КНИГИ – философия, медитация и мантри – 33/10 


 Орис, Душата и Космоса 


В настоящия етап на развитие нашата планета е буквално претъпкана с хора, които не можем да назовем по друг начин освен духовни инвалиди, които независимо от това са напълно уверени, че именно те са здравите, а болни са онези, които говорят за Любовта към ближния, за Добротата в сърцето, за Бога и за Светлината. Недъгът на тези хора не може да бъде диагностициран с медицински прибори и тестове, тъй като се заключава в пълна или частична липса на духовното съзнателно Пробуждане, което съставлява ОНАЗИ основна част, без която даже при наличие на разум не можем да говорим за когото и да било от нас като за Човек Разумен (хомо сапиенс), ОНАЗИ част, която всъщност отличава Човека от животното.
На тази Земя, разцепена и разкъсана от „Гражданската война на Човека против човека“ , може да се постигне пробуждане на Съзнанието и състояние на цялостност с Всичко единствено по пътя на Знанието, подхранвано отвътре с Любов към всичко живо. Знанието („познаване на плодовете от Дървото на Доброто и Злото“) без Огъня на Любовта в Сърцето превръща Ангела в демон, а човека прави по-лош от животно.


прочети  

=========================================================================

Орис, ИИСИИДИ
УЧЕНИЕ ЗА ТОВА, КОЕТО „НЕ СЪЩЕСТВУВА”,
НО КОЕТО Е ПО-РЕАЛНО ОТ ВСИЧКО,
КОЕТО „СЪЩЕСТВУВА”

„Ако се почувствате привлечени от тази книга, 
значи сте готови за индивидуален квантов скок.” 
Ориспрочети: книга 1  книга 2

=========================================================================

Орис – интервю за телевизията

 
Превод от руски Еми Манолова

=========================================================================

Бхагван Шри Раджниш /ОШО/, Библия 
Библията на Ошо


Никога преди светът не е бил изправен пред такъв критичен момент. Ако религиозното съзнание не стане достъпно за хората, човечеството е обречено. Но аз се надявам, че религиозното съзнание ще възтържествува, че човечеството ще премине през този опасен момент и ще излезе много по-добро, по-израснало, по-хуманно.
Онова, което можете да прочетете в много от книгите на Бхагаван, вече става действителност - хората, които са в хармония със себе си и помежду си, които са все по-будни и осъзнати, са способни да си сътрудничат по един нов, хуманен начин. Неговото прозрение за новия човек и новото общество е единствената алтернатива на самоунищожението на човечеството.


прочети: ТОМ 1  ТОМ 2  ТОМ 7 
или прослушай: ТОМ 1  ТОМ 2  ТОМ 7  

=========================================================================
  
Ошо, Възгледът за тантра 


Основното схващане на тантра е следното - и то е революционно. Радикално - светът не е разделен на по-висш и по-низш, светът представлява едно цяло, по-висшето и по-низшето са хванати за ръка. Висшето включва низшето, низшето включва висшето. Висшето е скрито в низшето, низшето е скрито във висшето - затова низшето не трябва да се отрича, не трябва да се осъжда, не трябва да се унищожава или умъртвява. Низшето трябва да се трансформира. На низшето трябва да се даде възможността да се движи нагоре и низшето се превръща във висше. Не съществува непреодолима пропаст между Бога и Дявола - дълбоко в сърцето си дяволът носи Бога. Когато това сърце започне да работи, Дяволът се превръща в Бог.


прочети:  ТОМ 1  ТОМ 2  

=========================================================================

Ошо, ДАО. Трите Съкровища 


прочети:  ТОМ 1  ТОМ 2  ТОМ 3  

=========================================================================

 Дзен Таро на Ошо


Всеки от нас е изпитвал - поне веднъж в хода на своя живот - дълбок копнеж по осъзнаване на своето минало и опознаване на своето бъдещето. Традиционно Таро картите биват използвани именно с такава цел – да задоволят нуждата ни от знания за миналото и бъдещето.

