КНИГИ – контактьорство, послания


1/3
 I. РАЗГОВОРИ С ПОУКА ОТ МОИТЕ
КОСМИЧЕСКИ ПРИЯТЕЛИ

Съобщения 1 - 270

=========================================================================

 II. - X. РАЗГОВОРИ С ПОУКА
ОТ МОИТЕ
КОСМИЧЕСКИ ПРИЯТЕЛИ
 
 Съобщения 749 - 2800прочети или прослушай

=========================================================================

ДУХОВЕН ПЪТ
                                            Съобщения 819 - 847
 

=========================================================================

Барбара Марчиняк, ВЕСТИТЕЛИТЕ НА ЗОРАТА


 Ученията на Плеядианците


“И рекоха боговете: да сътворим човек по Наш образ на нас подобен”

така пише във вашите древни писания- това да ви напомня за клониране?”
Барбара Марчинякпрочети или прослушай

=========================================================================

 Нийл Доналд Уолш, Общуване с Бога


прочети или прослушай

=========================================================================

 Нийл Доналд Уолш, РАЗГОВОРИ С БОГА


 (Книга 1) Един необикновен диалогпрочети или прослушай

=========================================================================

 Нийл Доналд Уолш, РАЗГОВОРИ С БОГА


  
(Книга 2) Един необикновен диалог


прочети или прослушай

=========================================================================

 Нийл Доналд Уолш, РАЗГОВОРИ С БОГА


  
(Книга 3) Един необикновен диалогпрочети или прослушай

=========================================================================

 Нийл Доналд Уолш, ПРИЯТЕЛСТВО С БОГАЕдин необикновен диалог


прочети или прослушай

=========================================================================

Нийл Доналд Уолш, Разговори с Бога за младите"Ти сам си повивал тази книга, защото някъде дълбоко в себе си знаеш какъв може да бъде животът. Представи си, че би могъл да зададеш на Бога въпрос и да получиш отговор. Какъв щеше да бъде този въпрос? Младите хора от целия свят зададоха тези въпроси. И Нийл Доналд Уолш, чийто живот е бил променен благодарение на неговите разговори с Бога, продължи тези разговори. Това е прост, ясен, конкретен диалог. Възможно е отговорите да бъдат предизвикателство спрямо твоите убеждения по отношение на себе си, на твоето призвание, на любовта. Защото ще откриеш, че от значение е не самият разговор на автора с Бога. Твоят собствен разговор е важният в случая. И сега е най-подходящият момент да поставиш началото му." прочети или прослушай 

=========================================================================

 Нийл Доналд Уолш, Мигове на благодат


Въпросът, който настоящата книга поставя, не е дали хората наистина преживяват Мигове на Благодат. Въпросът е какво правят хората, преживели подобни мигове, подир това.
Някои ги пренебрегват, отхвърлят ги, не казват нито дума за тях, дори се опитват да ги забравят. Други, като героите на тази книга, ги споделят свободно, така че всички да почерпят познание и вдъхновение от тях, да си спомнят онова, което дълбоко в себе си винаги са знаели. Мисля, че така те спомагат за изцелението на света.
Трябва да споделим онова, което сме узнали в най-съкровените мигове на живота си. Защото тъкмо в тези съкровени мигове, в тези Мигове на Благодат, свещените истини придобиват реалност за културата като цяло. Именно като живее според своите свещени истини една култура прогресира в хода на еволюцията на вселената, докато ако не съумее да живее на нивото на тези истини, културата се самоунищожава 

прочети или прослушай 

=========================================================================

 Емануел Сведенборг, НЕБЕ И АД


прочети или прослушай

=========================================================================
ПРОПОВЕД НА ПЛАНИНАТА Извадки от изреченото Дело на Божие откровение Това е Моето слово Алфа и Омега


=========================================================================

ХРИСТОС РАЗКРИВА ДЪРЖАВАТА НА ДЕМОНИТЕ, НЕЙНИТЕ ПРИСЛУЖНИЦИ И НЕЙНИТЕ ЖЕРТВИ

 

=========================================================================

Елинор Портър, Полиана
 
  
АнотацияЕдинайсетгодишната Полиана остава без родители и се премества да живее при леля си Поли. В новия си дом тя бързо успява да зарази всички с една игра, според която винаги можеш да откриеш причина за радост. А когато самата Полиана - момичето, което носи щастие - най-много се нуждае от мъничко радост, тогава нейната собствена игра дава чудодейни плодове...

