КНИГИ – философия, медитация и мантри – 55/11 


Мелита Денинг & Осбърн Филипс, Съзидателна Визуализация 

Енергия и Материя са едно и също нещо - силата на атома и ИЗОБИЛИЕТО НА ВСЕЛЕНАТА са ваши - по БОЖЕСТВЕНО ПРАВО!
Веднъж познали и използвали принципите на Съзидателната визуализация (и тайните методи, неоползотворени досега), НИКОЙ НЕ БИ МОГЪЛ ДА ВИ ПОПРЕЧИ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ - БИЛИ ТЕ НАСОЧЕНИ КЪМ МАТЕРИАЛНИ БЛАГА, ПРОФЕСИОНАЛЕН УСПЕХ, ЗДРАВЕ И ЛИЧНО ЩАСТИЕ, ИЛИ ПЪК КЪМ ДУХОВНО РАЗВИТИЕ.
НИКОЙ, ОСВЕН ВИЕ САМИТЕ!
ЕДИНСТВЕНО  ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ОСВОБОДИТЕ СИЛАТА И ДА Я НАСОЧИТЕ ТАКА, ЧЕ ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТ А ВИ!
С тази книга, която е в ръцете ви, можете - ако изучите и приложите тези принципи - да имате всичко, което поискате!


=========================================================================

Тубтен Йеше, Въведение в Тантра 

Идеята за тази книга възникна още през 1981 г., кога то Лама Иеше каза, че се чувства необходимост, от съчинение, което да представи будистката тантра на Запада под неспециализирана, лесна за възприемане форма. Въпреки че тантра се счита от различните тибетски традиции за най-задълбочена и развита от всички будистки учения, той чувстваше, че основното послание е просто, ясно и изклю- чително подходящо за живота през 20 век. Както казваше в много случаи, Западът е открил как да освободи толкова много могъщи източници на енергия в природата, но все още не съзнава огромната сила, по-могъща и от ядрената енергия, която всеки от нас съдържа. Докато тази могъща вътрешна енергия стои неоткрита, животът ни е обречен да остане разпокъсан и безцелен, а ние ще продължаваме да бъдем жертва на умствено и емоционално натоварване, така характерно за нашата епоха. Практиката на тантра, предназначена да се възползва от този скрит, вътрешен ресурс и да го приложи в най-голяма степен, ни предлага най-добрата възможност да преодолеем тези натоварвания и да превърнем живота си в смислено, свързано цяло - не що, което всички желаем.


=========================================================================

Мантак Чиа & Тао Хуан, ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ДАО ДЪ ДЗИН 

Тази книга е резултат от плодотворното сътрудничество между съв­ременния даоистки майстор Мантак Чиа и учителя Тао Хуан. Двамата са приложили своето изключително дълбоко познание и опит в дао- истката философия и практика към този мистичен трактат, за да осветлят неговия истински вътрешен смисъл. В книгата са описани редица практики и медитации, позволяващи на практикуващия да зареди енергийно тялото и ума си и да се отвори към вътрешния съкровен смисъл на даоисткото учение. Тя разкрива вътрешната същност на "Дао Дъ Дзин", предавайки сърцевината и духа на учени­ето на безсмъртния даоски мъдрец Лао Дзъ.=========================================================================

Васил Томов, Тангра – знак на българите 

Космосът съществува обективно. Земният разум е неделима част от Космическата разумност. Човешкото общество е еволюирало до равнище, което му позволява целенасочено изследване на Космическата реалност.
От позициите на бъдещата Космическа мирогледна система се предлага съвременно осмисляне на "Тангра" 
 СъСъздател на троично ниво от Инволюционната Йерархия на нашата Планетна Система. Прави се изводът, че "Тангра е най
-високото ниво от Космическата Йерархия, за което е спускана информация от Космоса на планетата Земя. Проследява се връзката между "Тангра" и българите. Анализират се редица разновидности на знак "Тангра" и тяхната енергетика. Разглежда се универсалността на знак "Тангра".
В Част Втора като Приложение се предлага подход за преход от съвременното човешко мислене към космическото, за отваряне съзнанието на земното човешко същество към Космоса.


