КНИГИ – философия, медитация и мантри – 66/11


Мария Масторова, Пробуждане на душата 

Въпросите за човешката душа и дух представляват най-важната тема, с която хората трябва да се занимават тук, на Земята…
Душата е Божествена субстанция, чрез която се проявява Божествената Любов. Умът и сърцето са спомагателните ú средства, а Духът е нейният ръководител.
Досега душата е “напъпвала” като цвете и в нашата епоха вече започва да се “разтваря”. Това е един от най-великите моменти в целия Космос. Всички еволюирали Същества в Божествения свят очакват с трепет “разцъфтяването” на човешката душа. Те знаят, че тя е свещена книга, в която Бог е написал развитието на цялото Битие…
Беинса Дуно


=========================================================================

Учителят Петър Дънов
за Библията 

“Учителят за Библията” е книга, която има място във всеки дом. Уверен съм, че тя ще заинтригува не само последователите на Учението на Бялото Братство, но и значително по-широк кръг читатели: философи, богослови, изследователи на езотеричното познание, психолози и социолози, студенти, домакини и просто любознателни люде. Има какво да се научи от нея. Основният принцип, към който се е придържал Учителят Петър Дънов в общуването си с аудиторията: “За всекиго – по нещо!”, е напълно в сила и за настоящото изложение – подбрани пасажи от неговите беседи и лекции с библейска тематика. Няма да останат разочаровани дори и скептиците – текстът на книгата им предоставя предостатъчно материал, за да сверят часовниците на своя критичен анализ. А за онези, които вече са повярвали, че Бог е говорил, говори и ще говори чрез мнозина Свои Избраници, остава единствено неподправеното удоволствие от досега с красотата и правдивостта на една възраждаща духа, пресътворяваща низшето във висше Словесност. За тях остава, разбира се, и поуката, че по Пътя, който са поели, винаги могат да научат нещо ново и че то би могло да се превърне в част от тях, след като го подложат на проверката на опита.
Приятно четене!
Константин Златев
Том първи
(Стар Завет) – прочети
Том втори
(Нов Завет) – прочети

=========================================================================

ХРАНЕНЕТО – РАЗГОВОР С БОГА
Петър Дънов Учителя
Съставителство – Емил Стефанов

Природата е разрешила въпроса за храната, но хората още не са го разрешили. Целият живот на човека, от рождението му до заминаването му от този свят, се свежда единствено към въпроса за храната: какво ще яде и как ще си достави по възможност по-голямо количество храна. Този е най-важният икономически въпрос, поставен за разрешение и в камарите, и в дипломатическите, и в търговските кръгове. Днес всяка държава мисли само за хляб, т.е. за земята, която ражда хляба. Отношенията се създават или развалят все за хляб, за богатства, за материално надмощие. Това се дължи на неразбиране дълбокия смисъл на живота. Днес в света има толкова много хляб, че всички хора по земята могат цели четири – пет години да прекарат юбилейни години само да ядат и пият, колкото искат; да се обличат, да се наредят добре, без да работят нещо. Като изтекат тия години, като започне да се привършва това изобилие, тогава те отново ще започнат да работят.


=========================================================================

Петър Дънов, Завета на цветните лъчи на светлината 


В началото на юни 1912 г. Петър Дънов е в Арба­наси, където в уединение за два месеца написва книгата "Завета на цветните лъчи на Светлината". Тя се състои от библейски стихове, подбрани и под­редени според посланията, отговарящи на седемте лъча на светлината. Те имат специфична вибрационна честота и се проявяват във видимия свят в седемте цвята на дъгата, а в психичния свят на човека - като добродетели, способности и сили. Библейският текст е осмислен по нов начин, където мостът между човека и Бога оживява в говора на цветовете, където лъчите на светлина тъкат новото в човешката душа.

„Завета на цветните лъчи на Светлината" е уникален духовен метод, за който Учителя казва: „Това са стихове от Книгата Господня, така систематически извадени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски, нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен. Когато започнете да работите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очистите от греха".
Когато човек иска да работи за развитието на някоя добродетел в себе си или за да си помогне при лекуване, при разрешаване на противоречия, спорове, недоразумения, материални несгоди, той може да си послужи със съответните цветове и стихове.
Книгата „Завета на цветните лъчи на Светлината" излиза от печат през есента на 1912 г.
Днес, 100 години след създаването на Завета, още звучат думите на Учителя:
„Аз искам да образуваме силна вълна от седемте цвята, защото Христос е близо на физическото поле. Всички тези стихове са извадени под Неговото ръководство, затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ."

