Вземете материя и движение

и след това създайте „свят“.


Вашият „свят“ ...


КНИГИ – митология, история, археология – 22/6  

Елена Блаватска, Магьосниците от сините планини 

След "Тайната доктрина" това е най-популярното произведение на Елена Блаватска, което по един занимателен, почти приказен начин илюстрира Великите мистерии на Индия. В Килгари живеят племена, които заедно с необикновения пейзаж сякаш са проникнали от предисторическото време - белите магьосници тоди коренно се различават от всички познати етноси В Индия, "дори и не се раждат като тях", курумбите са злите джуджета на планините, хотите живеят в землянки, но коват несравними метални оръжия и т.н. Те мирно съжителстват до деня, в който англичаните случайно откриват този изгубен свят. Въпреки всички превратности тодите запазват и до днес своите традиции и магически умения. Съвременната наука няма обяснение за техния генезис.

прочети или прослушай 


=========================================================================

Елена Блаватска, Окултни изследвания 

Без съмнение Елена Петровна Блаватска е след най-забележителните личности на своето време. Тя е основната фигура на теософското учение, оказало дъл боко влияние върху духовния живот на Западния свят от последните стотина години. Нейни съратници и уче ници са Ан Безант, Чарз Ледбийтър, Рудолф Щайнер, Кришнамурти... Техните трудове се разпространяват по целия свят и се превеждат на множество езици. В първите десетилетия на XX в. ревностни български по следователи също ги публикуват и изучават. 


=========================================================================

Елена Блаватска, От пещерите и дебрите на Индустан 

...На 17 години тя ще напусне родината си, ще обиколи три пъти земното кълбо, ще научи повече от десет езика, ще остави след себе си повече от 20 тома научно-философско-религиозно-литературни труда и безценни писма.
В Америка, Европа, Индия тя без отдих ще изучава тайни, които е настъпило време да бъдат
разкрити.
Тя ще е първата, която на всеослушание ще заяви, че е изпратена от Хималайските Учители и постоянно контактува с Тях.
И тази тайна ще стовари върху Вестоносеца цяла кампания на клевети, ще предизвика невероятна ярост и ненавист у скептиците, завиждащите, невежите църковници.
Цял живот при пълната хорска глухота тя ще се опитва да крещи право в сърцата им за тайните на техния собствен организъм, за Великите Космически закони на Карма и Превъплъщение, за тайната на еволюцията на нашата планета и нейното човечество.
Тя ще стане основателка на световното Теософско Общество, което ще пусне корени по целия свят.
 


=========================================================================

Кришнамурти, Елена Блаватска, Мейбъл Колинс – Пътят

Предлаганите три четива са показателни за рав нището на теософско-индологическата рефлексия от края на миналия и началото на този век.
Това, което ги сродява, обаче, е не толкова тях ното теософско звучене, колкото общочовешката им значимост. Първоизточникът им води към Учи телите на Изтока. И тримата автори се ангажират с това да посочат на търсещите Пътя. Това е едно понятие, което в източните философски системи има особена стойност. Обособяването на основни те етапи в човешкото търсене на Висшия Смисъл -отначало като пред-пътие (предученичество), след това като същинско ученичество и накрая като превръщане на „ученика" в „Учител" - представля ва само опит да се очертае изключително сложна та за рационализиране многопластова архитекто ника на Пътя.
 


=========================================================================

Е. Блаватска, Разбулената Изида 

“Разбулената Изида” предизвиква сензация при първото си издание през 1877 г. Тази книга е първият голям труд на младата руска благородница, основала Теософското общество. Нейните 1200 страници са посветени на “загадките на древната и съвременната наука и теология”.
Това ново съкратено издание, подготвено от учения теософ Майкъл Гомес, вдъхва нов живот в класическата западна езотерична мисъл. С откроените си основни теми и осъвременен стил за удобство на съвременния читател “Разбулената Изида” представлява вълнуващо изследване на универсалните истини на древната традиция на Мъдростта, проведено от една от най-забележителните жени на съвременната епоха. 

том 1 книга 1прочети или прослушай 
том 1 книга 2прочети или прослушай 


=========================================================================

Е. Блаватска, Тайната доктрина 

Блаватска твърди в книгата си, че съдържанието ѝ е било написано от нея съвместно с махатма Кут Хуми Лал Сингх и също така махатма Мориа, с които е обсъждала съдържанието по телепатичен път, че тя съдържа познанията за духовната история на човечеството, за знанието, и че е вече възможно да се открие това скрито знание за мирозданието. Когато Егото позволи на Божеството да се изяви, тогава разликата между Човек, Божество и Вселена се заличава. Човекът става „Познаващ“ („Дживанмукта“ — освободена въплътена душа). Като основен метод в този процес Блаватска сочи наречената от нея „Доктрина на Сърцето“, в която твърди, че то е единствения меродавен по отношение истинността на всяко придобито знание, за разлика от „Доктрината на Окото“, тоест на външното, показното. Така Блаватска разпределя теченията и в науката и в религията, а дори и в изкуството и културата. В „Тайната доктрина“ се твърди, че има точни, старателно картографирани и описани наблюдения в продължение на 855 360 г. (33 периода на прецесия), според Блаватска наследени от астронома Асурамая, съхранени и доразвити от брамините Тирувалура в Индия. 