=========================================================================

Тибетското евангелие

Издателство "Веда Словена" има удоволствието да предложи на вниманието на българските читатели два ръкописа, не включени в така наречените Канонически текстове на Новия Завет, но които определено представляват интерес, защото хвърлят светлина върху непознати моменти от живота на Сина Человечески.
Това са "Тибетското евангелие", публикувано през 1910 г. и представено от Е. Лазарев и "Евангелие от Петър", ръкопис, открит в Египет и представен от И. Свенцицкая.
Издателството има амбицията да продължи издаването на неканонични (апокрифни) християнски първотекстове.
Очаквайте ги!

прочети

=========================================================================

Джийн Хидалго, Уроците на майстор Дин


Книгата описва необичайните преживявания на автора, докато бива въвеждан в познанието на древните майстори, или „живото знание", както го нарича майстор Дин. Видения от други реалности и тайнствени състояния на човека са предадени в книгата по изключително жив и ярък начин. В повествованието умело е вплетена и философията на тази древна духовна школа. Това познание отключва потенциала на човека, който се оказва неизмеримо широк и загадъчен. То осветява нашия свят в съвсем различна, мистична светлина.

=========================================================================

Идрис Шах, Суфиите 


Безусловно най-известната и най-талантливо написана суфийска книга, дело на велик шейх, Идрис Шах.
Този знаменит труд разрушава превратните представи за същността на една от най-поетичните източни мистични традиции - суфизма.
=========================================================================

Берд Спалдинг, Животът и учението на учителите от далечния изток


Дневникът на една американска метафизична експедиция в Индия, Тибет, Китай и Персия през 1894 - 1899г.

том 1 – прочети 

том 2 – прочети 

том 3 – прочети 


=========================================================================

Петър Дънов, Енциклопедичен речник

В този енциклопедичен речник са представени - в 115 понятия и термини - идеи, принципи, закони, практически съвети от Петър Дънов.

част 1 (А – Н) – прочети 
част 2 (О – С) – прочети 
част 3 (Т – Я) – прочети =========================================================================

Даниела Найденова, Проф. Веса Харалампиева - ДРЕВНАТА КОСМОГОНИЯ В НОВОТО УЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

Самата философия на Бялото братство в България - лекциите, беседите и разговорите на Учителя - е документирана и описана от учениците и последователите му. За разлика от много древни учения и философии, знанието не е било предадено словесно от учител на ученик и само при посвещение в тайни, скрити от простосмъртните. Заложен е демократичния принцип - информацията протича от затворено езотерично ниво до възможно най - масовото. Тук не е цел да представя като цяло това учение, а да го разгледам само в онези аспекти, отнасящи се до най-хуманното ниво - приобщаването на хората към доброто и хармоничното за тях и за цялата планета.


=========================================================================

900 МИСЛИ НА УЧИТЕЛЯ 

В една от неиздадените беседи Учителя казва: “Бих се радвал много, ако някой от вас вземе и извади мисли от всички беседи, които да са с универсално значение, за всяка душа, и с тези мисли опаше света.”
Седнах веднага на машината. Идеята ми беше да извадя 9000 мисли, после, като написах около стотина, разбрах, че ще излезе много дебел том, задрасках мислено от 9000 едната нула и така станаха 900. Тази книга изпратих на Роналд Рейгън, на Джоржд Буш, на Маргарет Тачър, на папа Йоан Павел II, на Симеон II и на няколко приятелки в чужбина, в различни страни. Само Маргарет Тачър ми отговори с много ласкаво писмо.
Дано тези семенца попаднат в добра почва и дадат плод стократно.
Лалка Кръстева (1927-1998)


=========================================================================

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ 
АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША
архив на Боян Д. Боев

Акордирането на своята душа Боян Боев получава в съприкосновение с Учителя Петър Дънов. През 1912 г. присъства на събора във Велико Търново. През 1919 г. е учител в гр. Свищов, където е уволнен дисциплинарно заради идеите на Учението, проповядвано от Учителя Дънов. От 1924 г. е в София и стенографира Словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на
Бяло Братство с обществеността.
На вашето внимание предлагаме натрупания архив, подготвен от Боян Боев през всичките му години на ученичество. Той се публикува в три тома и съдържа познания за човешката душа, като визира бъдещето на Шестата раса, която ще се прояви през Новата епоха.=========================================================================

БОЯН БОЕВ, ИЗ НАШИЯ ЖИВОТ 


Боян Боев е един от най-приближените до Учителя ученици. Той е високо образован педагог и учен с богати интереси. Владее френски, немски и руски език. От 1924 г. той е неотлъчно до Учителя и стенографира всички негови мисли и изказвания в провежданите разговори. Част от неговия безценен архив е публикуван в книгите.=========================================================================

Боян Боев, Разговори с учителя 


Боян Боев неотлъчно е до Учителя и записва всички негови мисли и изказвания в провежданите разговори. Така той допринася да бъдат запазени много ценни знания, които иначе не биха достигнали до нас. По-късно той обработва материалите от записките си и ги изпраща в продължение на години като писма до братята и сестрите извън София. Всяко от тези писма съдържа разговор с Учителя на различни теми.