прочети

=========================================================================

Ли Хонгджъ, Фалун Гонг


Фалун Дафа (също известен и като Фалун Гонг) е практика за самоусъвършенстване от Буда школата, основана от г-н Ли Хонгджъ. Това е дисциплина, в основата на която лежи „асимилирането с най-висшите качества на Вселената – Джън, Шан и Жен (истинност, доброта и търпение). Практиката е ръководена от тези върховни качества и е базирана на законите, обуславящи развитието на космоса.“ Учението на учителя Ли е представено в редица текстове, сред които са „Фалун Гонг“, „Джуан Фалун“, „Великият път за самоусъвършенстване на Фалун Дафа“. Тези и други творби са преведени на 38 езика и са публикувани и разпространени по цял свят.

Фокусът на практиката Фалун Дафа е съзнанието, като усъвършенстването на съзнанието и мислите (или „Шиншин“) се явяват ключът към повишаването на Гонг енергията. Височината на Гонг на човек е пряко пропорционална на височината на неговия Шиншин. Понятието „Шиншин“ обхваща преобразуването на добродетел (бяла форма на материя) и карма (черна форма на материя). То включва и търпение, проницателност и изоставяне на обикновени човешки желания и привързаности, както и способност за понасяне на най-тежките изпитания. Това понятие обхваща много неща.

Фалун Дафа включва и усъвършенстване на тялото, което се постига чрез специфични упражнения. Една от целите на упражненията е подсилването на свръхестествените способности и енергийните механизми на практикуващия чрез силата на неговия Гонг. Друга цел е развиването на голям брой живи същества в тялото на практикуващия. При напредналата практика ще се появи Безсмъртният младенец и ще бъдат развити много способности. Упражненията на Фалун Дафа са необходими за трансформацията и развиването на тези неща. Цялостна система за съзнание и тяло като тази изисква както самоусъвършенстване, така и физически упражнения, като самоусъвършенстването взема превес над упражненията. Гонг на човек просто няма да се повиши, ако той просто изпълнява упражненията, но не усъвършенства своя Шиншин. Ето защо упражненията са спомагателно средство за постигане на духовно съвършенство.

Фалун Дафа включва усъвършенстването на Фалун, или „колело на Закона“. Фалун е интелигентна, въртяща се същност, изградена от високоенергийна материя. Фалун, който учителят Ли поставя в долната коремна област на практикуващия, се върти постоянно, двадесет и четири часа в денонощието. (Истинските самоусъвършенстващи се могат да придобият Фалун, като четат книгите на учителя Ли, гледат неговите 9-дневни лекции на видео, слушат аудио записи на тези лекции или изучават Фалун Дафа заедно с други практикуващи.) Фалун помага на самоусъвършенстващите се да практикуват автоматично. С други думи, Фалун усъвършенства практикуващия по всяко време, въпреки че той не изпълнява упражненията във всеки един момент. От всички практики, направени публично достояние в света днес, само Фалун Дафа е успял да постигне състояние, в което „Фа усъвършенства човека“.

Въртящият се Фалун притежава същите качества като вселената и е нейна миниатюра. Будисткият Фалун, даоисткото Ин-Ян и всичко в Десетпосочния свят е отразено във Фалун. Фалун предоставя спасение на практикуващия, докато се върти навътре (по посока на часовниковата стрелка), тъй като абсорбира огромно количество енергия от вселената и я преобразува в Гонг. Фалун предоставя спасение на другите, когато се върти навън (обратно на часовниковата стрелка), защото освобождава енергия, която може да спаси всяко същество и да коригира всяко анормално състояние. Присъствието в обкръжението на някой, който практикува по този начин, е облагодетелстващо.

Фалун Дафа „довежда човек до състояние на мъдрост и хармонично съществуване. Движенията на практиката са кратки, тъй като един велик път е изключително прост и лесен“. Фалун Дафа е уникален по осем начина:

1. Развива се Фалун, вместо енергиен еликсир (познат и като „Дан“).

2. Фалун усъвършенства практикуващия дори когато той не изпълнява упражненията на практиката.

3. Усъвършенства се главното съзнание на човека, така че самият той е този, който получава Гонг.

4. Усъвършенстват се и съзнанието, и тялото.