Ошо Дзен Тарото е квантов скок в Таро картите. Интересен и забавен инструмент за себеопознаване и себереализиране, тези карти не предлагат просто поглед в миналото и бъдещето, а отварят магическа врата към Вашето ТУК и СЕГА. Прочита на тези карти отключва вродената ви мъдрост за Вашето АЗ СЪМ присъствие, в което миналото, настоящето и бъдещето се съдържат и разкриват.

Тази система от карти се основава и позовава на мъдростта на Дзен – мъдрост, която казва, че събитията във външния свят са просто отражения на вътрешни мисли, чувства и състояния, макар и те да не са напълно познати и осъзнати. Четенето на Дзен Таро картите Ви помагат да отделите вниманието си от случките и събитията във Вашия живот и да го насочите навътре – и така един нов поглед върху това, което се случва, се отваря в съкровеното пространство на Вашето сърце.

Посланията и образите на трансцеденталните Ошо Дзен карти ще Ви докоснат дълбоко, разкривайки илюзиите и преходността на Вашите умствени състояния. Те ще Ви покажат как само с един поглед в истината, с едно директно виждане на нещата такива каквито са, настъпва промяната...и трансформация в съзнанието.

Каним Ви да опитате от магията на Ошо Дзен Таро, ако имате въпрос и интерес да погледнете навътре и отвъд.

В книгата са изобразени картите и значението им.
Методи за гадаене с Ошо Дзен Таро и онлайн гадаене на руски език, тук – http://www.astrocentr.ru/index.php?przd=osho


прочети

=========================================================================

 Ошо, За зрелостта


Човек се ражда, за да постигне живота, но всичко зависи от него. Той може и да го пропусне. Може да си продължи да диша, да яде, да остарява, да върви към гроба - но това не е живот, тази постепенна смърт. И тъй като милиони хора около теб умират по такъв постепенен, бавен начин, ти също започваш да им подражаваш. Децата научават всичко от тези, които са около тях, а ние сме обградени от смъртта.
Така че нека първо да разберем какво имам аз предвид под „живот". То не трябва да означава просто да остарееш, то трябва да е израстване. А това са две различни неща.
прочети

=========================================================================

 ОШО, За медитацията 


Да, ние, съвременните хора, сме поглеждали навсякъде другаде, освен вътре в нас. Подобно на професора, който си търсел очилата, докато те му били на носа, така и ние се стремим да разберем нашия свят, забравяйки да погледнем неговата най-влиятелна съставка - самите нас. Та ние дори и не разбираме това!
Побеснели, търсим да видим какво има накрая на вселената, но дори и не знаем кой е този, който търси, дори не познаваме себе си!
Всички мистици през вековете все това са повтаряли:
 „Познай себе си". Сега Ошо го казва пак. Освен това той ни дава прецизен, научен метод да подходим към себе си, медитации, които са специално за съвременния човек, с неговия трескав, забързан ум.

прочети

=========================================================================

 Ошо, За смелостта 


Не съм дошъл да ви давам някаква догма. Догмата кара човека да се установи. Не съм дошъл да ви давам обещания за бъдещето - всяко обещание за бъдещето прави човека сигурен. Аз съм тук просто да ви направя будни и осъзнати - тоест да бъдете тук и сега, с цялата несигурност, с цялата неустановеност, с цялата опасност, която представлява животът.


прочети

=========================================================================

 ОШО, За творчеството 


Творчеството е най-големият бунт в съществуванието. Ако искаш да твориш, трябва да се освободиш от цялото си формиране, инак творчеството ти няма да бъде нищо друго освен копиране, ще е просто едно индигово копие. Можеш да твориш само ако си индивидуалност, но не и ако си част от психологията на тълпата. Психологията на тълпата не е творческа; тълпата живее мъчителен живот, тя не знае никакви танци, никакви песни, не познава никаква радост - тя е механична.

