го обитават

• ЧАКРИТЕ на човека

• огромната сила на КУНДАЛИНИ, която не може да бъде победена, а само овладяна

• НЕВИДИМИТЕ ПОМОЩНИЦИ на човека:

Всичко това ще откриете по страниците на този сборник.


=========================================================================

Сергей Тухолка, ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ОКУЛТИЗМА

Какво е окултизмът?
• Дали е сложна съвкупност от тайни и мистични науки, ревниво пазени от човечеството и достъпни само за посветени негови членове?
• Идва ли това знание от дълбините на далечната древност и в него ли се крият отговорите на най-важните въпроси, които човек си задава?
• Или просто е забавление за езотериците?

Ако тези въпроси ви вълнуват, то тази книга е за вас. В нея ще се запознаете с някои от тайните окултни учения, за които се вярва, че крият неимоверна сила. Ще научите повече за магията, чародейството, астрологията, екстрасензорното възприятие, кабалата, спиритизма, кармата, тайната на живота и смъртта, предсказанията, картите Таро и др. Ще опознаете и астралния свят, неговите обитатели, връзката и влиянието му върху физическия свят.=========================================================================

Мери Ан Уинковски, Когато духовете говорят

В тази забележителна книга Мери Ан ни разказва невероятната си история. Говори за разликата между странстващите по земята духове и онези, които са преминали в отвъдното; разказва ни защо някои от духовете остават на земята и колко време им остава, преди бялата Светлина да изчезне; споделя най-интересните и най-неизвестните си срещи със земните духове – от този на Барбара Сануик до духа на детектив, който помолил Мери Ан да осведоми полицията какво се е случило с липсващото му тяло.
Тя ще ви каже още как да прецените дали къщата ви е обитавана или пък семейството ви е заплашено от духове. И какво да направите, ако край вас наистина има дух. Дава безброй полезни съвети и споделя с нас удивителни анекдоти. Учи ни как да се справим с паранормален феномен, който вдъхва едновременно недоверие и страхопочитание.

Защо някои духове остават на земята

- За любителите на парапсихологията, но тази, която се основава на истински факти, а не на измислици и мъгляви предположения
- „Независимо дали го осъзнаваме или не, духовете са винаги сред нас. Те са част от моя живот още от ранното ми детство“, казва Мери Ан.
- „Мери Ан беше нашето вдъхновение и неоценим плюс в работата ни по Шепот от отвъдното. Тя не подлага на съмнение дарбата си, нито я анализира. Просто я използва възможно най-добре, за да помогне на голям брой хора. Познанството ми с нея е чест за мен.“

Джон Грей, изпълнителен директор на сериала Шепот от отвъдното

Мери Ан Уинковски, жената, която говори с духове, е родена и израснала в Кливланд, Охайо. Работи катоизследовател на паранормалното. Тя е консултантът на хитовия телевизионен сериал „Шепот от Отвъдното”. Бабата на Мери Ан забелязала необичайната й способност още когато тя била много малка. А когато станала на четири, Мери Ан вече посещавала погребенията в квартала, за да предава информация между покойниците и опечалените. Мълвата за необичайните й способности се разнесла и
скоро Мери Ан придружавала баба си в домовете на непознати, за да потвърди присъствието на духове в домовете. Сега Мери Ан Уинковски е най-търсеният консултант по паранормалните явления.


=========================================================================

Чарлз Ледбитър, Менталният свят
Неговите свойства и обитатели

Ледбитър притежава изключителната способност да систематизира и обяснява сложни понятия и да ги предава на западния човек по един достъпен начин, без да ги опростява. Той ни учи, че макар да назоваваме този свят небесен свят, той е толкова реален и истински, колкото земята, върху която стъпваме, а световете, които определяме като нисши и висши, заемат едно и също място във вселената. Определението е условно и се отнася само до степента на плътност на материята, от която са изградени тези светове.

От книгата ще разберем:

Какво представляват четирите нисши и трите висши светове и кои са техните обитатели.
Как да достигнем до света на девите и ангелите и до всички същества, които не принадлежат на човешкия свят.
Как да постигнем удоволствието и привилегията да общуваме направо и свободно не само с великото царство на Девите, но и със самите Наставници на Мъдростта, за да изпълним живота си със сила, смисъл и вдъхновение.


=========================================================================

Чарлз Ледбитър, Невидимите помощници

Разказ за водачите, адептите, тези, които ни помагат в нужда... Никой на този свят не бива да се чувства пренебрегнат или самотен, дори когато му се струва, че стълбата на живота му е обвита в мъгла, защото тя го води към красиви места с кристално чист въздух, където винаги има щастие и светлина. Едно от най-големите достижения на теософията - философско-религиозно направление, създадено от Елена Блаватска - е начинът, по който тя върна в съвременния живот невидимия свят и доказа, че целият приказен фолклор за елфите, феите и гномите, за духовете на въздуха, водата, горите и минералите не е празно суеверие, а се опира на действителни научни факти. Теософията дава ясен и научнообоснован отговор и на големия фундаментален въпрос: "Ще се прероди ли човек след смъртта си?". В своята прекрасна книга "Невидимите помощници", Чарлз Ледбитър, един от най-видните представители на теософията, по много занимателен и достъпен начин показва на читателите, че винаги, когато имат нужда, ще получат помощ и подкрепа от различни невидими помощници. Ледбитър представя убедителни и точни факти, толкова реални, колкото въздуха, който дишаме, и домовете, в които живеем. От книгата ще научите: - Какво представляват девите, ангелите и природните духове и как се превръщат в наши помощници. - Как тези, които наричаме мъртви, контактуват с нас. - Как, когато имаме проблем, можем да научим решението от съществата, обитаващи астралния свят. - Какви са видовете материализация. - Какво има отвъд този свят. - Как можем самите ние да станем духовни помощници.


=========================================================================

Пане Андов - Удивителните способности на хората

Extraordinary Powers in Humans е мощно ръководство за развитие на психични способности.
По принцип книгата не е ограничена във времето, тъй като се простира от древните йога системи до модерния феномен НЛО. Разбирайки целта на съществуването, човекът е някъде по средата. По този начин, за да постигне всичко това, книгата е написана под формата на специален наръчник, който води човек от основите на духовната наука до точката на откриване на най-скритите духовни тайни, което в края води до самореализация. Книгата е разделена на шест основни раздела, които съдържат огромно количество теоретични и практически данни относно медитацията, енергията на Кундалини, астралната проекция, дистанционното гледане, телепатията, аурата, ясновидството и психокинезата.
Също така, книгата предлага на читателя 18 от астралните пътувания на автора, описващи контактите му с извънземни видове като доминиращ субект. Той твърди, че повечето от тях са дошли от звездната система Zeta Reticuli по времето, когато Атлантида и Лемурия са били в пълен блясък и са останали оттогава. Книгата ясно посочва, че този биокомпютър, който наричаме физическо тяло, е само малка част от реалностите, с които сме свързани. По този начин човешкото същество е безкрайно съзнание, свързано с различни слоеве космическа енергия.


=========================================================================