5. Практиката се състои от пет упражнения, които са прости и лесни за научаване.

6. Не се използва съзнанието за направляване на каквото и да било, няма свързани с това рискове и Гонг енергията се увеличава бързо.

7. Мястото, времето и посоката не са от значение по време на упражненията, нито как човек ги приключва.

8. Защита е предоставена от Фашън на учителя, така че човек не трябва да се страхува от злонамерени същества.

Ето защо учението на Фалун Дафа е напълно различно от обичайните методи за практика или от онези, които се базират на развиване на вътрешен еликсир.

От самото начало практиката на Фалун Дафа е на високо ниво, като по този начин предоставя най-целесъобразното, бързо, идеално и прецизно средство за самоусъвършенстване за хората с предопределена връзка или за онези, които са практикували с години по други начини, но не са успели да развият Гонг.

Когато Шиншин на практикуващия и силата на неговия Гонг достигнат определена височина, той може да придобие нетленно тяло, докато е все още в мирския свят. Човек може да постигне и „отключване на Гонг“, просветление и издигане на цялото му същество до по-високи нива. Онези с огромна решителност трябва да изучават това праведно учение, да се стремят към достигане на най-високата си позиция, да издигат своя Шиншин и да изоставят привързаностите си. Само тогава духовното съвършенство е възможно.

Ценете го – Буда Фа е точно пред вас.

http://bg.falundafa.org/index.html

прочети

=========================================================================

Ли Хонгджъ, Фалун Дафа
Есенции за усърден напредък 

Буда Фа е най-проникновен измежду всички теории в света той е най-сложната и необикновена наука. За да изучи тази област, човечеството трябва фундаментално да промени конвенционалното си мислене. В противен случай истината на Вселената завинаги ще остане мистерия за човечеството и обикновените хора завинаги ще пълзят в границите, поставени от собственото им невежество.
Тогава какво точно е Буда Фа? Религия ли е? Или философия? Това е само разбирането на „осъвременените будистки учени“, които просто изучават теории. Те го разглеждат като философска категория, подлежаща на критически анализ и така нареченото изследване. Всъщност Буда Фа не е единствено малката част, документирана в свещените текстове, които са само Буда Фа на елементарно ниво. Буда Фа е прозрение във всички загадки. Той обхваща всичко и не пропуска нищо – от частиците и молекулите до Вселената, от дори по-малкото към дори по-голямото. Той е изложение на характеристиката на Вселената, Джън-Шан-Жен, изразена на различни нива, с различни пластове значения. Той е и това, което школата на Дао нарича „Дао“ или което школата на Буда нарича „Фа“.

прочети

=========================================================================

Капишев А., Колчигин С. - ФИЛОСОФИЯТА НА БЪДЕЩЕТО
(ИСТИНСКИЯТ ПЪТ НА ЧОВЕКА)

В книгата на известните казахстански философи се осъществява радикално преразглеждане на основите на мирозрението на почти всички минали и настоящи философски, религиозни и научни системи.
Показани са техните дълбоки вътрешни противоречия и безизходните следствия, свързани с исторически неизбежната недостатъчност на знанията за Света, за Бога и за Човека. Днес обаче липсващите положения по тези въпроси са запълнени от текстовете на Последния Завет, който въплъщава (по мнение на авторите) търсената пълнота на Истината. В светлината на Последния Завет, който още не е получил необходимото осмисляне от четящата публика, "вечните" въпроси намират своето адекватно решение и философията, светогледът и самото битие на човека получават съвършено нови хоризонти и удивителни перспективи.
Книгата е предназначена не само за школувани философи, но и за всички мислещи хора, които искрено искат дa ce ориентират в проблемите, свързани със смисъла на живота.


=========================================================================

Йосиф Йоргов, ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО 

От доста хилядолетия насам, човечеството следва пътя на своето умствено развитие. Основен метод в този процес е логическият анализ. По същество, анализът е условното разделяне на една осъзната цялост на части, с цел по-лесното им изследване и описание. Тази масова практика, за съжаление, е довела и до масова грешка. Почти всички хора забравят, че разделянето е условно и това им пречи да възприемат действителността като единно цяло, с всички произтичащи от това следствия. Този порочен навик е лишил човечеството като цяло и всички индивиди в частност, от обективна преценка на действителността. Точно за този липсващ синтез на човешкото мислене става въпрос в тази книга, за единството на всичко съществуващо, закономерностите, които обуславят това единство и следствията, които се изпускат от внимание. Вероятно много хора по традиция, ще поискат доказателства за съществуването на това единство. Не смятам за необходимо да се впускам в доказателства – не разбирам, защо се е създала такава масова нагласа, да се стои и да се чака, някой да убеждава, че трябва да се разсъждава над основните проблеми в живота. В случая, Всеобщото единство е достатъчно обосновано от Айнщайн.