том 1 книга 1прочети или прослушай 
том 1 книга 2прочети или прослушай 
том 2 книга 1прочети
том 2 книга 2прочети
том 2 книга 3прочети или прослушай 


=========================================================================

Елена Блаватска, Учението за кармата 

Въпросът за Кармата е свързан с тоя за свободата на човешката воля. На него са посветени много трудове. Няма философска система от най-дълбоката древност до днес, която да го не засяга, а всички религии го поставят на първо място.
Въпреки всичко това, обаче, за много хора още той е неразрешен.
Спекулативното посредничество на философията не удовлетворява никого, а грубият маниер на науката го отхвърля като ненаучен. Остава религията само да го разглежда, но понеже нейните официални представители днес не надминават по културата си и най-обикновения човек, интересът към въпроса за Кармата е почти загубен. Ето защо, той както и много други подобни въпроси, ще продължава да извиква мъчителни усилия за едно малцинство и ще бъде неразрешен за мнозинството, докато не бъде разгледан в светлината на окултизма.
Предлаганият превод е само един кратък конспект на въпроса за Кармата, като посочва, къде и как да се търси неговото разрешение.
 


=========================================================================

Ернст Мулдашев, Златните плочи на Харати


Анотация – В няколко последователни експедиции до Индия, Непал и Тибет Ернст Мулдашев си поставя целта да издири изворите за произхода на човечеството.
Невероятните разкрития, смайващите аналогии между съвременната наука и езотеричните знания коренно променят представите ни за човека, еволюцията и Вселената и очертават една изумителна картина, в която има всичко друго, но не и чудеса.Източна легенда гласи, че под Статуята на четящия човек, вечно забулена в облаците на Кайлас, се пазят златните плочи на лемурийците, съхранили великите знания от
древността. Недалеч от Катманду, под храма на Харати, в предверието към сомати-пещерата легендата се превръща в реалност. Кои са хората, способни да преминават в паралелните светове? Къде са машините, с които древните построили планината Кайлас? Къде е тибетският Вавилон? И златната книга, която се чете с ръце, положени върху нея? Чии са очите в небето, които посрещат руските учени по пътя им към Града на боговете?
ЗА АВТОРА
Ернст Мулдашев е доктор по медицина, професор, директор на Общоруския център за очна и пластична хирургия, почетен консултант в Луисвилския университет (САЩ), член на Американската академия по офталмология, дипломиран офталмолог на Мексико, член на Международната академия на науките към ООН, майстор на спорта по спортен туризъм, трикратен шампион на СССР, депутат в Руската дума по времето на президента Елцин.Той е първият лекар в света, извършил успешно операция за трансплантиране на око, създател на ново направление в медицината — регенеративната хирургия. Чудодейните биоматериали, изобретени от него и наречени алоплант, активират скритите възможности на организма за възстановяване на собствените тъкани, а биополето на растящите клетки потиска патологичната регенерация (рака) и нормализира функциите на болните клетки. Разработил е 90 принципно нови очни и пластични операции, спасили хиляди безнадеждно болни, отписани от консервативната медицина. Под негово ръководство в Центъра са внедрени 58 вида алоплант, патентовани в Русия, САЩ, Германия, Франция, Швейцария и Италия. Бил е в повече от 40 държави, където е извършвал операции и е чел лекции. Има над 300 научни публикации в руския и чуждестранния печат.Така регенеративната хирургия прекрачва от сферата на фантастиката в реалността. Разбира се, през 1982 г. овластените партийни чиновници едва не го лишават от лекарски права, като го обвиняват в шарлатанство и лъженаука. Останал без работа, той заминава за Яркутск, където става еленовъд. По-късно, рискувайки поста си, министърът на здравеопазването в Башкирия Халим Каламов му предоставя малка стаичка в затънтена болница в краен квартал на гр. Уфа. Там го последват близките му сътрудници и съмишленици, които днес са гръбнакът на прочутия в цял свят Общоруски център за очна и пластична хирургия.