прочети

=========================================================================

 ОШО, ЗАРАТУСТРА: БОГЪТ, КОЙТО УМЕЕ ДА ТАНЦУВА 


"Погледнат през очите на Ошо, самият Заратустра е преди всичко и най-вече човек: такъв, който може да се смее и да пролива сълзи точно като всички нас, който може да изпитва ужас и бурно веселие, гордост и споделяне, слабост и сила. Той ни говори очи в очи, оставяйки за нас да решим дали да се съгласим, или не, дали да се сприятелим с него, или да си вървим по пътя. И това, на което ни учи, ни го казва като приятел, водейки ни през криволиците на пътя на истината, обръщайки задълбочено и целенасочено внимание на всяка стъпка и всеки аспект. Така всяка беседа на Ошо се превръща в урок по една много специфична тема, а всяка тема е една стъпка по-дълбоко в пътешествието..." (Свами Прем Нирвано)


прочети

=========================================================================

 Ошо, Кундалини и чакрите 


Тази книга ще ни помогне да разберем:
• Как шактипат, предаването на Божествената енергия, може да помогне за събуждането на Кундалини
• Каква е същността на Божествената Благодат
• Каква е разликата между истинската и фалшивата шактипат, между истинската и фалшивата Кундалини, между истинските и фалшивите чакри, между истинското и лъжливото самадхи
• Каква е същността на различните видове самадхи
• Какви са разликите във въздействието на посредника-жена и посредника-мъж върху медитиращия при предаването на шактипат
• Какви са връзките между шактипат, божествената благодат и нивото на съзнание на  медитиращия
• Какви са тайните на седемте тела и седемте чакри и какви са особеностите на седемте нива на съзнанието
• Как да се подготвят първите три тела за пробуждането на Кундалини
• Какво е окултното значение на символа на Кундалини
• Каква е връзката между тантрическите сексуални техники и брахмачария
• Как да се предпазим от духовна експлоатация
• Каква е мисията на Динамичната Медитация като средство за спасение от безумието
• Каква е взаимовръзката между йогическите практики и медитацията
• Какво е окултното значение на прана пратиштха -визуализацията на свещени образи
• Каква е духовната същност на инициацията


прочети

=========================================================================

 ОШО, МЕДИТАЦИЯ
ИЗКУСТВОТО НА ЕКСТАЗА 


Учим детето да фокусира ума си - да се концентрира -защото без концентрация няма да може да се справи с живота. Животът я изисква; умът трябва да притежава способността за концентрация. Но в момента, в който умът стане способен на концентрация, той става по-неосъзнат. Осъзнаването означава ум, който е съзнателен, но не е фокусиран. Осъзнаването е съзнанието за всичко, което се случва.


прочети

=========================================================================

 Ошо, Оранжева книга 


Приемете медитацията като приключение, а „Оранжевата книга" като водач. Това е сборник с медитативните техники, давани от Бхагван Шри Раджниш - Ошо в течение на годините.
Някой от техниките - випасана, нада-брахма, въртене - са известни от адептите от различните традиции от векове; други -динамична медитация, кундалини, гуришанкар - отразяват едновременно мъдростта на тези традиции и откритията на съвременната психология; те са уникални предписания на Ошо за нуждите на съвременния човек.
В действителност не съществува един единствен път, въпреки че целта е една и съща. Всеки от нас има различен метод за навлизане навътре.
Големият принос на Ошо е в това, че работи с пълното разбиране за сложността на човека от двадесетото столетие. Предоставя ни възможността да изберем сред множеството методи. Няма догма. Използва се всичко, което увеличава нашата осъзнатост - независимо дали е древно упражнение на йогите, най-новата терапия от Калифорния или неговите собствени уникални методи.