=========================================================================

Христо Г. Петков, Херметизъм 

Херметизмът е комплекс от философски и религиозни идеи, които водят своето начало от книгите на полулегендарния Хермес Трисмегист. Макар и някои да определят Херметизма като религия, той е по-скоро мистично учение. Херметиците възприемат мистичните идеи на Християнството, Будизма, Юдаизма, Исляма и Зороастризма, за да ги съчетаят с тяхното
собствено духовно светоусещане и да конструират херметичната философска концепция. Тобил Чъртън, изследовател на мистицизма и окултизма удачно определя херметизма като: “Традиция, която е едновременно умерена и гъвкава, предлагаща толерантна философска религия, религия на Всемогъщия Ум, пречистено възприятие на Бога, Космоса, Личността; предлага могъщ позитивен стимул за търсенията на Духа. Херметизмът е отворен към познанието във всичките му форми.” Ако трябва да определим концентрирано същността на херметизма, то това е “Култ към Познанието”.


=========================================================================

Хорхе Букай, Приказки за размисъл

Всички ние, които сме живели в търсене на истината, сме срещали по пътя си много идеи, които са ни съблазнявали и са заживявали в нас със сила, достатъчна да обуслови системата ни от вярвания.
Въпреки това, с времето много от истините са се оказвали отхвърлени, защото не са подкрепяли вътрешните ни търсения или защото някоя „нова истина", несъвместима с тях, е надделявала в нас и е заемала същите пространства. Или просто защото тези истини вече са престанали да бъдат такива.
Така или иначе, понятията, които сме имали като отправна точка, са се обезличили и изведнъж сме се оказали на произвола на съдбата - застанали на руля на нашия собствен кораб и съзнаващи възможностите си, но неспособни да начертаем надеждна посока.
=========================================================================

ПИТЪР РЕНДЪЛ, ЧАКРИТЕ
ТАЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ЖИЗНЕНА СИЛА В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Тази книга е предназначена за онези, които до някъде са навлезли в учението и практиката на йога, усвоили са принципите на медитацията и биха искали да продължат нататък, вниквайки по-задълбочено в основните положения на една тъй пленителна и възнаграждаваща опозналите я област. С оглед на действително нарасналата популярност на йога, направо взривообразна през последните години, сигурно няма да е пресилено, ако заключим, че скоро много хора ще попаднат в тази категория /и може би вече принадлежат към нея/. Известно е, че цел на йога е да раз шири човешкото съзнание до степен, в която то би могло да се слее с всемирното. Това се постига чрез осъществяване на главния духовен принцип в самите нас - принципа, който е над физическия и над мисловния, принципа, който всъщност е и нашият истински изконен Аз. Достигането му изисква овладяване на познанието за въпросните принципи или различни нива у самия човек; с други думи, хората трябва да се научат да разграничават финото от грубото, да боравят със своите вътрешни енергии и нещо повече — да ги управляват, разбирайки в крайна сметка, че Животът като цяло, включително и отделният човек, е просто енергия в разни състояния или в различни степени на вибрация. Същността на чакрите впрочем се отнася именно към тези енергии в собствената жизнена система на човека. Чакрите са центровете на витална енергия на различните равнища на опит или съзнание, които я характеризират.


=========================================================================

Шри Чинмой, Безмълвното учение

Ръководство по медитация за начинаещи.
Идеална книга за всеки, който желае да направи първи стъпки в медитацията. По един напълно достъпен, придружен от удивително ясни детайли начин са представени теорията и практиката на медитацията. Както е типично за творбите на Шри Чинмой, тук водещо е вдъхновението. Самите слова предават усещането за радост и удовлетворение, които човек спонтанно изживява по време на медитация.
Шри Чинмой е духовен учител, постигнал самоосъзнаване. Той предлага на търсещите в западния свят "пътя на сърцето", като най-непринудения път за постигане на бърз духовен напредък. Според него духовността е съвсем естествено търсене - всички ние сме преживявали моменти на вътрешен копнеж за една по-дълбока реалност. Медитацията върху духовното сърце ни дава възможност да разкрием своето вътрешно богатство от мир, светлина и любов.