=========================================================================

БОЯН БОЕВ, УЧИТЕЛЯТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЖИВОТА

Авторът на настоящия труд "Учителя за образованието" е извършил една ценна работа със събирането на всички живи зрънца по отношение на образованието, които се съхраняват в хилядите беседи на Учителя. Действително, живи зрънца, посети в полето на образованието, не за дълго време биха дали своя богат и сочен плод. Педагогическите идеи на Учителя не се мисли само за един теоретик, а за един мъдрец, който обладава опита на вековете и дълбоко познава дълбините на човешката душа. Тия идеи, събрани и систематизирани, ще хвърлят светлина в умовете на всички скромни ратници, които работят в полето на образованието.
Действително, образованието като дейност, която е насочена към облагородяване на детската душа, ще успее да създаде хора на новия свят, на новата ера, която да внесе всички необходими преобразования за извеждането на човечеството от настоящите противоречия и за влизането в пътя на истинския прогрес и духовно-културно усъвършенстване.


=========================================================================

УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ
Редактор - съставител Георги Радев 1939 година


Книгата "Учителят говори" е съставена от Георги Радев (1900-1940) по редактирани от него избрани мисли от Словото на Учителя Петър Дънов, подредени по теми.
Текстът на новото издание на "Учителят говори" е възпроизведен по първото издание от 1939 г., като е приведен в съответствие със съвременните правоговорни и правописни изисквания на българския книжовен език.

=========================================================================

Петър Дънов, Българската душа 


Душа, Българите и България, Пророчества, Учителя=========================================================================

Петър Дънов, Любов 

Учението за Любовта е водещо по своя характер и съдържание в Новото учение. Любовта е онзи Божествен принцип, който е носител на живота – пълния и изобилен живот. Преди всичко тя е онтологическа характеристика на Бога – “Бог е любов” (І Йоан 4:8,16). След това – категория в етиката. Не на последно място – Любовта е пътят, по който човек може да познае Бога посредством мистична интуиция, и така понятието се превръща в категория на гносеологията. Освен всичко изброено Учителят П. Дънов разглежда и други четири проявления на Любовта, които ще бъдат обект на изясняване в настоящото изложение: като стремеж – свързана с физическата природа на човека, като чувство – изразяваща емоционалното му естество, като сила – кореспондираща с умствената същност на човека, и като принцип – произтичаща от висшата му духовност.

В учението на ББ, представено от Учителя П. Дънов, Любовта изпъква като ядро на живота – негова неугасима и неотклонима светлина. Тя не е някаква литературна абстракция, а действие, работа за Божия План, стремеж към съвършенство, служение в името на човечността, доброто и справедливостта. Ако Любовта бъде възприемана само като дума, израз или форма, то нейният плод би бил нищожен, еволюцията би пресъхнала. Реалната Любов е проявление, непрестанно развитие и разгръщане на най-чистите помисли и дела.


=========================================================================

НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА МАЙКАТА И РАЖДАНЕТО
по Учителя Петър Дънов 


"Майката трябва да възпитава детето си още докато е в утробата й, а не след раждането. Там детето има всички условия за възприемане, а след раждането си то вече ще иска условия за обработване на възприетото".
Учителя
=========================================================================

Петър Дънов, Музика

Хората още не са проучвали философската страна на музиката и не разбират нейната същност и значение; а най-великата, най-дълбоката и най-обширната наука за живота е музиката. Когато хората се разкрият и проучат силите и законите на музиката и ги приложат в живота си,тогава ще започне тяхното правилно развитие и усъвършенстване. Чрез музиката действуват най-висшите сили и най-разумните закони на природата. Всеки тон представлява сбор от множество хармонично действуващи сили, които оказват голямо влияние върху мислите, чувствата, стремежите и постъпките на човека. 
=========================================================================