прочети

=========================================================================

 ОШО – Следвай ме (Беседи върху притчите на Исус) 


ЩЕ ГОВОРЯ ВЪРХУ ХРИСТОС, а не върху християнството. Християнството няма нищо общо с Христа. Фактически християнството е анти-Христос, точно както и будизмът е анти-Буда и джайнизмът е анти-Махавира. Христос има в себе си нещо, което не може да бъде организирано: самата му природа е бунтовна, а бунтът не може да бъде организиран. В момента, в който го организираш, ти го убиваш. Тогава остава мъртвият труп. Ти можеш да го боготвориш, но не можеш да бъдеш трансформиран чрез него. Можеш да носиш товара му с векове и векове, но той само ще те обременява, а няма да те освободи. Ето защо, от началото нека да бъде абсолютно ясно: аз съм изцяло за Христа, но дори и най-малка частица от мен не е за християнството. Ако търсиш Христос, ще трябва да отидеш отвъд християнството. Ако се придържаш твърде много към християнството, няма да можеш да разбереш Христа. Христос е отвъд всички църкви.
прочети:  ТОМ 1  ТОМ 2

=========================================================================

 ОШО, ТАНТРИСКОТО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 


Тантра е свобода - свобода от всички умопостроения и игри на съзнанието, свобода от всички конструкции, свобода от другия. Тантра е пространство на бъдещето. Тантра е освобождение.
Тантра не е религия в общоприетия смисъл на думата. Религията е също игра на ума, понеже ни впряга в определена от нея предварителна насока на мислене. Така е с християнина, с индуиста, с мюсюлманина. Религията предлага и изисква от последователите си известен стил на живот, дисциплина. Тантра, обратно, премахва всякаква дисциплина.
При липса на дисциплина и наложен отвън ред, у нас възниква съвсем различен вид подреденост: подредеността на онова, което Лаодзъ нарича дао, а Буда - дхарма. Не ние правим и постигаме това, то просто ни се случва. Тантра само подготвя сцената, пространството, създава необходимите условия. Тя не приканва, нито очаква, само създава условията. А когато условията са налице, когато завесата е вдигната, играта може да започне.прочети

=========================================================================

 Ошо, Тук и сега 


Беседи за живота, смъртта и миналите прераждания
Тази книга ще ни помогне да разберем:
Как да използваме дълбокия сън, пълния покой и да достигаме го извора на живота.
Каква е техниката на медитацията
Джати-смаран - методът за припомняме на минали животи.
Как човек може да осъзнае страха от смъртта и да се освободи от него.
Какво означава безсъзнателна смърт и безсъзнателно раждане, и как да се родим в пробудено състояние. 
Каква е природата на висшите и нисшите души, привиденията и злите духове.
Какво представлява "освобождението от цикъла на раждане и смърт".
Каква е разликата между медитацията и самовнушението.
Как да влезем в храма.
Аз уча хората на изкуството да се умира, защото този, който се обучава на изкуството да се умира става експерт и в изкуството да се живее.


прочети

=========================================================================

ДЖОРДЖ  АРНСБИ  ДЖОУНС, ПОКЛОНЕНИЕТО НА ДЖЕЙМС 


Посветена на Сант Кирпал Сингх (1894-1974), Поклонението на Джеймс е един дневник, в който са записани вътрешните опитности на човек, вървял по висшия Път на Последователя. Като описва опитности, за които мнозина последователи на духовността знаят, че са действителност и факт на по-висши нива на съзнание, текстът освен това потвърждава реалността на духовните адепти, Учителите-Светци от най-висшата степен, които идват в този свят, за да даряват неостаряващото послание на Истината. Тази книга предоставя на читателя една „пътна карта" на сияйните области на човешкия дух.
Авторът, Джордж Арнсби Джоунс, е бил основател и изпълнителен директор на „Пийсхевън" („Пристанището на Покоя") - център за човешко развитие, разположен в планините на северен Арканзас. Освен това д-р Джоунс е формулирал психофониката, една техника за трансформативно използване на думата и тона. Публикувал е няколко книги, статии в списания и поеми, а неговото музикално творчество включва една кантата за женски гласове, една литургия, камерни произведения и произведения за оркестър, песни и пиеси за пиано. Преди основаването на „Пийсхевън" той е бил професионален преподавател.