"Медитацията е тишина, енергетизираща и осъществяваща. Тишината е красноречив израз на неизразимото."

"От духовна гледна точка всеки търсещ е начинаещ. В момента, в който пожелаете да напредвате постоянно и неотклонно, вие ставате вечен начинаещ."

Шри Чинмой

=========================================================================

Сам Харис, Моралният пейзаж

В тази изключително провокативна книга Сам Харис свързва морала и човешкото познание като цяло. Харис определя морала с оглед на благосъстоянието на хората и животните и твърди, че науката може да ни каже не само какви сме, но и какви трябва да бъдем. Според автора моралният релативизъм е просто заблуда - и то заблуда, за която човечеството е принудено да плаща все по-висока цена. Най-сетне, убеден е Харис, на намесата на религията в областта на човешките ценности може да се сложи край: също както няма християнска физика и мюсюлманска алгебра, не може да съществува и християнски или мюсюлмански морал. Използвайки опита си като философ и специалист по невронаука, както и онова, което е научил на фронтовата линия на "културните войни", Харис ни предлага една книга, която може да промени изцяло бъдещето на науката и да предложи нова, стабилна основа за човешко сътрудничество.=========================================================================

Рой Юджийн Дейвис, Въведение в медитацията

Достъпен метод за освобождаване от напрежението и стреса.

Изостряйте сетивата си и се концентрирайте по-ефективно.

Техники и практически указания, които ще ви окуражат да бъдете личността, която сте предопределени да бъдете.=========================================================================

Кибалион, Тримата Посветени 

Тази книга се основава върху древното Херметично Учение. Тя дава представа за фундаменталните учения на Кибалион, като са разкрити работните принципи, така че читателят да ги приложи сам.


Целта на книгата не е формулирането на някаква специална философия или учение, а по-скоро да даде една теза за Истината и тя да послужи за помирение на различните части от окултното познание, които привидно са противоположни една на друга.
прочети

=========================================================================

Георги Изворски, Сто четиридесет и четири хиляди


Какво е "Преходът"?

Наближаващата 2012 година, за която непрекъснато се говорят и пишат бивалици и небивалици, нито е толкова страшна, нито толкова неприятна. Тя - чисто и просто е една "граница". Но каква?


За автора:

Георги Изворски е роден в гр. Божурище в семейството на военен летец. Учи в София и Велико Търново. Поет, писател, учител и журналист. Бивш любител на екстремните спортове.
От 1999 г. светският живот остава на заден план и Изворски се отдава на езотериката и окултизма. През лятото на 2002 г. напуска града и в продължение на шест години прекарва в единачество в Тетевенския балкан.
Изворски е горещ привърженик и последовател на Всемировия Учител Беинса Дуно.
От 2008 г. провежда духовни срещи-разговори из цялата страна.
В десетките си лекции и беседи с различна тематика, той втъкава в многоликото ни битие "златната нишка" на общочовешката любов, на приятелството, на хармонията и мира. Единение на всички народи и религии, единение на всички общества и хора. Непоклатима основа на духовната му дейност са Великите Космически Принципи - Любов, Мъдрост, Истина, Справедливост, Добротворчество. Тяхното прилагане на Земята се нарича простичко "Общуване по сърце" и "Живот чрез Любов".

прочети

=========================================================================

Робин Шарма, Монахът, който продаде своето Ферари

Духовна притча за това как да осъществите мечтите си и да постигнете съдбата си.

"Монахът, който продаде своето ферари" е историята на Джулиан Мантъл, адвокат със звездна репутация, чийто небалансиран стил на живот е причина за почти фатален сърдечен удар в претъпканата съдебна зала. Физическият срив води до духовна криза и Джулиан е принуден да преразгледа живота си и да потърси отговор на най-важните въпроси. С надежда да намери щастие и удовлетворение той се впуска в една изключителна одисея. Пътешествието му го отвежда дълбоко в Хималаите и там намира могъща система, чрез която освобождава потенциала на ума, тялото и душата, и се научава да живее с повече страст, цел и спокойствие. Тази вдъхновяваща приказка съчетава блестящо духовната мъдрост на Изтока с най-новите принципи на успеха от Запада и показва стъпка по стъпка пътя към живот с повече смелост, баланс, изобилие и радост.прочети