Петър Дънов, Обичайте и радвайте се 

Съдържание на беседите от томчето:

1. Обичайте и радвайте се!, 25 февруари 1940 г.
2. Нови пътища 1940, 3 март 1940 г.
3. Трите обещания, 10 март 1940 г.
4. Великото благо, 24 март 1940 г.
5. Светлина, топлина, сила, 31 март 1940 г.
6. Майката на съвършенството, 14 април 1940 г.
7. Божията мисъл, 21 април 1940 г.
8. Както ме е Отец въздигнал, 28 април 1940 г.
9. Най-малката погрешка и най-малкото добро, 5 май 1940 г.
10. Здравословно гледище, 12 май 1940 г.
11. Четири неща, 2 юни 1940 г.
12. Нови и стари неща, 9 юни 1940 г.
13. Свещено чувство, 16 юни 1940 г.
14. Търпението, 23 юни 1940 г.
15. Първата запалка, 30 юни 1940 г.
16. Комедия, драма, трагедия, 7 юли 1940 г.
17. Съвършенство във възприемането и даването, 14 юли 1940 г.


"Обичайте и радвайте се!", беседи от Утринните слова,
държани от Учителя П.Дънов
(по стенографски записки)


=========================================================================

Петър Дънов, Окултни упражнения 


Тази книга се издава от Великотърновската братска група.
Изказваме благодарност на всички, които работиха при съставянето й.
Издателският екип предлага на тези, които ще работят с книгата, преди да пристъпят към прилагането на избраното упражнение, да прочетат лекцията или беседата, от които то е извадено.
Нашето искрено убеждение е, че всяко упражнение е неделима част от Словото на Учителя.

=========================================================================

Петър Дънов, Второто пришествие 

Книгата обхваща тематиката в словото на Дънов, свързана с "края на времената", със залеза на сегашната пета раса. Това е книга на пророчествата, новото Откровение в ерата на Водолея, която борави с конкретни, ясно формулирани принципи, закони и факти. 

Ще научите и ще разберете:
 - как и защо се променя климътът;
 - какви промени ще настъпят със земята;
 - кои са причините за земетресенията;
 - как ще изглежда новата карта на Европа;
 - кои са периодите и времето на Второто пришествие;
 - какво означава Съдният ден;
 - как ще се проявят хората на шестата раса;
 - каква ще бъда съдбата на днешния човек;
 - какво е бъдещето на човечеството.


=========================================================================

Петър Дънов, Майката на времето;
Единният живот 


Пред нас са беседите „Майката на времето“ и „Единният живот“ изнесени от Учителя през 1932 година. Както всички беседи те са уникални по своята същност. Читателят се превръща в изследовател на Словото, обогатява своята култура, трупа духовен опит. Беседите съдържат множество ценни мисли и идеи. Те ни подтикват към размисъл за живота, за неговото съдържание и смисъл. Това е една от най-съществените страни на Словото на Учителя – неговата жизнеутвърждаваща сила:

„Човек е добър, ценен, когато мисли“.
Мисълта е носител на творческия дух у човека.Тя е двигател на живота.
По своята природа човек е добър. Когато мисли той има възможност да прояви това добро.Тогава той е ценен за себе си и за своите близки.
„Човек сам е причина за своето щастие или нещастие“.
В проявата на свободната воля се изразява възможността на човека да твори своята съдба.
Съзнателният избор на Доброто е пътят към щастието.
„Ако не използвате правилно знанието, което имате вие ще бъдете нещастен; ако използвате правилно знанието, вие ще бъдете щастлив.“
Когато приложим знанието то се превръща в познание.Само така то може да бъде предадено на тези, които идват след нас. Нереализираното знание е бреме, истинско нещастие.
„Щастието или нещастието в живота на човека, зависи от това доколко той спазва или не спазва законите на разумната природа.“
Законите на разумната природа са универсални. Те са в сила за всичките условия на живота, за всички степени на неговото развитие.
Ако човек спазва законите на разумната природа, той става част от нея. В противен случай идва страданието. То трансформира съзнанието в по-висока степен и го подготвя за следващия етап от неговата еволюция.
И тъмните сили работят в полза на еволюцията. Това е част от замисъла на Творческия дух – съзидател на Разумната природа.
„Единствената сила, която работи с абсолютна точност е любовта.“
Любовта е ключа към разбиране на живота и неговия смисъл. Когато човек помисли за Любовта със свещено чувство, той се свързва с нея. Тя внася в него светлина и топлина. Любовта е динамична и всеобхватна. Тя е носител на взаимодействието между всички форми на живота – негова универсална проява.
Любовта е разумното начало на живота – тя го поддържа в хода на неговото развитие и усъвършенстване.
„Посятото на нивата, това е любовта.“
Доброто, което вършим е семето, с което засяваме Божествената нива. Плодовете на нашите дела ще раздадем на гладните.Така, заедно ще продължим по пътя към жадуваната земя – земя на благоденствие и нов живот.
„Любовта може да се придобие всякога, когато човек дава ухо към волята Божия и я изпълнява.“
Да открием в сърцата си извора на Божествената любов. Да съхраним това чувство и да даряваме с него ближните по дух – това е волята Божия.
Когато съзнателно изберем Пътя на усъвършенстването, чувстваме подкрепата на Божествената десница.Тя ни превежда през пустини, по стръмни канари, над страховити бездни – по Пътя на
нашия живот.Това е най-реалния, Божествения път. Такава е Волята на Бога!
„Сега желая на всички да бъдете щастливи! За да бъдете щастливи, вие трябва да се примирите с Бога, със себе си и своя ближен.“
Ако работим съзнателно – в полза на другите, можем да придобием щастието. Да работим съзнателно означава да работим с любов.
И в най-дълбоката тъмнина се крие искрица светлина. Ще я открием в нашето съзнание – това е мисълта за Бога. Когато мислим за Него с Любов, всички наши мисли и чувства се трансформират.
Така се примиряваме със себе си и нашите ближни.
Това са само една малка част от мислите в двете беседи, които привлякоха вниманието ми. Всеки един може да открие нови ценни мисли, да провери тяхната сила в своя живот, да ги сподели със
своите близки.
Смисълът на Словото е в неговото приложение.
В това се проявява неговата жизнеутвърждаваща сила.
От съставителя


=========================================================================

Методи Константинов
Боян Боев
Мария Тодорова
Борис Николов
"УЧИТЕЛЯ" 


УЧИТЕЛЯ В МЕН

Предисловие към трето издание
Всяко поредно преиздаване на текст е всъщност своеобразна поредна негова интерпретация – като се започне от полиграфичната физиономия на книгата и се стигне до обяснителните бележки или азбучния показател накрая. Най-същественото, разбира се, се случва между кориците и приложенията – там автор, текст и читател се опитват да вникнат един в друг и да стигнат до триединно съгласие. Иначе казано, преиздадената книга всякога е нова, доколкото неизбежно носи оригиналната и различна гледна точка на различните поколения читатели.
„Учителя” се появява през 1947 г. като пръв опит за цялостно представяне на учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) като философска система и нова школа на езотеричното християнство. Авторите са четирима от най-близките му ученици – Методи Константинов (1902-1976), Боян Боев (1883-1963), Мария Тодорова (1898-1976) и Борис Николов (1900-1991). В този смисъл текстовете в книгата могат да бъдат наречени апостолически, защото успяват да възкресят възторга, мъдростта и вдъхновяващата мощ на първите християнски писания в „Деяния на светите апостоли” или в посланията на апостол Павел.
Апостолическият жанр се случва само в редките звездни мигове от човешката история, когато се прогласяват нови учения и се създават нови културни течения.
Същността на апостолическия жанр не е нито в самата проповед на учението, нито в някакво специфично негово тълкувание. Единствено можем да го определим като Слово, преживяно в пратениците Му. И не само заради знака, че апостол на старогръцки означава пратеник, а най-вече затова, че тъкмо пратеникът е най-необикновената категория слушател или читател. Апостолът е едновременно и най-непосредствен във възприемането, и най-автентичен във възпроизвеждането. Както зеницата е първата и последната, която вижда светлината и може да свидетелства за нея. Апостолическият стил е неподражаем, тъй както чистата прозрачност на зеницата е неподражаема за плътната ретина. Ретината рисува от светлината само конкретни образи, а единствено зеницата преживява трептенията на светлината и се оставя да бъде път, по който тя да танцува.
Днес, почти половин век след написването си, книгата на четиримата апостоли около Учителя Беинса Дуно наистина има съдбата на апостолически текст и продължава да се случва в различни поколения или в превод на различни езици (руски, френски, полски). Въпреки че читателят от XXI век сравнително трудно би могъл да почувства едно апостолическо преживяване, като това на апостол Павел например: „Не аз живея, но Христос живее в мен” (Галатяни 2:20). Две хилядолетия по-късно дори апостолическата индивидуалност изглежда много по-различно. В нея с необикновена мощ се проявява онова, което живият Христос е изработил за две хиляди години вътре в човешката душа, в човешкия Аз. Това е нестихващо възпламеняващият се импулс на християнизираната душа да преобразува творчески свръхсетивните си тела. Езотеричната наука го нарича Свети Дух, Дух на Истината или Единия Велик Учител. След две хилядолетия Светият Дух вече не е само космичен посредник между Божественото и човешкото, а се е превърнал в
органична същност на човешкия Аз – неотделимо вътрешно битие на Великия Учител в
съзнанието на всеки от нас. Може би затова Учителя Беинса Дуно перифразира знаменития
стих на апостол Павел по следния начин: „За окултните ученици този стих трябва да се измени. Добре е да се изостави частичката не и той да гласи така: „Аз се уча от Христа, уча се от това, което Той върши в мен.”
Текстовете в третото издание на „Учителя” изобилстват от категории, изписани с главна буква. Несъмнено, знаковото им предназначение се състои в другостта на прочита, различен от разговорното езиково значение на такива понятия като живот, обич, топлина, светлина, радост, знание, истина, природа и много други. Всички те са намерили място в семиотичната мрежа на азбучния показател, който се публикува в края на книгата за първи път. Също така с главна буква започват всички местоимения, свързани с индивидуалността на Учителя Беинса Дуно, и може би тъкмо това е специфичното апостолическо послание на четиримата автори. Навсякъде, където те са написали сухото на пръв поглед изречение „Учителя казва”, прочитът може да бъде трансформиран: „Не аз, а Учителя в мен казва”.
Който иска да преживее книгата „Учителя” като действително апостолическо събитие, нека направи този удивителен опит с нейния текст – аз се уча от Учителя в мен.