Елинор Портър (1868-1920) е родена в Ню Хемпшър, САЩ. Произхожда от заможно семейство. Има толкова хубав глас, че я приемат в Консерваторията на Нова Англия. Но Портър постига световна слава не на оперната сцена, а в литературата. Големият успех идва през 1913 г., когато е публикуван романът и „Полиана". Книгата е драматизирана и филмирана.
прочети или прослушай

=========================================================================

 РАЙЕЛ, Посланието на извънземните

прочети 

=========================================================================

 Алис Бейли, Новата поява на Христос

 През различните световни цикли от дългата история на чове чеството в много страни (а днес във всички) са възниквали значими точки на напрежение - проява на изпълненото с надежда очакване. Очаква се Някой, предчувства се Неговото идване. Религиозните наставници от различните исторически епохи винаги са провъзгла сявали и поощрявали това очакване, което по принцип се е появя вало във времена на хаос и трудности, в залеза на цивилизации и култури, когато старите религии са изглеждали изчерпани, неспо собни да отговорят на човешките терзания и да дадат решение на проблемите. Идването на Аватара, пришествието на Месията, или казано на съвременен език - новата поява на Христос - това е лайтмотивът на преобладаващото очакване. Когато моментът е съзрявал, призивът на масите е бил пределно настойчив и вярата на знаещите - достатъчно силна, тогава Той винаги е идвал; в наши дни също няма да има изключение от това древно правило или универсален закон. Новата поява на Аватара Христос е очаквана от вярващите по целия свят - не само от християните, но и от онези, които очакват Майтрейа, Бодхисатва или Имам Махди.


прочети или прослушай 

=========================================================================

 Алис Бейли, Посланията на тибетеца"Достатъчно е да се каже, че аз съм тибетец и последовател на определено ниво, но това не говори много, защото всички са последователи, от най-скром ния аспирант до самия Христос, а дори и отвъд Него. Живея във физическо тяло на тибетската граница като другите хора и понякога, когато другите ми задълже ния позволяват това (от екзотерична гледна точка), ръ ководя голяма група тибетски лами. Този факт е пре дизвикал съобщението, че съм игумен на този будистки манастир. Тези, с които ме свързва работата на Йерар хията (всички истински последователи са свързани с та зи работа), ме знаят с още едно име и длъжност. А. А. Б. знае кой съм и ме познава по две от имената ми."
  прочети – част 1  част 2

=========================================================================

 Васо  Николопулу, В  мълчанието... чуй ме!Водена от искреното ми страстно желание да вляза в контакт с висшите нива на моето Аз, помолих Учителя си – Исус, с който ме свързва една дълбока обич, да ме подкрепи в това ми начинание. 
Неговото учение ме поведе – с настойчивост и преданост – по пътеката на Светлината и ми помага да следвам идеалите на моята истинска същност. 
Мъдростта на думите Му и на напътствията Му ме вдъхновява и ме тласка да открия тъмни, много тъмни места дълбоко в мен, да ги “осветя” и да ги “освободя”, за да престанат да са ми пречка по пътя ми.
Смятайки, че тези напътствия могат да предложат единствено добро и на други хора, които като мен се намират на пътеката за търсенето на истината, пожелах да напиша някои от откровенията, които ми бяха “дадени”. 
Искам на това място да подчертая, че ние всички сме достойни и възприемчиви за напътствия. Но за да започнем да ги приемаме, трябва да осъзнаем единствено, че в душите си носим една дълбока истина, придобивана по земния ни път. 
Тази истина пропива цялата ни душевност и основното ни дело е да я преоткрием отново и така да бъдем поведени към завръщането ни във вечния ни Извор – Начало, като живеем с познание и отворен ум тук, в материалния свят.
Добродетелите  - като прошката и обичта, представляват светли знаци по пътя ни, който ни води към израза на истинската ни същност. А именно истинската ни същност ни дава право да се причислим към Децата на Бога. 
Предизвикателствата в живота ни са всъщност уроци, които ни правят по-мъдри и ни позволяват да се развиваме. Препятствията, които самият ни ум , както и личността ни, изправят пред нас по нашия път, се преодоляват чрез абсолютното приемане на Божествената Воля и чрез хармонизирането ни с Висшето ни Аз. 
Моля тези от Вас, за които моите откровения не са нищо повече от “игра на фантазията”, просто да ги отминат и да не ги съдят.
Радостта от това да твориш и  да предлагаш служба към другите, за всеки един от нас е начин по който проявяваме Божествената воля. Ако започнем от тази основа, всеки един от нас ще развие тази душевна сила, която е необходима за да служи на Светлината, без егоизъм и борби помежду си, като си постави за цел единението, а не “делението” от останалите създания.
Искрено желая обичта, Светлината и вътрешният мир да ни бъдат движещите сили по пътя на духовното ни развитие, за да успеем да създадем най-накрая един свят “с мир”, достоен за намеренията на Отеца ни.
Васо Николопулу 