=========================================================================

БАГРИНА КЛАРК, ЛОТОС БЯЛ Е ТВОЯТА ДУША

Всички вие, които сте приобщили умовете, сърцата и душите си към Цялото, получавате поздрав от Светлите същности на Вселената! Ние сме Едно! Така е било, така е сега и така ще бъде във Вечността. Проблемът е, че има още земни хора, които не са проумели това и живеят ограничен егоистичен живот. И тяхното Светло време ще дой-де все някога.
За тези, които се вълнуват от истинската си същност – душата и сърцето – Светлото време вече е дошло. Щом човек прозре, че в него съществува аспект на душата, той се преобразява, защото започва да търси контакт с нея. Да живееш заради душата си означава, да живееш истински пълноценен живот. То значи да не пропилееш времето, през което си на Земята.

прочети

=========================================================================

Аз съм сега, Духовна хата йога Библия
http://www.azsamsega.com/


През Лято 2008-мо, след 20 години духовни търсения, философски размисли, медитация и молитва. Аз - грешният брат, чието име няма значение защото е по-малко от всичко останало, получих информационно самадхи и написах текст с отговори на всички глобални духовни и философски въпроси, който вълнуват Човечеството:

Кой съм Аз? Кой е Бог?

Какъв е смисълът на живота?
Какво е Йога? Какво е вярата?
От къде идваме и къде отиваме?

Сега този текст е публикуван тук за ползване от всички безплатно.

Сант Мат и Аз Съм Сега

Еволюцията е измама на умът. Така наречената еволюционна пирамида е най-големия капан на Дявола. Това което не ни се казва е че от основата на тази пирамида до нейния връх има Aсансьор от звук и светлина който води директно до Бог. Това е пътя на Светците, като Христос, Буда и всички останали - те говорят за едно и също нещо - за Асансьора от звук и светлина в нас.

Това е път по който може да мине всеки, независимо от неговото еволюционно развитие и ниво на съзнание. Нужно е само едно - да усеща копнеж по загубения дом. Интелекта не е важен, знанията тук нямат значение. Единствено любовта и копнежа са водещи. Останалото ще направи Бог. Как точно можете да разберете от литературата за Сант Мат. (www.santmat.net)

Ще отговарям само на въпроси относно духовното "развитие" зададени с любов и откровено търсене. Не споря с хора който не са съгласни с моя духовен "път" на осъзнаване – "Аз Съм Сега." Има много пътища на осъзнаване - Бог е всемогъщ. Всеки има право на свой избор. Мир вам.

Аз Съм Сега

1. Лични въпроси: e-mail: azsamsega@yahoo.com
2. Философски въпроси: Наживо във facebook с Аз Съм Сега :)

прочети

=========================================================================

Д-р Билал Филипс, Човек ли е бил Бог?

Основната цел за написването на тази брошура е тя да достигне до тези, които вярват в Бог, и да ги накара да се замислят за същината на религията си с оглед на причината и начина, по който тя е възникнала. Всъщност, книгата е преработен вариант на лекция, която съм изнасял по различни поводи и на места из целия свят. Положителната реакция на различни слушатели ми даде куража да я изготвя под формата на книжка, за да може
да бъде достъпна за една по-широка публика.
Искрено се надявам, че размислите и коментарите, които читателите ще намерят тук, ще бъдат полезни за индивидуалното им търсене на Бог, тъй като в края на краищата на света няма нищо по-важно от откриването на Бог и живеенето според Неговата воля. За тези, които не се интересуват от това да открият Бог и да водят живот съобразно Неговата божествена истина, мога да предложа само една скромна молитва Бог да им помогне да намерят пътя, по който ще се завърнат при Него, преди времето им на този свят да изтече.
Накрая бих искал да благодаря на всички, които допринесоха за подготвянето и издаването на този труд, преди всичко на съпругата ми Естер, както и на г-жа Дана Бадер.
Д-р А. Б. Филипс
Университет Престън,
Ажман, ОАЕ
Март 2003 г.