Ернст Мулдашев признава, че не може напълно да осъзнае механизма, по който действа неговото откритие. След успешната трансплантация на око, извършена на 22.02.2000 г., той разказва следното: „От трибуната на Общоруския конкрес на офталмолозите се чуваше: «Мулдашев опозори руската офталмология с авантюрата за присаждане на око. Всички добре знаят, че това е невъзможно. Не-въз-мож-но!» Мислех си защо ме съдят така, защо дори не ми позволиха да се изкажа, да не би да са богове! Не искаха да разберат, че очната трансплантация е резултат от сложни научни изводи, включващи не само медицински знания, но и данни от физиката и молекулярната биология, както и древни тибетски истини.Как можех да обясня, че във вътрешността на окото по време на операцията изграждах от алоплант конструкции, които приличаха на видените от мен в Тибет… «огледала», свиващи времето! Времето наистина се сви и в трансплантираното око за невероятно къс срок враснаха кръвоносни съдове, които вече година и половина осигуряват снабдяването му.Как можех да обясня, че до тази операция не би могло да се стигне без религиозните знания, придобити в хималайските и тибетските експедиции! Та нали тибетските лами и индийските свами възприемат тези знания като предадени през вековете от предишни земни цивилизации!Ако бях говорил за тях на конгреса, в най-добрия случай щяха да ме възприемат като побъркан… Наистина трудно си представям механизма, при който мъртвата човешка тъкан (точно от нея е изготвен алоплантът) е в състояние да задейства огромния информационен пул и да създаде нови тъкани в друг организъм, стимулирайки регенерацията… Трудно е да си представим колко сложна е дори само една човешка клетка, а по някакви неизвестни нам закони клетките се включват в стройни структури и образуват кръвоносни и лимфни съдове, нерви, влакна… Ясно е, че всичко се извършва по строга и непрекъснато работеща програма, в сравнение, с която и най-съвършеният компютър изглежда като детска играчка.
Къде са локализирани тези програми?
Разбира се, не само в гените, ще каже всеки молекулярен биолог. Според последни данни от физиката програмите са записани във фина енергия, наричана в Изтока божествена… Кой е създал тези програми? Не ми е удобно да го произнасям пред консервативни и ортодоксални учени, но отговорът идва от само себе си — създадени са от Бога…“
Убеден, че науката и религията са две сфери на познанието, че различията им са по-скоро външни и формални, отколкото същностни, че синтезът помежду им би могъл да роди принципно нови перспективи и възможности в безкрайната спирала на знанията, той организира четири последователни експедиции до Индия, Непал и Тибет под егидата на Международната академия на науките към ООН. Целта на експедициите е да се издирят изворите за произхода на човечеството.Така се появяват сензационните разкрития, които потвърждават хипотезите за наличието на особена форма на живот във финия (онзи) свят, за взаимоотношенията между духа (финия свят) и материята (физическия свят), за процесите на стареенето и безсмъртието, за дематериализацията и материализацията, за Гено-фонда на човечеството, съставен от представители на предишни цивилизации, които контролират еволюцията и са готови да възродят живота на планетата в случай на глобална катастрофа. Авторът доказва, че древните митове, легенди и религии, както и текстовете на т.нар. посветени (Нострадамус, Е. Блаватская, Н. Рьорих и др.), не са плод на развинтена фантазия, а отразяват научните постижения на нашите предходници (лемурийци и атланти), че техният общ източник е Всеобщото информационно пространство или Висшият разум, когото обикновено наричаме Бог.
Смайващите паралели и аналогии между съвременната наука и езотеричните и религиозни знания коренно променят представите ни за човека, еволюцията и Вселената и очертават една изумителна картина, в която има всичко друго, но не и чудеса. Една картина, която започва от Сътворението, уплътняването на духа и появата на материята, проследява развитието на петте човешки раси (според терминологията на Блаватская) и стига до наши дни, до сомати-пещерите и подземната техногенна цивилизация на Шамбала и Агарти, живееща в други пространствено-времеви измерения, различни от нашите.В този смисъл загадъчните явления и феномени, определяни от традиционната наука като несъстоятелни и случайни, получават своето логично и естествено обяснение.