прочети или прослушай 

=========================================================================

Ив Жан-Пол Апел-Гери, БОГ, АНГЕЛИ, СВИДЕТЕЛИ
Пътешествениците в безвремието 
(Хроника на един контакт между измеренията)

 
Тази книга разказва за едно приключение на съзнанието, преживявано в продължение на 25 години от една изследователска група, която е получила очевидни и неоспорими доказателства за тази връзка, останала незабравим спомен за много свидетели, някои от които бяха дори съвсем скептични в началото. През годините този екип от новатори засилваше връзката си с невидимите измерения на съзнание, която връзка е налице в традициите на народите по целия свят. Независимо как ги назовават - богове, ангели, деви, водачи, висши духове или свръхземни - тези космични йерархии наблюдават човешката цивилизация и предават информация на хората, полагащи реални усилия да се променят вътрешно и да еволюират, за да се настроят вибрационно за онова, което са самите те в своята най-дълбока човешка същност. Изследователите, за чиито често необикновени преживявания ще четете, са посветили голяма част от живота си именно да пробудят своето съзнание и да развият телепатичните си способности.

прочети или прослушай 

=========================================================================

 Радея, Езотерични записки


Съществуват много варианти на комуникиране с Висшите Същества. Един от тях е телепатичната форма на общуване, която дава определено предимство на творческата дейност. Ние, които написахме тази книга, сме убедени, че тя ще бъде полезна информация за хората, които изследват връзката между науката и езотеричните знания.
прочети или прослушай 

=========================================================================

 Татяна Булгари, Метаексперимент


ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: 

ВЕРБИЛИС - Учителят, Експериментаторът или Наставни кът - създателят на Психогенераторите 1 и 2 
КАЛА-ТАМАРИС - първа жрица-кристал 
ТОРА - втора жрица-контактьор 
ИХТИЯН - първи контактьор 
АХУМИ - втори контактьор 
ДАНМ - трети контактьор 
АЗАРА - контактьорка и жрица 
БИАНА - млада жрица 
УРУДОН - поет, войник в Тънкия свят, жрец 
МОЕМ - Висша Духовна същност 

„ЖИГУЛА" - руска кола /тип пикап/, цвят бял, производство 1970г., собственост на Вербилис, участничка в Психогенератора, място за много Контакти
ДУХОВЕ   НА  ПОЧИНАЛИ,   СЪЩЕСТВА  ОТ  ДРУГИ ИЗМЕРЕНИЯ, НЛО 

МЯСТО НА ДЕЙСТВИЕТО - мощна психогеозона на територията на съвременна България - гр. Ш-н, Велики Пр-в, Мадара, Осмарско светилище 
ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕТО - край на II хилядолетие сл. Р.Хр.