=========================================================================

Веселин Божиков, Догматичните матрици


прочети

=========================================================================

Джубран Халил Джубран, Пророкът


1923 е годината, когато Джубран Халил Джубран разтърсва и Запада, и Изтока – годината, когато излиза есето му ,,Пророкът”. Създавано според някои свидетелства в продължение на 11 години, това произведение изгражда всеобхватна житейска философия с всички средства, с които разполага един творец , чието верую са любовта и красотата.
прочети

=========================================================================

Еккирала Кришнамачария, Духовна Астрология


“Духовна Астрология” идва от висшите нива чрез Учителя Е.К. в помощ на търсачите на истината от всички краища на планетата. Тя е дадена от Тези, които той следва, за тези, които следват него, прокарвайки пряк път към практиката на просветлението. Учениците и съратниците, които работеха с него през годините, гледат на тази работа като на синтез на астрологическата мъдрост на Изтока и Запада. Сама по себе си книгата представлява записки, които Учителя Е.К. смирено препредава от висшите кръгове. Книгата разкрива много езотерични тайни, отнасящи се до човека и космоса, до антропогенезиса и космогенезиса. Тя разкрива много ключове към дълбоката мъдрост, дадена от великата посветена Е. П. Блаватска и помага за разбирането на Тайната Доктрина, която от своя страна подпомага разбирането на Духовна Астрология. Тя разкрива величествената перспектива на мъдростта на Небесата, описвайки небесния принцип, функциониращ в творението чрез планетарните тела и съзвездия около планетата Земя. Тя извисява разбирането на читателя до универсалното познание, а Ученията на мъдростта на Изтока и Запада са ясно представени пред неговия поглед. Книгата също така борави с духовния символизъм на Изтока и Запада и в много по-голяма степен дава обобщена визия за Мъдростта, отколкото частния подход. “Духовна Астрология” предлага конкретен подход за обучение, който може да бъде следван от търсачите на истината съобразно тяхната специфична планетарна и зодиакална характеристика. Този път, когато се следва, ще предизвика постепенно вътрешно разкритие на съзнанието, а това изисква високо ниво на концентрация от страна на ученика. Книгата описва множество практики, отнасящи се до символите, цветовете, звуците, числата и геометричните фигури. Тя също така дава ясен поглед върху техниката на Пранаяма в Раджа Йога, както и детайлна медитация върху разбирането на планетарните и зодиакалните енергии вътре в човешката сфера. Книгата също така предлага решение за елиминиране на човешките несъвършенства чрез изграждане на правилни аналогии и асоциации. Описана е медитацията върху луната, наталната луна и асцендента, която подпомага навлизането на търсещия в присъствието на Учителя на Мъдростта. “Духовна Астрология” несъмнено е книга с хиляди измерения, помагаща по хиляди начини на сериозния търсещ, за да може той да прозре и открие своя път към Мъдростта и Истината.

прочети

=========================================================================

Йог Рамачарака, Наука за дишането на индийските йоги


Индийските йоги обръщат голямо внимание на „Наука за дишането" по причина, която ще ви стане ясна след прочитането на тази книга.
Първата част от книгата разглежда физическата страна от „Наука за дишането", после тази физическа страна се разглежда в зависимост от въздействието й върху умствената дейност и накрая се излага влиянието и върху духовното развитие на човека.прочети

допълнителен материал: прочети

=========================================================================

Илия Иванов - Карлос Кастанеда, учението на дон Хуан и вярата на светите мъченици Киприян и Юстина

Световноизвестният американски социолог, антрополог, магистър на изкуствата и доктор по философия Карлос Кастанеда е добре известен и в България с поредицата си от изключителни книги, които са издадени на Запад в милионни тиражи и са се превърнали в бестселъри. Поради големия интерес към творчеството му, ви предлагаме един нов прочит на неговите текстове. Християнският глас на книжката, която държите в ръцете си, прави опит да запълни една огромна празнина в духовния живот на нашето време. Желаем ви приятно четене.прочети

=========================================================================

Ангел Грънчаров – Елтимир, Последният

Книгата пред вас е сборник от издадени и неиздадени текстове. От изопачени и неизопачени при публикациите послания. Искам да поправя злото, сторено от неразбиращи редактори, задаващи безсмислени въпроси: “Коя е тая Маитрейя? Ами какво ще стане с негрите, когато Шестата Раса завладее света?”.