прочети или прослушай 

=========================================================================

 Клаус Джоул, Пратеникът 


Какво става, ако след дългогодишно изучаване на т.нар. древна и съвременна мъдрост откриете, че сте в задънена улица? Схващате, че цялата информация е налице, но като че ли нищо не върши работа.
Ако вие сте човек, който иска да продължи да се развива, но до момента нещо ви е убягвало, може би в тази книга ще намерите отговор на част от вашите въпроси. Историята, с която се срещате е правдива, доколкото авторът е успял да ни преразкаже изживяванията си.
Докато четете, ще откриете малко известна, неочаквана, невероятна тайна за любовта. В продължение на столетия думата "любов" се е използвала само за описание на чувства и усещания, много малко хора са забелязали, че любовта е източник на енергията, която захранва със същност и живот всичко, което е около нас. Представете си какво бихте могли да направите, ако научите как да се свързвате с този неизчерпаем източник!
прочети

=========================================================================

 Ангел Грънчаров, ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО. ИЗКУСТВОТО НА СВОБОДАТА 


Книгата, която държиш в ръцете си, любезни читателю, говори за “нещо”, което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда “добре познато”, съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва “да се съобразяваме”, но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Впрочем, ние си мислим... “още преди да се замислим”, че във времето не е заключена никаква загадка, че “всичко е ясно” и “безпроблемно”, но така ли е това? Разбира се, не; когато ни запитат: “А що е време?”, почти нищо не можем да кажем - мълчанието е нашият отговор. Това мълчание е многозначително, в него е скрит огромният човешки смисъл на това, което наричаме време. Моята книга, читателю, се опитва да предразположи нашето мълчание по отношение на времето да проговори. Когато мълчим, ние сме най-близо до себе си - не когато “бърборим” и се упойваме от словоохотливостта си. Затова ако нашето загадъчно мълчание за времето проговори, то тогава ще чуем най-важното, онова, което иначе никога няма да научим. Предлаганата книга се опитва да “погледне” в скритото “зад” мълчанието ни - за времето, живота, свободата...


прочети

=========================================================================

 ПРИТЧИ

 
прочети

=========================================================================

  Рудолф Щайнер, Философия на свободата
Основи на един научен мироглед (Психически резултати от наблюденията извършени по естественоначуен начин) 


Два са основните въпроси на човешкия душевен живот, върху който е изградено всичко, за което ще говорим в този труд. Единият е: Има ли възможност да си съставим за човешкото същество един такъв възглед, щото тази възглед да служи за опора на всичко друго, което човек добива чрез опитност или чрез науката, но за което той има чувството, че то не може само да се крепи, че съмнението и критическата оценка биха го тласнали в несигурност?
Другият въпрос е: Може ли човекът като волево същество да си приписва свободата, или този свобода е само чиста илюзия, която се поражда в него затова, защото той не съзира нишките на необходимостта, с които неговата воля е свързана както и всеки природен процес? Този въпрос не е плод на изкуствена игра на мисълта. Той изниква съвсем естествено пред душата, когато тя се намира в определено настроение. И човек чувствува , че душата би изгубила нещо от това, което тя трябва да бъде , ако не се види веднъж изправена с възможно най-голямата сериозност пред тези две възможности: Свобода или необходимост на волята. В този труд трябва да покажем, че душевните опитности, които човек трябва да има чрез втория въпрос, зависят от това, какво становище може да заеме той по отношение на първия. Тук се прави опит да се покаже, че има един възглед върху човешкото същество, който може да служи за опора на всяко друго познание. По-нататък се показва, че се получава пълно оправдание на идеята за свободата на волята, когато първо се намери душевната основа, върху която свободната воля може да се разгърне.