прочети или прослушай 


=========================================================================

Юлиана Дончева, Вътрешен космос 


Представяме ви една нова, много стара книга. Тя е написана еони преди авторът й да се роди. Всяка книга, както и тази, виси в пространство-времето като вероятен шаблон. Просто чак сега се осъществява скачавнето, в което като два космически кораба, съзнанието на този автор се среща с информацията, която може да почерпи...
Той бръкна в много кошери с мед и в много тоалетни с лайна, в които вие нямаше как да бръкнете и мина през огън и вода, за да можете да намерите тук нещо, което би ви вдъхновило, без да се налага сами да се жилите или цапате...
Никой не ви ангажира да правите от тази книга идеология или нова религия. Работейки с текста, нито за миг не сте обвързани с него или автора му по какъвто и да е начин и имате пълната свобода да реагирате както пожелаете. Да харесвате, да не харесвате, да се дразните, да се обиждате. Да играете театрите и драмите, които обикновено сте свикнали да играете.
Тази книга не е написана с нарцистичната цел да харесате автора й. Макар причината да е чисто егоистична, защото той просто флиртува със своите илюзии и фантазии и ги подлага на тест още веднъж, пишейки всичко това. Той сам се оглежда в написаното и от една малко по-различна позиция писането е едно смаляване на този автор и реализирането му като прашинка в необятния Космос.
Този автор е камикадзе и ако искате, чрез тази книга можете да станете свидетели на публичното му самоубийство...


прочети или прослушай: част 1 ; част 2 


=========================================================================

Елена Вайт, История на пророците и царете 


Елена Вайт - ненадмината световно известна религиозна писателка и християнка, живяла през по-голямата част на 19-ти век (1827-1915). Нейните писания са оказали огромно въздействие върху милиони хора по света. През своя живот Елена Вайт е написала повече от 5000 статии, 40 книги, нейните ръкописи наброяват повече от 50000 страници. Тя е най-превежданата жена писател в света и най-превеждания американски автор. Нейните трудове обхващат широка област от теми: религия, образование, социални отношения, евангелизъм, пророчества, хранене, управление и публицистика.
Нейният шедьовър за благополучен християнски живот "Пътят към Христа" е издаден на повече от 140 езика.
Адвентистите от седмия ден вярват, че г-жа Вайт е повече от една даровита писателка, те вярват, че тя е определена от Бога да бъде специален вестител, който да насочи вниманието на света към Свещеното писание и да подготви хората за Второто пришествие на Христос. От 17 годишна възраст до своята смърт, 70 години по-късно, тя е имала около 2000 видения, дадени от Бога.
Писанията на Елена Вайт не заместват Светото писание, те не могат да се поставят редом са Него. Свещеното писание е единственият уникален стандарт, по който нейните и другите писания трябва да се ръководят.
Сред по-известните книги на Елена Вайт е Пенталогията, представляваща боговдъхновен коментар на Библията, включваща книгите  “Патриарси и Пророци”, "Царе и пророци", "Животът на Исус", "Деяния на апостолите" и "Великата борба". Други нейни книги са: "Евангелизъм", "Свидетелства към църквата", "Възпитание", "Притчи Христови" и др. 


прочети или прослушай 


=========================================================================

Елена Вайт, Патриарси и пророци 


прочети


=========================================================================

Николай Рьорих, Седемте велики тайни на космоса 


Човечеството не създава легенди за дребното, за незначителното и жалкото. Много често в привидно отрицателните митове се чете уважение към потенциала на вътрешната мощ. При всички случаи всяка една легенда съдържа нещо необикновено. Не издига ли тази необикновеност човешкия дух над тъмата на механичния стандарт? Еволюцията не се гради на този машинен стандарт. Легендата, която ни освобождава от господстващите условия на всекидневната рутина, обновява нашето мислене и ни позволява да се потопим в новите дълбини на познанието, изпълнени с неизчерпаем младежки жар.
Попитайте един велик математик, велик физик, велик физиолог, велик астроном умее ли да мечтае? Аз не изброявам художници, музиканти, поети, тъй като цялата им същност е построена върху способността да мечтаят. Големият учен, ако той действително е такъв и не се плаши от недоброжелателни свидетели, разбира се, ще ви сподели, че прекрасно се издига на крилете на мечтите си. А също че много от неговите открития имат в основата си не само изчисления, а именно висока жизнена мечта.
Да, легендите не са нещо отвлечено, те са самата реалност. Мечтите не са признак за неграмотност, а отличителен белег на изтънчените души. Затова всячески да поощряваме в нашата младеж стремежа към творчески разкази и заедно с младите, оставайки млади , да тачим мечтата като разтворените криле на нашето възраждане и усъвършенстване.
Н. К. Рьорнх („Държавата на светлината", 1931) 