прочети или прослушай 

=========================================================================

 ОПEРАЦИЯ ТEРА
Получено чрез Лиара


 http://www.operationterra.comВ началото тази планeта била създадeна с прeдваритeлно замислeна съдба. Нeйнитe създатeли ("eлохим", групата същeства с огромна интeлигeнтност, които съчeтали усилията си за да създадат този сeктор от рeалността), прeдвидили богата околна срeда, къдeто да можe да сe изиграe "търсeнe на хармония в многообразиeто". Същeствували обачe и други същeства, които видeли възможност да сe вмъкнат в тази парадигма и го направили и то толкова успeшно, чe оригиналния замисъл за планeтата бил в основата си отмeнeн и прeвърнат в изцяло нов.

прочети: ТОМ 1  ТОМ 2  ТОМ 3  или прослушай:  ТОМ 1  ТОМ 2  ТОМ 3 

 Операция Тера – знае ли човек, че ще бъде взет

=========================================================================

 Патриша Перейра, ОРЛИТЕ НА НОВАТА ЗОРА
 Пътеводител за лична и планетарна трансформация

 

Това послание подбужда читателите да си задават въпроси и да се замислят за еволюцията и бъдещето на планетата. Целта на арктурианците е да вдъхнат надежда и сила на човечеството да върви напред и да уверят жителите на Земята, че не са сами във вселената и промените, които предстоят, както и интергалактическият контакт ще донесат много положителни преживявания.
Есетата в книгата хвърлят светлина върху това накъде сме тръгнали, защо съществата от светлина, които са членове на Големия звезден съвет, искат да общуват с нас и как пробуждането на телепатичните способности на хората могат да създадат хармония на Земята.
От тази книга, първата от поредицата, ще научим:
Как да повишим вибрациите на нашето емоционално, духовно и физическо тяло, за да сме в хармония с еволюцията на планетата.
Как да открием и разтълкуваме скритите послания на древните цивилизации, разпръснати на много места на Земята.
Как да се предпазим от грешките, допуснати от други звездни народи, и да не унищожим нашата красива планета.
Защо нямаме причина да се страхуваме от контакт със съществата,
идващи от звездите.
Как да реализираме способността си за телепатия.
Какво представлява Законът за Свободата и Любовта, къде се намира Планетата на синия кристал и как можем да достигнем до петото измерение.


прочети или прослушай 

=========================================================================

  ТЕЛОС
Аурелия Луиза Джоунс
Откровенията на Нова Лемурия


 прочети или прослушай 

=========================================================================

 БАГРИНА КЛАРК, ПОСЛАНИЯ ОТ ПЛЕЯДИТЕ

книга 1: Животът е твоя играпрочети или прослушай 
книга 2: Земята – щастлива отновопрочети или прослушай 
книга 3: Посети ме, Господи, пакпрочети или прослушай 
книга 4: Писма от Христоспрочети или прослушай 
книга 5: Повярвай – ти си Светлинатапрочети или прослушай 
книга 6: И рече Бог – Вдъхвам ви и Любовтапрочети или прослушай 
книга 7: Човекът – божествен отновопрочети или прослушай 
=========================================================================

Барбара Марчиняк, Земята  
Плеядиански ключове за Живата библиотека


Обгърнали света като водещи духовни учители на нашето време, Плеядианците отново са сред нас с друг смел и стряскащ поглед към висшите цели на Земята. Тази книга е тяхното ръководство за вдъхновен живот. Те ни напътстват как да открием отново и да възвърнем стойността на човешките същества, как да разпознаем енергиите на Богинята и силата на кръвта като свързваща брънка между нашата ДНК и звездното ни наследство...

С присъщото им остроумие, мъдрост и дълбока съпричастност Плеядианците ни примамват да изследваме коридорите на времето чрез концепцията за Господарите на Играта; да събудим съдбовните кодове, които ще ни разкрият нашата многоизмерна природа; да се отворим за Живата Библиотека на Земята. Техните учения са тематично подредени в 12 глави, за да събудят в нас дълбокото разбиране за нашата наследствена линия. "Земята" провокира спомените, скрити дълбоко в нас, които ще разбулят драматичната ни роля в трансформиращите процеси, обхванали сега Земята.


прочети или прослушай 

=========================================================================

 1 ==> 2 // 3