Текстовете ми са подтик за отваряне на пукнатина в сградата на досегашния светоглед. Опит за начало в преобразяването на човешкото светоусещане. Бунт срещу Тъмнината. Въстание срещу Мрака. Веднъж чух: “Призовахте Бурята, и тя дойде! Кажи им, че ида Аз, и водя Ада със себе си!”.Тези писмена са усилие да бъде преодолян Ада, предизвикан от човешката злонамереност и от намесата на Черните сили.прочети или прослушай 

=========================================================================

Пако Рабан, В средата на времето

Вярата в прераждането не предполага носталгия по миналите съществувания, нито очакване на бъдещите животи, а пълно осъществяване на настоящето.
Как да изживеем добре днешното си пребиваване на земята, в този бурен период, който бележи прехода между насилието на Желязната Ера и хармонията на Ерата на Водолея? Как да преминем от страха към радостта, да се изплъзнем от хватката на стреса? Всичко е в писанията, свещените книги на Изтока, Стария Завет, Евангелията и Коранът са на първо място практически сборници и са полезни за онзи, който умее да ги тълкува.
Пако Рабан го е направил за нас. Тук ще намерите различни техники на медитация, разяснения за обредната полезност на храната, водата, огъня, камъните, начини за защита срещу враговете ви и лека за всички болки — добре разбраната любов.
Ще откриете приказния потенциал, с който разполагате от най-древни времена, за да изминем земната си траектория. И тогава, при един “втори прочит” на индиустките писания, на суфизма, Кабалата или християнската алхимия, ще можете да се доближите по-подробно до неназови-мото и големия въпрос.

В средата на времето: една книга, която ни кара да се чувстваме добре и ни дарява надежда. Наистина, дори в тези смутни години, утрешният ден е и обещание.


прочети

=========================================================================

Пако Рабан, Светлините на Будизма 


Медитирайте, за да живеете по-добре
Бокар Римпоче, тибетски монах със световна слава и един от великите учители в “изкуството на медитацията” ни дарява безценната мъдрост на тибетския будизъм.
Той ни очарова толкова, колкото ни и смущава, но ако го последваме до пътеките на извисените му размисли, ще се почувстваме със сигурност по-добре.прочети

=========================================================================

Пако Рабан, Апокалипсис

За първи път в историята на предсказанията, днес учените се присъединяват към посветените. Някои от тях дават едва двадесет години на човечеството да оцелее.
Опустошаване на Земята, замърсяване, атомни разрушения, ясно символизирани в древните предания, разпространяване на сектите, етнически и религиозни конфликти: ето действително, според всички пророчества, началото на Края на Времената.
Пако Рабан. моделиерът ясновидец, който в “Траектория” ни разказваше етапите на духовното си търсене, тук ни предлага своята книга на неотложност. В една изумителна фреска, където науката и съвремието се присъединяват към пророческите текстове – от Езекиил до индийските епопеи, от Нострадамус до Пий XII, от Корана до откровенията на Девата – той обрисува ужасяващата картина на големите премеждия, които ни дебнат.
Ще загинат ли човешките същества от ексцесиите си или ще променят достатъчно бързо поведението си, за да намалят жестокостта на катаклизма? За автора на тези страници нищо не е още окончателно загубено. Потопът е имал оцелелите си. Апокалипсисът също ще има своите, на които ще бъдат открити тайнствата на един светъл Златен Век.

От нас зависи да бъдем част от тях.


прочети

=========================================================================

Д-р Бъртън Доналд Шнел, ХИПНО-МЕДИТАЦИЯТА - СРЕЩА МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА

В Изтока медитацията е много силно развита; може да се каже, че в тази област Изтокът заема водещо място в света.
На Запад е добре развита хипнозата; може да се каже, че в тази област ние сме най-добрите.
Новото откритие, благотворно за здравето и добруването, е единството на медитацията и хипнозата, т.нар. "хипно-медитация".
Създател на хипномедитацията е д-р Доналд Бъртън Шнел.
През целия си съзнателен живот се д-р Шнел се занимава с йога, бойни изкуства, бодибилдинг и въпроси на храненето. Бакалавър е по педагогика, има докторска степен по клинична хипнотерапия от Американския институт по хипнотерапия в Ървин, Калифорния.
Преподава медитация и йога от 19-годишна възраст. Посещавал е 7 пъти Индия, за да се обучава на медитация. Д-р Шнел е хипнотерапевт, основоположник на хипномедитацията - ефикасен синтез между западни и източни духовни учения и техники.
Заниманията си по медитация д-р Шнел започва на 7-годишна възраст Първият му духовен учител е неговият баща.

прочети

=========================================================================

    1 // 2 // 3 // 4 // 5 <== 6 ==> 7 // 8 // 9 // 10 // 11 //