прочети или прослушай 


=========================================================================

Ангел Грънчаров - Елтимир, Последният 


Съзнавам какво ще предизвика тази книга. Повечето ще я отрекат изцяло и веднага. Други ще я осмеят. Трети ще я възприемат безусловно. Четвърти, забелязвайки скритите факти – ще се уплашат. Има и такива, които ще подскочат от злоба. Онова, което те не искаха да стигне до никого вече е в ръцете на всички, желаещи да се докоснат до него. Гореизброените подходи са погрешни. Моят съвет е да възприемете текста отначало емоционално, със сърцето и сетивата си, и едва после той да премине през вашия разум. Хладното разсъждение, лишено от емоции не е цялостно. Емоцията, лишена от разум е животинска. Едва когато вашите чувства и вашите мисли постигнат съгласие, едва тогава сте на прав път. Доверете се на своето вътрешно усещане и вземете, което ви харесва. Отхвърлете, което намирате за неестествено. Не всичко е за всеки и не всеки е за всичко. Или пък приемете написаното за фантастика. По-близо ще сте до истината, макар такава фантастика досега да не сте чели – уверявам ви. Приемете ли обаче книгата за фантастика, нека пред очите ви бъдат думите на големия фантаст Хърбърт Дж. Уелс „В страната на слепите зрящият бива ослепяван”. Тези думи бяха допълнителна причина да не изрека всичко направо.

прочети или прослушай 


=========================================================================

Ерих фон Деникен, Страшният съд е започнал отдавна


Известният швейцарски изследовател Ерих фон Деникен отново е пред българските читатели с новата си книга „Страшният съд е започнал отдавна”. За първи път читателят ще разбере истината за сензационното преди време проникване на апарата на инженер Гатенбринк в Хеопсовата пирамида… За първи път… Е, трудно се обясняват книгите на Ерих фон Деникен, защото са пълни с нови факти, документи и истини… Затова ще оставим на читателите сами да си съставят мнение. Приятно четене!прочети или прослушай 


=========================================================================

Ернст Мулдашев, Трагичното послание на древните 


Пирамидите и древните монументи образуват единна система, която е спасила Земята от нов апокалипсис. Планината Кайлас, почитана на Изток като светиня, също е пирамида, а височината й (6666 м) е мерната единица, която разкрива закономерностите в глобалната система. Как е изградена тя и какъв е механизмът й на действие? Къде са били и как са се измествали полюсите? Накъде гледа сфинксът? Кайлас ли е Вечният континент, останал непокътнат от земните катаклизми, там ли е Градът на боговете, населяван от атлантите до VII - VIII в. от н. е.? Защо йогите твърдят, че мисълта е триъгълна?
Това са част от въпросите и хипотезите пред поредната хималайска експедиция на Ернст Мулдашев - един от най-спорните, но и най-четените автори в съвременния свят.

прочети или прослушай 


=========================================================================

Ернст Мулдашев, В обятията на Шамбала 


Огромни сферични огледала, които изкривяват времето и пространството. Необичайни пирамидални конструкции, високи стотици метри. Непознати лазерни технологии, които ни отвеждат във времената на атлантите и паралелния свят на Шамбала... Това са част от сензационните факти, документирани от руската научна експедиция в поднебесния Град на боговете, разположен в сърцето на Тибет. Едно от местата, за които легендите твърдят, че прочистват аурата на Земята.прочети или прослушай 


=========================================================================

Ернст Мулдашев, От кого сме произлезли 


Генофондът на човечеството - мит или реалност?
Ако вярвате в древните митове, втората хипотеза е възможна. Ако вярвате в традиционната наука, не се учудвайте, че новите авангардни открития също накланят везните към нея. Може би макар и в приказно-алегорична форма, митовете се съхранили научните постижения на предходните цивилизации, все още неразгадани от нас.
Кой е създал Генофонда, кой контролира еволюцията, наистина ли е способен да възроди живота в случай на глобална катастрофа? Кой е човекът, чиито очи са изобразени върху тибетските храмове? Какви са лемурийците, атлантите, фараоните, пророците, ренесансовите гении, Нострадамус, Алберт Айнщайн, Ванга?
прочети или прослушай 


=========================================================================

ЕВАНГЕЛИЕ НА МИРА
от есеите

Арамейски и старославянски ръкописи
от трети век след Христа 


Ръкописът на арамейски език се съхранява в секретните архиви на Ватикана, а на старославянски в Кралската библиотека на Хабсбургите (понастоящем собственост на австрийското правителство).
Тези два ръкописа са достигнали до нас благодарение на несторианските свещеници, които, под угрозата на настъпващите орди на Чингиз Хан, били принудени да бягат от Изток на Запад, вземайки със себе си древните писания и икони.
Арамейските текстове датират от началото на трети век след рождението на Христа, а старославянският вариант е буквален превод на арамейските ръкописи.
Засега археолозите не могат точно да проследят пътя, по който ръкописите са стигнали от Палестина до Средна Азия.
Този текст не се нуждае от коментар. Той говори сам за себе си. Читателят, който внимателно прочете следващите страници, ще може да почувства вечната жизненост и убедителното свидетелство за тези най-дълбоки истини, от които днеш­ното човечество се нуждае повече от когато и да било.
"Истината сама свидетелства за себе си ".
  Едмонд Бордо Шекли Лондон, 1937 г. Превод и редакция