=========================================================================

Учителя за еволюцията
Съставител: Васил Василев


Искаме сърца да се любят, хора, ред и законност във всеки един дом, във всяко училище – това се иска днес в света. Това е законът на еволюцията. Любов иска Бог, да се обичат всички като братя и сестри. Това са паметниците на бъдещето…
=========================================================================

Влад Пашов, Необикновеният живот на Учителя Петър Дънов 


Разкази на очевидци=========================================================================

Доц. Д-р Илиян Стратев, Божественото Учение 
или философия на живота на Учителя Петър Дънов

С настоящата работа искаме да осветлим, макар и отчасти, проблема: Какви са философските, морално-етичните и научни кон- цепции на Учителя Петър К. Дънов, наричан още Беинса Дуно. Всъщност, писано е доста по този Въпрос, както от страна на последователите и учениците на Учителя П. Дънов, така и от тези Които не са съгласни с неговите Възгледи. Последните обаче, поради обществено-политическите, или черковно-религиозното си обвързване са били длъжни да се изкажат по един или друг начин. А застъпниците не са намирали сили, или просто не счита ли за нужно да тълкуват словото на Учителя, тъй като или ще накърнят престижа му, или защото то е достатъчно ясно за разбиране, според тях.
Светските хора са значително по-критични и недоверчиви към всичко, което им се дава за размисъл.Защото много често предлаганите философски трактовки се нуждаят от разяснения или тълкуване. Сам Учителя П. Дънов твърди, че - "Материала, който ви давам в беседите и лекциите, трябва да се обработи и прилага. Както ви е даден, той е суров материал. За да се приложи, първо трябва да се обработи. Щом се обработи, ще се домогнете до Вътрешната страна на знанието." /48-1932/.