прочети

=========================================================================

 Рудолф Щайнер, СЪЩНОСТ НА МУЗИКАЛНОТО
И ТОНОВОТО ИЗЖИВЯВАНЕ В ЧОВЕКА


Музиката е единственото изкуство, с което Рудолф Щайнер не се е занимавал творчески. Но в неговите творби се срещат многобройни мнения за нея. В своята целокупностте показват, че той е притежавал обширно и задълбочено познание в музикалната история, както и в музикалната наука. Заедно с това той ни обръща внимание в отпечатаните тук лекции и отговори на въпроси върху духовните скрити причини на музикалното творчество и преживяване от различни гледни точки. Също така той говори за праизвора на музиката в духовния свят на Девакана, за нейната връзка с човешката същност, за значението й в човешкия живот в най-дълбоко минало, в настоящето и в бъдещето; за духовния праизвор на инструментите. Така тези текстове дават много подтици за задълбочаване на музикалното преживяване и музикалното разбиране, както и импулси в областта на музикалното творчество.

В настоящия том са включени шест лекции, които се занимават изключително с музиката, както и две лекции и четири отговори на въпроси, които са посветени на една огромна част от тази тема.
В събраните трудове на Рудолф Щайнер съществуват разпръснати многобройни други изявления за музиката. За да се облекчи изследването за читателя, който се интересува от антропософското разбиране на музикалното, в края на това издание е даден списък на съответните места в други томове на събраните съчинения на Рудолф Щайнер. Там се намира също като указател Тетрадка 26 на "Допълнения към съчиненията на Рудолф Щайнер", която съдържа списък на други ръкописи от Рудолф Щайнер за музиката.
прочети

=========================================================================

 Рудолф Щайнер, Акашова летопис


ПРЕДГОВОР НА ИЗДАТЕЛЯ

В отговор на многократно изказано желание издаваме под формата на книгата тези статии на Рудолф Щайнер, които бяха издадени за първи път през 1904 година.
Те бяха написани за списанието "Луцифер-Гнозис", което отначало излизаше месечно, а след това на по-големи интервали. Чрез това се обяснява честото връщане назад и указание върху казаното по-рано. Обаче повторенията са особено благотворни за изучаването на Духовната Наука. Някой може да почувствува че се получава объркване от факти, че наред с новата, нагодена за заадния свят терминология, се споменава също и онази, която е взета от източния езотеризъм. Тази последна терминология беше станала популярна в Европа чрез литературата на Теософското Общество по времето от XIX - XX-то столетие. Екзотермичните имена бяха се за печатали в паметта на хората; по -тънките нюанси, които източният човек свързва с това, останаха все пак затворени за европееца. Преобразуването на нашия приспособен към сетивното възприятие език за изразяването на по-тънките духовни понятия и по-конкретна образност също и по отношение на свръхсетивното беше нещо, върху което Рудолф Щайнер беше постоянно работил. При описание действието на йерархиите той използва за целта общоприетата християнска терминология.
Това, което тук в Акашовата Летопис е изложено в един сбит обзор, намира своето продължение в книгите "Теософия" и "Тайната наука в очерк".
Списанието не можа да бъде продължено поради прекомерната заетост на Рудолф Щайнер в изнасянето на сказки и в други дейности. Наред с резултатите на духовното изследването съдържа много статии, в които Рудолф Щайнер се обяснява с естествено научното мислене на съвременността.
За да не се случи така, че писания като това върху Акашовата Летопис да изглеждат на неподготвените в по-голяма част читатели като една дива фантастика. Налага се самото изложение да бъде предхождано и последвано от две статии, които засягат проблемите на теорията на познанието от настоящето и които са взети от гореспоменатото списание. В тяхната трезва логика те трябва да донесат доказателството, че изследователят на свръхсетивните светове може да обгърне с поглед също и проблемите на настоящето, да ги разглежда спокойно и обективно.
Списанието се посвещаваше също на това, да дава отговори на въпроси, които бяха поставени от средата на читателите. От тези отговори тук предаваме такива отнасящи се за човечеството на Атлантида и за Духовната Наука. Който би искал да му стане ясен начинът, по който става четенето в Акашовата Летопис, той естествено трябва да се посвети на задълбочено изучаване на Антропософията.
Наред с гореспоменатите книги за напреднало изучаване на Духовната Наука обръщаме вниманието на читателите върху езотеричните съзерцания относно "Окултно четене и окултно слушане" и върху току-що излезлия 3-ти том от серията" Духовни Същества и техните действия", който днес представлява особен голям интерес: "Историческа необходимост и свобода. Съдбоносни действия от света на мъртвите ".
прочети