прочети


=========================================================================

Елън Уайт, Животът на Исус 


За живота на Христос са написани много книги. Някои от тях са превъзходни, изпълнени с информация, хронология, история, обичаи, събития. Те обясняват редица неща от учението и многостранния живот на Исус от Назарет. Но въпреки това “и половината” не е била разказана.
Тази книга не представлява съгласуване на евангелията, нито дори дава точния хронологичен ред на важните събития от живота на Христос. Вместо това тя представя Божията любов така, както е разкрита в лицето на Неговия Син, и Божествената красота на Христовия живот, в който всички могат да участват. Тя не се стреми да задоволи любопитството, или да обори критиката.
Книгата представя Христос като Единствения, Който може да задоволи всеки копнеж. Еврейският пророк Агей Го назовава “Желанието на всички народи” и ние също можем да Го назовем “Желанието на всички векове”.прочети или прослушай: част 1 ; част 2 


=========================================================================

Ал. Горбовски, Загадки на древната история 


Книгата предлага хипотези за съществувала някога на Земята висока цивилизация, която е била унищожена вследствие световна катастрофа, променила очертания та на континентите и съдбата на човечеството. За доказ ване на смелите си предположения авторът - писател и учен - използува последните данни на науката. Увлека телно написана, книгата е предназначена за широк кръг читатели.
прочети или прослушай 


=========================================================================

Защо работите в България продължават да не вървят


http://www.imadrugpat.org/
http://www.7rilskiezera.com/
Съставител: Стефан Калайджиев
Издателство: Хелиопол 

Съдържание:
България е кръстовище на цивилизации, култури, синурът на две

системи, на два мирови порядъка...4
Израил и българин...7
Българин и Израел...18
Доклад – поглед от България...24
Защо се налага издаването на "Протоколите на ционските мърдеци", очевиден документ за безпътицата в която се движи настоящото човечество от няколко века насам...28
Защо се налага преиздаването на книгата "Защо работите в България не вървят"...31
Речник на еврейския въпрос...37
Защо истинските евреи се противопоствят на сега съществуващата ционистка държава неправомерно възприела името "Израел"...43
Какво са направили евреите за България?...50
Отворено писмо до господа масоните и ротарианците...81
Отворено писмо до всички масони и кандидат-масони в България...84
Един документ от руския печат...94
Еретичните теми...100


прочети или прослушай 


=========================================================================

Земята крие своите тайни 


Жанр…………………………: Мистерии, археология, загадки
Автор……………………….: Ранко Ранков
Издател……………………: Ранко Ранков
Източник…………………: Интернет
Година……………………: Януари 2011
Статии……………………: 134
Разпространява се безплатно и само в Интернет.

Книгата е създадена след резултата от моето безкрайно лутане, търсене и събиране на статии из Интернет относно мистериозни неща случили се на Земята, археологически разкопки и загадки, интересни кътчета, малко история и още много други вълнуващи неща всеки читател. И всичко това събрано за вас в една книга, която разполага с удобно меню за търсене и отваряне на избрана от вас статия. Всички публикувани статии в книгата са достъпни в Интернет, но за да прочетете това, което е събрано тук на едно място ще са ви нужни много нерви и време в намирането му. Почти към всяка една статия са прикрепени от една до множество снимки свързани с написаното в нея.
Един подарък от мен за целия любознателен български народ.

прочети  


=========================================================================

Джеймс Фрейзър, Златната клонка 


Книгата на известния английски религиовед и етнолог Джеймс Фрейзър е едно от най-фундаменталните изследвания в религиознанието и етнологията. В нея е събран огромен фактологичен материал, станал изходно начало в изследванията на редица поколения учени и изследователи, които с помощта на сравнително-историческия метод показват връзката на съвременните религии с първобитните вярвания, доказват ненебесния произход на религиозното светоразбиране. „Златната клонка" е изиграла и играе голяма роля за това. И не е случайно, че тя е тъй цитирано произведение в трудове от началото на нашия век и до наши дни. Първото издание на „Златната клонка" излиза от печат в Лондон през 1890 година в два тома. След това тя претърпява много издания в различни варианти. Настоящото първо издание на български език е направено по съкратеното английско издание от 1923 година. Но името на Фрейзър е добре познато на българските учени и на широката читателска публика.
Когато четем „Златната клонка" и оценяваме фактологическия материал и авторовите позиции, безспорно ще се натъкнем и на някои противоречия, на архаични етнографски термини, на стари географски названия, ще срещнем племена, народности и народи, изчезнали вече в новата наука. Ще се натъкнем на оспорими изводи и обобщения, към които впрочем Джеймс Фрейзър малко се обръща. Но в това отношение трябва да се съобразяваме, че той разполага с научни данни от средата на миналия век и методологията, която използува, не му позволява да надрасне времето си. В някои случаи влияние върху стила и езика на автора оказва и съвременното състояние на лексиката, както и обществените условия от края на XIX век. Но така или иначе, книгата на Джеймс Фрейзър, преведена на много езици по света, остава една енциклопедия в своята област, пособие, без което не бихме могли да навлезем в света на племена и народи от периода на тяхното възникване. При това начинът на изложение е направил книгата на Фрейзър увлекателно четиво. Разбира се, най-ценното в нея си остават поставените проблеми, идеите, разгърнати от автора и издържали проверката на времето и на съвременното научно религиознание.