=========================================================================

Петър Дънов, НЯМА ПРЕСТЪПНА ЛЮБОВ 

Темата за любовта вълнува хората, откакто свят светува. Те са обречени да решават вечните въпроси: влюбен ли съм? Обича ли ме? Как да запазя любовта? От техните отговори зависи щастието им, зависи и радостта в живота им. Трудно е да се разрешат еднозначно проблемите в емоционалния живот на човека. Кой би могъл да му помогне? Най-вече онзи, който разбира сложната им психологическа същност и има по-богат опит.
В предлаганата книга са обединени афоризми, извлечени от богатото философско наследство на Петър Дънов. В своето оригинално учение, българският философ и духовен учител изяснява причините на много житейски проблеми. В него той предоставя и методи, чрез които всеки може успешно да преодолее душевните си противоречия, като добър познавач на човешката психика, той често дава и полезни съвети за по-добри човешки взаимоотношения. Като фактор от първостепенно значение за връзките между хората той поставя любовта. Естеството на любовта Петър Дънов изяснява в течение на целия си живот. И в разговори, и в беседи, и в лекции - навсякъде той осветлява тази вечна тема. Говори за любовта като универсална сила, поддържаща живота. Говори непосредствено, без досадно морализиране, така че любовта като абсолютна необходимост в живота на човек да бъде разбрана от всеки.
Милка Кралева

=========================================================================

ПЕТЪР ДЪНОВ, СИСТЕМИТЕ ЗА ДУХОВНО-ПСИХО-ФИЗИЧЕСКА ПРАКТИКА “ТЕНСЕГРИТИ” И “ПАНЕВРИТМИЯ” – СЪЩНОСТ И ВЛИЯНИЕ 
ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО,  ПСИХИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ


Паневритмия

Създателят на Паневритмията е Петър Дънов (Беинса Дуно). Цялостната система е била създадена в България между двайсетте и четиридесетте години на миналия век. Паневритмията – “висш космически ритъм” (Дуно, 1941), е комбинация от упражнения, музика и песни, която се изпълнява сред природата, на чист въздух при изгрев слънце, с партньор и в група – “в кръга”, като от голямо значение са точността и синхронизацията на движенията. Паневритмия се изпълнява между час и час и половина всеки ден между 22 март и 22 септември, когато природата е в подем. През останалите 6 месеца има някои курсове за начинаещи, където те могат да изучат Паневритмия, но участието в тези курсове не е задължително: повечето участници са започнали да практикуват Паневритмия като са влезли в кръга и са се опитали да изпълняват упражненията заедно с партньорите си.
Паневритмията е натоварване с ниска интензивност за хора в добро здравословно състояние; за възрастни и хронично болни пациенти тези упражнения представляват натоварване със средна интензивност. Паневритмията не е противопоказна за възрастни хора. Упражненията се практикуват от хора между 9-10 до 80 години. Паневритмия се практикува не само в България, но също и в Русия, Франция, Англия, Австралия.Въпреки това учителите по Паневритмия я разглеждат като специфично българска система и в никакъв случай не поставят засега разпространението й по цял свят като своя цел.Това е една от разликите между Паневритмия и другата система, обект на настоящата презентация – Тенсегрити.


Тенсегрити

Създателят на Тенсегрити е антропологът и писателят Карлос Кастанеда. Системата от упражнения възниква и се развива от началото на деветдесетте до наши дни. Тенсегрити е термин, зает от архитектурата, който означава “свойство на скелетните структури да ангажира части от тялото, опериращи с постоянно напрежение и части от тялото, използващи непостоянен натиск, по такъв начин, че всяка част да работи с максимална ефективност и икономия” (Castaneda, 1996).
Нови и нови упражнение (“Паси”) и серии от упражнения се създават и добавят всяка година към Тенсегрити. Целта на Тенсегрити е развитието на енергетическото тяло, събирането на “лична сила” или “вътрешна енергия”, т.е., засилването и балансирането на жизнената енергия. Различните движения, наречени “паси”, имат определен начин на изпълнение, но точното изпълнение понякога зависи от особеностите на практикуващия. Инструкторите наблягат върху необходимостта “енергията да ви води” и посочват, че всеки, който чувства, че има достатъчно лична сила, може да намери собствени варианти на движенията или дори свои собствени упражнения и серии от упражнения. Организираното обучение в Тенсегрити става в група, но не е задължително да се посещават специалните семинари – много практикуващи Тенсегрити са научили пасите сами, от книги, видеокасети, описания на пасите, направени от други практикуващи. Практиката може да бъде индивидуална или групова.
Тенсегрити включва упражнения, които представляват натоварване от ниска до средна интензивност, като някои от сериите имат значително по-сложна координация и ритъм, така че всеки може да състави своя собствена програма, която отговаря на потребностите и нивото на подготовка.
Прегледът на литературата не показа наличието на публикувани изследвания върху влиянието на тези две интегрални системи върху физическото и психическото състояние на практикуващите.


=========================================================================

 1 // 2 // 3 // 4 <== 5 ==> 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 11 //