=========================================================================

Рудолф Щайнер, Биодинамично земеделие
Духовно-научни принципи за развитие на селското стопанство


Указания относно публикуването на езотеричните лекции от Рудолф Щаинер – 
За характера на тези частни издания Рудолф Щаинер (1861-1925) казва следното в своята автобиография „Моят жизнен път" (Събр. Съч. №28, гл. 35): „Съдържанието на тези издания бе предвидено да се изнесе под форма та на устни, непредназначени за издаване съобщения... Никъде и в ни най-малка степен не е споменато нещо, което да не представлява чист резултат от изграждащата се антропософия... Читателят може на пълно да ги приеме за това, което антропософията има да каже. Ето защо... първоначално тръгнахме от условието, те да бъдат разпространявани само всред членовете на Антропософското Общество Нека обаче се има пред вид, че в тези непрегледани от мен ръкописи, има и непълни неща. Право за оценка на подобно частно издание обаче се признава само на онзи, който знае какво е условието за такава оценка. А за повечето от тези издания условието се състои поне в антропософското познание за човека и космоса, доколкото същността им е изложена от антропософията и в познанието на това, което под формата на „антропософска история" се съдържа в съобщенията от духовния свят."


прочети

=========================================================================

 Рудолф Щайнер, Въведение в Тайната Наука


Всеки, който публикува книга като настоящата, е длъжен спокойно да предвиди най-различните преценки и мнения относно изнесеното от него, които са възможни в днешно време. Някой би могъл напр. да започне да чете една или друга страница от тези описания, да срещне определени неща, спрямо които той вече има известно становище, породено от научните изследвания в тази област. И той би могъл да стигне до следното заключение: "Учудващо е как в наше време изобщо са възможни подобни твърдения. Тук има една игра с най-прости естественонаучни понятия по начин, показващ смайващо непознаване на елементарни научни факти. Авторът употребява понятия, като напр. "топлина", по начин, какъвто може да си позволи само човек, който не е чул нито дума за съвременната физика. Всеки, който познава макар и най-бегло тази наука, би могъл да му покаже, че изнесеното от него не заслужава да се нарече дори дилетантство, защото може да се окачестви направо като абсолютно невежество..." Биха могли да се приведат още много подобни оценки. Като резултат от тях обаче, може да прозвучи и следният извод: "Всеки, който е прочел няколко страници от тази книга, в зависимост от своя темперамент, ще я сложи настрана с усмивка или възмущение, и ще си каже: Странно е до какви крайности може да стигне изопаченото мислене в наши дни. Най-добре е тези измислици да бъдат поставени наред с други куриози, които можем да срещнем днес".


прочети

=========================================================================

 Рудолф Щайнер, Въздействие на духовните същества върху човека 

13 лекции, изнесени в Берлин между 06.01 и 11.06.1908 година
прочети

=========================================================================

 Рудолф Щайнер, Двата пътя на ясновиждането 


Цикъл от 6 лекции,  изнесени в Щутгарт – 13. 11. 1900,  Дорнах – 27. 03. 1915,  Дорнах – 17 – 20. 09. 1915 г.
Ясновиждането и способността да се мисли задълбочено. Защо не си спомняме предишните инкарнации? Защо Боговете са създали човека? Как виждат духовните феномени един ясновиждащ мислещ и един не мислещ ясновидец. Какво има в духовния свят и се схваща чрез мисленето. Удивителната простота на мозъчните извивки при мислещия. Опасностите при ясновидските видения. Да развиваме разсъдъка си, за да можем, по-късно да си спомняме за настоящата инкарнация.
прочети

=========================================================================

1 // 2 <== 3 ==> 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 //