прочети или прослушай: част 1 ; част 2 ; част 3 


=========================================================================

ИЗРАЕЛ, ИСЛЯМ И АРМАГЕДОН 


прочети или прослушай 


=========================================================================

Стефан Чолаков, Древноиндийската култура 

До първите десетилетия на нашия век се смята, че историята на индийската култура започва с ведическия период, когато на тази земя се установяват индо-ариите и създават своите велики творения — Ведите. Археологическите разкопки в Мохенджодаро в Синд и Харапа — Западен Пенджаб, преместват началото на индийската култура далеч назад. Те разкриват съществуването на високо развита цивилизация, равна по възраст с тази от Двуречието и Египет. Тази цивилизация не е ограничена само в долината на Инд. По-нататъшните разкопки в различни части на страната показват, че тя обхваща Балучистан, целия Синд и Пенджаб, по-голямата част от Катявар, част от крайбрежния район, долината на река Нармада, част от басейна на Ганг, а други проучвания вероятно ще разширят нейния обхват върху почти цяла Северна Индия. Независимо от широкото разпространение на тази култура, съгласно установената в археологията традиция, тя е наречена Харапска и е известна още като цивилизация от Долината на Инд. Тъй като в никое от разкопаните досега места не е намерено желязо, учените я определят като халколитна култура и я датират различно — от 3500 г. пр.н.е. насам. Широко разпространено е мнението, че нейният най-зрял период обхваща времето от 2300 до 1750 г.пр.н.е., а нейният упадък бележи най-ниската си точка около 1500 г.пр.н.е., когато се осъществява и арийското нашествие. С древните цивилизации на Египет и Месопотамия от това време тя има редица общи черти като използването все още макар и по-рядко на оръдия от камък наред с мед и бронз, опитомяването и използването на животни, упражняването на земеделие, организиран градски живот, добре развита полупиктографна писменост и изкуство. За разлика от другите две цивилизации, където се изграждат великолепни храмове на богове, дворци и гробници на царе, тук най-забележителните постройки са предназначени за нуждите на гражданите.

прочети или прослушай 


=========================================================================

Анураг Сагар на Кабир, Океанът от любов 


В действителност „Анураг Сагар" на Кабир е единственият писмен паметник, с който човечеството разполага, чийто обсег се простира далеч, далеч назад и покрива периоди от време, напълно непознати на "Ведите", „Упанишадите" или което и да е друго от свещените писания, известни на света. Нещо повече "Апураг Сагар" разкрива в последователност разгръщането на Творението от самото му Начало - постепенната изява на различните негови нива на съзнателност много преди да започне „да тече" и съществува Времето. Боравейки с периоди на продължителност, които човешкият интелект трудно може да си представи, тази грандиозна поема разглежда нещата от онзи космически момент, в който Първоизточникът решава да изяви Себе Си. като вследствие на това възникват неизброимите вселени на видимия и невидимия космос. Разказвайки как Първоизточникът е изявил Своето Творение, „Анураг Сагар" на Кабир посочва също и метода, посредством който изпратените от Първоизточника в по-ниските нива на съзнателност Негови части, наричани от нас „души", могат да се завърнат отново при Него.

прочети


=========================================================================

Константин Каменов, КЛЮЧЪТ НА ЕНОХ
(КЛЮЧЪТ НА ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО) 

Библейският код, създаден от еврейския учен Елиаху Рипс, е в общи линии коректна компютърна програма, имайки предвид Математическия метод и модел, които използва авторът. Книгата на Майкъл Дроснин, свързана с този код и носеща същото название, отново е съвестно построена, като при нея освен метода прегледахме и методологията, чрез която американският журналист предлага сведенията.
Откато е създадено християнството, а и някои други религии през определен период от време, различни хора или групи поднасят свои версии за начина на разкодиране на Библията, и най-вече за последните дни на света. Безспорно като най-ярък пример в това отношение досега се приемаше Нострадамус.
Библейският код на Елиаху Рипс надмина всички очаквания в областта на разглеждания проблем. Както и при предходните опити на изявили се повече като пророци отколкото като учени личности, работили по въпроса, обаче се открива един перманентен недостатък: никой от тях до днес не е успял да открие КЛЮЧА КЪМ САМИЯ КОД, с който той да бъде разшифрован. Проблемът на тази основна слабост се корени в начина на мислене при подхода за решаването на задачата. Най-същественият недостатък произтича от три опорни точки, върху които се крепи изследването на специалистите, и ако те не бъдат преконфигурирани, никога няма да се стигне до края му.
Първата от тях е възгледът, с който подхождат изследователите на този тип материя към миналото, настоящето, бъдещето и към хората, живели и живеещи в съответните епохи. Еволюционният принцип за развитието на човека, към който почти всички се придържат, води до най-голямата ерозия в познанието им, свързано с пророкуването.
Втората точка е базирана върху некоректното трактуване на свещените книги, поднасящи сведенията за Господ Бог и сътворението на Вселената.
А третата, но не на последно място по важност, точка е фактът, че никой от тях не разглежда въпроса, разкриващ племената и народите - преносители на културата, и съответно тези, които се явяват приематели на тази култура.
За да помогнем в развитието на възгледа на Рипс и Дроснин, ще направим един синтезиран преглед, поднасящ най-важните сведения към съответните точки. Идеята ни е да покажем на двамата автори, че КЛЮЧЪТ ЗА КОДА се съдържа най-вероятно в древната КНИГА НА ЕНОХ (етиопски вариант). Може да се стори странно на пръв поглед, но няма да се спираме върху подробностите от самата книга, а както вече намекнахме, ще предложим възгледи, свързани с трите опорни точки, които могат да отключат кода. Това ще е правата, по която ще движим повествованието в труда си, за да докажем, че КНИГАТА НА ЕНОХ е нейна успоредна линия, която съдържа всички огледални точки от разсъжденията ни.
Поради всички изброени дотук причини започваме с уж нелогичната в много аспекти ПЪРВА ЧАСТ. Но за да я защитим, в самото начало ще споменем като мото многократно произнасяните думи на Йешуа (Иисус): "Който има очи, нека види, който има уши, нека чуе". 


прочети


=========================================================================

Ян ван Хелсинг, Не пипай тази книга 

Заради взривоопасното си съдържание, вече две книги на Ян ван Хелсинг бяха забранени. Не минава и ден без хората да са предупреждавани за "опасния германски автор".
Ян ван Хелсинг отново ще разтърси светогледа Ви! Не пипай тази книга! - защото след това наистина няма да е лесно да живеете по стария начин.
Ако сте човек, който не се интересува от тайни, който никога не е желал да бъде външно и вътрешно богат, който не се е питал как да постигне успех и добро здраве, тогава книгата не е за Вас. Ако обаче чувствате, че нещо в света наистина не е наред и продължавате да се интересувате от живота, от тайните на "просветения" ни век, това е Вашата книга. Само не казвайте, че не сте били предупредени! Ян ван Хелсинг ще Ви разкаже случки и истории, които ще Ви дадат власт над собствения Ви живот - а който има власт, носи по-голяма отговорност.
Изберете сами - да продължавате да живеете, както досега, или да промените съдбата си? Решението е изцяло Ваше.
"Атлантическото знание категорично заявява: човекът притежава сила на мисълта и чрез нея може да бъде Творец - да, той е не само част от Творението, но е и част от Твореца! Помислете още веднъж: Ние не само сме част от Творението, ние сме част от Твореца и имаме силата и средствата да творим сами!!!"


прочети или прослушай 


=========================================================================

Тунгуският метеорит 

На 30 юни 1908 г., към 7 часа сутринта, по небосвода над Сибир се появило огнено кълбо. То летяло с огромна скорост от югоизточна посока към северозапад, като оставяло мощна следа от пепел. Над тайгата възникнало ослепително, по-ярко от слънцето кълбо. То се превърнало в гигантски огнен стълб. Чули се оглушителни взривове, които се повтаряли като при гръмотевица. Светещото тяло привлякло вниманието на хиляди хора в пространство с диаметър от около 1500 км. Наблюдавали го и пътниците по наскоро откритата Транссибирска железопътна магистрала. Взривът бил чут на разстояние над 1000 км от мястото на катастрофата...


прочети или прослушай 


=========================================================================

В. И. Дал, ЗАПИСКИ ЗА РИТУАЛНИТЕ УБИЙСТВА 


прочети или прослушай 


=========================================================================

1 <== 2 ==> 3 // 4 // 5 // 6 


Няма коментари:

Публикуване на коментар